Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (98)
 1. Afriško podnebje: Tematska križanka iz besedila učbenika MK 2003, Geografija 8Podrobnosti o prispevku
 2. Amerika: Naloga za utrjevanjePodrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Animals: V mrežo je treba umestiti imena živali.Podrobnosti o prispevku
 4. brez teme - za zabavo: Podrobnosti o prispevku
 5. Cvetovi in semena: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 6. Čudna križanka: Križanka nima kjlučev. Besede je potrebno vpisati v križanko glede na dolžino besede.Podrobnosti o prispevku
 7. Dežela Ahajcev: Križanka je sestvaljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 8. Dopolni pregovore: Poznaš pregovore? Preizkusi se!Podrobnosti o prispevku
 9. Drevesa: Tematska spletna križank, vir: učbenik Naravoslovje 7, RokusPodrobnosti o prispevku
 10. Dvig Makedonije (Stari in srednji vek, DZS): Tematska križanka v povezavi z učbenikomPodrobnosti o prispevku
 11. Egipčanska družba: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 12. Enocelične živali in rastline: Tematska križanka po besedilu učbenika TZS, Biologija 8Podrobnosti o prispevku
 13. Evropa v poznem srednjem veku (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Evropske države: Tematska križanka za delo z atlasomPodrobnosti o prispevku
 15. Frankovska država (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 16. Fužinarstvo in rudarstvo: Križanka je sestavjena po besedilu učbenika Vzpon meščanstva, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Geometrijski liki in telesa: Učenci v križanki poimenujejo geometrijske like in geometrijska telesa.Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Glavna mesta Evrope: Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Globoko vdihni in reši križanko: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
 20. Grška kolonizacija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 21. Grško perzijske vojne: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 22. Habzburžani: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Vzpon meščanstva, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 23. Humanizem in renesansa: Križanka je primerna za utrjevanje ali delo z učbenikomPodrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Kako se znajdemo v prostoru - križanka: Učenci z reševanjem spletne križanke lahko utrjujejo pojme v zvezi s temo "Kako se znajdemo v prostoru" ali pa se učijo oz. s pomočjo učbenika in križanke sami pridobivajo novo znanje.Podrobnosti o prispevku
 25. Karantanija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Kje stanuje Darja?: Zabavna naloga za sprostitev. Kje živi Tone in kje Tine? Klikaj in išči podatke na sliki.Podrobnosti o prispevku
 27. Kmečko gospodarstvo: KMEČKO GOSPODARSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 28. Primerno za tablice Koliko (How many?): Križanka o količinah.Podrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice Križanka - glasbena vzgoja: Ob križanki učenci utrjujejo in ponavljajo načrtovane pojme in uporabljajo širši glasbeni besednjak.Podrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice Križanka - obleka: Zabavna nalogaPodrobnosti o prispevku
 31. Križanka o Argentini: S pomočjo zemljevida rešimo križanko. Naloga je namenjena zabavnemu spoznavanju snovi.Podrobnosti o prispevku
 32. Križanka okostje: Križanka za utrjevanje znanja o človekovem okostju. Reševalec si lahko pomaga z zapisom.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Križanka Slovenski reki: Vsi reki se začnejo na črko V. Dopolni.Podrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Križanka živali: Zabavna naloga za sprostitevPodrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Križanka živali: Križanka je primerna za utrjevanje opismenjevanja, pravopisa ali pa kar tako - za motivacijo.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Križanka živali: S pomočjo sličic rešujemo spletno križeankoPodrobnosti o prispevku
 37. Krščanstvo: KRŠČANSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stri in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 38. Primerno za tablice Krvni obtok - križanka: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
 39. Lega in razčlenjenost Evrope: Tematska križanka, vir: učbenik Geografija 7, MKPodrobnosti o prispevku
 40. Primerno za tablice Leto 1848: Tudi križanka je lahko ponavljanje in utrjevanje.Podrobnosti o prispevku
 41. Martinovanje: Zabavna naloga, namenjeja dopolnjevanju znanja o Martinovanju.Podrobnosti o prispevku
 42. Med antičnimi bogovi: Projekt ro.zrsss.siPodrobnosti o prispevku
 43. Mehkužci: Tematska spletna križanka, osnovana na besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 44. Primerno za tablice Mm, dobro!: Zabavna križanka na spletu, za sprostitev.Podrobnosti o prispevku
 45. Moje telo: S pomočjo sličice in besedila lahko rešimo enostavno križanko. Vir: BBC.UKPodrobnosti o prispevku
 46. Na igrišču - križanka: S pomočjo sičice rešimo križanko na spletuPodrobnosti o prispevku
 47. Najstarejše civilizacije: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 48. Naprednejše mnogocelične živali: Križanka je sestavljena po besedilu Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 49. Nastananek Rima: Tematska spletna križanka, po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 50. Nastanek slovenskih mest: Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 51. Primerno za tablice Naše okostje: Naloga je namenjena učenju in utrjevanju. Vir: Urška Lunder, Biologija 9, Rokus 2005Podrobnosti o prispevku
 52. Nenavadna imena slovenskih gora in vzpetin: Slovenske gore imajo zanimiva imena. Poleg obočjanihnaletimo na imena, ki izhajajo tudi iz doživljanja prebivalcev, njihovih izkušnjah, navadah. Veliko zabave želim!Podrobnosti o prispevku
