Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (1255)
 1. Medsebojna lega premic: Naloga služi prepoznavanju različnih vrst premic in matematičnemu zapisu njihove medsebojne lege. Podrobnosti o prispevku
 2. Čutila: Naloga je primerna za utrjevanje in/ali preverjanje učne snovi o čutilih. Podrobnosti o prispevku
 3. Čebelica in čmrlj: Prispevek je namenjen branju otrok. Kar prebere, naj razumevanje pokaže z dopolnjevanjem povedi in odgovori. Odgovore naj zapiše v zvezek. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. Lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Zvonec kliče, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1987  Podrobnosti o prispevku
 4. Čebele: Prispevek je za obravnavo življenja čebel. Seznanijo se s čebeljo družino. Spoznajo razmnoževanje čebel. Poudarek je na pomenu čebeljih pridelkov (med, propolis, vosek,...).  Podrobnosti o prispevku
 5. Človeško telo: Naloga je primerna za utrjevanje snovi ob koncu obravnave človeškega telesa. Podrobnosti o prispevku
 6. Kmet in povodni mož: Prispevek je namenjen branju otrok in dokazovanju razumevanja prebranega. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Hiša, hiška hiškica, zalozba Mladinska Knjiga, LJ 1994 Podrobnosti o prispevku
 7. Kdo je živel v Pompejih? (Stari Rimljani): Naloga je večplastna. Najprej moramo določiti osebe s pomočjo ključa, nato pa se lotimo še križanke in sestavljanja zgodbice.  Podrobnosti o prispevku
 8. Računamo s približki: Najprej poišči približni rezultat v stoticah ali tisočicah, nato izračunaj. Podrobnosti o prispevku
 9. Seštevanje do 100: V vajah so računi z dopolnjevanjem do desetičnega števila. Podrobnosti o prispevku
 10. Odštevanje do 100: V vajah so računi odštevanja do 100 brez prehoda. Podrobnosti o prispevku
 11. Mlaka: Ob prispevku učenci spoznajo mlako. Pri tem spoznajo pomen življenja v in ob mlaki. Seznanijo se z rastlinskim in živalskim svetom mlake. Svoje znanje pokažejo z rešitvijo kvizov na to temo. V povezavi z mlako so v prispevku prisotne tudi uganke. Podrobnosti o prispevku
 12. Dihala: Naloga za utrjevanje snovi pri NIT - Dihala. Podrobnosti o prispevku
 13. Jablana v štirih letnih časih: Prikazana je jablana v štirih letnih časih. Poudarjena je bio pridelava jabolk na domačem vrtu. Učenci se naučijo dele jabolka. Podrobnosti o prispevku
 14. Prebavila in hrana: Naloga je primerna za ponavljanje in utrjevanje snovi o hrani in prebavilih. Podrobnosti o prispevku
 15. Koliko je denarja?: Poznavanje vrednosti evro bankovcev in kovancev ter ugotavljanje skupnega zneska predstavljenega denarja. Podrobnosti o prispevku
 16. Zelenjavni vrt: Učenci spoznajo delo v zelenjavnem vrtu. V njem pridelamo hrano ter pri tem potrebujemo ustrezno orodje. Podrobnosti o prispevku
 17. Znaki za nevarne snovi: V nalogi učenci utrjujejo poznavanje znakov za nevarne snovi. K nalogi sodi učni list Znaki za nevarne snovi - branje. Podrobnosti o prispevku
 18. Kako so se igrali nekoč: Veš kaj je to: médla? V tej izdaji glasila so učenci zapisali zgodbe svojih starih staršev - kako so se igrali, ko so bili majhni. Posamezno zgodbo lahko spoznaš in se hkrati malce poigraš. Izberi zgodbo, reši nalogo in se zabavaj! Avtorice in avtorji zgodbic so bivši učenci Osnovne šole Škofja Loka - mesto: Ema, Maks, Maša, Patrik, Tinkara, Maruša, Tadej in Urška. Ilustracije pa so prispevali učenci OŠ Šmartno pri Litiji: Nik, Žan , Sebastijan in Nejc Podrobnosti o prispevku
 19. Sadovi zemlje - Primorski svet: Kaj pridelujejo v Primorju? Reši križanko, poišči besede. Podrobnosti o prispevku
 20. Pust, pust, širokih ust: Reševanje naloge je primerno za utrjevanje znanja o slovenskih pustnih šemah in ločevanju med kulturnimi dediščinami različnih narodov. Podrobnosti o prispevku
 21. Bina Štampe Žmavc: Narejeno po NPZ 2013 za SLJ ob koncu 2. obdobja.  Podrobnosti o prispevku
 22. Zaokrožimo na tisočice: Zaokrožimo na tisočice - bodimo pozorni na stotice! Podrobnosti o prispevku
 23. Zaokrožimo na stotice: Zaokrožimo na stotice - bodimo pozorni na desetice! Podrobnosti o prispevku
 24. Kosti in mišice: Naloga je namenjena utrjevanju snovi pri NIT - Človeško telo Podrobnosti o prispevku
 25. Zbirka nalog Iz literarne skrinje: Nekaj nalog iz seznama nacionalnega preverjanja znanja slovenščine v letih od 2006 - 2012 Podrobnosti o prispevku
 26. NPZ 2013 - 3. obdobje (NIS): Narejeno po NPZ 2013 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS. Podrobnosti o prispevku
 27. Zbirka neumetnostnih besedil 1: Narejeno po NPZ (2006 - 2012) ob koncu 2. in 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS. Podrobnosti o prispevku
 28. Prepoznaj zastave: Kaj je pravzaprav zastava? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika smo našli opis. Uredi besede v smiselno poved. Nato te čaka kup nalog, s katerimi preveriš svoje sposobnosti opazovanja, izločanja, primerjanja. In mimogrede si lahko zapomniš nekaj zastav. Podrobnosti o prispevku
 29. Števila do 10 000 (2.vaja): Primer, kako lahko že obstoječe gradivo (Brez knjige) dopolnite ali spremenite za svoje potrebe. Podrobnosti o prispevku
 30. Števila do 10 000 (1.vaja): Primer, kako lahko že obstoječo nalogo v programu Brez knjige dopolnite ali spremenite po svoje. Podrobnosti o prispevku
 31. Pes, ki piše - naloga na spletu: Ko izračunaš vsote in vpišeš črke, dobiš rešitev na zastavljeno vprašanje.  Podrobnosti o prispevku
 32. Prehrambena piramida: 2 nalogi, v katerih učenci umestijo živila v ustrezni zabojček. Podrobnosti o prispevku
 33. Zasebno življenje žuželk - 1.del: Serija duhovitih animiranih filmov o življenju drobnih živalic okrog nas. Trajanje: 1 ura 53 min.  Podrobnosti o prispevku
 34. Slovenski kulturni praznik: Kviz je primeren za utrjevanje znanja o slovenskem kulturnem prazniku in dveh - za slovenski jezik - najpomembnejših možeh ali kot uvodno preverjanje - pred obravnavo Podrobnosti o prispevku
 35. Pridevniki: Sklop 6 nalog, v katerih učenci iz samostalnikov tvorijo pridevnike ter določajo vrste pridevnikov. Podrobnosti o prispevku
 36. SLJ - Zapišem pravilno 3: Naloga je primerna za dodatno vajo/utrjevanje pravilnega zapisa določenih besed. Podrobnosti o prispevku
 37. Skloni (kartice za dril): Skupina nalog za utrjevanje vrstnega reda in imen sklonov.  Podrobnosti o prispevku
 38. Popolna preobrazba metulja: Prikaz popolne preobrazbe metulja monarha. Učenec si lahko najprej ogleda predstavitev in nato reši nekaj nalog. Podrobnosti o prispevku
 39. Telesne lastnosti metuljev: Križanka za zabavo, za pomoč je podan opis. Podrobnosti o prispevku
 40. Stara slovenska imena mesecev: Z reševanjem naloge (lahko večkratnim) učenci utdijo poznavanje starih slovenskih imen za mesece. Podrobnosti o prispevku
 41. SLJ -Zapišem pravilno 2: Vaja je primerna za utrjevanje pravopisno težjih besed. Podrobnosti o prispevku
 42. SLJ -Zapišem pravilno 1: Vaja je primerna za utrjevanje pravopisno težjih besed. Podrobnosti o prispevku
 43. Slovenski državni prazniki: Učenci vpišejo ustrezna poimenovanja za posamezne praznike. Primerno za utrjevanje. Podrobnosti o prispevku
 44. Liho ali sodo število?: Kam spadajo dana števila: med liha ali soda? Podrobnosti o prispevku
 45. Telesni deli ptičev - križanka: Križanko rešujemo s pomočjo slike in opisov ob sliki.  Podrobnosti o prispevku
 46. S ali z konjem?: S ali z? Kako se piše pravilno? Reši tudi H ali K konju Podrobnosti o prispevku
 47. H ali k konju?: K ali h? Kako se piše pravilno? Reši tudi S ali Z konjem Podrobnosti o prispevku
 48. Nevarno vreme - eko bralna značka: Spletni kviz za eko bralno značko. Narejen po knjigi Nevarno vreme iz zbirke Pustolovec. Podrobnosti o prispevku
 49. Sesalci - eko bralna značka: Spletni kviz o sesalcih narejen za eko bralno značko, vendar uporaben tudi za poučevanje naravoslovja oz. biologije. Narejeno je po knjigi iz zbirke e.raziskovalec. Podrobnosti o prispevku
 50. Žuželke in pajki - eko bralna značka: Spletni kviz za eko bralno značko. Pripravljen na podlagi knjige Žuželke in pajki iz zbirke Pustolovec. Podrobnosti o prispevku
 51. Plenilci - eko bralna značka 2: Spletni kviz, ki ga učenci rešujejo ob branju knjige Plenilci (zbirka Pustolovec). Podrobnosti o prispevku
 52. Plazilci - eko bralna značka: Spletni kviz za eko bralno značko. Kviz se nanaša na knjigo Plazilci iz zbirke Pustolovec. Podrobnosti o prispevku
 53. Deževni gozd - eko bralna značka: Spletni kviz za eko bralno značko. Narejen po knjigi Deževni gozd iz zbirke Pustolovec. Podrobnosti o prispevku
 54. Deklica z vžigalicami - vprašanja: Po obravnavi pravljice učenci odgovorijo na zastavljena vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 55. Prisluhni odgovoru in najdi vprašanje: Ponavadi najprej vprašamo in potem iščemo odgovor. Tu pa je ravno nasprotno. Poslušaj odgovor in ugotovi, kakšno je bilo vprašanje. Podrobnosti o prispevku
 56. Sestavimo zgodbico : Prisluhni in klikni. Naloge so namenjene utrjevanju branja. Prvi sklop nalog s sličicami ti pomaga uriti gibanje z očmi ter  prilagajanje slušnega vtisa s slikovnim. V drugem sklopu poslušaj in hkrati beri besedilo. Ko naletiš na napačno besedo, jo s klikom popravi.  S tem vadiš razumevanje prebranega in usklajevanje vidnega s slišnim. Podrobnosti o prispevku
 57. Pišemo z J ali brez?: Katere besede so napisane pravilno, katere napačno? V katerih pišemo -j, v katerih pa ne? Podrobnosti o prispevku
 58. Predlogi s-z, h-k: Umeščanje besed k ustreznim predlogom. Podrobnosti o prispevku
 59. Bralna vaja - poklici: Vaja je namenjena učencem s težavami pri branju ali pa pripomoček pri začetnem branju. Vadimo gibanje oči. Naloga ima tudi glasovno navodilo. Na levi strani je tabela s sličicami poklicev. Na desni strani pa je sličica astronoma, pod katerim je imenovan drug poklic, v tem primeru je to čevljar. Podrobnosti o prispevku
 60. Berem velike tiskane: Poišči besede, ki se začnejo na ba, pr, iz itd. Naloga v IE ne deluje. Uporabite Google Chrome ali Firefox. Podrobnosti o prispevku
 61. Jejmo zdravo, vsak dan zelenjavo: Pravijo, da bi lahko vso zelenjavo jedli surovo. V vsakdanjem življenju večine ljudi pa nekatere zelenjave jemo surove, druge kuhamo, nekatere pa jemo ali surove ali kuhane.  Podrobnosti o prispevku
 62. Branje malo drugače: Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed. Podrobnosti o prispevku
 63. Ptice - zabavna naloga: Poigraj se z določanjem delov ptičjega telesa tako, da z miško primeš posamezen pojem in ga poneseš na ustrezno mesto. In potem ... nadaljuj :-) Podrobnosti o prispevku
 64. Kuhajmo!: Na spletu najdemo ogromno strani, kjer lahko poiščemo ustrezen recept za pripravo hrane. Kaj vse iz objave izvemo, koliko sestavim moramo uporabiti, kje najdemo podatke, kdo objavlja recepte? Vse to in še malce zabave! Podrobnosti o prispevku
 65. Kaj jedo?: Živa bitja se različno prehranjujejo. Tistim, ki se hranijo le z rastlinami, pravimo rastlinojedci... Reši nekaj nalog na temo Kaj je komu hrana, učbenik Od mravlje do sonca 2. Vir slik Modrijan Podrobnosti o prispevku
 66. Poišči besedo: Izberi besedo po pravilih, ki so napisana na vsaki strani. Ko vpišeš najdene črke, ti ostane nekaj praznih polj. Dopolni jih tako, da dobiš prevozno sredstvo.  Podrobnosti o prispevku
 67. Protipomenke: Učenci danim besedam poiščejo in zapišejo protipomenke.  Podrobnosti o prispevku
 68. Križanka - obleka: Zabavna naloga Podrobnosti o prispevku
 69. Križanka Slovenski reki: Vsi reki se začnejo na črko V. Dopolni. Podrobnosti o prispevku
 70. Križanka živali: S pomočjo sličic rešujemo spletno križeanko Podrobnosti o prispevku
 71. Kje stanuje Darja?: Zabavna naloga za sprostitev. Kje živi Tone in kje Tine? Klikaj in išči podatke na sliki. Podrobnosti o prispevku
 72. Animals: V mrežo je treba umestiti imena živali. Podrobnosti o prispevku
 73. Slovenija se predstavi: Kaj vse lahko predstavi Slovenijo? Lahkotna naloga za zabavo. Podrobnosti o prispevku
 74. Kako dobro poznam pravljice?: Po obravnavi pravljice še kviz o poznavanju pravljic in njihovih avtorjev. Podrobnosti o prispevku
 75. Koliko zlogov ima beseda?: Določi število zlogov in besede umesti v pravi stolpec. Pri prvi nalogi bo treba najbrž še šteti na prste, pri tretji in morda sedmi pa bo že vse letelo kar samo od sebe. In če najdeš napako, preveč ali premalo zlogov - piši mi, prosim! Podrobnosti o prispevku
 76. Bralna vaja - živali: Vaja je namenjena učencem s težavami pri branju ali pa pripomoček pri začetnem branju. Vadimo gibanje oči. Naloga ima tudi glasovno navodilo. Na levi strani je tabela s sličicami živali. Na desni strani pa je sličica volka, pod katerim je ime druge živali, v tem primeru je to žaba. Poišči žabo v tabeli in klikni nanjo. Namesto volka se bo prikazala žaba z imenom živali, ki jo bo treba poiskati zdaj. Podrobnosti o prispevku
 77. Zapis števil z besedo: Učenci z reševanjem nalog utrjujejo praktično uporabo pravil o zapisu števil.  Podrobnosti o prispevku
 78. Kviz Družba smo mi: Kviz po obravnavani snovi. Prirejeno po učbeniku Družba smo mi 4 (Rokus Klett). Podrobnosti o prispevku
 79. Simetrija: Učenci utrjujejo pojem simetrije s prepoznavanjem simetričnih oblik in določanjem števila simetral. Podrobnosti o prispevku
 80. Pisno seštevanje do 10000: Utrjevanje pisnega seštevanja z dvema in več seštevanci. Podrobnosti o prispevku
 81. Kolobarniki, polži, školjke: Z reševanjem naloge učenci utrjujejo nove pojme in prepoznavajo živali. Podrobnosti o prispevku
 82. Pedenjped: Preberi posamezne kitice pesmi iz pesniške zbirke Pedenjped in napiši naslov pesmi. Odgovori na vprašanja, oziroma izberi pravilen odgovor. Naloge, napisane z modro barvo, rešuj ustno ali v zvezek. Podrobnosti o prispevku
 83. Košarkar naj bo: Dopolni besedilo. Podrobnosti o prispevku
 84. Košarkar naj bo - vsebina: Kar tako, za zabavo: ugotovi, če si si kaj zapomnil, zapomnila ... Podrobnosti o prispevku
 85. Rastline v križanki: Naloge lahko uporabimo za uvodno motivacijo ali pri ponavljanju snovi o rastlinah iz naše okolice. Podrobnosti o prispevku
 86. Prehodi v PowerPointu: Animacije in prehodi so odličen način s katerim pritegnem pozornost ali izboljšam videz predstavitve. Izberem diapozitiv in odprem zavihek Prehodi. V galeriji se mi prikažejo različni prehodi. S klikanjem na sličice lahko vidim učinek prehoda na izbranem diapozitivu. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 87. Vnašanje izrezka zaslona (PowerPoint): Powerpointovi projekciji lahko hitro in preprosto dodam posnetek zaslona. Zakaj so posnetki pripravni, bom prikazala na vzorčnem primeru. Rada bi ustvarila prosojnico o vremenu in bi med drugim rada prikazala vreme v Sloveniji na določen dan. Pomagala si bom z možnostjo posnetka zaslona. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ...Podrobnosti o prispevku
 88. Osebna izkaznica geometrijskih likov: Učenec vpiše v osebno izkaznico ime lika ter število oglišč in stranic. Podrobnosti o prispevku
 89. Juri Muri v Afriki-velike tiskane črke: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto. Obnova je napisana z velikimi tiskanimi črkami. Podrobnosti o prispevku
 90. Kaj sem: rastlina ali gliva?: Spletni kviz po obravnavani snovi o rastlinah. Oglej si sliko in določi, kaj predstavlja. Podrobnosti o prispevku
 91. Juri Muri v Afriki - poišči rime: Poišči rime. Vse rime so iz knjige Juri Muri v Afriki. Podrobnosti o prispevku
 92. Juri Muri v Afriki - dopolni obnovo: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto. Podrobnosti o prispevku
 93. Od 11 do 19 - 1. del: V prazna polja vnesi številke od 11 do 19, da dobiš vsoto na koncu vrstice ali stolpca. Nobena številka se ne sme ponoviti dvakrat. Podrobnosti o prispevku
 94. Od 11 do 19 - 2. del: V prazna polja vnesi številke od 11 do 19, da dobiš vsoto na koncu vrstice ali stolpca. Nobena številka se ne sme ponoviti dvakrat. Podrobnosti o prispevku
 95. Od 1 do 9 - 1. del: V prazna polja vnesi številke od 1 do 9, da dobiš vsoto na koncu vrstice ali stolpca. Nobena številka se ne sme ponoviti dvakrat. Podrobnosti o prispevku
 96. Od 1 do 9 - 2. del: V prazna polja vnesi številke od 1 do 9, da dobiš vsoto na koncu vrstice ali stolpca. Nobena številka se ne sme ponoviti dvakrat. Podrobnosti o prispevku
 97. Od 7 do 15: V prazna polja vnesi številke od 7 do 15, da dobiš vsoto na koncu vrstice ali stolpca. Nobena številka se ne sme ponoviti dvakrat. Podrobnosti o prispevku
 98. Od 21 do 29: V prazna polja vnesi številke od 5 do 13, da dobiš vsoto na koncu vrstice ali stolpca. Nobena številka se ne sme ponoviti dvakrat. Podrobnosti o prispevku
 99. Od 5 do 13: V prazna polja vnesi številke od 5 do 13, da dobiš vsoto na koncu vrstice ali stolpca. Nobena številka se ne sme ponoviti dvakrat. Podrobnosti o prispevku
 100. Skupaj nam je lepše: Naloga je namenjena utrjevanju znanja. Podrobnosti o prispevku
 101. Vretenčarji: Najprej si ogledamo prosojnico s pregledom značilnosti vretenčarjev. nato lahko rešimo tri naloge in sestavimo sliko enega od vretenčarjev. Izvedeli bomo, zakaj živali razvrščamo in po katerih lastnostih ter kako razvrščamo vretenčarje. Podrobnosti o prispevku
 102. Naše družine: Učenci v spustnem seznamu poiščejo odgovarjajoče pojme. Podrobnosti o prispevku
 103. Pravila upoštevamo vsak dan: Naloga je namenjena utrjevanju novih pojmov. Podrobnosti o prispevku
 104. Živimo skupaj: Spletni kviz je namenjen utrjevanju znanja ob konkretnih primerih. Podrobnosti o prispevku
 105. Jeziki in narodi: Od kje prihajaš, kaj si po narodnosti, kateri jezik govoriš? Kviz utrjuje pravilno rabo velike začetnice. Podrobnosti o prispevku
 106. Da nam bo lepše: Vaja je namenjena utrjevanju novih pojmov. Podrobnosti o prispevku
 107. Beseda iz besede 5: Za konec še križanka, kjer učenci iz danih besednih zvez tvorijo nove besede. Podrobnosti o prispevku
 108. Beseda iz besede 4: Učenci iz danih besednih zvez tvorijo samostalnike. Podrobnosti o prispevku
 109. Beseda iz besede 3: Učenci iz pridevnikov tvorijo samostalnike. Podrobnosti o prispevku
 110. Beseda iz besede 2: Učenci poiščejo in zapišejo ustrezne besedne zveze ali tvorjenke. Podrobnosti o prispevku
 111. Beseda iz besede 1: Učenci nadomeščajo besedne zveze z ustreznimi tvorjenkami. Podrobnosti o prispevku
 112. Znanje je dragoceno: Utrjevanje snovi z vstavljanjem besed. Podrobnosti o prispevku
 113. Merimo tekočine 2: Primerjanje in pretvarjanje merskih enot za prostornino. Podrobnosti o prispevku
 114. Merimo tekočine 1: Primerjanje in pretvarjanje merskih enot za prostornino. Podrobnosti o prispevku
 115. Množim in delim z 10: Utrjevanje množenja in deljenja z 10. Podrobnosti o prispevku
 116. Deli telesa: Za popestritev Podrobnosti o prispevku
 117. Matematična telovadba: Preverjanje znanja ob koncu 3. ali začetku 4. razreda. Podrobnosti o prispevku
 118. Sestavljeni računi: Nalogo lahko rešujejo učenci individualno, lahko pa jo uporabimo tudi tako, da jo projiciramo na belo tablo in tekmujejo, kdo bo račune prej in pravilno rešil. Podrobnosti o prispevku
 119. Kateri računski znak manjka?: Klikni na računski znak, da bo enačba pravilna. Podrobnosti o prispevku
 120. Anejci v živalskem vrtu: Nekje, nekoč, ne vemo kje ne kdaj, je v SLoveniji pristala ladja s planeta Anej. Iz nje so se usuli Anejci ... Pomagaj rešiti uganke, ki so jih zastavili Anejci v živalskem vrtu. Podrobnosti o prispevku
 121. Sadna poštevanka: Katero sadje je v tvoji košari? Izberi posamezno nalogo in reši račune. Preveri rešitve, črke ob rešitvah pa prepiši v križanko. Podrobnosti o prispevku
 122. Pasji dnevi: Vroča skrivanka - poišči besede v vseh smereh. Podrobnosti o prispevku
 123. Skrite besede pod košem - naloga na spletu: V mreži se skrivajo besede, povezane s košarko. Podrobnosti o prispevku
 124. Koliko stopinj?: Med ponujenimi odgovori izberi pravilnega. Vir:http://eu.ixl.com/  Podrobnosti o prispevku
 125. Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko. Podrobnosti o prispevku
 126. Vaje za učenje jezikov - glej in poslušaj: Interaktivno branje je orodje, ki pomaga učencem razviti jezikovne spretnosti avdio razumevanja ter pomaga graditi besedišča. Z izbiro možnosti lahko popestrimo vaje. Vaje so na razpolago v teh jezikih: angleščina, portugalščina, turščina, ruščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, japonščina, arabščina, mandarinščina.  Podrobnosti o prispevku
 127. Pojmovnik teorije glasbe: Zanimiva predstavitev glasbene notacije za najmlajše pa tudi za večje in predvsem tiste, ki obiskujejo nižjo glasbeno šolo. Podrobnosti o prispevku
 128. Glasbena učilnica: Glasbena vadnica je namenjena predvsem učencem glasbene šole, vendar bodo tu lahko tudi ostali utrjevali in nadgrajevali svoje glasbeno znanje.  Podrobnosti o prispevku
 129. Ugotovi manjkajočo črko in dopolni besede: Odpri posamezno nalogo, ugotovi, katera črka manjka in dopolni besede. Poigraj se tudi s križanko. Podrobnosti o prispevku
 130. Še ena o bolhah: Kam se odpravijo bolhe ob nedeljah? Izračunaj, vpiši črke in odkril-a boš odgovor na postavljeno vprašanje. Podrobnosti o prispevku
 131. 10 največjih držav: Deset največjih držav. Katere so, kje ležijo, kakšne zastave imajo, kateri jezik govorijo prebivalci, vse to izveš v teh  zabavnih nalogah. Veliko uspeha ti želim.  Podrobnosti o prispevku
 132. Izumi in odkritja: Reši križanko s pomočjo tabele z opisi izumov in iznajdb. Podrobnosti o prispevku
 133. Glagol - vaje: Glagol, glagolski vid, neosebne glagolske oblike  Podrobnosti o prispevku
 134. Vstavljanje izrezka zaslona - Word: Officeovi datoteki lahko hitro in preprosto dodam posnetek zaslona, če želim zajeti podatke, ne da bi zapustila program, v katerem delam. Funkcijo lahko uporabim za zajem slike posameznega okna ali delov oken, odprtih v računalniku. Posnetki zaslona so statične slike in ne posnetki nekega dogajanja, kot je na pr. ta posnetek, ki ga pravkar gledate. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ...  Podrobnosti o prispevku
 135. Deli celote: Primer e-učbenika, ki bo na voljo na spletni strani E-učbeniki.sio.siPodrobnosti o prispevku
 136. Preberi, razmisli, odgovori: Pred teboj je nekaj morda zapletenih ali pa enostavnih nalog. Pozabavaj se in skušaj rešiti probleme, ki smo jih zastavili.  Podrobnosti o prispevku
 137. Ptice - neumetnostna besedila: Namenjeno je diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Zadnji dve nalogi uporabite za povezavo s spoznavanjem okolja. Podrobnosti o prispevku
 138. Voščila - neumetnostna besedila: Prispevek je uporaben pri diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.in 3. razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi.  Podrobnosti o prispevku
 139. Vreme - neumetnostna besedila: V prispevku so tri različne naloge. Učenci naj samostojno berejo, da bodo naloge lahko rešili. Podrobnosti o prispevku
 140. Inkaš in renčini - Pomagaj obleči mlado Brčanko: To se dogaja že zdavnaj, pred vsaj šestdesetimi leti. Pomagaj mladi Brčanki, prebivalki Brkinov, da se obleče za odhod v mesto in spoznaj nekaj narečnih besed. Podrobnosti o prispevku
 141. Klic v sili (112): Narejeno po NPZ 2012 za 2.ocenjevalno obdobje.  Podrobnosti o prispevku
 142. Alpski svizci: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 143. Sončeva pega: Narejeno po NPZ 2006 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 144. Kodrasti bišoni: Narejeno po NPZ 2008 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 145. Hitrost in razkošje na železniških tirih: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 146. Slavko Pregl, slovenski pisatelj, založnik in urednik: Naloga je narejena po NPZ 2010 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 147. Nasvet za net: Naloga je narejena po NPZ 2011 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 148. Pravljice in pravljičarji: Po kvizu Pravljični kviz še spletna naloga, kjer moraš poiskati avtorja pravljice, ki jo je napisal. Podrobnosti o prispevku
 149. Manjka črka v besedi: V danih besedah manjka črka. Učenci v kvizu izberejo ustrezno črko. V pomoč jim je slikovno-črkovna stavnica. Podrobnosti o prispevku
 150. Pogum (Uporabljajmo slovar): Kaj pomeni beseda pogum? Kdo je George? Zakaj je dobil medaljo za pogum? Podrobnosti o prispevku
 151. Zapišimo pravilno: Nekatere besede moramo zapisati drugače kot jih slišimo. Vaje so zastavljene z glasovnimi posnetki. Tvoja naloga je, da pravilno zapišeš besede, pri katerih se izgovorjeni glas razlikuje od zapisa. Podrobnosti o prispevku
 152. Izrazi o zemlji: Dve spletni nalogi, iskanje besed in vpisovanje besed na temo nekaj izrazov v zvezi z našo Zemljo Podrobnosti o prispevku
 153. Slikovno-črkovna stavnica: Učenci lahko rešujejo naloge tudi brez poznavanja črk, saj jim je v pomoč slikovno- črkovna stavnica na začetku. Po vsaki opravljeni nalogi se vračamo na začetek preko vsebine. Podrobnosti o prispevku
 154. Abeceda: Učenci prvi glas v besedi za dane sličice spremenijo v črko. Črke prenesejo na ustrezno mesto.  Podrobnosti o prispevku
 155. Črke - kviz: Za sodelovanje pri kvizu je potrebno poznavanje črk. Lahko pa se učenci samostojno učijo prepoznavanja črk, saj se jim ob nepravilni rešitvi pokaže prava črka.  Podrobnosti o prispevku
 156. Dihala: Dopolni povedi z manjkajočimi besedami in utrdi svoje znanje. Podrobnosti o prispevku
 157. Prebavila: Dopolni povedi z manjkajočimi besedami in utrdi svoje znanje. Podrobnosti o prispevku
 158. Srce, kri in žile: Dopolni povedi z manjkajočimi besedami in utrdi svoje znanje. Podrobnosti o prispevku
 159. Gibala: Dopolni povedi z manjkajočimi besedami in utrjuj svoje znanje. Podrobnosti o prispevku
 160. Naravoslovne naloge za nižje razrede Timss 2007: Kviz znanja je narejen po nalogah iz publikacije, ki je nastala v okviru projekta Mednarodna raziskava trendov znanja naravoslovja 2007. Podrobnosti o prispevku
 161. La Fontaine: Miška in lev: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS. Podrobnosti o prispevku
 162. Manjkajoče ure: Učenec dopolni zaporedje z ustrezno uro.  Podrobnosti o prispevku
 163. Ervin Fritz: Sorodnice srake: Narejeno po NPZ 2011 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 164. Latvijska: Zaklad: Narejeno po NPZ 2012 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS). Podrobnosti o prispevku
 165. Jože Schmidt: Stric Pupinpoču: Narejeno po NPZ 2011 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS. Podrobnosti o prispevku
 166. Josip Ribičič: Prvi izlet: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS. Podrobnosti o prispevku
 167. Primož Suhodolčan: Pozor, pes!: Narejeno po NPZ 2010 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS). Podrobnosti o prispevku
 168. Pavlihovi dolgovi: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 169. Slovenska ljudska: O štirih godcih: Narejeno po NPZ 2008 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS). Podrobnosti o prispevku
 170. Berta Golob: Kartanje: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS. Podrobnosti o prispevku
 171. Magda Lojk: Dnevnik pajka Francija: Narejeno po NPZ 2010 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom). Podrobnosti o prispevku
 172. Finska: Čudežne gosli: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 173. Miha Mate: Bosopeta druščina: Narejeno po NPZ 2006 ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
 174. Slovenska ljudska: Bogata in uboga sestra: Narejeno po NPZ 2011 ( 2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS). Podrobnosti o prispevku
 175. Mamica Dravica: Reka Drava je pomembna za Korošce. Ta pripovedka pripoveduje o tem, kako so Korošci dobili kruh.  Podrobnosti o prispevku
 176. Zgradba, raznolikost in soodvisnost živega: Za ogled gradiva potrebujete brskalnik Internet explorer verzije "6 SP" ali novejso verzijo. V brskalniku mora biti namescen dodatek "adobe flash player verzije 10", katerega namestitev zahteva brskalnik sam. Rocno pa lahko dodatek namestite iz spletne strani get.adobe.com/flashplayer, kjer sledite navodilom. Podrobnosti o prispevku
 177. Gibala - kviz: Izberi pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje. Podrobnosti o prispevku
 178. Angleščina - zbirka vaj: V Moodle učilnico se lahko prijavi vsak, brezplačno. Vaje so krake, nazorne in zelo dobro organizirane. Primerne so tako za tiste, ki so se komaj začeli učiti kot tudi za učence, ki imajo težave z branjem in prepoznavanjem glasov. Podrobnosti o prispevku
 179. Naravoslovne naloge TIMSS 2011 za višje razrede: Naloge iz publikacije Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja 2011. Vir: http://timsspei.blog.arnes.si  Podrobnosti o prispevku
 180. Naravoslovne naloge TIMSS 2011 - 4. razred: Naravoslovne naloge za nižje razrede osnovne šole iz publikacije Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja 2011. Vir: http://timsspei.blog.arnes.si Podrobnosti o prispevku
 181. Elektrika okrog nas: Izberi pravilni odgovor in preveri svoje znanje o elektriki. Podrobnosti o prispevku
 182. Poštevanka števila 9 - spomin: V igri Spomin se učenci učijo, utrjujejo ali ponavljajo poštevanko števila 9. Podrobnosti o prispevku
 183. Bralna igra: Učenec vadi tudi delo z miško. Nalogo lahko reši tako, da besede prepiše, lahko pa s klikanjem miške besede povleče v pravo okence. Podrobnosti o prispevku
 184. Angleščina - zbirka vaj: Na spletni strani Interaktivne naloge je zbranih nekaj res čudovitih nalog za učenje angleščine. In ker so tako zelo uporabne, jim namenjamo še ta link, da bo čimbolj dostopno. Podrobnosti o prispevku
 185. Angleščina - poslušaj, piši, rešuj: Pestra izbira različnih nalog za utrjevanje angleškega jezika, izgovorjava, zapis, reševanje nalog glede na zvočni zapis. Podrobnosti o prispevku
 186. Nekaj vprašanj o Zemlji: Nekaj vprašanj o Zemlji. Vir: Enciklopedija Vprašanja in odgovori (Steve Parker, Brian Williams) Podrobnosti o prispevku
 187. Sestavi, odgovori: Reševalec mora najprej sestaviti sličico, nato pa odgovoriti na vprašanja.  Podrobnosti o prispevku
 188. Kakšne odnose si želimo?: Skupek interaktivnih nalog o dobrih in slabih medsebojnih odnosih.  Podrobnosti o prispevku
 189. Grammar, Reading, Vocabulary, Listening: Zbirka prijaznih interaktivnih nalog za začetnike Podrobnosti o prispevku
 190. France Prešeren: Glosa: Prešernova Glosa. Sklop sestavljajo dejavnosti: branje/poslušanje, vsebinska analiza, pesniška sredstva ter sinteza. Podrobnosti o prispevku
 191. Vaja za uporabo tipkovnice (pisanje): Prepiši povedi. Pazi na ločila in presledke! Podrobnosti o prispevku
 192. Pegam in Lambergar: Gre za sklop dejavnosti pri obravnavi besedila Pegam in Lambergar v 7. razredu. Vsebuje uvodno motivacijo, ponovitev značilnosti ljudske pesmi, posnetek uglasbene pesmi, branje, dogajalno premico, dejavnosti po branju, definicijo romance ter določanje besednih figur. Zadostuje za dve učni uri.  Podrobnosti o prispevku
 193. Oštevičevanje strani - Word: Dokumentom, ki so daljši od zgolj nekaj strani, je pametno dodati številke strani. Vsi vemo, kako zamudno je ponovno razvrščanje strani neoštevilčenega dokumenta, če nam je ta padel iz rok in se raztresel povsod naokoli. Ne dovolite, da bi se vam zgodilo kaj takega! Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 194. Vstavljanje polja z besedilom - Word: Včasih bi radi kak del besedila še posebej poudarili, tako kot v časopisnem članku. Bralca tak dodatek pritegne, dokument je videti bolj razgiban. Word ima nekaj že vnaprej pripravljenih predlogov, prav lahko pa se z vstavljanjem poigramo sami. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 195. Renesansa: Kviz za preverjanje znanja o renesansi s poudarkom na renesančni književnosti. Podrobnosti o prispevku
 196. F. Bevk - Pastirci: Naloge za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 197. Primož Trubar: Križanka za preverjanje znanja o Primožu Trubarju. Podrobnosti o prispevku
 198. Realisti: Naloga povezovanja oz. prepoznavanja slovenskih realistov - kateri realist je na sliki. Podrobnosti o prispevku
 199. Stare grške bajke: Preverjanje prebranega besedila Podrobnosti o prispevku
 200. Jesen v gozdu - gozdne živali: Primerno za utrjevanje. Podrobnosti o prispevku
 201. Protestantizem - reformacija: 25 nalog različnega tipa za preverjanje pridobljenega znanja za obdobje protestantizma. Podrobnosti o prispevku
 202. Tvorjenke: Sklop 7 nalog - delovnih listov za utrjevanje, ponavljanje znanja o tvorjenkah. Podrobnosti o prispevku
 203. Premi govor: Naloga je namenjena preverjanju poznavanja pojmov spremni stavek in dobesedni navedek. V drugi nalogi preverjamo pretvorbo premega v odvisni govor. Podrobnosti o prispevku
 204. E. Petiška: Stare grške bajke: Naloga vsebuje 32 vprašanj različnih tipov, ki se navezujejo na knjigo E. Petiške: Stare grške bajke. Sam to nalogo uporabljam za preverjanje knjige domačega branja. Podrobnosti o prispevku
 205. Stavčni členi: Gre za sklop 6 nalog, katerih cilj je utrjevanje in preverjanje stavčnih členov: osebek, povedek in predmet. V nalogah morajo učenci prepoznavati stavčne člene, ena naloga pa zahteva tudi spraševanje po predmetu. Podrobnosti o prispevku
 206. France Bevk - Pastirci: Naloga je namenjena preverjanju razumevanja prebranega besedila, lahko se uporabi tudi kot orodje za preverjanje knjige domačega branja. Podrobnosti o prispevku
 207. Računi brez in z oklepaji: Izračunaj račun in med danimi odgovori klikni na pravilnega. Nalogo lahko uporabimo tudi tako, da jo projiciramo na belo tablo, učenci pa rezultate zapišejo ali povejo, obenem pa lahko tekmujemo, kdo bo račun prej rešil. Podrobnosti o prispevku
 208. Ela Peroci Moj dežnik je lahko balon: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge. Podrobnosti o prispevku
 209. Babica v supergah - dopolni: Zdaj pa zgodbo že poznaš. Dopolni vse kar manjka in določi pravilne odgovore. Podrobnosti o prispevku
 210. Babica v supergah - poveži: Uredi pare izrazov. Podrobnosti o prispevku
 211. Martin Krpan : Dopolni besedilo Podrobnosti o prispevku
 212. Lukec in njegov škorec - dopolni: Dopolni besedilo Podrobnosti o prispevku
 213. Lateralno razmišljanje: Lateralno mišljenje je potrebno za rešitev mnogih vsakdanjih problemov. Omogoča nam, da na situacijo pogledamo z različnih zornih kotov in poiščemo različne možne načine reševanja problemov. V naslednjih nalogah se ne zadovoljite s prvim preprostim odgovorom, ki se ga spomnite. Uporabljajte domišljijo, poskusite najti kar najbolj različne in domiselne rešitve in s pomočjo namigov ugotovite, kaj se je zgodilo v danih situacijah! Veliko zabave! Podrobnosti o prispevku
 214. Naloge iz tekmovanj: 8 nalog iz projekta Nauk.si, ki ga je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport. Podrobnosti o prispevku
 215. Vitezi in oprode: 9 nalog iz projekta Nauk.si, ki ga je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport. Podrobnosti o prispevku
 216. Logične uganke s števili: 7 logičnih ugank iz projekta Nauk.si, ki ga je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport Podrobnosti o prispevku
 217. Logične naloge z merjenjem količin: 14 logičnih ugank iz projekta Nauk.si, ki ga je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport Podrobnosti o prispevku
 218. Naloge s tabelami: 6 nalog iz projekta Nauk.si, ki ga je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport. Podrobnosti o prispevku
 219. Prečkanje reke: Prečkanje reke je vrsta nalog, kjer moramo na drugo stran reke prepeljati ljudi, živali ali predmete. Navadno imamo na razpolago majhen čoln ter omejitve, koliko ljudi (živali, ...) je lahko hkrati v čolnu in v kakšni družbi. Naloge so označene po težavnosti, vendar naj vas to ne zavede. Naloga, ki je za nekatere težka, je za druge lahka, in obratno. Zato se brez strahu lotite tudi tistih, ki so označene kot težje. Podrobnosti o prispevku
 220. Logične uganke: 24 logičnih ugank iz projekta Nauk.si, ki ga je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport Podrobnosti o prispevku
 221. Zanimive logične uganke 2: 12 logičnih ugank iz projekta Nauk.si. Podrobnosti o prispevku
 222. Zanimive logične uganke 1: 13 logičnih ugank iz projekta Nauk.si. Podrobnosti o prispevku
 223. Število samostalnika: Skupek nalog na temo števila samostalnika. Naloge lahko učenci rešujejo samostojno. Podrobnosti o prispevku
 224. Bela kačica s kronico: Po prebranem besedilu rešijo nalogo na spletu. Nanaša se na slikanico založbe Didakta. Podrobnosti o prispevku
 225. Naša zgodovina v 2 minutah: Zgodovina Zemlje in njenih prebivalcev v samo 2 minutah. Pretresljivo:iz niča v nič. Podrobnosti o prispevku
 226. Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT. Podrobnosti o prispevku
 227. Skrči dokument na eno stran - Word: Imam dokument, v katerem moj podpis pade na naslednjo stran, kar je zelo moteče. Kako to urediti tako, da mi ne bo treba brisati del besedila, spreminjati velikost pisave ali širiti strani. Uporabila bom ukaz Skrči na eno stran.  Podrobnosti o prispevku
 228. Odložišče (Word, Excel, Power Point): Odložišče deluje s standardnimi ukazi Kopiraj in Prilepi. Ko katerikoli elelemnt v dokumentu kopiram, se shrani v Officeovo odložišče. Iz njega lahko kopirani element prilepim kadar koli v kateri koli Officeov dokument. Zbrani elementi ostanejo v Officeovem odložišču ... Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 229. Ali znaš pravilno zapisati števila?: Branje in zapisovanje števil pri slovenščini povzroča učencem kar nekaj težav. Pomagajmo jim s kvizom! Podrobnosti o prispevku
 230. Prst, spletni kviz: Spletni kviz o prsteh. Povezava na vse kvize na to temoPodrobnosti o prispevku
 231. Vrsta sličic - prvi in zadnji glas: Sestavljajo se vrste sličic tako, da je zadnji glas prve sličice prvi glas druge sličice. Zadnji glas druge sličice je nato prvi glas tretje itd. Podrobnosti o prispevku
 232. Odstranjevanje ozadja slik - Power Point: Za preprosto igranje s slikami lahko uporabimo tudi PowerPoint. Ogledali si bomo, kako lahko skombiniram dve različni fotografiji v Skoraj umetniški učinek. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 233. Dodajanje zavihka na trak - Word: S prilagoditvami lahko trak prilagodim svojim željam. Ustvarjam lahko zavihke in skupine po meri, v katerih so pogosto uporabljeni ukazi ... Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 234. Prepoznaj nasilje in ukrepaj!: Otrok preprozna nasilje, naj bo to fizično ali psihično poleg naloge je priporočilo za samopomoč. Podrobnosti o prispevku
 235. Vrstica za hitri dostop - Word: Orodna vrstica za hitri dostop je orodna vrstica, ki jo je mogoče prilagoditi in ima nabor ukazov, ki so neodvisni od trenutno prikazanega zavihka na traku. Orodno vrstico za hitri dostop lahko premaknete iz enega od dveh možnih lokacij in vanjo dodate gumbe, ki predstavljajo ukaze. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 236. Zahtevna tabela, postavitev (Word): Skušali bomo ustvariti malce bolj zahtevno tabelo. V predlogi vidim, da je v prvi vrstici 6 stolpcev oz. celic, v drugi in tretji po dvanajst, v zadnjih dveh pa le po en stolpec. Tako tabelo lahko ustvarjamo na več načinov, pokazala bom najenostavnejšega. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 237. Griddlers - logične uganke in zanke: Za reševanje potrebujete Javo. Podrobnosti o prispevku
 238. Jurka Burka in mlade brihte: Na tej spletni strani najdete poleg predstavitve knjig še nekaj dodatnih materialov za delo v šoli: predlog za obravnavo besedila z učnimi listi (npr. za knjigo Žiga, kisla kumarica), predlog za delo bralnih klubov in namig za izvedbe razrednih ur ... Teme, ki jih obravnavajo knjige iz zbirke »Jurka burka in mlade brihte«, so: samopodoba, nasilje, metode učenja in delovanja, čustva in občutki ter odnosi med nami. Podrobnosti o prispevku
 239. Vstavljanje tabele iz Excela - Word: Tabele lahko vstavljam tudi direktno iz Excela. To možnost uporabimo takrat, ko želimo prenesti že gotovo tabelo v wordov dokument ali pa v primeru poročila, ki vsebuje različne podatke tudi iz drugih programov. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 240. Zakladi Slovenije - Kmečka abeceda: Naloge po knjigi Marije Makarovič - Kmečka abeceda, MK Ljubljana.  Podrobnosti o prispevku
 241. Uporaba WordArt-a v Wordu: Kratek posnetek: kako lahko uporabimo WordArt za okrasitev svojega besedila. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 242. Prilagajanje besedila - Word: Kratek posnetek o možnosti prilagajanja besedila. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 243. Dodajanje, brisanje stolpcev in vrstic v tabeli - Word: Kratek posnetek - dodajanje in brisanje stolpcev, vrstic, cele tabele. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 244. Velikost celice - prilagajanje tabele - Word: Kratek posnetek - samodejno prilagajanje velikosti celice besedilu. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 245. Urejanje slogov v tabeli - Word: Kratek posnetek kako lahko prilagodimo sloge že vnešene tabele. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 246. Nariši tabelo - Word: Kratek posnetek . vstavimo tabelo tako, da jo narišemo po meri. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 247. Vnos besedila v tabelo - Word: Kratek posnetek - vnašanje besedila. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 248. Razvrsti podatke v tabeli - Word: Kratek posnetek kako lahko v Wordu razvrstimo podatke po različnih kriterijih. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 249. Vstavljanje tabele - Word: Tabelo vstavljamo v dokument takrat, kadar želimo podatke prikazati bolj pregledno. Podatki v tabeli so lepo urejeni in pregledni. V tabeli lahko informacije prikažem v ločenih celicah, ki so razporejene v vrstice in stolpce. Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 250. Vstavljanje izrezkov v dokument - Word 2010: »Slikovni izrezek« je splošno ime za ilustracije, fotografije in slike, ki so na voljo v sistemu Microsoft Office. S slikovnimi izrezki lahko dokumenteVeč v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen .... dopolnimo ali naredimo bolj zanimive.  Podrobnosti o prispevku
 251. Kako je nastal koledar?: Že v pradavnini si je človek poskušal meriti čas in pri tem sledil naravi, ki je čas razdelila na dan in noč in na letne čase. Preberi zgodbico in reši kviz. Podrobnosti o prispevku
 252. Koledar - stara slovenska imena: Zakaj potrebujemo koledar? Kakšna je razlika med rimskim in gregorijanskim koledarjem? Kdaj je travnik? Naloga je kar zahtevna, saj moraš najprej sestaviti sliko. Podrobnosti o prispevku
 253. Kako so včasih merili čas?: Že najstarejša ljudstva so merila čas. Pri tem so se ravnala po Luni, Soncu, menjavanju letnih časov ... Podrobnosti o prispevku
 254. Uredi pare : To gotovo že znaš ... pa vendar, preveri svoje znanje in se poigraj z enotami za merjenje časa. Podrobnosti o prispevku
 255. Kaj zgodovina raziskuje?: Kaj raziskuje zgodovina? Skušaj odgovoriti na vprašanja. Če ne gre, pokukaj v album. Podrobnosti o prispevku
 256. Kaj zgodovina proučuje - naloga ujemanja: Kaj zgodovina proučuje? Umesti pojme v pravilni stolpec. Podrobnosti o prispevku
 257. Spoznavajmo zgodovino - ključne besede : Ključne besede, razvrščene ob strani, poišči v mreži. Klikni na prvo črko in vleci z miško do konca besede. Beseda bo označena, v seznamu pa prečrtana. Podrobnosti o prispevku
 258. Koliko pik je na domini?: Preštej ali seštej, koliko je pik na domini. Podrobnosti o prispevku
 259. Primorska mesta se pričkajo: Na vsaki strani je posnetek izjave enega od mest. Prisluhni mu in ugotovi, katero mesto se je oglasilo. Če boš kliknil/a na pravi grb in je torej odgovor pravilen, lahko nadaljuješ, drugače poskusi znova.  Podrobnosti o prispevku
 260. Sadeži zemlje: Nekaj nalog za prijetno utrjevanje. Kaj pridelujejo v Primorskem svetu? Podrobnosti o prispevku
 261. Bogastvo morja: Poišči pravo besedo in jo vnesi v mrežo. Če si vpisoval-a pravilno, lahko preveriš z geslom.  Podrobnosti o prispevku
 262. Še en način prilagajanja animacije v PowerPointu: Prilagajanje animacij še malo drugače. V Podoknu animacij lahko ročno nastavljamo različna obnašanja animacij - lahko jih premikamo, daljšamo, krajšamo, umeščamo med druge animacije ... Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 263. Časovno prilagajanje animacije v PowerPointu: ...Izberem sliko. Dvokliknem na preslikovalnik animacij in določim animacijo tudi obvestilu in oblačku. Preverim, kako je videti. Ne želim, da se vsi trije predmeti prikažejo iz iste smeri, zato izberem obvestilo in mu določim ... Več v zbirki posnetkov Zrno do zrna, kamen na kamen ....  Podrobnosti o prispevku
 264. Poišči, preberi, prečrtaj, zapiši: Poišči besede po navodilih in jih prečrtaj. Besede, ki ti ostanejo zapiši v ustrezen predalček. Preveri, če si izbrisal, izbrisala vse besede. Podrobnosti o prispevku
 265. Rimske številke 2: Učenec utrjuje zapis števil z rimskimi številkami in obratno. Reši tudi: Rimske številkePodrobnosti o prispevku
 266. Rimske številke: Učenec utrjuje zapis števil z rimskimi številkami in obratno. Reši tudi: Rimske številke 2Podrobnosti o prispevku
 267. Uredi recept: Najprej uredi pare tako, da bo mama lahko spekla pecivo, potem pa se še poigraj s svojim spominom. Podrobnosti o prispevku
 268. Utrjujmo branje - poišči besedo!: Najprej preberi besede in jih zapiši. Nato izpolni mrežo. Nekaj črk je že vpisanih. Podrobnosti o prispevku
 269. Ali poznaš uro?: Naloga za preverjanje ali ocenjevanje branja dnevnega časa, poznavanja in zapisovanja časa pred in po dvanajsti uri. Reši tudi:Še vedno ne poznaš ure? Podrobnosti o prispevku
 270. Ocenimo 2: Za konec šolskega leta pa še utrjevanje predstav o dolžini, teži in prostornini. Reši tudi: Ocenimo 1Podrobnosti o prispevku
 271. Ocenimo 1: Za konec šolskega leta pa še utrjevanje predstav o dolžini, teži in prostornini. Reši tudi: Ocenimo 2 Podrobnosti o prispevku
 272. Še vedno ne poznaš ure?: Naloga za preverjanje ali ocenjevanje branja dnevnega časa, poznavanja in zapisovanja časa pred in po dvanajsti uri. Reši tudi: Ali poznaš uro? Podrobnosti o prispevku
 273. S ali z kolesi?: Kratka zgodbica, v kateri moraš najti napačno zapisane predloge. Podrobnosti o prispevku
 274. Evropa skozi zgodovino: Evropa se je spreminjala skozi zgodovino. Kaj vse se je dogajalo, kdo je zasedal zdajšnje ozemlje naše države, kdo je premagal Mongole, katera država je bila največja ...  Podrobnosti o prispevku
 275. Evropska unija - Igre in kvizi: Kaj veš o Evropski uniji? Ali recimo veš, da živi v Evropski uniji več kot 500 milijonov ljudi? In da v Evropski uniji govorimo 23 različnih uradnih jezikov? Ali veš, da je bila Evropska unija ustanovljena pred več kot 50 leti in je bilo tedaj v njej 6 držav, danes pa jih je že 27? Ali poznaš evropsko zastavo z dvanajstimi zlatimi zvezdicami na modrem ozadju? Podrobnosti o prispevku
 276. The Scale of the Universe: Spletna stran na zanimiv način prikazuje razmerja mikro in makro sveta. S premikanjem "vodoravne skale" se premikamo po vidnem in nevidnem Vesolju. Podrobnosti o prispevku
 277. Voda, kviz: Veliko vprašanj o vodi. Povezava na vse kvize na to temoPodrobnosti o prispevku
 278. Agregatna stanja, kviz: Spletni kviz o agregatnih stanjih. Povezava na vse kvize na to temoPodrobnosti o prispevku
 279. Zrak, spletni kviz: HotPot kviz o zraku. Povezava na vse kvize na to temoPodrobnosti o prispevku
 280. Računam pisno (e-gradivo, vse štiri rač. operacije): Za delovanje vaj potrebujete Excel 2003 ali višjo verzijo. Makre morate omogočiti. Podrobnosti o prispevku
 281. Naravne značilnosti pokrajine: Ob kvizu lahko učenci utrdijo ali preverijo svoje znanje o domači pokrajini njenih značilnostih. Narejeno po Družba so mi 4 (založba Rokus). Podrobnosti o prispevku
 282. Nekatere besede pišemo drugače, kot izgovorimo: Učenci poznajo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo. Podrobnosti o prispevku
 283. Geometrijski liki in telesa: Učenci v igri spomin poimenujejo geometrijske like in telesa. Iščejo pare: sličica-beseda. Podrobnosti o prispevku
 284. Geometrijski liki in telesa: Učenci v križanki poimenujejo geometrijske like in geometrijska telesa. Podrobnosti o prispevku
 285. Zanimive živali: Kaj zmorejo nekatere živali, kako so spretne, kaj znajo, kaj posebnega vemo o njih. Poskusi odgovoriti na vprašanja in zagotovo preberi odgovore. Podrobnosti o prispevku
 286. Sloviklik - zbirka nalog: Sloviklik je mozaik igric, pesmic in slik. Portal so ustvarili kolegi v Celovcu. Več o tem v wordovem dokumentuPodrobnosti o prispevku
 287. Opis predmeta: Naloga je namenjena uvajanju v poglavje opis predmeta (motivacija), lahko pa se uporabi tudi pri utrjevanju in ponavljanju snovi.  Podrobnosti o prispevku
 288. Iz žab žabice: Učenci si na linku lahko preberejo o razvoju žabe in spoznavajo njeno življenjsko okolje. V originalu je bila objavljena v reviji Otrok in družina. Z dovoljenjem avtorice sem jo pripravila v taki obliki.  Podrobnosti o prispevku
 289. Koledar: dnevi v tednu: Izberi ali vpiši pravilni dan v tednu. Podrobnosti o prispevku
 290. Slovenski prazniki: Izberi ali vpiši, na kateri dan praznujemo določeni praznik Podrobnosti o prispevku
 291. Angleška slovnica: Namen spletne strani je učenje angleškega jezika s pomočjo razlage in utrjevanja snovi z različnimi interaktivnimi vsebinami. Angleška slovnica vam ne bo delala več težav.Učenje je lahko tudi zabavno, zato lahko angleške čase ponavljaš s pomočjo tabel in miselnih vzorcev, ki jih lahko z malo domišljije sam izdelaš. Podrobnosti o prispevku
 292. Abeceda - SPOMIN: V igri spomin učenci utrjujejo poznavanje črk. Podrobnosti o prispevku
 293. Iščem te, velika začetnica!: Vaja je primerna za utrjevanje osnovnega znanja o veliki začetnici. Podrobnosti o prispevku
 294. Ali poznaš pravopisna pravila (1)?: Reševalec mora poiskati napako in jo popraviti. Rešitev lahko po zaključku reševanja natisnemo.  Podrobnosti o prispevku
 295. Igra Vsiljivec - večkratniki: Med danimi večkratniki učenec išče vsiljivca. Podrobnosti o prispevku
 296. Poštevanka v križankah: Ponavljanje, utrjevanje ali preverjanje znanja poštevanke v 10 križankah. Podrobnosti o prispevku
 297. Povedi: Dopolnjevanje po vedi z besedami. Le-te učenec sestavi iz danih črk Podrobnosti o prispevku
 298. Rime: Učenec sestavlja iz danih sličic in besed rime.  Podrobnosti o prispevku
 299. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora. Podrobnosti o prispevku
 300. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj. Podrobnosti o prispevku
 301. Trdilne in nikalne povedi: Učenci dane povedi preoblikujejo v trdilne oz. nikalne. Podrobnosti o prispevku
 302. Iščemo velike začetnice: Učenec mora poiskati velike začetnice in jih popraviti. Besedilo lahko pred in po reševanju tudi natisnemo. Podrobnosti o prispevku
 303. ABECEDA - ( besede, povedi): Učenci berejo besede oziroma povedi in jih prenesejo. Le-te prenašajo k ustrezni sličici. Podrobnosti o prispevku
 304. Kako je pravilno?: Učenci izbirajo med dvema besedama, ki vsebujeta kritične glasove na koncu ali sredi besede, in zapišejo pravilno. Podrobnosti o prispevku
 305. Večkratniki (6-9): V vajah učenci urejajo večkratnike števil 6, 7, 8 in 9. Podrobnosti o prispevku
 306. Igra Vsiljivec : V vajah so tri igre: vsiljivec - zadnji zlog, vsiljivec -prvi zlog in vsiljivec - štetje zlogov. Učenec izbira ustrezno sličico in jo potrdi. Podrobnosti o prispevku
 307. Igra Dežne kapljice (Raindrops): Enostavna možganska telovadba za vse starosti: urjenje hitrosti delovanja možganov. Izračunaj račun v dežni kapljici, preden ta pade na vodno gladino. Igre je konec, ko 3 kapljice padejo v vodo. Podrobnosti o prispevku
 308. Otrok je rojen / A child is born: Fotografije švedskega raziskovalca na področju medicinske fotografije o čudežu življenja. Tudi na: http://static.scanpix.se/misc/bildspel/LennartNilsson/index.html Podrobnosti o prispevku
 309. Spomin - poštevanka števila 7: V igri Spomin se učenci učijo, utrjujejo ali ponavljajo poštevanko števila 8. Podrobnosti o prispevku
 310. Pravopisno težke besede: Iščemo in prepoznavamo napačno zapisane besede Podrobnosti o prispevku
 311. Kdo bo koga: Učenci iz danih sličic sestavljajo prehranjevalne verige. Podrobnosti o prispevku
 312. Enaki zadnji zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se končujeta na isti zlog. Podrobnosti o prispevku
 313. Enaki prvi zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se začenjata na isti zlog. Podrobnosti o prispevku
 314. Poišči nadpomenke: Reševalec mora poiskati nadpomenko danim besedam Podrobnosti o prispevku
 315. Stanje snovi: Izberi pravilni odgovor. Podrobnosti o prispevku
 316. Zrno do zrna, kamen na kamen: Zbirka kratkih poučnih filmov v slovenščini o delovanju programov Word, Power Point, Excel in Hot Potatoes. Zbirka šele nastaja in upa tudi na vaše sodelovanje. Zagotovo klikni na Sodeluj in se nam pridruži! Podrobnosti o prispevku
 317. Koliko je ura?: Otroci s pomočjo računalnika osvojijo uro npr. 1:30 Podrobnosti o prispevku
 318. Spomin - poštevanka števila 8: V igri Spomin se učenci učijo, utrjujejo ali ponavljajo poštevanko števila 8. Podrobnosti o prispevku
 319. Razumem, kar berem: Posodobljena spletna stran z množico odličnih nalog iz različnih področij.  Podrobnosti o prispevku
 320. Vabilo na kosilo: Najprej pesmico dopolnimo s predlaganimi rimami, nato pesmico še sestavimo. Podrobnosti o prispevku
 321. Poštevanka števila 6: V igri Spomin se učenci učijo, utrjujejo ali ponavljajo poštevanko števila 6. Podrobnosti o prispevku
 322. Pišimo pravilno - d ali t: Učenci zapisujejo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo. Podrobnosti o prispevku
 323. Spomin - poštevanka števila 3: V igri Spomin se učenci učijo, utrjujejo ali ponavljajo poštevanko števila 3. Podrobnosti o prispevku
 324. Travnik: Poimenovanje travniških cvetlic in trav. Podrobnosti o prispevku
 325. Miroslav Košuta: Zmajček Zalogajček: Po prebrani pesmici še kratek kviz. Podrobnosti o prispevku
 326. Maček Muri - avdio pravljica: Avdio pravljica o priljubljenem mačku. Podrobnosti o prispevku
 327. Prometni kviz: Kako se obnašam kot pešec v prometu. Podrobnosti o prispevku
 328. Izdelovanje različnih izdelkov: Odlična stran, čeprav je v angleščini, kjer najdete veliko zanimivih izdelkov, vključno z modeli za barvanje, rezanje in sestavljanje, vezanih na letne čase ali urejeni po sklopih (živali, vozila ...) Podrobnosti o prispevku
 329. Gozdna drevesa in plodovi: Poišči drevesa in njihove plodove Podrobnosti o prispevku
 330. Kajetan Kovič Maček Muri: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge. Podrobnosti o prispevku
 331. Zlati kraljevič - Youtube: Feri Lainšček: Mislice - zbirka pravljic za Cankarjevo priznanje 2011-12. Prisluhnite pravljici Zlati kraljevič, ki jo pripoveduje Vesna Radovanovič.  Podrobnosti o prispevku
 332. Poštevanka števil 5 in 10 - spomin: Igra Spomin je namenjena učenju, utrjevanju ali ponavljanju poštevank števila 5 in 10. Podrobnosti o prispevku
 333. Gozdni plodovi: Simpatična naloga za prepoznavanje gozdnih plodov Podrobnosti o prispevku
 334. Lepa Angelika - Youtube: Feri Lainšček: Mislice - zbirka pravljic za Cankarjevo priznanje 2011-12. Prisluhnite pravljici Lepa Angelika, ki jo pripoveduje Vesna Radovanovič.  Podrobnosti o prispevku
 335. Prvi glas : Klikni na sličico in jo poimenuj. Dobro prisluhni prvemu glasu. Tvoja naloga je, da odpreš dve sličici, ki se začneta na isti glas. Nadaljuj toliko časa, dokler ne odkriješ vseh parov. Podrobnosti o prispevku
 336. Deljenje s številom: 2, 4 (spomin): V igri spomin učenci utrjujejo deljenje s številoma 2 in 4. Podrobnosti o prispevku
 337. Večkratniki 2,3,4,5,10: V vajah učenci urejajo večkratnike števil 2, 3, 4, 5, in 10. Podrobnosti o prispevku
 338. Poštevanka števil 2 in 4 - spomin: V igri Spomin se učenci učijo, utrjujejo ali ponavljajo poštevanko števila 2 in 4. Podrobnosti o prispevku
 339. Zabavno seštevanje: Nekaj številk manjka. Ker poznamo rezultat, nam ne bo težko dopolniti mreže. Podrobnosti o prispevku
 340. Uvrsti samostalnike: Najprej poišči besede v razpredelnici. Nato uvrsti samostalnike v ustrezen predal. Podrobnosti o prispevku
 341. Razporedimo samostalnike: Ena od nalog, namenjena utrjevanju prepoznavanja vrste samostalnika. Naloga je popestrena s križanko.  Podrobnosti o prispevku
 342. Vse kar moramo vedeti o vodi: Zelo razgibana stran z veliko nalogami - vse o vodi, o skrbi za vodo in odnosu do nje. Podrobnosti o prispevku
 343. Primerjaj: medved in volk: Kaj imata živali ali rastlini skupnega in kaj različnega? Pojme je treba razvrstiti v ustrezna okenca, nato pa lahko sličico sestavimo, jo natisnemo in pobarvamo. Podrobnosti o prispevku
 344. I miei sensi: Učenci povežejo čutila z ustreznimi čuti. Podrobnosti o prispevku
 345. Potujem po svetu: S pomočjo vprašanj učenec potuje po svetu in spoznava nekatere geografske zanimivosti. Podrobnosti o prispevku
 346. Stotični kvadrat: Učenec ob pomoči stotičnega kvadrata išče in zapisuje v kvadratke zahtevana števila. Sklop 3 različnih nalog. Podrobnosti o prispevku
 347. Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti: Učitelj ali starš naj si pomaga s povezavo na Mentor. Učinkovitost branja je moč povečati z ustreznim vežbanjem kot katero koli drugo veščino. Bralne vaje morajo pokrivati različne elemente branja, od izboljšanja zaznavanja besedila do širitve vidnega polja. Učenec sproti lahko preverja svoj uspeh, s tem se utrjuje tudi njegova samozavest in potrjuje uspeh, povezan s trudom. Podrobnosti o prispevku
 348. Kako dobro poznam likovno umetnost?: Spletni kviz iz poznavanja likovnih del in njihovih ustvarjalcev. Podrobnosti o prispevku
 349. Verjetnost: E-gradivo za poučevanje osnovnih pojmov verjetnosti: motivacijske in nove vsebine, naloge za utrjevanje, igre, preverjanje znanja, učni listi Podrobnosti o prispevku
 350. Literarni kviz: Kako dobro poznaš tuje in naše književnike/glasbenike/slikarje ter njihova dela? Podrobnosti o prispevku
 351. Hiše, hiške, hišice: Prikaz in malce utrjevanja za ustrezne pomanjševalnice.  Podrobnosti o prispevku
 352. Anatomija - okostje: Umesti besede - pojme - na pravo mesto. Podrobnosti o prispevku
 353. Pisani živalski svet: Sklop 3 nalog za zabavno učenje in spoznavanje zanimivosti o živalih, ki jih do sedaj mogoče še nismo vedeli. Podrobnosti o prispevku
 354. Računske operacije in členi: Učenec poimenuje računske operacije in člene pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju. Podrobnosti o prispevku
 355. Stara domača imena mesecev: Spoznaj in utrjuj stara imena mesecev. Podrobnosti o prispevku
 356. Besede nagajivke: Zapis pravopisno težjih besed. Podrobnosti o prispevku
 357. Kaj so frazemi?: Frazem ne pomeni točno tistega, kar rečemo ali napišemo. S frazemom nekaj povemo bolj barvito. Pravimo, da ima frazem prenesen pomen. Oglej si predstavitev in reši kviz.  Podrobnosti o prispevku
 358. Frazeologemi - rekla: Naloga, namenjena spoznavanju frazemov. Na zabaven način spoznavamo stalne besedne zveze. Podrobnosti o prispevku
 359. Poišči pravo število!: Vir: http://www.ixl.com/math/  Podrobnosti o prispevku
 360. Sestavimo sliko: Nastaja zbirka sestavljank, kjer učenec lahko izbira sliko in jo sestavi na več možnih načinov. Naloge so primerne tudi za IT. Če potrebujete svojo sestavljanko, pošljite sliko in v kratkem času bo na razpolago. Podrobnosti o prispevku
 361. Roald Dahl: Matilda: Učenci v praznine vnesejo pravilne besede. Dobljeno besedilo je strnjena obnova, ki jo lahko prepišejo v svoje zvezke. Podrobnosti o prispevku
 362. Kje se nahaja?: Niz 4 nalog, pri katerih učenci ugotavljajo položaj predmeta glede na druge predmete, obenem utrjujejo matematični jezik, like in barve. Podrobnosti o prispevku
 363. Števila do 20: Učenci štejejo do 20. Podrobnosti o prispevku
 364. S hrano in pijačo okrog sveta: Nekaj zanimivosti o hrani in pijači, ki jih morda še niste vedeli. Podrobnosti o prispevku
 365. Evropske države: Še ena od mnogih nalog za utrjevanje splošnega znanja o Evropi. Podrobnosti o prispevku
 366. Bogovi starih Grkov in Rimljanov: Poišči imena grških in rimskih bogov. Označi imena s potegom miške. Podrobnosti o prispevku
 367. Bananovec - uredi besedilo: Reševalec poskuša urediti besedilo v pravem zaporedju Podrobnosti o prispevku
 368. Animals - environment: Poišči življenjska okolja živali Podrobnosti o prispevku
 369. Animali domestici: Nalogi sta namenjeni pravilnemu zapisu oz, utrjevanju italijanskih besed za domače živali. Podrobnosti o prispevku
 370. Ali veš - naš planet: Naloga za sprostitev in osvežitev. Podrobnosti o prispevku
 371. Sesalci: Nekaj zanimivih informacij o sesalcih. Podrobnosti o prispevku
 372. Seštevanje do 10: Učenci na konkretni ravni odštevajo (s slikovnim materialom). Rešitve vpišejo v kvadratek za računom in kliknejo ok. Na koncu naloge se pojavijo rezultati in pravilne rešitve napačno izračunanih računov. Podrobnosti o prispevku
 373. Seštevanje do 10: Učenci na konkretni ravni seštevajo (s slikovnim materialom). Rešitve vpišejo v kvadratek za računom in kliknejo ok. Na koncu naloge se pojavijo rezultati in pravilne rešitve napačno izračunanih računov. Podrobnosti o prispevku
 374. Odštevanje do 10: Učenci na konkretni ravni odštevajo (s slikovnim materialom). Rešitve vpišejo v kvadratek za računom in kliknejo ok. Na koncu naloge se pojavijo rezultati in pravilne rešitve napačno izračunanih računov. Podrobnosti o prispevku
 375. Koliko kaže ura?: Vaja za utrjevanje "cele" ure. Podrobnosti o prispevku
 376. Kdaj kaj počnemo?: Učenec izbere uro, ki je najbližja uri, ko opravljamo različne dejavnosti. Vir:http://www.ixl.com/  Podrobnosti o prispevku
 377. Črke - u/v na začetku povedi 10: Učenci izbirajo med pravopisno pravilno zapisano besedo, v kateri se kot prva črka pojavi v ali u. Podrobnosti o prispevku
 378. Črke na koncu besed 3: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne. Podrobnosti o prispevku
 379. Črke d-t, p-b, š-ž,...1: Učenci izbirajo besedo, ki je pravopisno pravilna. Podrobnosti o prispevku
 380. Črke d/t/k konec kratkih besed 4: Učenci izbirajo pravilno zapisane besede - d/t/k; konec kratkih besed. Podrobnosti o prispevku
 381. Črke - besede 5: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne - dež, dolg, bob,... Podrobnosti o prispevku
 382. Črke s/z 6: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne; predloga s in z. Podrobnosti o prispevku
 383. Črke k/h 7: Učenci izbirajo med predlogama h in k, da postane besedni par pravopisno pravilen. Podrobnosti o prispevku
 384. Črke - l/v v besedi 9: Učenci izbirajo pravopisno pravilno zapisane besede, v katerih ni jazno prepoznan zapis črk l ali v. Podrobnosti o prispevku
 385. Črke - k/h, s/z...8: Učenci izbirajo predlog s/z, k/h. Podrobnosti o prispevku
 386. Na športnem dnevu: Prepoznavanje in poprava napačno zapisanih besed.  Podrobnosti o prispevku
 387. Največji, najglasnejši, najdaljši, ...: Zanimive informacije o različnih živalih. Podrobnosti o prispevku
 388. Spoznajte Excel 2010: Cilji: upravljati datoteke v pogledu Microsoft Office Backstage, dokončati osnovna, vsakdanja opravila, kot sta oblikovanje podatkov in dodajanje vrstic in stolpcev, poiskati ukaze za zahtevnejša opravila, kot sta ustvarjanje grafikonov in uporaba funkcij, dodati gumbe za najljubše ukaze v svojo orodno vrstico in delati v Excelu 2010 in starejših različicah hkrati. Podrobnosti o prispevku
 389. Spoznajte Word 2010: Cilji: hitro najti priljubljene ukaze na traku, razumeti, kako se je meni Datoteka razvil v pogled »Microsoft Office Backstage«, izvajati osnovna opravila, kot so oblikovanje, shranjevanje in tiskanje, in delati v programu Word 2010 in starejših različicah programa Word. Podrobnosti o prispevku
 390. Spoznajte se s Power Pointom: Ta tečaj je primeren za vas, če želite nadgraditi PowerPoint 2003 ali starejšo različico na PowerPoint 2010. Če želite nadgraditi PowerPoint 2007, boste verjetno želeli izvedeti le, kakšne so nove funkcije programu PowerPoint 2010. Priporočamo, da preberete članek z naslovom Novosti v programu PowerPoint 2010. Podrobnosti o prispevku
 391. Umetnostna in neumetnostna besedila: Projekt Slovenščina za 8. razred. Na razpolago je veliko kvalitetnega učnega gradiva, motivacije, obravnave, naloge in ustvarjanje. Projekt obsega vso snov 8. razreda, tako umetnostna, kot tudi neumetnostna besedila.  Podrobnosti o prispevku
 392. Kaj je višje - težje - daljše ?: Učenci ob slikicah primerjajo višine, dolžine in mase. Podrobnosti o prispevku
 393. Prej, zdaj, potem: Učenci utrjujejo pri urejanju fotografij pojme prej, zdaj in potem. Podrobnosti o prispevku
 394. Napišem račun in odštejem do 5: Utrjevanje odštevanja v obsegu do 5. Podrobnosti o prispevku
 395. Napišem račun in odštejem do 10: Utrjevanje odštevanja v obsegu do 10. Podrobnosti o prispevku
 396. Napišem račun in seštejem do 5: Utrjevanje seštevanja v obsegu do 5 ob sličicah. Podrobnosti o prispevku
 397. Napišem račun in seštejem do 10: Utrjevanje seštevanja v obsegu do 10 ob sličicah. Podrobnosti o prispevku
 398. Štejem in preštejem: Niz 3 nalog, kjer učenci na sličicah preštevajo predmete in zapišejo ustrezna števila. Podrobnosti o prispevku
 399. Dejavnosti v mojem domačem kraju: Zbirka različnih nalog za utrjevanje znanja po obravnavani snovi. Podrobnosti o prispevku
 400. Praštevila in sestavljena števila: Danim številom določi, ali so praštevila ali sestavljena števila.  Podrobnosti o prispevku
 401. VELIKONOČNA KRIŽANKA: Učenci poiščejo besede, povezane z velikonočnim praznovanjem in jih vstavijo v križanko. Podrobnosti o prispevku
 402. Zaporedja: Naloga je namenjena boljšim matematikom, saj spodbuja logično razmišljanje, prav pa pride tudi pred tekmovanjem Kengurujček. Podrobnosti o prispevku
 403. Kje leži lik?: Učenec poišče, kje se nahaja določeni lik in obenem utrjuje poimenovanje likov. Podrobnosti o prispevku
 404. 3 RADODARNI MOŽJE: Po branju učnega lista Trije radodarni možje učenci iz spustnega seznama izberejo tistega, ki najbolje ustreza opisu.  Podrobnosti o prispevku
 405. Primerjamo dele celote: Učenec primerja po dva dela celote. Ob pravilnem rezultatu se mu pokaže sličica. Podrobnosti o prispevku
 406. Višje - nižje: Učenec na danih primerih izbere pravilni odgovor ali vpiše rešitev. Podrobnosti o prispevku
 407. Deli celote 1: Učenec ob slikovnih primerih izbere pravilne dele celote. Podrobnosti o prispevku
 408. Deli celote 2: Klikni na gumb D + R. Pokazal se bo del celote. Glasno povej odgovor in ga preveri s klikom na gumb D + R (Del celote in rezultat). Pokazal se ti bo pravilni odgovor. Če si imel/a prav, klikni na gumb Že znam! in del celote se bo izbrisal. Ko ne bo nobene slike več, si zmagal/a! Dele celote zelo dobro obvladaš. Podrobnosti o prispevku
 409. Merske enote za maso: Primerjanje in pretvarjanje merskih enot za maso. Podrobnosti o prispevku
 410. Letni časi: Učenec utrjuje, kako si sledijo letni časi. Podrobnosti o prispevku
 411. Desetična števila - odštevanje: Učenci odštevajo desetična števila v številskem obsegu do 100. Podrobnosti o prispevku
 412. Dnevi v tednu: Učenec utrjuje, kako si sledijo dnevi v tednu. Podrobnosti o prispevku
 413. Kateri dve števili?: Učenec mora poiskati neznani števili na podlagi njune vsote in razlike.  Podrobnosti o prispevku
 414. Več - manj: Učenec s primerjanjem in sklepanjem rešuje zabavne naloge. Podrobnosti o prispevku
 415. Koliko je ura?: Spletni kviz je namenjen poznavanju, branju in zapisovanju časa. Podrobnosti o prispevku
 416. Dolg-čas: Utrjevanje in pretvarjanje merskih enot za čas. Podrobnosti o prispevku
 417. Problemi s starostjo: Učenci na podlagi danih podatkov sklepajo, koliko je kdo star. Podrobnosti o prispevku
 418. Zdravje in bolezni: spletni kviz o poznavanju najpogostejših človekovih bolezni Podrobnosti o prispevku
 419. Kdor vozi kolo, še ni kolesar: Malo sem pobrskala po prispevkih mojih kolegic in kolegov in iz mnogo dobrih idej je nastalo nekaj malega spletnih nalog. Podrobnosti o prispevku
 420. Deli celote: Učenci ob reševanju nalog utrjujejo pojme in predstavo o celoti in njenih delih. Hkrati se urijo v deljenju oz. poštevanki. Podrobnosti o prispevku
 421. Iščemo dele celote: Utrjevanje predstav o delih celote. Podrobnosti o prispevku
 422. Sem simetričen?: Učenci med danimi predmeti oz.liki izberejo tistega, ki je simetričen. Podrobnosti o prispevku
 423. MAT tekmovaje - vaje: Učenci samostojno na spletu rešujejo besedilne naloge. Podrobnosti o prispevku
 424. Poznamo skoraj vse male tiskane črke: Učenci berejo in pišejo z že znanimi malilimi tiskanimi črkami. Podrobnosti o prispevku
 425. Prve male tiskane črke: V nalogah so za branje in pisanje uporabljene male tiskane črke, ki jih obravnavamo najprej. To so: a,c,č,e,i,m,n,o,r,s,š,u,v,z,ž. Podrobnosti o prispevku
 426. Poznamo vse male tiskane črke: Že beremo in pišemo z vsemi malimi tiskanimi črkami. Podrobnosti o prispevku
 427. Matematične delavnice za nadarjene učence: Učenci rešujejo različne naloge: matematične križanke, rebuse, interaktivne naloge, ... Naloge so izdelane s programom HotPotatoes. Podrobnosti o prispevku
 428. Matematične delavnice za nadarjene učence: Matematično nadarjeni učenci potrebujejo za svoj optimalni razvoj raznovrstne spodbude in mentorja/učitelja. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije je ena izmed dejavnosti, ki matematično nadarjenim učencem omogoča, da razvijajo svoje matematične sposobnosti, da so pozitivno naravnani do matematike in samozavestni pri njeni uporabi. Nadarjeni učenci ne le rešujejo različne matematične naloge, iščejo podatke, pripravljajo predstavitve matematičnih vsebin in raziskujejo, ampak naloge tudi sami sestavljajo npr. matematične križanke, rebuse, interaktivne naloge, različna zaporedja, naloge s števili in drugo. Pri delu seveda uporabljajo IKT tehnologijo. Podrobnosti o prispevku
 429. Zaporedja: Učenci izberejo pravo zaporedje. Podrobnosti o prispevku
 430. Znanilci pomladi: Zabavna naloga spomin - za spoznavanje, utrjevanje in preverjanje poznavanja spomladanskih cvetlic. Podrobnosti o prispevku
 431. Pustni običaji: Nekaj najbolj tradicionalnih pustovanj in karnevalov, ki potekajo v teh dneh po Sloveniji.  Podrobnosti o prispevku
 432. Kdo je napravil Vidku srajčico: Iz otroške oddaje Pozabljene knjige naših babic: kombinacija lutkovne igrice in animiranega filma. (produkcija RTV Slovenija). Trajanje 15.10 minut. Podrobnosti o prispevku
 433. Kdo je napravil Vidku srajčico: Odlomek iz predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana (trajanje 3.43 minute). Podrobnosti o prispevku
 434. Kako se znajdemo v prostoru?: Učenec se med ponujenimi možnostmi odloči za pravilno. Podrobnosti o prispevku
 435. Živalski karneval: Učenec v spustnem seznamu poišče naslov /ime živali, ki jo instrument oponaša. Podrobnosti o prispevku
 436. 5 nasvetov za zdrave zobe: Učenci urejajo dele povedi v pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 437. Slovenske pustne šeme: Naloga, povezana s prosojnico Pust avtorice M. Pozvek. Podrobnosti o prispevku
 438. Človeško telo: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje o človeškem telesu. Podrobnosti o prispevku
 439. Kaj veš o rastlinah?: Sklop 3 nalog za zabavno učenje in spoznavanje zanimivosti o rastlinah. Podrobnosti o prispevku
 440. Špela čarovnica: Spletni kviz z različnimi nalogami je primeren po obravnavi pesmi Bine Štampe Žmavc iz 4. berila. Podrobnosti o prispevku
 441. Koliko časa traja ... (Brez knjige): Naloga je namenjena preverjanju predstav o časovnih enotah. Pripravljena je z orodjem Brez knjige in jo je možno preoblikovati, dopolniti, ... da ustreza različnim zahtevam in potrebam posameznega učitelja. Podrobnosti o prispevku
 442. Jež: Učenec reši kviz o poznavanju ježa. Podrobnosti o prispevku
 443. France Prešeren: Učenci v praznine vpisujejo odgovarjajoče besede. Primerno po obravnavi Prešernovega življenjepisa. Podrobnosti o prispevku
 444. Živali in ljudje pozimi: Učenec reši kviz o živalih in ljudeh pozimi. Podrobnosti o prispevku
 445. Dan, teden, mesec, leto: Učenci ponovijo in utrjujejo vse o koledarju. Podrobnosti o prispevku
 446. Spoznavajmo zgodovino: NALOGE SO ŠE VEDNO V NASTAJANJU, PROSIM ZA RAZUMEVANJE! Z reševanjem različnih interaktivnih nalog skušamo na sproščen način približati zgodovino. Naloge so še v nastajanju. Vsak komentar je dobrodošel! Podrobnosti o prispevku
 447. Mamica Dravica: Spletni kviz z različnimi nalogami je primeren ob zaključku obravnave istoimenskega berila. Podrobnosti o prispevku
 448. Protideževna juha: Po prebranem berilu učenec rešuje sklop nalog za utrjevanje besedišča in rabo velike začetnice. Podrobnosti o prispevku
 449. Pomožne zgodovinske vede: Kakšne so značilnosti pomožnih ved, vzroki za razvoj posamezne vede, izvor imen posameznih ved, Kdo opravlja naloge, poklici... Podrobnosti o prispevku
 450. Kronologija: Kaj je kronologija ...Zakaj rabimo koledar ...Kako so včasih šteli leta ...Koliko let traja stoletje ... Kaj so zgodovinska obdobja ...Kaj pomenijo kratice: p.n.št. Podrobnosti o prispevku
 451. Veje zgodovine: Značilnosti različnih vej zgodovine, naloge v povezavi z njimi. Podrobnosti o prispevku
 452. Naši prazniki: Iz spustnega seznama izberi praznik, ki ustreza sličici. Nato nadaljuj in določi praznikom datume. Podrobnosti o prispevku
 453. Kdo je kdo?: Preberi, razmisli, sklepaj. Kdo sedi zraven koga? Podrobnosti o prispevku
 454. Kako dobro poznaš svoje telo v resnici?: Kviz je bil objavljen v reviji Naravoslovna solnica št. 1-2; letnik 1997/98. Podrobnosti o prispevku
 455. Dnevi v tednu: Kako si zapomniti imena dni v tednu in jih znati zapisati? Nekaj zabavnih vaj na to temo. Podrobnosti o prispevku
 456. Ponavljam in se učim: Reši naloge in utrdi svoje znanje! Podrobnosti o prispevku
 457. Z glasbo v križanki_2: Učenci na zabaven način utrjujejo glasbene pojme, naloga pa lahko služi tudi preverjanju glasbenega besedišča. Podrobnosti o prispevku
 458. Tekstilček: Ideja, kako pri pouku čim bolje izkoristiti možnost uporabe informacijske tehnologije za utrditev znanja o tekstilu in njegovemu vzdrževanju.  Podrobnosti o prispevku
 459. Anagrami: Ko prestavimo črke, dobimo anagram, novo besedo iz enakih črk. Podrobnosti o prispevku
 460. Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač: Po branju slikanice (domače branje ) učenci zapolnjujejo praznine s pravilnimi odgovori. Besedilo si lahko tudi prepišejo kot kratko obnovo. Podrobnosti o prispevku
 461. Predlog k/h: Vpiši pravilni predlog Podrobnosti o prispevku
 462. Slovenski reki (dopolnjevanje): Zabavna naloga. Reševalec dopolnjuje slovenske reke (pregovore). Podrobnosti o prispevku
 463. Zapis nerodnih besed: Kar nekaj besed je, kjer nas glasovi zapeljejo in napišemo drugače kot je prav. Tu je nekaj vaj, sčasoma jih bo še nekaj. Reševalec prisluhne besedi, izbere pravilni zapis, v križanko pa besede vpisuje. Podrobnosti o prispevku
 464. Opazujemo vreme: POVEŽI PARE Podrobnosti o prispevku
 465. Vreme - dopolnjevanka: Dopolni besedilo. Podrobnosti o prispevku
 466. Vreme - križanka: Reši križanko! Podrobnosti o prispevku
 467. Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice. Podrobnosti o prispevku
 468. Povedi: Učenec ob sličicah ustrezno dopolni povedi. Podrobnosti o prispevku
 469. Male tiskane črke - 1.del: Učenec uporablja pri branju prve male tiskane črke. Podrobnosti o prispevku
 470. Male tiskane črke - 2.del: Učenec pri branju uporablja vse male tiskane črke. Podrobnosti o prispevku
 471. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge. Podrobnosti o prispevku
 472. E-naloge: Geografija in zgodovina: Pestre, zanimive naloge z različnih področij.  Podrobnosti o prispevku
 473. Prometni znaki: Prepoznaj znake in jim določi namembnost Podrobnosti o prispevku
 474. Predlog s/z: Umesti pravilni predlog k izbrani besedi Podrobnosti o prispevku
 475. Poimenovanje členov: Kako se imenujejo členi posameznih računskih operacij? Podrobnosti o prispevku
 476. Črke k/g, s/z, v besedah 2: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne. Podrobnosti o prispevku
 477. Črka - D: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko D. Podrobnosti o prispevku
 478. Koliko je ura? : Naloga s poslušanjem. Reševalec posluša in nato umesti zvočni posnetek k pravi sličici. Podrobnosti o prispevku
 479. Angleščina - branje za najmlajše - interaktivne vaje : Veliko dobrih spletnih nalog za učenje angleškega jezika za najmlajše. Natisnete si lahko tudi učne liste- glasovi, številke, velike začetnice, stavki. Podrobnosti o prispevku
 480. Črka - Č: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Č. Podrobnosti o prispevku
 481. Saša Vegri Jure kvak kvak - ilustrator Kostja Gatnik: Učenec po prebrani knjigi Saše Vegri Jure Kvak Kvak rešuje naloge. Podrobnosti o prispevku
 482. Obuti maček by mladen hot pot križanka: Po prebranem besedilu rešijo križanko. Vprašanja se nanašajo na različico, ki jo je izdala Mladinska knjiga 2004. Podrobnosti o prispevku
 483. Nekega deževnega dne by mladen hot pot kviz: Moderna avtorska pravljica. Po predelanem besedilu izpolnijo kviz. Nanaše se na slikanico založbe Učila. Podrobnosti o prispevku
 484. Pravljica spletni kviz: Po projekciji rešijo spletni kviz. Priporočam izvajanje v računalnici. Podrobnosti o prispevku
 485. Črka P - zvok: Prisluhni in umesti besede ali sličice. Podrobnosti o prispevku
 486. Prisluhni - črka Ž - zapis: Prisluhni besedam in izberi zapis besede. Po potrebi lahko posnetek ustaviš in nato spet nadaljuješ. Podrobnosti o prispevku
 487. Prisluhni - črka Ž: Učenec posluša besede in klikne na sličico z glasom Ž Podrobnosti o prispevku
 488. Daj poved k sliki: Učemec bere povedi in jih prenese k ustrezni sličici. Podrobnosti o prispevku
 489. Črka - P: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko P. Podrobnosti o prispevku
 490. Afriško podnebje: Tematska križanka iz besedila učbenika MK 2003, Geografija 8 Podrobnosti o prispevku
 491. Črka - H: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko H. Podrobnosti o prispevku
 492. Črka - F: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko F. Podrobnosti o prispevku
 493. Poznamo že nekaj črk: v kvizu so uporabljene črke I, A, N, M,T,E, J, O, V, L, K, R, U. Podrobnosti o prispevku
 494. Črka - B: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko B. Podrobnosti o prispevku
 495. Črka - G: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko G. Podrobnosti o prispevku
 496. To je moj dom: Učenci dopolnjujejo praznine z ustreznimi stanovanjskimi prostori. Podrobnosti o prispevku
 497. Nevretenčarji: Vaja za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 498. Črka - Z: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Z. Podrobnosti o prispevku
 499. Črka - Ž: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Ž. Podrobnosti o prispevku
 500. Seštevanje in odštevanje do 20: Računi seštevanja in odštevanja do 20 s prehodom. Podrobnosti o prispevku
 501. Razmišljaj in določi: Pozorno preberi navodila in opis. Nato določi, kdo je od kod, kaj je počel in koliko je star. Podrobnosti o prispevku
 502. Kdo je ilustriral?: Naloga zahteva dobro poznavanje slikanic in njihovih ilustratorjev, zato svetujem obisk knjižnice. Kasneje pa lahko služi tudi za vajo v pravilnem zapisovanju velike začetnice v naslovih knjig in imenih ustvarjalcev. Podrobnosti o prispevku
 503. Kdo je napisal?: Učenci preverijo svoje poznavanje avtorjev in njihovih del. Podrobnosti o prispevku
 504. Pesmi, ki smo jih peli v 4.r: Kako dobro poznajo učenci pesmi, ki jih pojejo? Podrobnosti o prispevku
 505. Rastline in živali okoli mojega doma: Naloge so namenjene ponavljanju in utrjevanju. Učenci prepoznajo živali in rastline, ki so na fotografijah. Podrobnosti o prispevku
 506. Črka - C: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka C. Podrobnosti o prispevku
 507. Črka - S: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka S. Podrobnosti o prispevku
 508. Črka - Š: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Š. Podrobnosti o prispevku
 509. Črka - R: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka R. Podrobnosti o prispevku
 510. Črka - U: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka U. Podrobnosti o prispevku
 511. Črka - L: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka L. Podrobnosti o prispevku
 512. Črka - K: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka K. Podrobnosti o prispevku
 513. Poznam prve črke: Učenci v vajah utrjujejo poznavanje prvih naučenih (usvojenih) črk. ( I A N M T E) Podrobnosti o prispevku
 514. Črka - J: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka J. Podrobnosti o prispevku
 515. Črka - O: Vaje za spoznavanje črke O Podrobnosti o prispevku
 516. Seštevanje in odštevanje do 20: Učenci seštevajo in odštevajo v številskem obsegu do 20 brez prehoda Podrobnosti o prispevku
 517. Črka - N: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka N. Podrobnosti o prispevku
 518. Pišemo besede 2: Učenec iz danih črk sestavi besedo. Podrobnosti o prispevku
 519. Kaj oblečemo in obujemo veliki in kaj mali?: Učenci danim besedam poiščejo pomanjševalnice. Podrobnosti o prispevku
 520. Glas - črka: Učenec besedam določi prvi glas in zanj ustrezno črko.  Podrobnosti o prispevku
 521. Pišemo besede 1: Iz danih črk se sestavi beseda. Podrobnosti o prispevku
 522. Črka - V: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka V. Podrobnosti o prispevku
 523. Črka - M: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka M. Podrobnosti o prispevku
 524. Črka - T: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka T. Podrobnosti o prispevku
 525. Pišemo besede - 3: Iz danih črk se sestavljajo besede. Podrobnosti o prispevku
 526. Glas - črka: Učenec poimenuje sličico. Prenese ustrezno črko za prvi glas. Podrobnosti o prispevku
 527. Črka - I: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka I. Podrobnosti o prispevku
 528. Črka - A: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka A. Podrobnosti o prispevku
 529. Črka - E: V nalogah je bolj pogosto uporavljena črka E. Učenci berejo in pišejo. Podrobnosti o prispevku
 530. Poklici - animirani kviz: Zabavna naloga z uganjevanjem poklicev. Podrobnosti o prispevku
 531. Poklici: Reševalec se mora odločiti, v kakšnem primeru potrebujemo koga, ki je po poklicu ... Podrobnosti o prispevku
 532. Igram se in postajam mojster v računanju: Zanimiv preplet igre, računanja in tekmovanja, primeren za učenje v šoli in doma.  Podrobnosti o prispevku
 533. Računam do 10 (seštevanje): Zbrika nalog za utrjevanje seštevanja do 10. Podrobnosti o prispevku
 534. Računanje do 10 (odštevanje): Zbirka nalog za utrjevanje odštevanja do 10. Podrobnosti o prispevku
 535. Računam do 20 (seštevanje): Zbirka naloga za utrjevanje računanja do 20. Pri večini nalog je učenec po opravljenih nalogah nagrajen z igrico.  Podrobnosti o prispevku
 536. Računam do 20 (odštevanje): Zbirka nalog za utrjevanje računanja do 20. Pri večini nalog je učenec po opravljenem delu nagrajen z igrico. Podrobnosti o prispevku
 537. Računalniško opismenjevanje: Črke, številke, znaki, besedilo Podrobnosti o prispevku
 538. Ploščine štirikotnikov: Gradivo lahko uporabljate na spletu, lahko pa si naložite posamezne PP prosojnice in posamezne naloge v Excelu na svoj računalnik. Gradivo je lepše vidno, če uporabite možnost celoten zaslon (F11). Omogočeni morajo biti makroji v Excelu (nizka stopnja varnosti). Podrobnosti o prispevku
 539. Druga najdaljša evropska reka: Dopolni besedilo s pomočjo zemljevida. Viri: Senegačnik, Jurij, in Borut Drobnjak. Spoznavajmo Evropo in Azijo: geografija za 7. razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan, 2005. Zupan Shaar, Marija. Preveri svoje znanje: Geografija 7: zbirka nalog za geografijo v 7. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: Ataja, 2003.  Podrobnosti o prispevku
 540. Srednja Evropa - križanka: Različne naloge  Podrobnosti o prispevku
 541. Južna in jugovzhodna Evropa: Različne interaktivne naloge s takojšnjo povratno informacijo. Naloge so v Excelu. Podrobnosti o prispevku
 542. Pišem prve besede: Slika - beseda, Križanka - lažja, Križanka - težja, Premetanke, Izloči, dopiši, premeči  Podrobnosti o prispevku
 543. Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi,  Podrobnosti o prispevku
 544. Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti - težke besede, V, iz, na, s, z Podrobnosti o prispevku
 545. Deli celote: Naloge so izdelane s programom Microsoft Excel. Namenjene so utrjevanju delov celote in sicer polovice, tretjine, četrtine in šestine. Za pravilno delovanje programa morajo biti makri omogočeni. Podrobnosti o prispevku
 546. Utrjevanje poštevanke: Veliko različnih nalog za utrjevanje poštevanke Podrobnosti o prispevku
 547. Interaktivne igrice: Komplet igric za najmlajše za utrjevanje osnovnih računskih operacij in naloga iz spoznavanja glavnih mest. Podrobnosti o prispevku
 548. Mini kviz Štirikotniki: Spletni kviz za utrjevanje znanja o štirikotnikih. Spodbuja logično razmišljanje oblike "Kvadrat je tudi trapez". Pozor: kviz se nikoli ne konča (igramo ga, dokler se ne naveličamo). Stran je že stara in slabo dela v novejših brskalnikih. Podrobnosti o prispevku
 549. Kulinarični simboli - spomin: Poišči pare! Podrobnosti o prispevku
 550. Razmetana soba - sestavljanka: Sestavi sličico. Podrobnosti o prispevku
 551. Sestavi sliko: Sestavi sličico. Rešitev te popelje k izbiri zabavnih nalog. Podrobnosti o prispevku
 552. Dolžina - merske enote, predstava (težje naloge): Poišči vse pravilne odgovore. Podrobnosti o prispevku
 553. Računamo do 10: Učenci računajo v številskem obsegu do 10. V nekaterih računih je vključeno tudi število 0. Podrobnosti o prispevku
 554. ODŠTEVANJE DO 10 - 1.del: Učenci vadijo odštevanje v številskem obsegu do 10. Podrobnosti o prispevku
 555. Seštevanje do 10 - 1.del: Učenec računa v štwevilskem obsegu do 10. Podrobnosti o prispevku
 556. Seštevanje do 10 - UVOD: Učenci prenašajo h konkretnim primerom ustrezne račune seštevanja do 10. Podrobnosti o prispevku
 557. Seštevanje do 10 - 2.del: Učenec računa v številskem obsegu do 10. Podrobnosti o prispevku
 558. PREJ -POTEM: Poiščejo pare prej- potem. Lahko ustno utemeljujejo svoje pare. Podrobnosti o prispevku
 559. Opazimo spremembe: Namen vaje je, da učenci opazijo spreminjanje narave. Podrobnosti o prispevku
 560. Vesolje: Nalogi sta namenjeni utrjevanju znanja. Podrobnosti o prispevku
 561. Desa Muck Anica in grozovitež: Po prebrani knjigi učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. Odgovorijo na vprašanja.  Podrobnosti o prispevku
 562. Prištevamo desetična števila: Učemci prištevajo desetična števila v številskem obsegu do 100. Podrobnosti o prispevku
 563. Voda - potrebujemo jo!: Lahkotna naloga za uvod. Podrobnosti o prispevku
 564. Spomin - zadnji, prvi: Učenci iščejo take pare, kjer je zadnji glas prve besede enak prvemu glasu druge besede. Igra je zahtevnejša in je primerna za dodaten pouk. Podrobnosti o prispevku
 565. Starši in mladiči: Poznajo štiri živalske družine. Sklepajo, da so potomci podobni »staršem« in med seboj, toda ne povsem. Ob tem določene naloge rešijo v zvezek. Podrobnosti o prispevku
 566. Spomin - prvi, zadnji glas: Učenci iščejo take pare, kjer je prvi glas prve besede enak zadnjemu glasu druge besede. Igra je zahtevnejša in je primerna za dodaten pouk. Podrobnosti o prispevku
 567. Spomin - ure: Učenec spoznava vrste ur. Išče enake pare. Podrobnosti o prispevku
 568. Spomin - šola: V igri spomin iščejo enake pare. Poimenujejo šolske potrebščine. Podrobnosti o prispevku
 569. The Pearl Girl: Naloga je primerna za utrjevanje besedišča in obnove knjigice The Pearl girl. Podrobnosti o prispevku
 570. The Ugly Duckling: Naloga je primerna za utrjevanje vsebine zgodbice The ugly duckling. Podrobnosti o prispevku
 571. Od največjega do najmanjšega števila: Učenec ureja števila od največjega do najmanjšega. Podrobnosti o prispevku
 572. Od najmajšega do največjega števila: Učenec uredi števila do 10 od najmanjšega do največjega.  Podrobnosti o prispevku
 573. Spomin - vreme: Učenec igra igro spomin in ob tem utrjuje vremenske znake. Podrobnosti o prispevku
 574. Štejemo glasove - 2: Učenec poimenuje sliko. Besedi prešteje glasove, nato k sličici da ustrezno številko. Vaje so primerne za dodaten pouk. Podrobnosti o prispevku
 575. Zadnji zlog: Učenec sestavlja pare sličic, katerih besedi se končujeta na isti zlog. Vaja je v 1. razredu primerna za dodaten pouk. Podrobnosti o prispevku
 576. Štejemo glasove: Učenec poimenuje sliko. Besedi prešteje glasove, nato k sličici da ustrezno številko. Vaje so primerne za dodaten pouk. Podrobnosti o prispevku
 577. Spomin - vozila: Učenec poimenuje prometna sredstva. Išče enake pare. Podrobnosti o prispevku
 578. Spomin - prometni znaki: Učenci iščejo enake pare - prometne znake. Podrobnosti o prispevku
 579. Prvi zlog: Učenec sestavlja pare sličic, katerih besede se začenjata na isti zlog. Vaja je v 1. razredu primerna za dodaten pouk. Podrobnosti o prispevku
 580. Chicken Licken: Naloga za tekmovanje v Epi Reading Badge v 5. razredu Podrobnosti o prispevku
 581. Henry Hippo: Naloga za tekmovanje v Epi Reading Badge v 4. razredu. Podrobnosti o prispevku
 582. Množenje z 10 - Brez knjige: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo množenje z 10. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov, ga dodelite svojemu razredu in po potrebi prilagodite. Podrobnosti o prispevku
 583. Množenje s 100 - Brez knjige: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo množenje s 100. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov, ga dodelite svojemu razredu in po potrebi prilagodite. Podrobnosti o prispevku
 584. Deljenje - Brez knjige: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo ali ponovijo znanje deljenja. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov in ga dodelite svojemu razredu in diapozitive tudi premešate.  Podrobnosti o prispevku
 585. Streha nad glavo, Tla pod nogami - Brez knjige: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo dva sklopa po učbeniku Od mravlje do Sonca 1. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov, ga dodelite svojemu razredu in ga prilagodite lastnim potrebam.  Podrobnosti o prispevku
 586. Deljenje z ostankom - Brez knjige : Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo deljenje z ostankom. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov, ga dodelite svojemu razredu in po potrebi prilagodite.  Podrobnosti o prispevku
 587. Števila do 5 ali 10 : navodila: Lahko utrjujemo števila do 5 ali 10. Z miško kliknemo na balone, da jih vesoljček ulovi. Če je balonov preveč, jih moramo počiti s klikom na balon. (odštevanje) Lahko ugotavljajo, koliko balonov še manjka do pravega števila. S klikom na help imamo možnost zamenjati balone z ribicami, metulji... Učenci lahko sestavljajo naloge z besedilom. Podrobnosti o prispevku
 588. Števila do 10: Učenci utrjujejo števila do 5 ali 10. Pravilnost rezultata preverijo s pritiskom na "Check". Ob igri lahko spoznavajo osnove dela z miško. Podrobnosti o prispevku
 589. Mat 5 pisno množenje in deljenje dril: Kar nekaj učnih listov za utrjevanje pisnega množenja in deljenja v 5. razredu.  Podrobnosti o prispevku
 590. Brez knjige - zbirka nalog: navodila: Zbirka nalog vsebuje vaje za matematiko (te so najbolj obsežne), geografijo, kemijo, biologijo, angleščino, nemščino, španščino in francoščino.  Podrobnosti o prispevku
 591. Lastna imena: Naloga je primerna za utrjevanje prepoznavanja lastnih imen in s tem uporabe velike začetnice. Podrobnosti o prispevku
 592. Kviz: Ali znam? (M. Reba: Kosilo - B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS): Kvizna vprašanja so nadgradnja pojmov iz berila M. Reba: Kosilo (B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS) in so namenjena širjenju splošne razgledanosti učencev. Podrobnosti o prispevku
 593. Zmajček Bim: Kviz se nanaša na odlomek z naslovom Kosilo (B. Hanuš, Berilo 4: Pozdravljen, svet, drugi zvezek, DZS) in je namenjen razumevanju prebranega. Podrobnosti o prispevku
 594. Spomin -prvi glas: V igri spomin se sestavljajo pari, ki imajo enak prvi glas. Naloga je zelo zahtevna, saj se mora reševalec odsredotočiti tako na sličico kot tudi na ustrezni glas, s katerm se beseda začne. Podrobnosti o prispevku
 595. Poznamo števila do 10: V vajah učenci štejejo do 10, urejajo števila do 10 in utrjujejo številske predstave do 10. Podrobnosti o prispevku
 596. Spomin - zadnji glas: V igri spomin učenci iščejo take pare, da sta enaka zadnja glasova. Igra je bolj zahtevna. Podrobnosti o prispevku
 597. Vreme: Učenci uporabijo vremenske znake pri opazovanju vremena na slikah. Podrobnosti o prispevku
 598. Sestavi povedi: Naloge so namenjene utrjevanju branja in razumevanju prebranega. Pripravljene so s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko te vaje vzamete iz javne knjižnice testov in jih dodelite vašemu razredu. S tem pridobite zelo podrobno povratno informacijo o uspešnosti reševanja posameznega učenca. Navodila za dodeljevanje testov najdete na spletni strani  Podrobnosti o prispevku
 599. Razumevanje branja: Psička_odgovori: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo razumevanje branja. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov in ga dodelite svojemu razredu. S tem pridobite zelo natančno povratno informacijo o uspešnosti reševanja za vsakega posameznega učenca. Učni list z besedilom lahko najdete na straneh učiteljske, lahko pa ga dobite tudi v knjižnici v reviji Kurirček, letnik 31, št. 9 (maj 1991), str. 19.  Podrobnosti o prispevku
 600. Zapis ure - digitalni: S pomočjo računalnika otroci osvojijo zapis ure npr. 3:15 Podrobnosti o prispevku
 601. Dnevi in meseci: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog utrdijo poimenovanje in razporeditev dnevov in mesecev. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov in ga dodelite svojemu razredu. S tem pridobite zelo natančno povratno informacijo o uspešnosti reševanja za vsakega posameznega učenca. Navodila za dodelitev testa dobite na .  Podrobnosti o prispevku
 602. Kdo je to?: Umešamo ali napišemo ustrezne izraze k posamezni animirani sličici. Vir sličic.  Podrobnosti o prispevku
 603. Vsiljivec -zadnji glas: Učenec med danimi glasovi išče vsiljivca - glas, ki ne sodi zraven. Pri tem upošteva zadnji glas. Podrobnosti o prispevku
 604. Zadnji in prvi glas: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par.  Podrobnosti o prispevku
 605. Geometrijska telesa: Učenci opazujejo predmete in iščejo geometrijske oblike. Prepoznavajo geometrijska telesa. Podrobnosti o prispevku
 606. Sestavi sliko: Sestavi sliko in ugotovi, kaj prikazuje Podrobnosti o prispevku
 607. Sestavi sliko: Sestavi sliko in ugotovi, kaj prikazuje Podrobnosti o prispevku
 608. Spomin - geometrijski liki in telesa: Učenci iščejo v igri pare: beseda - sličica.  Podrobnosti o prispevku
 609. Gradimo stolpe: Gradimo stolpe tako, da je zadnji glas besede prvi glas naslednje besede.  Podrobnosti o prispevku
 610. Pretvarjam merske enote za dolžino: Naloga je primerna za utrjevanje ob koncu ur, ki so namenjene pretvarjanju merskih enot za dolžino. Za uspešno reševanje morajo imeti učenci že utrjene osnovne dolžinske pojme in njihova razmerja. Podrobnosti o prispevku
 611. Spomin - računalnik: Učenci v igri spomin zabavajo. Podrobnosti o prispevku
 612. Štejemo zloge: Učenci štejejo zloge. Podrobnosti o prispevku
 613. Spomin - števila do 5 : učenci iščejo pare in utrjujejo številske predstave do 5. Podrobnosti o prispevku
 614. Iščemo enako : Učenci v danih besedah iščejo enako. Iščejo zloge v besedi in besede v besedi. Podrobnosti o prispevku
 615. Merimo dolžino, širino in višino: Ker je naloga namenjena prvemu utrjevanju pretvarjanja merskih enot, je oblikovana tako, da imajo učenci možnost izbire odgovora. Reševanje zato poteka hitreje, hkrati pa vizualizacija rešitev omogoča boljše pomnenje.  Podrobnosti o prispevku
 616. e-Kemija v 8. razredu: Projekt se izvaja na OŠ Belokranjskega odreda Semič in ga sofinancirata EU in Ministrstvo za šolstvo in šport. Podrobnosti o prispevku
 617. Igra Vsiljivec - prvi glas: Učenec med danimi glasovi išče vsiljivca - glas, ki ne sodi zraven. Podrobnosti o prispevku
 618. Zgodovinske osebnosti: Zabavna naloga, s pomočjo katere spoznamo nekaj ljudi, pomembnih za človeštvo. Podrobnosti o prispevku
 619. Zadnji glas v besedi: Učenci v nalogah na spletu iščejo pare sličic. Pari imajo enak zadnji glas. Podrobnosti o prispevku
 620. Potovanje po ZDA: S pomočjo vprašanj učenec potuje po ZDA in pri tem spoznava nekatere posebnosti ZDA. prispevek je namenjen utrjevanju ali ponavljanju pri geografiji v 8. razredu pri poglavju Severna Amerika.  Podrobnosti o prispevku
 621. Leto 1848: Tudi križanka je lahko ponavljanje in utrjevanje. Podrobnosti o prispevku
 622. Sestava prebivalstva: Križanka omogoča, da ponovimo ključne pojme pri sestavi prebivalstva.  Podrobnosti o prispevku
 623. Odvisnosti - križanka: Po obravnavi snovi o odvisnostih lahko preverimo razumevanje pojmov s pomočjo križanke. Podrobnosti o prispevku
 624. Živali na vrtu: Učenec poišče ustrezne pare slika - ime  Podrobnosti o prispevku
 625. Živali na vrtu (1): Učenec pišče pare slika - beseda Podrobnosti o prispevku
 626. Vrt: Naloga za utrjevanje snovi Podrobnosti o prispevku
 627. Sadovnjak: Naloga je namenjena utrjevanju osvojene snovi Podrobnosti o prispevku
 628. Ilirske province: Kviz je primeren za ponavljanje in utrjevanje ter poglobitev teme Ilirske province. Podrobnosti o prispevku
 629. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke. Podrobnosti o prispevku
 630. Prvi glas: V besedah učenci izločijo prvi glas. Iščejo besede, ki se začenjajo enako. Podrobnosti o prispevku
 631. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici. Podrobnosti o prispevku
 632. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici. Podrobnosti o prispevku
 633. GLASOVI - zadnji in prvi: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par.  Podrobnosti o prispevku
 634. Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo. Podrobnosti o prispevku
 635. Končni glas: Učenec išče pare sličic. Zadnja glasov v besedh sta enaka. Podrobnosti o prispevku
 636. Daj besedo k sliki: Učenec bere besede. Vsako besedo prenese k ustrezni sličici. Podrobnosti o prispevku
 637. Glas - črka: Učenc določi prvi glas v besedi. Glas nadomesti s črko. Črke v nalogi prenaša k ustrezni sličici. Podrobnosti o prispevku
 638. poštevanka - mešano: Kviz je primeren za utrjevanje poštevanke do stopnje avtomatizma ali pa za preverjanje. Z njim lahko preverjamo hitrost in pravilnost računanja.  Podrobnosti o prispevku
 639. Križanka - glasbena vzgoja: Ob križanki učenci utrjujejo in ponavljajo načrtovane pojme in uporabljajo širši glasbeni besednjak. Podrobnosti o prispevku
 640. Male tiskane črke n, u, h: Učenci ločijo v zapisu male tiskane črke u, n in h. Berejo besede s temi črkami in prenesejo besede na ustrezna mesta. Podrobnosti o prispevku
 641. Od rojstva do....: Učenec si izoblikuje predstavo o začetku, trajanju in koncu življenja. Sličice razporedi v pravilno časovno zaporedje. Podrobnosti o prispevku
 642. Računamo do 100: Učenci seštevajo in odštevajo v številskem obsegu do 100. Prištevajo in odštevajo enice. Podrobnosti o prispevku
 643. Poznamo števila do 100: Učenci ugotovijo zaporedje in ga nadaljujejo. Določajo predhodnik, število ali naslednik danim številom. Podrobnosti o prispevku
 644. Prvi glas: Učenci v vajah iščejo enake prve glasove. Podrobnosti o prispevku
 645. Poznamo vse glasove: Učenec poimenuj sličice. V vsaki nalogi označi tiste sličice, katerih beseda se enako začenja kot beseda za dano (prvo) sličico. Podrobnosti o prispevku
 646. Orientacija: Kviz je primeren za utrjevanje, ponavljaje ali preverjanje znanja o orientaciji s pomočjo sonca, sence. Podrobnosti o prispevku
 647. Zvok potuje: Pripravljena so vprašanja in ponujeni odgovori. Učenec izbere odgovor, izbiro potrdi s klikom. Povratna informacija mu omogoča, da sproti spremlja svojo uspešnost. S klikom na puščico napreduje na naslednje vprašanje.  Podrobnosti o prispevku
 648. Končna ločila: Naloga je primerna za osvežitev prepoznavanja vrste povedi ali kot utrjevanje ob zaključku obravnave. Podrobnosti o prispevku
 649. Členi pri računskih operacijah: Naloga zahteva nekoliko večjo zbranost učencev, ko iščejo ustrezne izraze za člene pri rač. operacijah. Vaja je primerna za večkratno utrjevanje. Podrobnosti o prispevku
 650. Narava: Snov se navezuje na učbenik NIT 4, založba Rokus Klett. Vaja je primerna za utrjevanje snovi. Podrobnosti o prispevku
 651. Kje shranjujemo vire?: Reševalec mora umestiti vire tja, kjer jih shranjujemo. Podrobnosti o prispevku
 652. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 653. Polje in njiva: Prebiraj besedilo in dopolni praznine. Nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore. Podrobnosti o prispevku
 654. Spletni izziv - Virtualno potovanje po Angloameriki (uvod): Za diplomsko nalogo sem preizkušala/opisovala/analizirala metodo kombiniranega poučevanja, t.i. spletni izziv (webquest). Učenci (vsak sam ali v paru) virtualno potujejo po Angloameriki in odgovarjajo na vprašanja ter vpisujejo zahtevano v nemo karto. To je raziskovalna aktivnost pri kateri večina ali vsi podatki prihajajo iz svetovnega spleta. Mnenja, komentarji, pripombe bodo izjemno dobrodošle. Podrobnosti o prispevku
 655. Dragotin Kette, Šivilja in škarjice (obnova): Po branju knjige Dragotin Kette Šivilja in škarjice učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. V zvezi s to pravljico rešijo še križanko. Podrobnosti o prispevku
 656. Anica in grozovitež - Desa Muck : Reševalec z umeščanjem v pravilni vrstni red obnavlja zgodbo. Podrobnosti o prispevku
 657. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici. Podrobnosti o prispevku
 658. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenom Podrobnosti o prispevku
 659. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenom Podrobnosti o prispevku
 660. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenke Podrobnosti o prispevku
 661. France Prešeren - križanka: Spletna križanka za utrjevanje. Podrobnosti o prispevku
 662. Poštevanka števila 2: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 2. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 663. Poštevanka števila 3: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 3. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 664. Poštevanka števila 4: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 4. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 665. Poštevanka števila 5: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 5. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 666. Poštevanka števila 6: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 6. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 667. Poštevanka števila 7: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 7. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 668. Poštevanka števila 8: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 8. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 669. Poštevanka števila 9: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 9. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 670. Poštevanka na več načinov: Pripomoček za utrjevanje in preverjanje znanja poštevanke. V delovnem oknu pripomočka je ob zagonu prikazano kratko navodilo. Uporabnik prebere navodilo, postavi nastavitve in začne z uporabo. Podrobnosti o prispevku
 671. Poštevanka - kartice za dril: Klikni na gumb Kartica. Pokazal se bo račun. Glasno povej odgovor in ga preveri s klikom na gumb R + R (Račun in rezultat). Pokazal se ti bo pravilni odgovor. Če si imel/a prav, klikni na gumb Že znam! in račun se bo izbrisal. Ko ne bo nobenega računa več, si zmagal/a! Poštevanko obvladaš do zadnje pike.  Podrobnosti o prispevku
 672. Osnovne štiri računske operacije: Učenec/učitelj nastavi ustrezno računsko operacijo ali kombinacije le-teh (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje). Učenec rešuje dane račune, računalnik preverja rezultate, ki jih mora učenec rešiti ponovno po končanem računanju. Rayčunalnik mu tudi poda rešitve v predogled. Učitelj pa dobi uspeh učenca izračunan v odstotkih. Računalnik celo ponavlja račune, ki jih učenec ne zna. Podrobnosti o prispevku
 673. Poštevanka - dril kartice - posamezne cifre: Naloge so zastavljene tako, da jih lahko rešujemo za vsako številko posebej v različnih zaporedjih in mešano. Namenjena je začetnemu delu s poštevanko. Podrobnosti o prispevku
 674. Poštevanka - uredi pare: Utrjevanje poštevanke s pomočjo urejanja parov. Podrobnosti o prispevku
 675. Nepravilni glagoli Irregular Verb Drill: Pripomoček za učenje nepravilnih glagolov. Kviz na spletu je namenjen učencem, učitelj pa si učne liste lahko tudi natisne. Pripomoček za učenje na pamet. "Flashcards" so namenjene memoriranju najpomembnejših nepravilnih glagolov v angleščini. Vsaka stopnja vsebuje dvajset nepravilnih glagolov. Ko si nekaj zapomnimo, lahko tisto kartico odstranimo in se učimo le še tiste, ki jih še ne znamo gladko.  Podrobnosti o prispevku
 676. Nepravilni glagoli Irregular Verb : Pripomoček za učenje nepravilnih glagolov.  Podrobnosti o prispevku
 677. Zavrti in črkuj: Igrica je namenjena učenju angleških besed. Klikni na sličico, ki jo želiš črkovati.  Podrobnosti o prispevku
 678. Koliko je ura?: Na tej povezavi se učenci lahko učijo, koliko je ura. Lahko premikajo minutni kazalec in naravnajo uro glede na naša navodila. Možen je izpis časa v angleškem jeziku, ki ga po želji vključimo ali izključimo. Vključimo lahko tudi digitalni zapis časa. Ura ima posebej zapisane tudi minute, kar je dobrodošlo za učence 3. razreda.  Podrobnosti o prispevku
 679. Koliko je ura? (manj zapletena): To je manj zapletena ura. Lahko dodajamo po 1 minuto, 5 minut, 15 minut in 1 uro. Podrobnosti o prispevku
 680. Potovanje po primorskih pokrajinah Slovenije: Naloga je primerna za ponavljanje in utrjevanje ali za ugotavljanje predznanja. Narejena je na podlagi naslednjega delovnega zvezka: Senegačnik, J., Drobnjak, B. in Otič, M. (1999). Živim v Sloveniji. Modrijan, Ljubljana. Podrobnosti o prispevku
 681. Kamnine-preveri svoje znanje: Spletna naloga o vrstah kamnin. Podrobnosti o prispevku
 682. Beremo načrte: Branje načrta je spretnost, ki od učencev zahteva dobre predstave in razumevanje abstraktne slike prostora. To lahko urimo s pomočjo slike v učbeniku in razgovorom, lahko pa s pomočjo interaktivnega kviza. Slika je preslikana iz učbenika za naravoslovje in tehniko Od mravlje do sonca založbe Modrijan. Podrobnosti o prispevku
 683. Trgovci in bankirji: Naloga je prirejena po učbeniku Zgodovina za 8. razred, Modrijan. Reševalec mora urediti pare besed. Podrobnosti o prispevku
 684. Življenje z vrstniki: Poznavanje in razumevanje čustev, medsebojnih odnosov, strategij reševanja sporov ter boja proti nasilju in odvisnostim lahko ob zaključku sklopa Življenje z vrstniki (Družba in jaz 1, Modrijan) prevermo in utrdimo s pomočjo spletnega kviza. Podrobnosti o prispevku
 685. Čustva - križanka: Poznavanje in razumevanje pojmov, ki poimenujejo čustva lahko preverimo s pomočjo križanke. Podrobnosti o prispevku
 686. Odvisnostim se moramo upreti: Kviz je pripravljen po učbeniku Družba in jaz 1 (Modrijan) in z njegovo pomočjo lahko učenci samostojno predelajo snov Odvisnostim se moramo upreti. Podrobnosti o prispevku
 687. Interaktivne prosojnice Okolje in jaz 3: E-gradivo dopolnjuje in nadgrajuje učbeniški komplet za spoznavanje okolja v 3. razredu Okolje in jaz založbe Modrijan. Uporabiti ga je mogoče pri uvajanju ter ponazarjanju snovi, motivaciji, izvajanju poskusov, utrjevanju in preverjanju znanja ... Podrobnosti o prispevku
 688. E - um, Interaktivno učenje - matematika: Izvedbo projektov E-um za matematiko v devetletki in E-um za matematiko v gimnaziji je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.  Podrobnosti o prispevku
 689. Dejstvo ali mnenje: Reševalec mora ugotoviti, kaj pomeni trditev. V slučaju, da je odgovor napačen, ga lahko popravi. Podrobnosti o prispevku
 690. Evropske države in glavna mesta:  Podrobnosti o prispevku
 691. Evropske države in njihove zastave: Dopolnitev k obravnavani snovi Podrobnosti o prispevku
 692. Evropske države in njihove zastave (2): Naloga je primerna za frontalno delo, kot sprostitev oz. lahkoten kviz. Podrobnosti o prispevku
 693. Živalski vrt - orientacija: S pomočjo ogleda sličice lahko reševalec odgovarja na vprašanja v zvezi z orientacijo in osnovnim znanjem o živalih.  Podrobnosti o prispevku
 694. Hiša na prodaj: Reševalec opazuje sličice in se orientira. Podrobnosti o prispevku
 695. V hišo in iz nje - utrjevanje pojmov: Pri naravoslovju in tehniki spoznavamo, da potujejo tudi snovi. Učenci vedo, da v hišo prinašamo in napeljemo različne snovi, na podobne načine hišo tudi zapustijo. Pojme povezane s to vsebino lahko na drugačen način utrdimo tudi s pomočjo kviza. Podrobnosti o prispevku
 696. Oko in vid: S pomočjo sličice in besedila učenec rešuje nalogo. Utrjuje znanje in sposobnost opazovanja, branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 697. Trikotnik Zakotnik: Skupina treh povezanih spletnih sestavov: za predstavitev trikotnikovih lasnosti in značilnosti, za prikaz vseh možnih načrtovanj in tri povezana preverjanja. Uporablja se lahko pri pouku matematike v 7. razredu: kot pripomoček za predstavitev učne snovi, kot sredstvo v raziskovanju trikotnikovih lastnosti, kot priročnik v iskanju načrtovanj, kot pripomoček za utrjevanje in preverjanje znanja. Podrobnosti o prispevku
 698. Jupiter - kviz: Kviz rešujemo s počočjo besedila in povezav. Namen: učenje s pomočjo besedila. Podrobnosti o prispevku
 699. Hrana, ki zdravi in spominja na človeške organe: S pomočjo opisa in slik ugotovimo podobnost zelenjave in sadja s človeškimi organi. Vir: www.dontolmaninternational.com,  Podrobnosti o prispevku
 700. H ali k: Uporaba predlogov Podrobnosti o prispevku
 701. S ali z: Uporaba predlogov Podrobnosti o prispevku
 702. V Kužkovi vasi: Otrok mora natančno prebrati zgodbico da lahko reši naloge Podrobnosti o prispevku
 703. Velika začetnica: Učenec nmajprej napake prepozna in jih zna popraviti. Podrobnosti o prispevku
 704. Učenje angleščine skozi popevke: S pomočjo popularnih popevk utrjujemo angleščino. Naloge so urejene po težavnosti.  Podrobnosti o prispevku
 705. Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja. Podrobnosti o prispevku
 706. Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke. Podrobnosti o prispevku
 707. Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven. Podrobnosti o prispevku
 708. Čarovnik za seštevanje, odštevanje deljenje in množenje: Naloge so namenjene za utrjevanje osnovnih operacij. Vendar je povratna informacija skromna, reševalc ne izve, kje je naredil napako.  Podrobnosti o prispevku
 709. Matematika na spletu: Ko klikneš na izbrano ikono, lahko rešuješ pripravljene naloge. Tukaj najdeš večino šolske matematike. Podrobnosti o prispevku
 710. Preverjanje znanja poštevanke: Sami si določimo čas za rešitev računov. Podrobnosti o prispevku
 711. Utrjevanje poštevanke: Reševalec išče ustrezne pare. Podrobnosti o prispevku
 712. Sopomenke: Reševalec mora najti ustrezno besedo in jo umestiti na pravo mesto Podrobnosti o prispevku
 713. Razumevanje besedila: Z nalogo lahko utrjujemo razumevanje besedila. Podrobnosti o prispevku
 714. Učenje na daljavo - ulomki: Interaktivni program za vaje iz ulomkov (matematika za 6. razred) sta izdelala učenca Nada Kodela in Bernard Šutič v okviru raziskovalne naloge v šolskem letu 2003/04. Dosegla sta SREBRNO PRIZNANJE na državnem tekmovanju. Mentorici sta bili Ana Petkovšek (matematika) in Smiljana Gomboc Kopčavar (računalništvo). Vaje oz. naloge so razdeljene na lekcije, vrstni red nalog sledi od lažjih k težjim nalogam. Program sproti obvešča o pravilnosti rešitev in odstotku pravilno rešenih nalog. Podrobnosti o prispevku
 715. Izumi in odkritja (1): Iz opisa izuma ali odkritja skušamo uganiti, kaj bi to bilo. Podrobnosti o prispevku
 716. Izumi in odkritja (2): Preberi opis izuma ali odkritja, reši dodatno nalogo in poišči pravilni odgovor. Če ne gre, klikni na Namig. Podrobnosti o prispevku
 717. Izumi in odkritja (3): Odgovori na vprašanja, izvedel-izvedela boš zanimive stvari! Podrobnosti o prispevku
 718. Predlogi: Naloga je primerna za utrjevanje uporabe predlogov. Podrobnosti o prispevku
 719. Ločevanje in zbiranje odpadkov: S pomočjo interaktivne naloge preverimo in utrdimo znanje o ločevanju, zbiranju in recikliranju odpadkov. Podrobnosti o prispevku
 720. Predlog s/z: Brenčanje ose jo vedno tako zmede, da ne ve, kdaj naj vstavi predlog s in kdaj z. Najboljše bo, da jih vpišeš ti. Podrobnosti o prispevku
 721. Anketa, histogram: S pomočjo histograma odgovorjamo na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 722. Snovi v naravi - MK: Spletna križanka. Na voljo je tudi v wordu na uciteljski. Prilagojeno za Učbenik Raziskujem in ustvarjam 5, Mladinska knjiga.  Podrobnosti o prispevku
 723. Uganke: Rešujemo uganke. Podrobnosti o prispevku
 724. Sadje - spomin: Igrica spomin Podrobnosti o prispevku
 725. Jezikovne in slogovne vaje: Gradivo je zbirka nalog iz delovnega zvezka S slikanico se igram in učim Založbe Mladinska knjiga, spremenjenih v elektronsko obliko. Učencu omogočajo lažje reševanje in takojšnjo povratno informacijo (urejanje povedi v smiselno zaporedje, dopolnjevanje povedi). Določene rešene naloge je smiselno prepisati v zvezek. Podrobnosti o prispevku
 726. Tibetanska ljudska O miški in slonu: V povezavi z zgodbico, ABC3, 2 del, založba Izolit, Marija Grginič idr., naloga za utrjevanje branja  Podrobnosti o prispevku
 727. Nasprotne lastnosti:  Podrobnosti o prispevku
 728. Križanka živali: Križanka je primerna za utrjevanje opismenjevanja, pravopisa ali pa kar tako - za motivacijo. Podrobnosti o prispevku
 729. Kako se znajdemo v prostoru - križanka: Učenci z reševanjem spletne križanke lahko utrjujejo pojme v zvezi s temo "Kako se znajdemo v prostoru" ali pa se učijo oz. s pomočjo učbenika in križanke sami pridobivajo novo znanje. Podrobnosti o prispevku
 730. Besede s podobnim pomenom: Učenec mora izbrati ustrezne pare besed. Podrobnosti o prispevku
 731. Stara hiša št. 3, Ela Peroci: Zabavna naloga, povezana z zgodbico. Podrobnosti o prispevku
 732. Glagol - preteklik, sedanjik, prihodnjik: V istem besedilu učenec prepoznava čase in označi glagole v ustreznem času. Podrobnosti o prispevku
 733. Pomalem vse o Sloveniji: S pomočjo slik odgovarjamo na splošna vprašanja o Sloveniji. Podrobnosti o prispevku
 734. Srednja Evropa - različne naloge: Veliko nalog, ki so namenjene utrjevanju. Države, glavna mesta, pokrajine. Naloge imajo dve stopnji.  Podrobnosti o prispevku
 735. Uganke zavozlanke: Rešujemo uganke. Podrobnosti o prispevku
 736. Uganke - križanka: Križanko rešujemo s pomočjo rešitev ugank. Podrobnosti o prispevku
 737. Uganke - križanka: Križanko rešimo s pomočjo rešitev ugank. Podrobnosti o prispevku
 738. Sestavi uganke: Reševanje malo drugače. Rešitev je dana, uganke moramo sestaviti. Podrobnosti o prispevku
 739. Uganke: Nekaj ugank Podrobnosti o prispevku
 740. Uganke: Nekaj ugank. Podrobnosti o prispevku
 741. Poigraj se z nenavadnimi živalmi: Zabavna igrica, iskanje parov Podrobnosti o prispevku
 742. Kdo je to?: Kaj je to? Kdo je to? Oglej si fotografije in ugotovi,katere živali so na njih.  Podrobnosti o prispevku
 743. Spol samostalnika: Besed je potrebno umestiti v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija. Podrobnosti o prispevku
 744. Vrste samostalnikov: Reševalec umesti samostalnike v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija. Podrobnosti o prispevku
 745. Angleški sinonimi: Preizkusi se v znanju angleških sinonimov in pomagaj zbirati riž za pomoč lačnim. FreeRice je sestrska stran portala o revščini, Poverty.com. Ima dva namena: izpopolnjevanje v znanju angleščina za vsakogar in pomoč lačnim ljudem. To omogočajo sponzorji te strani. Podrobnosti o prispevku
 746. Pravopisno težke besede: Prepoznavamo napačno napisane besede in jih zapišemo pravilno. Podrobnosti o prispevku
 747. Pravopisno težke besede: Iščemo, prepoznavamo in popravljamo napačno napisane besede Podrobnosti o prispevku
 748. Vpiši živali - križanka: Reševalec mora prepoznati ali prebrati žival, s pomočjo primerjanja in števila črk vpiše besedo na pravo mesto. Podrobnosti o prispevku
 749. Orientacija v mestu: Reševalec se orientira s pomočjo prikaza mesat iz ptičje perspektive. Podrobnosti o prispevku
 750. Orientacija - kompas: Nekaj vprašanj v zvezi s kompasom. Podrobnosti o prispevku
 751. Orientacija - Jure: Kviz je popestritev in utrjevanje orientacije v naravi Podrobnosti o prispevku
 752. Kaj vem o ptičih: Naloga je predvsem namenjena utrjevanju branja z razumevanjem.  Podrobnosti o prispevku
 753. Pobegle kolebnice - uredi povedi: Uredi ključne povedi berila Podrobnosti o prispevku
 754. Pobegle kolebnice: Nekatere povedi so pravilne, druge ne. Reševalec mora nadomestiti pravilno poved. Podrobnosti o prispevku
 755. Pobegle kolebnice (sestavi zgodbo): Besedilo je treba urediti po vrsti. (le prva polovica, kot v berilu) Podrobnosti o prispevku
 756. Veliko uporabnih igric do 12 let: Izbirajte med različnimi privlačnimi nalogami za koncentracijo, utrjevanje besed, pisanje in branje, poslušanje Podrobnosti o prispevku
 757. Človeško telo: Zabavne naloge o človeškem telesu v angleščini. Lahko pa si tudi natisnemo učne liste neodvisno od jezika. Podrobnosti o prispevku
 758. Samostalnik, glagol, pridevnik: Razporediti moramo besede v ustrezen predalček. Računalnik nas opozori na napako z barvo. Podrobnosti o prispevku
 759. Samo Pirc: Fižolčki: Učenci sestavljajo povedi in skozi naloge obnovijo zgodbico. Podrobnosti o prispevku
 760. Samo Pirc: Fižolčki: Učenec išče napake v besedilu in jih na ta ali oni način odpravi. Podrobnosti o prispevku
 761. Samo Pirc: Fižolčki: Učenec najprej uredi besedilo. Nato rešuje še nekaj nalog na podlagi istega besedila. Podrobnosti o prispevku
 762. Mesta - države: Imena mest povlečemo v predalček z imenom države. Podrobnosti o prispevku
 763. Urnik salona Petra: Prebiranje tabele in primerjanje podatkov. Podrobnosti o prispevku
 764. 1. november: Kviz se navezuje na elektronsko prosojnico Vsi sveti. Lahko ga uporabite tudi samostojno. Podrobnosti o prispevku
 765. Koliko (How many?): Križanka o količinah. Podrobnosti o prispevku
 766. Food: Poslušaj in uredi. Podrobnosti o prispevku
 767. Kdo si? Jaz sem ...: Informacije o osebah. Poslušamo in uredimo besede v pravilni stavek. Podrobnosti o prispevku
 768. Poslušaj in uredi:  Podrobnosti o prispevku
 769. Kdo si, od kod si?: Poslušaj in uredi besede v pravilne stavke. Podrobnosti o prispevku
 770. Sestavljajmo stavke: Klikni na besedo v vsakem stolpcu in skušaj sestaviti čimveč povedi. Ustvariš lahko 37 različnih stavkov!  Podrobnosti o prispevku
 771. Angleška abeceda - izgovorjava: Vaja je namenjena treningu izgovorjave črk v angleški abecedi Podrobnosti o prispevku
 772. Telling time: Koliko je ura? Podrobnosti o prispevku
 773. Koliko je ura?: Koliko je ura? Podrobnosti o prispevku
 774. Kje?: Kje je oznaka? Podrobnosti o prispevku
 775. Family: Kdo je kdo? Sklepanje na podlagi sličic. Podrobnosti o prispevku
 776. Družinsko drevo: S pomočjo pregleda ugotavljamo sorodstvene odnose v družini. Podrobnosti o prispevku
 777. Sklepajmo: Reševalec skuša s pomočjo odgovorov sklepati na vzrok. Podrobnosti o prispevku
 778. To pa vem, kaj pomeni!: Nevsakdanje besede, ugotavljamo pomen. Podrobnosti o prispevku
 779. Uredi like (11): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 780. Uredi like (10): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 781. Uredi like (9): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 782. Uredi like (8): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 783. Uredi like (7): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 784. Uredi like (6): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 785. Uredi like (5): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 786. Uredi like (4): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 787. Uredi like (3): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 788. Uredi like (1): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 789. Uredi like (2): S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Podrobnosti o prispevku
 790. Noč čarovnic - Skopušni Jaka: Naloga je namenjena zabavnemu utrjevanju snovi. Povezana je s prosojnico Noč čarovnic. Podrobnosti o prispevku
 791. Noč čarovnic - Skopušni Jaka: Vprašalnik je navezan na elektronsko prosojnico Noč čarovnic. Uporabimo ga lahko kot dopolnilo ali samostojno nalogo. Podrobnosti o prispevku
 792. Časovna obodbja: Naloga ujemanja za utrjevanje časovnih obdobij. Podrobnosti o prispevku
 793. Novi vek: Naloga je narejena s pomočjo učbenika Spoznavajmo zgodovino 6, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 794. Srednji vek: Naloga za utrjevanje je narejena po besedilu učbenika Spoznavajmo zgodovino 6, Modrijan 2006 Podrobnosti o prispevku
 795. Stari vek: Vprašalnik je sestavljen s pomočjo besedila učbenika Spoznavajmo zgodovino 6, Modrijan 2006 Podrobnosti o prispevku
 796. Prazgodovina: Naloga je je povzeta po besedilu učbenika Spoznavajmo zgodovino 6, Modrijan 2006 Podrobnosti o prispevku
 797. Čas v zgodovini: Vprašalnik je narejen po besedilu iz učbenika Spoznavajmo zgodovino 6, Modrijan 2006 Podrobnosti o prispevku
 798. Križanka živali: Zabavna naloga za sprostitev Podrobnosti o prispevku
 799. Martinovanje: Zabavna naloga, namenjeja dopolnjevanju znanja o Martinovanju. Podrobnosti o prispevku
 800. Martinovanje, kviz: Kviz je namenjen utrjevanju snovi  Podrobnosti o prispevku
 801. Martinovanje, dopolnjevanje: Naloga je namenjena zabavnemu utrjevanju. POvezana je s prosojnico Martinovanje Podrobnosti o prispevku
 802. Opis cirusov: Naloga je namenjena branju z razumevanjem. Reševalec mora urediti dele besedila. Podrobnosti o prispevku
 803. Vrste oblakov: S pomočjo sličice in povezav na Wikipedijo rešujemo vprašalnik. Podrobnosti o prispevku
 804. Kuhajmo!: Reševalec skuša ugotovii, kateri vrsti jedi ustrezajo ilustracije Podrobnosti o prispevku
 805. Spletni kvizi v angleščini: Zabavne naloge za utrjevanje angleščine. Podrobnosti o prispevku
 806. Panonske pokrajine: Podane so besede, ki jih mora reševalc umestiti na pravo mesto v besedilu. Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 807. Dinarske pokrajine: Učenec skuša urediti besedilo in s tem utrjuje znanje. Podrobnosti o prispevku
 808. Dinarske pokrajine: Naloga je namenjena učenju in utrjevanju. Reševalc s pomočjo besedila dopolnjuje nalogo.  Podrobnosti o prispevku
 809. Predalpske pokrajine: Naloga z dopolnjevanjem besedila je namenjena utrjevanju znanja. Vir: Geografija 9, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 810. Alpske pokrajine: Naloga z dopolnjevanjem je namenjena utrjevanju znanja. Vir: Geografija 9, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 811. Panonske pokrajine: Križanka je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 812. Primorske pokrajine: Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 813. Dinarske pokrajine: Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 814. Predalpske pokrajine: Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, Modrijan. Podrobnosti o prispevku
 815. Alpske pokrajine: Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 816. Naravnogeografske enote Slovenije: Naloge so namenjene utrjevanju. Posikati moramo pare, ki se ujemajo. (Geografija 9, Modrijan) Podrobnosti o prispevku
 817. Kviz - rečni režim v Sloveniji (Modrijan, Geografija 9): S pomočjo besedila učenec utrjuje svoje znanje ali ga preverja. Dodan je SCORM paket za uporabo v vaši spletni učilnici. Podrobnosti o prispevku
 818. Rečni režimi v Sloveniji, utrjevanje (Modrijan, Geografija 9): Učenec mora urediti besedilo tako, da bo smiselno. Podrobnosti o prispevku
 819. Rečni režimi v Sloveniji (Modrijan, Geografija 9): Naloga za učenje ali utrjevanje. Učenec si lahko pomaga s priloženim besedilom. Dodan je SCORM paket za uporabo v vaši spletni učilnici. Podrobnosti o prispevku
 820. Benin: S pomočjo zemljivida odgovarjamo na vprašanja. Dodan je scorm paket za vašo uporabo. Podrobnosti o prispevku
 821. Angola: S pomočjo zemljevida rešimo kviz. Vir: Svet v žepu, MK. Dodan je SCORM paket. Podrobnosti o prispevku
 822. Argentina: S pomočjo zemljevida rešujemo kviz. Naloga je namenjena zabavnemu učenju ali utrjevanju. Dodan je paket izvornih datotek. Podrobnosti o prispevku
 823. Križanka o Argentini: S pomočjo zemljevida rešimo križanko. Naloga je namenjena zabavnemu spoznavanju snovi. Podrobnosti o prispevku
 824. Problemske naloge: Zabavno reševanje zastavljenih problemov. Podrobnosti o prispevku
 825. Kaj je kruh?: S pomočjo besedila rešimo vprašalnik. Podrobnosti o prispevku
 826. Kruh - uredi besedilo: Reševalec smiselno uredi besedilo. Podrobnosti o prispevku
 827. Prebivalci starega Egipta: Pri reševanju kviza si pomagamo s povezavo na Wikipedijo. Podrobnosti o prispevku
 828. Gradbeništvo v starem Egiptu: Reševalec si lahko pomaga s povezavami na Wikipedijo. Podrobnosti o prispevku
 829. Stari Egipt: Osnova za kviz je povzeta po Wikipediji.  Podrobnosti o prispevku
 830. Križanka GRAD: Zabavna naloga za sprostitev Podrobnosti o prispevku
 831. Križanka živali: Zabavna naloga, utrjujemo uporabo miške in bralnih sposobnosti Podrobnosti o prispevku
 832. Na igrišču: Reševalec opazuje situacijo na igrišču in s premislekom rešuje zabaven kviz Podrobnosti o prispevku
 833. Na igrišču - križanka: S pomočjo sičice rešimo križanko na spletu Podrobnosti o prispevku
 834. Vremenska napoved - kviz: S pomočjo besedila rešimo vprašalanik.  Podrobnosti o prispevku
 835. Vremenska napoved: Reševalec primerja besedili. Poišče napake in jih popravi. Podrobnosti o prispevku
 836. Poišči napake - banane: S primerjavo besedil poiščemo napake. Podrobnosti o prispevku
 837. Kviz o bananah: S pomočjo besedila rešimo kviz. Podrobnosti o prispevku
 838. Križanka o bananah: S pomočjo besedila rešimo križanko. Podrobnosti o prispevku
 839. Nigerija: Orinetacija in delo z zemljevidom. Podrobnosti o prispevku
 840. Križanka o izletu: Če reševalec želi rešiti križanko, mora besedilo prebrati in razumeti. Podrobnosti o prispevku
 841. Izlet na Gorenjsko: Reševalec smiselno uredi besedilo. Podrobnosti o prispevku
 842. Izlet - kviz: Razumevanje besedila. Podrobnosti o prispevku
 843. Izlet - kviz: Vaje za veliko začetnico in razumevanje besedila. Primerno za delo doma ali v šoli.  Podrobnosti o prispevku
 844. Izlet: Vaje za veliko začetnico in razumevanje besedila. Primerno za delo doma ali v šoli.  Podrobnosti o prispevku
 845. Pomen besed: Vsaka beseda ima svoj pomen. Če posamezne združimo, dobimo tretjo ... Podrobnosti o prispevku
 846. Dolžine besed, abeceda: Skozi komplet vaj reševalec ureja besede po dolžini ali po abecedi Podrobnosti o prispevku
 847. Ploščine likov: Ugotovi, kateri lik pripada zapisani formuli za izračun ploščine. Podrobnosti o prispevku
 848. Radovedni sosedje: Reševalec mora na osnovi odgovora ugotoviti vprašanje. Podrobnosti o prispevku
 849. Na železniškipostaji: Nadgradnja - kviz pogovora. Podrobnosti o prispevku
 850. Nasprotja v matematiki: Poveži nasprotne matematične pojme. Podrobnosti o prispevku
 851. Drevesa in plodovi: Poveži plod z drevesom, na katerem raste. Podrobnosti o prispevku
 852. Računalniški deli - naloga ujemanja: Poišči in poveži besede z računalniškimi deli. Podrobnosti o prispevku
 853. Poklici: S pomočjo sličic ugotavljamo poklice. Podrobnosti o prispevku
 854. Mm, dobro!: Zabavna križanka na spletu, za sprostitev. Podrobnosti o prispevku
 855. FOOD: POveži besede s sličicami. Ko končaš, klikni na gumb OSVEŽI, da se pokažejo nove sličice. Podrobnosti o prispevku
 856. Zvezde / ozvezdja - zimski šestkotnik: Poveži zvezde, ki sestavljajo zimski šestkotnik, z ozvezdji v katerih se nahajajao! Podrobnosti o prispevku
 857. Merjenje in sile: Naloge za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 858. Body and face parts: Naloga za utrjevanje izrazov o telesu. Podrobnosti o prispevku
 859. Globoko vdihni in reši križanko: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 860. Ptice pozimi: O hranjenju ptic pozimi. Podrobnosti o prispevku
 861. Elementi: Zanimivo o elementih Podrobnosti o prispevku
 862. Zgradba živčne celice: Utrjujejo pojme iz snovi Živčna celica. Podrobnosti o prispevku
 863. Prebavila: Povezovanje pojmov z opravljanjem njihove naloge. Podrobnosti o prispevku
 864. Beremo, pišemo: Reševalec si izbere sličico. Nato skuša urediti črke tako, da dobi besedo. Navodila naj mu prebere učitelj. Podrobnosti o prispevku
 865. Spoznavajmo besede: Manj znane besede ali fraze.  Podrobnosti o prispevku
 866. Merske enote za dolžino: Naloga za urjenje in preverjanje predstav o merskih enotah, ki se nanašajo na dolžino. Podrobnosti o prispevku
 867. Islam: Poveži pojme o Islamu Podrobnosti o prispevku
 868. Kviz o skladateljih: Prepoznaš skladatelje? Podrobnosti o prispevku
 869. Odštevanje: Na levi strani so računi seštevanja. Učenec prenese k računu pravo vsoto. Podrobnosti o prispevku
 870. Seštevanje do 10: Na levi strani so računi seštevanja. Učenec prenese k računu pravo vsoto. Podrobnosti o prispevku
 871. Znanilci pomladi: Zabavna naloga za spoznavanje, utrjevanje in preverjanje poznavanja spomladanskih cvetlic. Podrobnosti o prispevku
 872. NEWS STORIES/HEADLINES-MATCHING: VAJA IZ POVEZOVANJA DELOV ČASOPISNIH NASLOVOV Podrobnosti o prispevku
 873. Poznaš pravljice?: Učenec sličice, na katerih so osebe iz pravljic, poveže z naslovi pravljic. Podrobnosti o prispevku
 874. Matematični pojmi: Poveži pojme Podrobnosti o prispevku
 875. Matematični kviz - računske operacije: Učenec prebere in reši posamezne naloge Podrobnosti o prispevku
 876. Sem iz celic (Rokus, Biologija 9): Naloga je namenjena samopreverjanju ali utrjevanju. Tematske križanke in druge uganke so dober pripomoček za spodbujanje uporabe pisnih virov. Učencem na zabaven način približamo branje in razumevanje besedila in mu približamo učenje iz učbenika.  Podrobnosti o prispevku
 877. Dopolni pregovore: Poznaš pregovore? Preizkusi se! Podrobnosti o prispevku
 878. Funkcija-utrjevanje: Utrjevanje sklopa funkcija. Podrobnosti o prispevku
 879. Kdo? Kaj? Zakaj?....: Ugotavljamo, kako se vprašamo po določeni besedi. Podrobnosti o prispevku
 880. Poišči in popravi!: Reševalec mora poiskati in popraviti napačno zapisane besede. Podrobnosti o prispevku
 881. Popravi napake: Reševalec mora poiskati nepravilno zapisano besedo in jo popraviti. Podrobnosti o prispevku
 882. Izjeme: Reševalec mora ugotoviti, kaj imajo sličice skupnega, in izločiti tiste, ki ne sodijo zraven. Podrobnosti o prispevku
 883. Velika začetnica: Učenec poišče vse napake, ki so v besedilu s klikom na napačno zapisano besedo. Podrobnosti o prispevku
 884. Joj, te začetnice!: Učenci pozorno berejo besedilo in ugotovijo, katere besede bi morale biti zapisane z veliko oz. malo začetnico. S klikom na napačno zapisano besedo napako popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravilni uporabi začetnic. Podrobnosti o prispevku
 885. Kri in srce: Enostavna zgodbica z vprašanji, namenjena utrjevanju branja. Podrobnosti o prispevku
 886. Časovna razmerja med dejanjema, stanjema: Vaje za utrjevanje ali preverjanje pravilne uporabe veznikov medtem ko, hkrati - časovnega razmerja med stanjema/ dejanjema. Podrobnosti o prispevku
 887. Potence: Naloga za utrjevanje osnovnih pojmov Podrobnosti o prispevku
 888. Sošolci iz 3.a: Na vprašanja odgovarjamo s pomočjo besedila in opazovanja. Podrobnosti o prispevku
 889. Kdo je kdo?: Reševalec skuša s pomočjo besedila in opazovanja rešiti naloge. Podrobnosti o prispevku
 890. Kdo je kdo?: Z opazovanjem in prebiranjem besedila reševalec skuša odgovriti na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 891. Življenjski predeli v morju in ob njem - Naravoslovje 7 - Rokus: Naloga je namenjena utrjevanju snovi, po besedilu iz učbenika Naravoslovje 7 - Rokus 2006. Spodbujamo branje z razumevanje in učenje iz neumetnostnega besedila. Podrobnosti o prispevku
 892. Življenjski predeli v morju in ob njem - Naravoslovje 7 - Rokus: Naloga je namenjena utrjevanju snovi. Izdelanaje po besedilu iz učbenika Naravoslovje 7, Rokus 2006 Podrobnosti o prispevku
 893. Merske enote za dolžino: Zabavna matematika Podrobnosti o prispevku
 894. Raziskujemo človeško telo - seznam: Uvodna stran s skupino različnih nalog, ki pa jih lahko rešujemo vsako posebej. Izbiramo lahko iz seznama ali pa potujemo po nalogah, po želji jih lahko tudi preskočimo.  Podrobnosti o prispevku
 895. Anketa na tržnici: Reševalec mora s pomočjo histogramov poiskati odgovore ns vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 896. Prebiranje histograma: Reševaled se poglobi v rezultate ankete, histogram. Z njegovo pomočjo odgovarja na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 897. Zapis števnikov z besedo: Zapisujemo števnike z besedo in številko. Podrobnosti o prispevku
 898. Kaj je bilo prej?: Izume, pomembne za človeštvo uredimo po času nastanka. Podrobnosti o prispevku
 899. Fizikalne količine - SEZNAM NALOG: Seznam nalog Podrobnosti o prispevku
 900. Količina, priprava, enota: Za naštete fizikalne pojme ugotovi ali so merske priprave, fizikalne količine ali merske enote.  Podrobnosti o prispevku
 901. Količina, priprava, enota, (2): Za naštete fizikalne pojme ugotovi ali so merske priprave, fizikalne količine ali merske enote.  Podrobnosti o prispevku
 902. Od 5 proti 1 - količine: Naloge so točkovane od 5 do 1.  Podrobnosti o prispevku
 903. Temperatura - merjenje, enote, grafi: Odgovori, zapiši manjkajoče besede, izberi pravi odgovor. Podrobnosti o prispevku
 904. Čas - merjenje, enote grafi:  Podrobnosti o prispevku
 905. Dolžina - merjenje: Odgovori oziroma izberi pravi odgovor. Podrobnosti o prispevku
 906. Dolžina - merske enote, predstava (lažje naloge): Poišči pravi odgovor. Pravilen je le eden. Podrobnosti o prispevku
 907. Ploščina - merjenje: Odgovori oziroma izberi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 908. Ploščina - merske enote - predstava (lažje naloge): Poišči pravi odgovor. Pravilen je le eden. Podrobnosti o prispevku
 909. Ploščina - merske enote - predstava (težje naloge): Poišči vse pravilne odgovore. Podrobnosti o prispevku
 910. Prostornina - merjenje: Označi VSE pravilne odgovore. Podrobnosti o prispevku
 911. Prostornina - enote - predstave (lažje naloge): Zapiši odgovor oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 912. Prostornina - enote - predstave (težje naloge): Zapiši odgovor oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 913. Masa - merjenje: Zapiši odgovor oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 914. Masa - merske enote - predstava (lažje naloge): Poišči vse pravilne odgovore Podrobnosti o prispevku
 915. Masa - merske enote - predstava (težje naloge): Poišči vse pravilne odgovore. Pravilnost rešitev preveri sproti.  Podrobnosti o prispevku
 916. Frekvenca in valovna dolžina: Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve.  Podrobnosti o prispevku
 917. Nihanje: Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve.  Podrobnosti o prispevku
 918. Valovanje - longitudinalno (lažja naloga): Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve.  Podrobnosti o prispevku
 919. Valovanje - longitudinalno (težja naloga): Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve.  Podrobnosti o prispevku
 920. Valovanje: Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve.  Podrobnosti o prispevku
 921. Zvok: Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve.  Podrobnosti o prispevku
 922. Človekovi organi - mini kviz: Vaja za učence, za spoznavanje in utrjevanje nekaterih pomembnih notranjih organov.  Podrobnosti o prispevku
 923. France Prešeren - dopolni kar manjka: Kratek in lahek spletni kviz o Francetu. Primerno tudi za mlajše učence. Podrobnosti o prispevku
 924. Moje telo: S pomočjo sličice in besedila lahko rešimo enostavno križanko. Vir: BBC.UK Podrobnosti o prispevku
 925. Zapis števnikov z besedami: Zapisujemo števnike z besedami. Naloga je namenjena predvsem utrjevanju. Podrobnosti o prispevku
 926. Čudna križanka: Križanka nima kjlučev. Besede je potrebno vpisati v križanko glede na dolžino besede. Podrobnosti o prispevku
 927. Križanka okostje: Križanka za utrjevanje znanja o človekovem okostju. Reševalec si lahko pomaga z zapisom. Podrobnosti o prispevku
 928. Dihajmo, dihajmo ...: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Z urejanjen besedila v pravilnem vrstnem redu utrjujemo branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 929. Kako se imenuje?: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Reševalec mora s pomočjo skice in prejšnjega znanja uvrstiti imena organov v dopolnjevanko. Možnost vračanja na besedilo. Podrobnosti o prispevku
 930. Dihamo: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. V besedilu so očitne napake, ki pa jih reševalec ugane le, če besedilo bere z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 931. Kaj veš o dihalih?: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob kvizu je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 932. Dihala: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Reševalec mora primerjati besedilo s skico z označenimi organi. Dopolnjuje besedilo po vrstnem redu. Podrobnosti o prispevku
 933. Prebavila: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Z urejanjem besedila v pravilnem vrstnem redu utrjujemo branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 934. Prebavila: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. V besedilu so očitne napake, ki pa jih reševalec lahko najde, če besedilo bere z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 935. Prebavila - križanka z besedilom na spletu: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 936. Prebavila - kviz: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Kviz rešujemo s pomočjo besedila in oznak na skici. Reševalec mora slediti besedilu. Utrjevanje znanja in branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 937. Prebavila: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Reševalec mora s pomočjo skice in prejšnjega znanja uvrstiti imena organov v dopolnjevanko. Možnost vračanja na besedilo. Podrobnosti o prispevku
 938. Prebavila: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Reševalec mora primerjati besedilo s skico z označenimi organi. Dopolnjuje besedilo po vrstnem redu. Podrobnosti o prispevku
 939. Krvni obtok - križanka: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 940. Krvni obtok: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Z urejanjem besedila v pravilnem vrstnem redu utrjujemo branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 941. Krvni obtok: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob kvizu je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 942. Krvni obtok: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. V besedilu so očitne napake, ki pa jih reševalec lahko najde, če besedilo bere z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 943. Kaj je tu narobe? (možgani): Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. V besedilu so očitne napake, ki pa jih reševalec ugane le, če besedilo bere z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 944. Nekaj o možganih: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Z urejanjem besedila v pravilnem vrstnem redu utrjujemo branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 945. Spoznajmo možgane: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob kvizu je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 946. Prvotni organizmi: Kviz je sestavljen po učbeniku Biologija 8, TZS 2001. Podrobnosti o prispevku
 947. Novica - Slon je pobegnil: S pomočjo besedila rešujemo kviz. Podrobnosti o prispevku
 948. Kviz o vodi: Dobro znana dejstva o vodi. Naloga je namenjena zabavi in utrjevanju. Podrobnosti o prispevku
 949. Človeško telo: Naloge so sicer v angleščini, vendar so zelo nazorne in jih reševalec lahko rešuje s pomočjo namigov. Koristnen pripomoček za utrjevanje ali spoznavanje telesa.  Podrobnosti o prispevku
 950. Zgodba o znamki: V znanem besedilu iščemo očitne napake. Podrobnosti o prispevku
 951. Zgodba o poštni znamki: Besedilo je že znano iz prejšnje naloge. Bralec mora znati povezato poasmezne dele besedila tako, da dobi smiselno celoto. Podrobnosti o prispevku
 952. Poštna znamka: Naloga je namenjena utrjevanju sposobnosti branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 953. Elektronski globus: Elektronski globus s satelitskimi posnetki. Google Earth je brezplačna aplikacija, ki uporabniku omogoča pogled na večino svetovnih mest. Tudi Ljubljana je natančno fotografirana. Učitelji geografije lahko zanimirajo svoje učence tako, da ti poizkušajo najti svoj blok oziroma hišo. Omogoča tudi natančno iskanje mest z možnostjo 3D pogleda na zgradbe nekaterih večjih svetovnih mest (npr. New York). Veliko veselja pri igranju in raziskovanju! Podrobnosti o prispevku
 954. Predloga s/z in k/h: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju ustrezne rabe predlogov s/z in k/h. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 955. Dopolni nepopolno poved: Nepopolne povedi sutrezno dopolnimo z ujemanjem parov. Podrobnosti o prispevku
 956. Kateri zaimek?: Uporabiti je potrebno pravilni zaimek. Podrobnosti o prispevku
 957. Sestavi povedi: Sestaviti je potrebno smiselne povedi. Podrobnosti o prispevku
 958. Poveži pare: Reševalec mora poiskati ustrezne pare Podrobnosti o prispevku
 959. Kdo uporablja ...: Reševalec mora povezati ustrezne pare. Podrobnosti o prispevku
 960. Kdo uporablja ...: Poveži pare. Podrobnosti o prispevku
 961. Srednji vzhod: Naloga je namenjena samopreverjanju in utrjevanju. Podrobnosti o prispevku
 962. Baltik: Reševalec si lahko pomaga s klikom na rešitve. Naloga je namenjena predvsem utrjevanju ali preverjanju. Podrobnosti o prispevku
 963. Države južne Afrike: Reševalec lahko rešuje nalogo s pomočjo podane pomoči. Podrobnosti o prispevku
 964. Kvizi za utrjevanje angleščine: Zelo uporabne naloge za individualno učenje.  Podrobnosti o prispevku
 965. Joj, te začetnice: Pravopis je trd oreh in povzoča učencem nemalo težav. Pravilno zapisovanje začetnic je tisto kar praviloma pričakujemo, da bodo osvojili vsaj do konca drugega triletja. Pomagajmo jim z njim zanimivimi vajami npr. s pomočjo računalnika. Ko vajo zaključijo, jo lahko še lepopisno in pravopisno prepišejo v svoje zvezke! Podrobnosti o prispevku
 966. Oblika in zgradba površja: Križanko lahko uvrstite v svojo spletno učilnico. Namenjena je predvsem zabavnemu utrjevanju snovi. Podrobnosti o prispevku
 967. Vesolje: Gre za Hotpotatoes kvize povezovanja.V nekaterih kvizih je tudi posamična spletna povezava,ki učencu omogoča nadaljnje iskanje podatkov povezanih z učno vsebino. Podrobnosti o prispevku
 968. Umetnost in znanost v renesansi: Učenci s pomočjo križanke spoznajo renesančne umetnike in znanstvenike.Lahko uporabimo v različnih etapah učne ure ( usvajanje, preverjanje) Podrobnosti o prispevku
 969. Orientacija: Reševalec se skupaj s turistom sprehodi po mestuin se orientira. Podrobnosti o prispevku
 970. Uredi besedilo - Raki: Besedilo je neurejeno. Treba je ugotoviti pravilni vrstni red posameznih delov besedila. Podrobnosti o prispevku
 971. Nekaj o rakih: Besedilo je potrebno popraviti. Poiskati vse napake in pravilno vpisati besede. Podrobnosti o prispevku
 972. Popolna preobrazba: S pomočjo besedila in slik lahko rešimo kviz. Namen: branje z razumevanjem Podrobnosti o prispevku
 973. Popolna preobrazba: Reševalec s pomočjo besedila in animacije dopolni besedilo. Podrobnosti o prispevku
 974. Lastnosti metuljev: Reševalec opazuje sličice in reši kviz Podrobnosti o prispevku
 975. Barve in vzorci: S pomočjo besedila reševalec rešuje vprašalnik.  Podrobnosti o prispevku
 976. Telo metulja: S pomočjo besedila reševalec rešuje vprašalnik. Podrobnosti o prispevku
 977. Vešče in metulji: Če želi nalogo rešiti uspešno, mora učenec prebrati besedilo in odgovarjati na vprašanja v zvezi z njim. Utrjuje branje z razumevanjem neumetnostnega besedila. Podrobnosti o prispevku
 978. Raki: Reševalec mora razvrstiti povedi tako, da besedilo postane smiselno. Usklajevati mora že postavljeno besedilo z nadaljevanji. Podrobnosti o prispevku
 979. Nagubana debelonožka: Če želimo pravilno odgovoriti na vpršanja, moramo prebrirati priloženo besedilo. Vprašanja se nizajo skladno z zaporedjem v besedilu. Namen: uporaba, razumevanje in učenje iz neumetnostnega besedila. Podrobnosti o prispevku
 980. Kaj pomeni ...: Nevsakdanje besede in njih uporaba.  Podrobnosti o prispevku
 981. Kje manjka "J"?: Reševalec poišče nepravilno napisane besede in jih popravi. Podrobnosti o prispevku
 982. Poišči podatke: Reševalec s pomočjo razpredelnice ob strani odgovarja na vprašanja. Cilj: branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 983. Dopolni povedi: Iz spremnega besedila ugotovimo lastnost osebe in jo s pomočjo danih besed napišemo na pravo mesto Podrobnosti o prispevku
 984. Kako pripravimo rumove kroglice: Razumevanje besedila. Reševalec mora razvrstiti povedi tako, da dajo smiselno celoto. Podrobnosti o prispevku
 985. Velike začetnice: Reševalec poišče napačno zapisane besede in jih s klikom popravi. Podrobnosti o prispevku
 986. Ulomki_uvod: Excelova preglednica z različnimi nalogami za usvajanje in utrjevanje znanja o ulomkih, ki nudi takojšnjo povratno informacijo ter pojasnila v primeru napačnega reševanja. Učitelj preglednico lahko naloži na razredni računalnik. Uporabi možnost Pogled -> Celoten zaslon. Varnostna nastavitev za makre mora biti nizka. Makri morajo biti omogočeni. Podrobnosti o prispevku
 987. Različne igrice za različne namene: Obilica različnih nalog za različne starosti, spretnost računanja, prepoznavanja, risanja ... Podrobnosti o prispevku
 988. Igrice za zabavno učenje angleščine: Na spletni strani je kar nekaj dobrih igric za učenje in utrjevanje angleščine. Podrobnosti o prispevku
 989. Računske operacije z decimalnimi števili: Excelova preglednica z različnimi nalogami za usvajanje in utrjevanje znanja o računskih opracijah z decimalnimi števili, ki nudi takojšnjo povratno informacijo ter pojasnila v primeru napačnega reševanja. Učitelj lahko preglednico naloži na razredni računalnik. Izberi možnost Pogled -> Celoten zaslon. Varnostna nastavitev za makre mora biti nizka. Makri morajo biti omogočeni. Podrobnosti o prispevku
 990. Seštevanje ulomkov: Program ponudi po 5 naključnih računov s pripadajočimi rešitvami ter statistiko pravilnosti reševanja. Ker vsebuje makroje – gumba »Novi računi« in »Preveri rešitev« , je za pravilno delovanje potrebno namestiti certifikat (skason) ali stopnjo varnosti v excelu nastaviti na »srednja« (orodja/ makro/ varnost/ srednja) ter tako omogočiti makroje. Najbolje je, da po končanem reševanju ne shranite sprememb. Podrobnosti o prispevku
 991. Seštevanje celih števil: Program ponudi po 5 naključnih računov s pripadajočimi rešitvami ter statistiko pravilnosti reševanja. Ker vsebuje makroje – gumba »Novi računi« in »Preveri rešitev« , je za pravilno delovanje potrebno namestiti certifikat (skason) ali stopnjo varnosti v excelu nastaviti na »srednja« (orodja/ makro/ varnost/ srednja) ter tako omogočiti makroje. Najbolje je, da po končanem reševanju ne shranite sprememb. Podrobnosti o prispevku
 992. Deljenje decimalnih števil: Program ponudi po 5 naključnih računov s pripadajočimi rešitvami ter statistiko pravilnosti reševanja. Ker vsebuje makroje – gumba »Novi računi« in »Preveri rešitev« , je za pravilno delovanje potrebno namestiti certifikat (skason) ali stopnjo varnosti v excelu nastaviti na »srednja« (orodja/ makro/ varnost/ srednja) ter tako omogočiti makroje. Najbolje je, da po končanem reševanju ne shranite sprememb. Podrobnosti o prispevku
 993. Kaj bomo jedli danes?: Igrica spomin.  Podrobnosti o prispevku
 994. Bivališča: Učenci radi povezujejo in iščejo pare. Na tak način se nevede lahko presenetljivo veliko naučijo. Naloga je pripravljena tako, da učenci posameznim živalim, ki gradijo, določijo ustrezno bivališče.  Podrobnosti o prispevku
 995. Snovi v naravi: Učenci bodo s pomočjo kviza preverili in utrdili svoje znanje o snoveh iz učnega sklopa Snovi. Kviz je sestavljen po učbeniku Od mravlje do sonca založbe Modrijan. Podrobnosti o prispevku
 996. Vrste in oblike sporočil: Tudi vaši učenci ne obožujejo slovenščine, še posebej jezika!?S pomočjo kviza bodo preverili svoje znanje o vrstah povedi in oblikah sporočanja še na bolj zabaven in prijeten način. Podrobnosti o prispevku
 997. Uredi pare: sličica - beseda (pohištvo): Besede se morajo ujemati s sličicami. Velike tiskane črke. Podrobnosti o prispevku
 998. Naše pohištvo: Reševalec mora urediti sličice in ustrezne besede po parih. Velike tiskane črke. Podrobnosti o prispevku
 999. Kaj imamo v stanovanju?: S klikanjem na enake sličice urimo svoj spomin. Podrobnosti o prispevku
 1000. Uredi pare - HRANA: Reševalec mora poiskati ustrezno besedo. Zapis velike tiskane črke. Podrobnosti o prispevku
 1001. Uredi pare: sličica - beseda: Reševalec mora poiskati pare: beseda : sličica. Podrobnosti o prispevku
 1002. Pojmi iz geografije 1: Naloga za sprostitev in spoznavanje pojmov Podrobnosti o prispevku
 1003. Pojmi iz geografije 2: Naloga za sprostitev in utrjevanje pojmov Podrobnosti o prispevku
 1004. Malce tega, malce onega 1: Nekaj vsakdanjih dejstve iz vsakdanjega življenja na Zemlji. Test za zabavo. Podrobnosti o prispevku
 1005. Malce tega, malce onega: Naloga ni namenjena ocenjevanju ampak preverjanju svojega vedenja. Podrobnosti o prispevku
 1006. Slovenski priimki (1): Ugibajmo, kako so nastali priimki. Podrobnosti o prispevku
 1007. Slovenski priimki (2): Reševalec mora umestiti priimek glede na besedilo. Podrobnosti o prispevku
 1008. Rimska volkulja: Reševalec sestavlja zgodbo o volkulji.  Podrobnosti o prispevku
 1009. Kaj vem o živalih 2: Splošno o živalih. Podrobnosti o prispevku
 1010. Kaj vem o živalih 1: Splošna dejstva o živalskem svetu.  Podrobnosti o prispevku
 1011. Kje živi?: Reševaelc si pomaga z opazovanjem sličic in primerjanjem z besedilom. Podrobnosti o prispevku
 1012. Kdo je kdo?: Reševalec ima dve nalogi. Natančno opazovanje in odločitev o prvailnosti oz nepravilnosti trditve. Naloga je rešena pravilno takrat, ko pravilne trditve označimo, nepravilnih pa ne. Podrobnosti o prispevku
 1013. Kdo je kdo?: Reševalec primerja opise s sličicami in se odloča o pravilnem odgovoru. Podrobnosti o prispevku
 1014. Na morju (Poišči pravo besedo): Reševalec primerja besede na levi z opisi na desni. Vadi gibe oči. Podrobnosti o prispevku
 1015. Prevzete besede: Reševalec mora ugotoviti pravilen zapis sposojenk. Podrobnosti o prispevku
 1016. Spletni kvizi - angleščina kot drugi jezik: Veliko kratkih, zabavnih kvizov - živali, ljudje, okolje, pisanje, branje, slovnica.  Podrobnosti o prispevku
 1017. Maček je lačen: Reševalec opazuje dogajanje in skuša odgovoriti na vprašanja. Gibanje oči. Podrobnosti o prispevku
 1018. Medvedki v kuhinji: Sličica na levi se spreminja. Reševalec jo opazuje, in odgovarja na vprašanja v zvezi z dogajanjem. Gibi oči. Podrobnosti o prispevku
 1019. Mavrica - Rainbow: Učenec prepoznava barve. Podrobnosti o prispevku
 1020. Angleščina: Preverjanje znanja - Navadni preteklik, pridevniki: Gradivo je spletno preverjanje, ki vsebuje različne tipe nalog za preverjanje znanja besedišča, jezika in sporočilnih namenov v okviru teme ljudje in dežele (pridevniki) ali preteklost. Učenci povezujejo vprašanja in odgovore, dopolnjujejo povedi, urijo spomin. Sproti dobijo povratno informacijo. Podrobnosti o prispevku
 1021. Spretnost v uporabi tipkovnice: Začetniki v uporabi računalnika si s to spletno stranjo pridobijo spretnost v uporabi tipkovnice. Navodilo za uporabo je dostopno iz menija v pripomočku. Meni je dostopen le v prvih sekundah po zagonu, ker pripomoček potem samodejno preide v izvajanje in onemogoči dostop do menija. Podrobnosti o prispevku
 1022. Spretnost v uporabi miške: Začetniki v uporabi računalnika si s to spletno stranjo pridobijo spretnost v uporabi miške. Navodilo za uporabo je dostopno iz menija v pripomočku. Meni je dostopen le v prvih sekundah po zagonu, ker pripomoček potem samodejno preide v izvajanje in onemogoči dostop do menija. Podrobnosti o prispevku
 1023. Osnovne računske operacije: Pripomoček za utrjevanje in preverjanje znanja osnovnih računskih operacij. V delovnem oknu pripomočka je ob zagonu prikazano kratko navodilo. Uporabnik prebere navodilo, postavi nastavitve in začne z uporabo. V nastavitvah je možno označiti več računskih operacij.  Podrobnosti o prispevku
 1024. Deli telesa: Reševalec mora poiskati ustrezen izraz za del telesa. Podrobnosti o prispevku
 1025. V knjižnici: Reševalec mora dele pogovoea smiselno urediti. Podrobnosti o prispevku
 1026. Sosedi: Reševalec mora pravilno razporediti dele pogovora.  Podrobnosti o prispevku
 1027. V kinu: Reševalec skuša urediti pogovor.  Podrobnosti o prispevku
 1028. Ustno seštevanje in odštevanje do 1000: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju ustnega seštevanja in odštevanja do 1000. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 1029. Zaporedja: Iz danih likov sestavi zaporedja po lastni domišljiji in sposobnostih. Like lahko vrtiš, zrcališ ali pa zbrišeš tistega, ki ti ni všeč. Podrobnosti o prispevku
 1030. Snovi: Lastnosti snovi. Reševalec s pomočjo opisov skuša ugotoviti pravilni odgovor. Podrobnosti o prispevku
 1031. Lastnosti snovi: Lastnosti snovi umestijo k opisu. Podrobnosti o prispevku
 1032. Vsiljive besede 3: Namen vaje: hitro branje in iskanje vsiljive besede. Gibi oči, prebiranje celih besed Podrobnosti o prispevku
 1033. Vsiljive besede 1: Namen vaj: učenec prebira besede in ugotavlja razlike v pomenu. Podrobnosti o prispevku
 1034. Vsiljive besede 2: Namen vaj: učenec prebira besede in ugotavlja razlike v pomenu. Podrobnosti o prispevku
 1035. Kje je napaka (3): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1036. Kje je napaka (2): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1037. Kje je napaka (1): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1038. Poišči napake (5): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1039. Poišči napake (4): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1040. Napačna črka (1): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1041. Napačna črka (2): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1042. Poišči napako (2): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1043. Napačna črka (3): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1044. Poišči napako (1): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1045. Napačna črka (3): Namen vaj: učenec iz sobesedila ugotovi besedo, ki smiselno dopolnjuje poved. S tem učenci spoznavajo pomen posamezne črke za pomen celotne besede.  Podrobnosti o prispevku
 1046. Slovenske reke: S pomočjo razpredelnice izvemo nekaj o dolžini naših rek Podrobnosti o prispevku
 1047. Avstralija - seznam nalog: S pomočjo besedila učenec utrjuje branje z razumevanjem in se uči učiti iz besedila. Podrobnosti o prispevku
 1048. Avstralija - splošen kviz: Kviz za utrjevanje nalog o Avstraliji Podrobnosti o prispevku
 1049. Avstralija - zunanja trgovina: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1050. Avstralija - izvoz in uvoz: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1051. Avstralija - industrija: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1052. Avstralija - industrija: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1053. Avstralija - specializirano kmetijstvo: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1054. Avstralija - pestro podnebje: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1055. Avstralija - najmanjša celina: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1056. Avstralija - najmanjša celina: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1057. Avstralija - površje: Namen kviza je uporabljati besedilo in se učiti iz njega. Vir: Igor Bahar in drugi, Geografija 8, MK Podrobnosti o prispevku
 1058. Avstralija - osnovni pojmi: Reševalec skuša urediti pojme z opisi. Naloga je povezana z naslednjimi nalogami o Avstraliji. Podrobnosti o prispevku
 1059. Dopolni: Besedo, za katero meniš, da najbolj odgovarja, povleci k opisu.  Podrobnosti o prispevku
 1060. Uredi pare: Reševalec primerja sličice z besedami, v katerih so črke pomečane. Ugotovi pravilno besedo in jo povleče k sličici. Podrobnosti o prispevku
 1061. V stanovanju: Reševalec primerja sličice na levi in zmešanimi črkami na desni. Ugotavlja besedo in jo pravilno zapiše. Gibi z očmi, urejanje. Podrobnosti o prispevku
 1062. Deli obraza: Na zabaven način utrjujemo poznavanje delov obraza. Podrobnosti o prispevku
 1063. Poklici: Reševalec mora s pomočjo opisa poklica urediti zmešane črke in sestviti pravilno besedo ter jo vpisati.  Podrobnosti o prispevku
 1064. Poklici: Iz spiska poklicev izberemo tistega, ki ustreza sličici. Podrobnosti o prispevku
 1065. Poišči besedo 2: Naloga za spodbujanje gibov oči za boljše branje Podrobnosti o prispevku
 1066. Poišči besedo 1: Utrjevanje gibov oči za spretnejše branje Podrobnosti o prispevku
 1067. Kje je zvezdica?: Reševalec mora natančno opazovati sličico in poiskati ustrezno izjavo. Podrobnosti o prispevku
 1068. Poroka: Naloga je prirejena po delovnem zvezku Družba za četrtošolc(k)e, i2.  Podrobnosti o prispevku
 1069. Enačbe: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju urjenju ustnega seštevanja in odštevanja do 100. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 1070. Sestavljeni računi: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke in seštevanja in odštevanja do 100. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 1071. Poštevanka števila 10: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju poštevanke števila 10. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 1072. Samostalnik: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so utrjevanju znanja o samostalniku. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne. Podrobnosti o prispevku
 1073. Naloge za utrjevanje angleščine:  Podrobnosti o prispevku
 1074. Na železniški postaji: Reševalec mora razvrstiti dele dialoga v smiselno zaporedje. Utrjujejmo branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 1075. Uredi pare: Deluje v Internet Explorerju. Igrica, ki spodubuja branje z razumevanjem. Igrica ima sicer angleške ukaze in navodila, vendar slovenske besede. Primerna je za usklajevanje gibov oči, ugotvljanje asociacij in seveda za zabavo. Podrobnosti o prispevku
 1076. Sestavimo besedo: Deluje v Internet Explorerju. Igrica ima sicer navodila v angleščini vendar uporablja slovenske besede. Reševalec prebere besedo in jo potem sestavi s klikanjem na pravilno zaporedje črk, ki so med seboj povezane. Trening za gibe oči. Podrobnosti o prispevku
 1077. Spomin - besede: Deluje v Internet Explorerju. Igrica je namenjena sicer zabavi, vendar spodbuja tudi spretnosti branja. Navodila so v angleščini, besede pa so slovenske. Igra lahko en igralec ali par. Podrobnosti o prispevku
 1078. Žuželka - deli telesa: Učenec izbira med danimi pojmi in jih uvrsti glede na sličico. Vir sličic: San Diego City Schools Podrobnosti o prispevku
 1079. Izrazi o Zemlji: Kviz, namenjen predvsem sprostitvi in hkrati utrjevanju določenih znanj.  Podrobnosti o prispevku
 1080. Severna Afrika, Azija: Reševalec ugotavljam imena in umestitev posameznih držav. Igrica nima ocenjevanja, tako da s pomočjo poskusov izboljšamo svoje znanje.  Podrobnosti o prispevku
 1081. Angleški kvizi - audio: Zelo uporabni kvizi za začetnike in že bolj zahtevne reševalce. Slušne informacije, naloge povezane s poslušanjem in zapisi. Razumevanje besedila. Povratna informacija o posameznikovem uspehu.  Podrobnosti o prispevku
 1082. Spletni kvizi za začetnike - angleščina: Veliko kratkih kvizov za zabavno utrjevanje angleščine. Poklici, družina, besedni zaklad, branje, pisanje.  Podrobnosti o prispevku
 1083. Angleški kvizi za začetnike (slovnica, predlogi): Obravnava števila, barve, datumi, osebni zaimki, pozicija, količina Podrobnosti o prispevku
 1084. Obiščimo hišo Simpsonovih: Z opazovanjem in primerjanjem utrjujejmo besedni zaklad in zapis Podrobnosti o prispevku
 1085. Poišči napake: Reševalec mora poiskati 5 napak na posamezni sličici.  Podrobnosti o prispevku
 1086. Oblačila in dodatki: Križanka z oblačili in dodatki po učbeniku Project 4 Podrobnosti o prispevku
 1087. Družinski člani: Križanka z besedami družinskih članov iz učbenika Project 3 Podrobnosti o prispevku
 1088. Poklici (Jobs): Križanka s poklici iz učbenika Project 4 Podrobnosti o prispevku
 1089. Present simple tense: Interaktivna vaja za utrjevanje časa Present simple Podrobnosti o prispevku
 1090. English club: Stran, namenjena učenju angleščine. Dostop je brezplačen. Naloge za učence, kvizi, igice. Stran je v angleščini. Podrobnosti o prispevku
 1091. Spletni kvizi v angleščini: Kvizi z različnih področij, utrjevanje angleškega jezika Podrobnosti o prispevku
 1092. Angleščina - različne vaje za učence: Zelo veliko različnih igric, kvizov in vaj za učence.  Podrobnosti o prispevku
 1093. Kvizi, didaktične igre od 4 - 16 let: Odlično za utrjevanje angleščine, skozi različna podorčja, od zgodovine, geografije, matematike ... Stran BBC, katere namen je OBVEŠČATI, VZGAJATI, ZABAVATI, BOGATITI ŽIVLJENJE VSEM, in si prizadeva biti najbolj ustavrjalna spletna stran na svetu.  Podrobnosti o prispevku
 1094. Angleščina na spletu, interaktivne vaje: Nekaj vaj vključujejo tudi poslušanje in možnost zapisa. Zelo velik izbor nalog in kvizov. Podrobnosti o prispevku
 1095. Spomin - igrica: Z igrico spomina spoznajo nekaj angleških besed Podrobnosti o prispevku
 1096. Evropske države: Tematska križanka za delo z atlasom Podrobnosti o prispevku
 1097. Dvig Makedonije (Stari in srednji vek, DZS): Tematska križanka v povezavi z učbenikom Podrobnosti o prispevku
 1098. Španija: Križanko lahko rešujete s pomočjo Atlasa Podrobnosti o prispevku
 1099. Glavna mesta Evrope:  Podrobnosti o prispevku
 1100. Enocelične živali in rastline: Tematska križanka po besedilu učbenika TZS, Biologija 8 Podrobnosti o prispevku
 1101. Prvotni organizmi: Tematska križanka po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 1102. Razvoj biološkega znanja - raziskovalci: Tematska spletna križanka po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 1103. Sistem živih bitij: Tematska križanka, po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 1104. Drevesa: Tematska spletna križank, vir: učbenik Naravoslovje 7, Rokus Podrobnosti o prispevku
 1105. Lega in razčlenjenost Evrope: Tematska križanka, vir: učbenik Geografija 7, MK Podrobnosti o prispevku
 1106. Zgradba vesolja: Tematska križanka, vir: Geografija 7, MK 2003 Podrobnosti o prispevku
 1107. Značilnosti podnebja Južne Evrope: Tematska križanka, vir: Geografija 7, MK 2003 Podrobnosti o prispevku
 1108. Združene države Amerike:  Podrobnosti o prispevku
 1109. Ureditev srednjeveškega mesta: Tematska križanka, vir: učbenik Stari in srednji vek 7, DZS  Podrobnosti o prispevku
 1110. Zmešane besede: Križanka za zabavo in sprostitev. Podrobnosti o prispevku
 1111. Srednjeveška mesta: Tematska križanka, povezana z besedilom iz učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 1112. Rimska država postane velesila: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 1113. Rimska kultura: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 1114. Rimska družba in gospodarstvo: Tematska križanka, povezan z bsedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 1115. Rimska svetovna država - Od republike k cesarstvu: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 1116. Nastananek Rima: Tematska spletna križanka, po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 1117. Trgovci in bankirji - tematska križanka (Modrijan): Križanka je primerna za utrjevanje ali za delo z učbenikom Podrobnosti o prispevku
 1118. Humanizem in renesansa: Križanka je primerna za utrjevanje ali delo z učbenikom Podrobnosti o prispevku
 1119. Habzburžani: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Vzpon meščanstva, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1120. Fužinarstvo in rudarstvo: Križanka je sestavjena po besedilu učbenika Vzpon meščanstva, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1121. Življenje v starejši kameni dobi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1122. Verovanje prazgodovinskega človeka: Križanka je sestavljena na podlagi besedila Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1123. Rimska država - Od kraljevine do drepublike: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1124. Prazgodovinski človek: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1125. Olimpijske igre: Križanka je sestavljena po besdilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1126. Nastanek slovenskih mest: Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1127. Krščanstvo: KRŠČANSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stri in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 1128. Najstarejše civilizacije: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1129. Grško perzijske vojne: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1130. Egipčanska družba: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1131. Dežela Ahajcev: Križanka je sestvaljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 1132. Evropa v poznem srednjem veku (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 1133. Frankovska država (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 1134. Grška kolonizacija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 1135. Karantanija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 1136. Kmečko gospodarstvo: KMEČKO GOSPODARSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 1137. Preprosti mnogocelični organizmi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 1138. Cvetovi in semena: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 1139. Naprednejše mnogocelične živali: Križanka je sestavljena po besedilu Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 1140. Mehkužci: Tematska spletna križanka, osnovana na besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 1141. Ptiči: Naloga za sprostitev, uporaba miške,  Podrobnosti o prispevku
 1142. Telesni členi in noge: Križanka v povezavi z učbenikom. Spodbuda za učenje iz pisnih virov. Tehniška založba, Biologija 8, 2002  Podrobnosti o prispevku
 1143. Preseljevanje ljudstev (Srednji vek): Tematska križanka je sestavljena iz besedila učbenika Stari svet (Modrijan) Podrobnosti o prispevku
 1144. Tropska Afrika - Zahodna Afrika: Spletna križanka za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 1145. Nenavadna imena slovenskih gora in vzpetin: Slovenske gore imajo zanimiva imena. Poleg obočjanihnaletimo na imena, ki izhajajo tudi iz doživljanja prebivalcev, njihovih izkušnjah, navadah. Veliko zabave želim! Podrobnosti o prispevku
 1146. Pregovor (Bolje preprečiti kakor zdraviti): Reševalec razume pregovor, ga zna razložiti; uporaba miške; zabava Podrobnosti o prispevku
 1147. Pregovor (Ne daj volku ovce pasti): Reševalec razume pregovor in ga zna pojasniti; branje z razumevanjem; uporaba miške; zabava Podrobnosti o prispevku
 1148. brez teme - za zabavo:  Podrobnosti o prispevku
 1149. Nova Zelandija (MK, 8): Križanka v povezavi z učbenikom. Spodbuda za učenje iz pisnih virov. (Geografija 8, MK 2003)  Podrobnosti o prispevku
 1150. Poklici: Zabavna naloga na temo poklici Podrobnosti o prispevku
 1151. Severna Amerika: Tematska spletna križanka po učbeniku MK Geografija 8, namenjena utrjevanju Podrobnosti o prispevku
 1152. Stari Grki - novi pojmi (križanka na spletu): Naloga za individualno utrjevanje, preverjanje Podrobnosti o prispevku
 1153. Amerika: Naloga za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 1154. Med antičnimi bogovi: Projekt ro.zrsss.si Podrobnosti o prispevku
 1155. Cestno prometni predpisi, križišča, znaki: Vsak test je edinstven. Vprašanja testa se vsakič naključno izbirajo iz podatkovne baze in se razvrstijo v naključnem vrstnem redu z naključnim vrstnim redom odgovorov. Tako vam reševanja testa daje možnost spoznavanja vseh vprašanj.  Podrobnosti o prispevku
 1156. Zvok in sluh: Lahek, nezahteven kviz za zabavno utrjevanje znanja o zvoku in sluhu Podrobnosti o prispevku
 1157. Spomin: S klikanjem na sličice skušamo najti ustrezne pare. Podrobnosti o prispevku
 1158. Spomin: S klikanjem na sličice skušamo najti pare. Podrobnosti o prispevku
 1159. Bogovi starega Egipta: Križanka o starih egipčanskih bogovih.  Podrobnosti o prispevku
 1160. Čokolada: Na zabaven način utrjujemo branje z razumevanjem. Naloge na isti temo so tri, različni načini reševanja.  Podrobnosti o prispevku
 1161. Pri zdravniku: Reševalec mora urediti dele pogovora v smiselno zaporedje. Utrjujejmo branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 1162. V lekarni: Reševalec mora urediti dele pogovora v smiselno zaporedje. Utrjujejmo branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 1163. Na tržnici: Reševalec mora urediti dele pogovora v smiselno zaporedje. Utrjujejmo branje z razumevanjem. Če želite kviz s "konkretnim" dvogovorom, pišite! Podrobnosti o prispevku
 1164. Živimo zdravo: Učenec utrdi svoje vedenje o zdravem načinu prehranjevanja in gibanju. Podrobnosti o prispevku
 1165. Izrazi o morju: Reševalec mora uskladiti pojem na levi z opisom na deni.  Podrobnosti o prispevku
 1166. Velika začetnica: Učenec mora ugotoviti, katera beseda je zapisana napačno in jo s klikom nanjo popraviti. Podrobnosti o prispevku
 1167. Električni krog: Naloga je namenjena utrjevanju snovi. Podrobnosti o prispevku
 1168. Ugotovi, kateri državi pripada zastava: Reševalec s pomočjo zastav uredi pomešane črke. Podrobnosti o prispevku
 1169. Medvedek ni nikoli pri miru: Reševalec mora uskladiti sličico in opis gibanja.  Podrobnosti o prispevku
 1170. Sprehod po Evropi: Nekaj splošnih dejstev o Evropi. Namen kviza ni preverjanje, temveč seznanjanje z nekaterimi splošno znanimi dejstvi. Podrobnosti o prispevku
 1171. Najbolj trapast kviz: Mislimo, da vemo, pa smo se najbrž zmotili! Podrobnosti o prispevku
 1172. Pregovori in reki: Zabavna naloga, namenjena spoznavanju slovenskih pregovorov in rekov. Podrobnosti o prispevku
 1173. Prvi koraki v vesolju: Kratek pregled začetkov prodiranja človeka v vesolje. Kviz je namenjen učenju in utrjevanju.  Podrobnosti o prispevku
 1174. Pregovori in reki: Trije kvizi, kjer mora reševalec poznati pregovore ali pa s poskušanjem ugotoviti, katera beseda je pravilna. Podrobnosti o prispevku
 1175. Živa bitja: Reševalec na zabaven način utrdi že znano, kjer pa se zmoti, dobi povratno informacijo.  Podrobnosti o prispevku
 1176. Poišči napake: Reševalec primerja obe besedili in išče napake v drugem. Če želi napake odkriti, mora prebirati besdilo tako, da ga razume. Podrobnosti o prispevku
 1177. Opazuj, primerjaj, ugotovi ...: Reševalec mora dobro opazovati in preceniti položaj likov. Spodbujamo koncentracijo, sposobnost primerjanja in odločanja Podrobnosti o prispevku
 1178. Opazuj, primerjaj, ugotovi ...: Reševalec mora dobro opazovati in ugotoviti, katera trditev ne drži. Podrobnosti o prispevku
 1179. Mačja obara: Reševalec mora primerjati obe besedil in iskati ustrezne besede. Utrjujemo gibanje oči in branje z razumevanjem. Kviz se nadaljuje. Podrobnosti o prispevku
 1180. Opazuj, primerjaj, ugotovi ...: Kviz je prvi od treh na enako oz podobno temo. Spodbujamo sposobnost koncentracije, presoje in opazovanja. Podrobnosti o prispevku
 1181. Nogometna tekma: Če reševalec želi rešiti nalogo, mora z razumevanjem prebirati besedilo in ga smiselno povezati. Podrobnosti o prispevku
 1182. Recept za mačjo obaro: Reševalec sledi smiselnemu poteku besedila in ga sestavlja. Podrobnosti o prispevku
 1183. Mačja obara: Reševalec si pri reševanju kviza pomaga z besedilom na levi strani. Prebrati ga mora z razumevanjem, da bo lahko uspešno rešil naloge. Več kvizov na isto temo. Podrobnosti o prispevku
 1184. Jedilnik gostišča Pri starem palčku: Reševalec si pri reševanju kviza pomaga z besedilom na levi strani. Prebrati ga mora z razumevanjem, da bo lahko uspešno rešil naloge. Več kvizov na isto temo. Podrobnosti o prispevku
 1185. Jedilnik gostišča Pri starem palčku: Reševalec si pri reševanju kviza pomaga z besedilom na levi strani. Prebrati ga mora z razumevanjem, da bo lahko uspešno rešil naloge. Več kvizov na isto temo. Podrobnosti o prispevku
 1186. Gibanje: Reševalec mora najti ustrezno besedo za gibanje medvedka. Podrobnosti o prispevku
 1187. Prijatelja na nogometni tekmi: Če reševalec želi rešiti kviz, mora besedilo prebrati za razumeanjem. Pri reševanju si lahko pomaga z besedilom. Utrjujemo branje. Podrobnosti o prispevku
 1188. Zelenjava je zdrava!: Reševalec mora poiskati nekaj napak v besedilu. Podrobnosti o prispevku
 1189. Zelenjava je zdrava!: Če želi reševalec uspešno rešiti kviz, mora besedilo prebrati, razumeti in v njem poiskati odgovore na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 1190. Zelenjava je zdrava!: Reševalec mora besedilo zasledovati z razumevanjem, le tako bo lahko uredil besedilo v smiselno celoto. Podrobnosti o prispevku
 1191. Vzrok - posledica: Reševalec mora umestiti posledične povedi k vzročnim.  Podrobnosti o prispevku
 1192. Spomin - igrica: Sprostitvena igrica za prosti čas Podrobnosti o prispevku
 1193. Spomin - igrica: Naloga za sprostitev Podrobnosti o prispevku
 1194. Bralne igre: Učenec iz povedi ugotovi, katera beseda manjka in jo vstavi. Podrobnosti o prispevku
 1195. Čebela in pikapolonica (1): Če želi reševalec pravilno rešiti nalogo, mora sledii zaporedju besednih zvez, torej mora razumeti, kar bere. Podrobnosti o prispevku
 1196. Čebela in pikapolonica: Če želi reševalec pravilno rešiti nalogo, mora slediti pomenu besedila, ga razumeti in dopolniti s pravilno besedo. Podrobnosti o prispevku
 1197. Anketa: Reševalec s pomočjo danih podatkov skuša odgovoriti na vprašanja. Ker primerja podatke na levi s vprašnji na desni, trenira gibanje oči. Podrobnosti o prispevku
 1198. Beremo: Reševalec utrjuje branje in pravilen zapis Podrobnosti o prispevku
 1199. Beremo: Reševalec utrjuje branje  Podrobnosti o prispevku
 1200. Legenda o Ozirisu: Če reševalec želi uspešno rešiti nalogo, utrjuje branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 1201. Legenda o Ozirisu in Izis: Če želi reševalec nalogo pozitivno rešiti, mora besedilo prebrati z razumevanjem. Z iskanjem podatkov v besedilu utrjuje bralne sposobnosti. Podrobnosti o prispevku
 1202. Visokogorsko rastlinstvo: Reševalec mora z razumevanjem slediti zgrdabi zgodbe. Rezultat lahko natisnemo. Podrobnosti o prispevku
 1203. Čudovite gorske rastline: Če želi reševalec uspešno rešiti nalogo, je primoran prebrati besedilo tako, da ga razume in lahko uporabi prepoznane besede. Trening za branje z razumevanjem.  Podrobnosti o prispevku
 1204. Gorske rastline: Če želi reševalec uspešno rešiti nalogo, je primoran prebrati besedilo tako, da ga razume in lahko uporabi prepoznane besede. Trening za branje z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 1205. Čudovite gorske rastline: Če želi reševalec uspešno rešiti kviz, moraprebrati zastavljeno besedilo prebrati z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 1206. Preprosti mnogocelični organizmi:  Podrobnosti o prispevku
 1207. Nekaj o slonih (1): Reševalec med ponujenimi kljulnimi besedami išče ustrezno. Če želi vstaviti pravilno besedo, mora besedilo razumeti. Podrobnosti o prispevku
 1208. Nekaj o slonih: Reševalec mora prebrati besedilo, če želi reševati kviz. Tudi če se prvemu branju izogne, mora piskati podatke v priloženem besedilu, če želi kviz uspešno rešiti. Spodbuda za uspešno branje. Podrobnosti o prispevku
 1209. Prva ključavnica: Če želi reševalec rešiti križanko, mora natančno in z razumevanjem prebrati priloženo besedilo. Podrobnosti o prispevku
 1210. Poišči napake: Reševalec primerja besedili in poišče napake. S sledenjem napak je primoran besedilo razumeti. Podrobnosti o prispevku
 1211. Kje se je obrnil prvi ključ v ključavnici?: Reševalec rešuje kviz s pomočjo besedila. Podrobnosti o prispevku
 1212. Prva ključavnica: Reševalec mora razumeti, kar prebere. Le tako lahko sestavi zapis. Podrobnosti o prispevku
 1213. Rimska republika: Križanka je namenjena utrjevanju oz poglabljanju znanja o Starem Rimu. Podrobnosti o prispevku
 1214. Pračlovek (1): Kviz je primeren za frontalno delo, za uvod ali utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 1215. Fašizem, nacizem (1): Reševalec izbira med obema možnostima pravilnega odgovora. Podrobnosti o prispevku
 1216. Življenjsko okolje: Spletni kviz v Flashu. Vsebuje interaktivne naloge z možnostjo popravljanja in tiskanja statiske reševanja. Primerno za ponavljanje in utrjevanje znanja. Dela tudi pri počasnejših internetnih povezavah. Podrobnosti o prispevku
 1217. Zmesi in čiste snovi: Spletni kviz v Flashu. Vsebuje interaktivne naloge z možnostjo popravljanja in tiskanja statiske reševanja. Primerno za ponavljanje in utrjevanje znanja. Dela tudi pri počasnejših internetnih povezavah. Podrobnosti o prispevku
 1218. Spremembe snovi: Spletni kviz v Flashu. Vsebuje interaktivne naloge z možnostjo popravljanja in tiskanja statiske reševanja. Primerno za ponavljanje in utrjevanje znanja. Dela tudi pri počasnejših internetnih povezavah. Podrobnosti o prispevku
 1219. Kemijske vezi: Spletna stran vsebuje kompletno teoretsko ozadje za poučevanje vsebinskega sklopa Povezovanje delcev. Nekateri pojmi so še dodatno razloženi z animacijami in videoposnetki eksperimentov. Gradivo je na voljo tudi v angleškem jeziku. Izdelano v okviru projekta RO in potrjeno s strani Zavoda za šolstvo. Podrobnosti o prispevku
 1220. GEO kvizi: Reševalec išče države na nemem zemljevidu. Navodila so v angleščini. Podrobnosti o prispevku
 1221. Stari Grki - novi pojmi - osmica: Zabavna naloga Podrobnosti o prispevku
 1222. Pregovori malce drugače: Nalogo lahko rešujemo individualno, lahko pa jo uporabimo za frontalno delo. Uporabno za uvod v razredno uro, za sprostitev ... Podrobnosti o prispevku
 1223. Kako opraviti izpit: Reševalec mora izbrati pravilno zaporedje, tako da sestavi pravilno zgodbo. Podrobnosti o prispevku
 1224. Zgradi zgodbo - Jerry: Reševalec ureja besedilo. Po končanem delu lahko izdelek in rezultat natisnemo.  Podrobnosti o prispevku
 1225. Mahovi - mini kviz: Kviz je zastavljen iz besedila o mahovih, učbenik Biologija 8, TZS. S klikanjem na napačne besede reševalec utrjuje znanje. Podrobnosti o prispevku
 1226. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo.  Podrobnosti o prispevku
 1227. Fašizem, nacizem: Ko reševalec konča reševanje, lahko rezultat natisne s klkom na desni miškin gumb in izbiro ukaza Natisni (print). Natisne se pravilna rešitev.  Podrobnosti o prispevku
 1228. Stari Grki: Učenec utrdi razumevanje novih pojmov, ki jih je spoznal v tem poglavju zgodovine Podrobnosti o prispevku
 1229. Ali poznaš pravopisna pravila?: Učenci berejo besedilo in prepoznavajo pravopisne napake. S klikom na napačno zapisano besedo ali ločilo napako enostavno popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravopisu. Podrobnosti o prispevku
 1230. Prva pomoč: V situaciji, v kateri se znajdeš, se bo treba odločiti, kako bi bilo najbolje nadaljevati. Vsaka odločitev te bo popeljala k naslednji nalogi blodnjaka. Če se boš vedno odločil(a) pravilno, ti bo blodnjak uspelo dokončati. Za rešitev imaš na razpolago pet minut. Pravilno se moraš odločati in rešiti življenje. Podrobnosti o prispevku
 1231. Na zapuščenem otoku: V 8 minutah se skušaj rešiti z otoka ... Podrobnosti o prispevku
 1232. Zlata doba industrije: Zabavna naloga, namenjena motivaciji ali utrjevanju Podrobnosti o prispevku
 1233. Vesolje: Zabavna naloga za utrjevanje ali motivacijo Podrobnosti o prispevku
 1234. Nova Zelandija: Reševalec išče v vseh smereh. Podrobnosti o prispevku
 1235. Malce zgodovine: Nekaj zanimivih podatkov iz starega sveta Podrobnosti o prispevku
 1236. Šport: Poiščite športne zvrsti Podrobnosti o prispevku
 1237. Rastline: Zabavna naloga, delo z miško Podrobnosti o prispevku
 1238. Glasbila:  Podrobnosti o prispevku
 1239. Pes Ago: Reševalec preveri razumevanje prebranega s pomočjo kviza Podrobnosti o prispevku
 1240. Zelenjava: Naloga za zabavo Podrobnosti o prispevku
 1241. Poklici: Iščejo nekatere poklice.  Podrobnosti o prispevku
 1242. Slovenska mesta in reke: Zabavna naloga za sprostitev ali za vajo dela z miško Podrobnosti o prispevku
 1243. Slovar: Primerno za širjenje in utrjevanje besednega zaklada. Možne dodatne naloge: napišejo naj povedi, ki bodo vsebovale besede z ene strani (6 besed - 6 povedi). Napišejo poved, ki vsebuje vsaj dve besedi (ali več) hkrati.  Podrobnosti o prispevku
 1244. Sorodniki: Iščite v vseh smereh. Naloga za sprostitev, zabavo in koncentracijo. Uporaba miške. Podrobnosti o prispevku
 1245. Slovenske vzpetine:  Podrobnosti o prispevku
 1246. Ribe:  Podrobnosti o prispevku
 1247. Glavna mesta Evrope:  Podrobnosti o prispevku
 1248. Fužinarstvo in rudarstvo: Naloga za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 1249. Egipčanska družba: Kviz je namenjen utrjevanju. Če želite tematski kviz, mi pišite. Podrobnosti o prispevku
 1250. Habzburžani: Zabavna naloga za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 1251. Rojstvo Evrope: Kviz bolj za zabavo. Ker so poleg letnice v pravilnem časovnem razporedu, bo morda kaj ostalo ... Podrobnosti o prispevku
 1252. Dežela Ahajcev: Zabavno utrjevanje snovi Podrobnosti o prispevku
 1253. Stari Rimljani:  Podrobnosti o prispevku
 1254. Sistem živih bitij:  Podrobnosti o prispevku
 1255. Pračlovek:  Podrobnosti o prispevku