Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (103)
 1. Telesne lastnosti metuljev: Križanka za zabavo, za pomoč je podan opis. Podrobnosti o prispevku
 2. Telesni deli ptičev - križanka: Križanko rešujemo s pomočjo slike in opisov ob sliki.  Podrobnosti o prispevku
 3. Križanka - obleka: Zabavna naloga Podrobnosti o prispevku
 4. Križanka Slovenski reki: Vsi reki se začnejo na črko V. Dopolni. Podrobnosti o prispevku
 5. Križanka živali: S pomočjo sličic rešujemo spletno križeanko Podrobnosti o prispevku
 6. Kje stanuje Darja?: Zabavna naloga za sprostitev. Kje živi Tone in kje Tine? Klikaj in išči podatke na sliki. Podrobnosti o prispevku
 7. Animals: V mrežo je treba umestiti imena živali. Podrobnosti o prispevku
 8. Slovenija se predstavi: Kaj vse lahko predstavi Slovenijo? Lahkotna naloga za zabavo. Podrobnosti o prispevku
 9. Primož Trubar: Križanka za preverjanje znanja o Primožu Trubarju. Podrobnosti o prispevku
 10. Geometrijski liki in telesa: Učenci v križanki poimenujejo geometrijske like in geometrijska telesa. Podrobnosti o prispevku
 11. Poštevanka v križankah: Ponavljanje, utrjevanje ali preverjanje znanja poštevanke v 10 križankah. Podrobnosti o prispevku
 12. Obuti maček by mladen hot pot križanka: Po prebranem besedilu rešijo križanko. Vprašanja se nanašajo na različico, ki jo je izdala Mladinska knjiga 2004. Podrobnosti o prispevku
 13. Afriško podnebje: Tematska križanka iz besedila učbenika MK 2003, Geografija 8 Podrobnosti o prispevku
 14. Srednja Evropa - križanka: Različne naloge  Podrobnosti o prispevku
 15. Leto 1848: Tudi križanka je lahko ponavljanje in utrjevanje. Podrobnosti o prispevku
 16. Sestava prebivalstva: Križanka omogoča, da ponovimo ključne pojme pri sestavi prebivalstva.  Podrobnosti o prispevku
 17. Križanka - glasbena vzgoja: Ob križanki učenci utrjujejo in ponavljajo načrtovane pojme in uporabljajo širši glasbeni besednjak. Podrobnosti o prispevku
 18. Snovi v naravi - MK: Spletna križanka. Na voljo je tudi v wordu na uciteljski. Prilagojeno za Učbenik Raziskujem in ustvarjam 5, Mladinska knjiga.  Podrobnosti o prispevku
 19. Križanka živali: Križanka je primerna za utrjevanje opismenjevanja, pravopisa ali pa kar tako - za motivacijo. Podrobnosti o prispevku
 20. Kako se znajdemo v prostoru - križanka: Učenci z reševanjem spletne križanke lahko utrjujejo pojme v zvezi s temo "Kako se znajdemo v prostoru" ali pa se učijo oz. s pomočjo učbenika in križanke sami pridobivajo novo znanje. Podrobnosti o prispevku
 21. Uganke - križanka: Križanko rešujemo s pomočjo rešitev ugank. Podrobnosti o prispevku
 22. Uganke - križanka: Križanko rešimo s pomočjo rešitev ugank. Podrobnosti o prispevku
 23. Vpiši živali - križanka: Reševalec mora prepoznati ali prebrati žival, s pomočjo primerjanja in števila črk vpiše besedo na pravo mesto. Podrobnosti o prispevku
 24. Koliko (How many?): Križanka o količinah. Podrobnosti o prispevku
 25. Križanka živali: Zabavna naloga za sprostitev Podrobnosti o prispevku
 26. Martinovanje: Zabavna naloga, namenjeja dopolnjevanju znanja o Martinovanju. Podrobnosti o prispevku
 27. Panonske pokrajine: Križanka je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 28. Križanka o Argentini: S pomočjo zemljevida rešimo križanko. Naloga je namenjena zabavnemu spoznavanju snovi. Podrobnosti o prispevku
 29. Križanka GRAD: Zabavna naloga za sprostitev Podrobnosti o prispevku
 30. Križanka živali: Zabavna naloga, utrjujemo uporabo miške in bralnih sposobnosti Podrobnosti o prispevku
 31. Na igrišču - križanka: S pomočjo sičice rešimo križanko na spletu Podrobnosti o prispevku
 32. Križanka o bananah: S pomočjo besedila rešimo križanko. Podrobnosti o prispevku
 33. Križanka o izletu: Če reševalec želi rešiti križanko, mora besedilo prebrati in razumeti. Podrobnosti o prispevku
 34. Poklici: S pomočjo sličic ugotavljamo poklice. Podrobnosti o prispevku
 35. Mm, dobro!: Zabavna križanka na spletu, za sprostitev. Podrobnosti o prispevku
 36. Globoko vdihni in reši križanko: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 37. Sem iz celic (Rokus, Biologija 9): Naloga je namenjena samopreverjanju ali utrjevanju. Tematske križanke in druge uganke so dober pripomoček za spodbujanje uporabe pisnih virov. Učencem na zabaven način približamo branje in razumevanje besedila in mu približamo učenje iz učbenika.  Podrobnosti o prispevku
 38. Dopolni pregovore: Poznaš pregovore? Preizkusi se! Podrobnosti o prispevku
 39. Moje telo: S pomočjo sličice in besedila lahko rešimo enostavno križanko. Vir: BBC.UK Podrobnosti o prispevku
 40. Čudna križanka: Križanka nima kjlučev. Besede je potrebno vpisati v križanko glede na dolžino besede. Podrobnosti o prispevku
 41. Križanka okostje: Križanka za utrjevanje znanja o človekovem okostju. Reševalec si lahko pomaga z zapisom. Podrobnosti o prispevku
 42. Prebavila - križanka z besedilom na spletu: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 43. Krvni obtok - križanka: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem. Podrobnosti o prispevku
 44. Oblika in zgradba površja: Križanko lahko uvrstite v svojo spletno učilnico. Namenjena je predvsem zabavnemu utrjevanju snovi. Podrobnosti o prispevku
 45. Evropske države: Tematska križanka za delo z atlasom Podrobnosti o prispevku
 46. Dvig Makedonije (Stari in srednji vek, DZS): Tematska križanka v povezavi z učbenikom Podrobnosti o prispevku
 47. Španija: Križanko lahko rešujete s pomočjo Atlasa Podrobnosti o prispevku
 48. Glavna mesta Evrope:  Podrobnosti o prispevku
 49. Enocelične živali in rastline: Tematska križanka po besedilu učbenika TZS, Biologija 8 Podrobnosti o prispevku
 50. Prvotni organizmi: Tematska križanka po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 51. Razvoj biološkega znanja - raziskovalci: Tematska spletna križanka po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 52. Sistem živih bitij: Tematska križanka, po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 53. Drevesa: Tematska spletna križank, vir: učbenik Naravoslovje 7, Rokus Podrobnosti o prispevku
 54. Lega in razčlenjenost Evrope: Tematska križanka, vir: učbenik Geografija 7, MK Podrobnosti o prispevku
 55. Zgradba vesolja: Tematska križanka, vir: Geografija 7, MK 2003 Podrobnosti o prispevku
 56. Značilnosti podnebja Južne Evrope: Tematska križanka, vir: Geografija 7, MK 2003 Podrobnosti o prispevku
 57. Združene države Amerike:  Podrobnosti o prispevku
 58. Ureditev srednjeveškega mesta: Tematska križanka, vir: učbenik Stari in srednji vek 7, DZS  Podrobnosti o prispevku
 59. Zmešane besede: Križanka za zabavo in sprostitev. Podrobnosti o prispevku
 60. Srednjeveška mesta: Tematska križanka, povezana z besedilom iz učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 61. Rimska država postane velesila: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 62. Rimska kultura: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 63. Rimska družba in gospodarstvo: Tematska križanka, povezan z bsedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 64. Rimska svetovna država - Od republike k cesarstvu: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 65. Nastananek Rima: Tematska spletna križanka, po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003 Podrobnosti o prispevku
 66. Trgovci in bankirji - tematska križanka (Modrijan): Križanka je primerna za utrjevanje ali za delo z učbenikom Podrobnosti o prispevku
 67. Humanizem in renesansa: Križanka je primerna za utrjevanje ali delo z učbenikom Podrobnosti o prispevku
 68. Habzburžani: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Vzpon meščanstva, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 69. Fužinarstvo in rudarstvo: Križanka je sestavjena po besedilu učbenika Vzpon meščanstva, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 70. Življenje v starejši kameni dobi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 71. Verovanje prazgodovinskega človeka: Križanka je sestavljena na podlagi besedila Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 72. Rimska država - Od kraljevine do drepublike: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 73. Prazgodovinski človek: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 74. Olimpijske igre: Križanka je sestavljena po besdilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 75. Nastanek slovenskih mest: Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 76. Krščanstvo: KRŠČANSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stri in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 77. Najstarejše civilizacije: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 78. Grško perzijske vojne: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 79. Egipčanska družba: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 80. Dežela Ahajcev: Križanka je sestvaljena po besedilu učbenika Stari svet, Modrijan Podrobnosti o prispevku
 81. Evropa v poznem srednjem veku (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 82. Frankovska država (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 83. Grška kolonizacija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 84. Karantanija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 85. Kmečko gospodarstvo: KMEČKO GOSPODARSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS Podrobnosti o prispevku
 86. Preprosti mnogocelični organizmi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 87. Cvetovi in semena: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 88. Naprednejše mnogocelične živali: Križanka je sestavljena po besedilu Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 89. Mehkužci: Tematska spletna križanka, osnovana na besedilu učbenika Biologija 8, TZS Podrobnosti o prispevku
 90. Ptiči: Naloga za sprostitev, uporaba miške,  Podrobnosti o prispevku
 91. Telesni členi in noge: Križanka v povezavi z učbenikom. Spodbuda za učenje iz pisnih virov. Tehniška založba, Biologija 8, 2002  Podrobnosti o prispevku
 92. Preseljevanje ljudstev (Srednji vek): Tematska križanka je sestavljena iz besedila učbenika Stari svet (Modrijan) Podrobnosti o prispevku
 93. Tropska Afrika - Zahodna Afrika: Spletna križanka za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 94. Nenavadna imena slovenskih gora in vzpetin: Slovenske gore imajo zanimiva imena. Poleg obočjanihnaletimo na imena, ki izhajajo tudi iz doživljanja prebivalcev, njihovih izkušnjah, navadah. Veliko zabave želim! Podrobnosti o prispevku
 95. Pregovor (Bolje preprečiti kakor zdraviti): Reševalec razume pregovor, ga zna razložiti; uporaba miške; zabava Podrobnosti o prispevku
 96. Pregovor (Ne daj volku ovce pasti): Reševalec razume pregovor in ga zna pojasniti; branje z razumevanjem; uporaba miške; zabava Podrobnosti o prispevku
 97. brez teme - za zabavo:  Podrobnosti o prispevku
 98. Nova Zelandija (MK, 8): Križanka v povezavi z učbenikom. Spodbuda za učenje iz pisnih virov. (Geografija 8, MK 2003)  Podrobnosti o prispevku
 99. Poklici: Zabavna naloga na temo poklici Podrobnosti o prispevku
 100. Severna Amerika: Tematska spletna križanka po učbeniku MK Geografija 8, namenjena utrjevanju Podrobnosti o prispevku
 101. Stari Grki - novi pojmi (križanka na spletu): Naloga za individualno utrjevanje, preverjanje Podrobnosti o prispevku
 102. Amerika: Naloga za utrjevanje Podrobnosti o prispevku
 103. Med antičnimi bogovi: Projekt ro.zrsss.si Podrobnosti o prispevku