 53. Nova Zelandija (MK, 8): Križanka v povezavi z učbenikom. Spodbuda za učenje iz pisnih virov. (Geografija 8, MK 2003) Podrobnosti o prispevku
 54. Primerno za tablice Oblika in zgradba površja: Križanko lahko uvrstite v svojo spletno učilnico. Namenjena je predvsem zabavnemu utrjevanju snovi.Podrobnosti o prispevku
 55. Olimpijske igre: Križanka je sestavljena po besdilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 56. Primerno za tablice Panonske pokrajine: Križanka je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 57. Poklici: Zabavna naloga na temo pokliciPodrobnosti o prispevku
 58. Primerno za tablice Poklici: S pomočjo sličic ugotavljamo poklice.Podrobnosti o prispevku
 59. Primerno za tablice Poštevanka v križankah: Ponavljanje, utrjevanje ali preverjanje znanja poštevanke v 10 križankah.Podrobnosti o prispevku
 60. Primerno za tablice Prebavila - križanka z besedilom na spletu: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
 61. Primerno za tablice Pregovor (Bolje preprečiti kakor zdraviti): Reševalec razume pregovor, ga zna razložiti; uporaba miške; zabavaPodrobnosti o prispevku
 62. Primerno za tablice Pregovor (Ne daj volku ovce pasti): Reševalec razume pregovor in ga zna pojasniti; branje z razumevanjem; uporaba miške; zabavaPodrobnosti o prispevku
 63. Preprosti mnogocelični organizmi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 64. Preseljevanje ljudstev (Srednji vek): Tematska križanka je sestavljena iz besedila učbenika Stari svet (Modrijan)Podrobnosti o prispevku
 65. Primerno za tablice Primož Trubar: Križanka za preverjanje znanja o Primožu Trubarju.Podrobnosti o prispevku
 66. Prvotni organizmi: Tematska križanka po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 67. Primerno za tablice Ptiči: Naloga za sprostitev, uporaba miške, Podrobnosti o prispevku
 68. Razvoj biološkega znanja - raziskovalci: Tematska spletna križanka po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 69. Rimska družba in gospodarstvo: Tematska križanka, povezan z bsedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 70. Rimska država - Od kraljevine do drepublike: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 71. Rimska država postane velesila: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 72. Rimska kultura: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 73. Rimska svetovna država - Od republike k cesarstvu: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 74. Sem iz celic (Rokus, Biologija 9): Naloga je namenjena samopreverjanju ali utrjevanju. Tematske križanke in druge uganke so dober pripomoček za spodbujanje uporabe pisnih virov. Učencem na zabaven način približamo branje in razumevanje besedila in mu približamo učenje iz učbenika. Podrobnosti o prispevku
 75. Primerno za tablice Sestava prebivalstva: Križanka omogoča, da ponovimo ključne pojme pri sestavi prebivalstva. Podrobnosti o prispevku
 76. Severna Amerika: Tematska spletna križanka po učbeniku MK Geografija 8, namenjena utrjevanjuPodrobnosti o prispevku
 77. Sistem živih bitij: Tematska križanka, po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 78. Primerno za tablice Slovenija se predstavi: Kaj vse lahko predstavi Slovenijo? Lahkotna naloga za zabavo.Podrobnosti o prispevku
 79. Snovi v naravi - MK: Spletna križanka. Na voljo je tudi v wordu na uciteljski. Prilagojeno za Učbenik Raziskujem in ustvarjam 5, Mladinska knjiga. Podrobnosti o prispevku
 80. Primerno za tablice Srednja Evropa - križanka: Različne naloge Podrobnosti o prispevku
 81. Srednjeveška mesta: Tematska križanka, povezana z besedilom iz učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 82. Stari Grki - novi pojmi (križanka na spletu): Naloga za individualno utrjevanje, preverjanjePodrobnosti o prispevku
 83. Primerno za tablice Španija: Križanko lahko rešujete s pomočjo AtlasaPodrobnosti o prispevku
 84. Primerno za tablice Telesne lastnosti metuljev: Križanka za zabavo, za pomoč je podan opis.Podrobnosti o prispevku
 85. Telesni členi in noge: Križanka v povezavi z učbenikom. Spodbuda za učenje iz pisnih virov. Tehniška založba, Biologija 8, 2002 Podrobnosti o prispevku
 86. Primerno za tablice Telesni deli ptičev - križanka: Križanko rešujemo s pomočjo slike in opisov ob sliki. Podrobnosti o prispevku
 87. Trgovci in bankirji - tematska križanka (Modrijan): Križanka je primerna za utrjevanje ali za delo z učbenikomPodrobnosti o prispevku
 88. Tropska Afrika - Zahodna Afrika: Spletna križanka za utrjevanjePodrobnosti o prispevku
 89. Primerno za tablice Uganke - križanka: Križanko rešimo s pomočjo rešitev ugank.Podrobnosti o prispevku
 90. Primerno za tablice Uganke - križanka: Križanko rešujemo s pomočjo rešitev ugank.Podrobnosti o prispevku
 91. Primerno za tablice Ureditev srednjeveškega mesta: Tematska križanka, vir: učbenik Stari in srednji vek 7, DZS Podrobnosti o prispevku
 92. Verovanje prazgodovinskega človeka: Križanka je sestavljena na podlagi besedila Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 93. Primerno za tablice Vpiši živali - križanka: Reševalec mora prepoznati ali prebrati žival, s pomočjo primerjanja in števila črk vpiše besedo na pravo mesto.Podrobnosti o prispevku
 94. Združene države Amerike: Podrobnosti o prispevku
 95. Zgradba vesolja: Tematska križanka, vir: Geografija 7, MK 2003Podrobnosti o prispevku
 96. Primerno za tablice Zmešane besede: Križanka za zabavo in sprostitev.Podrobnosti o prispevku
 97. Značilnosti podnebja Južne Evrope: Tematska križanka, vir: Geografija 7, MK 2003Podrobnosti o prispevku
 98. Življenje v starejši kameni dobi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku