Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (35)
 1. Primerno za tablice Anatomija - okostje: Umesti besede - pojme - na pravo mesto.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Brez knjige - zbirka nalog: navodila: Zbirka nalog vsebuje vaje za matematiko (te so najbolj obsežne), geografijo, kemijo, biologijo, angleščino, nemščino, španščino in francoščino. Podrobnosti o prispevku
 3. Cvetovi in semena: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Človeško telo: Naloge so sicer v angleščini, vendar so zelo nazorne in jih reševalec lahko rešuje s pomočjo namigov. Koristnen pripomoček za utrjevanje ali spoznavanje telesa. Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Človeško telo: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje o človeškem telesu.Podrobnosti o prispevku
 6. Enocelične živali in rastline: Tematska križanka po besedilu učbenika TZS, Biologija 8Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Globoko vdihni in reši križanko: Naloga za zabavno učenje in utrjevanje. Ob križanki je besedilo, v katerem lahko poiščemo odgovore. Utrjevanje znanja in spodbujanje branja z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Hrana, ki zdravi in spominja na človeške organe: S pomočjo opisa in slik ugotovimo podobnost zelenjave in sadja s človeškimi organi. Vir: www.dontolmaninternational.com, Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Kaj veš o rastlinah?: Sklop 3 nalog za zabavno učenje in spoznavanje zanimivosti o rastlinah.Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Mahovi - mini kviz: Kviz je zastavljen iz besedila o mahovih, učbenik Biologija 8, TZS. S klikanjem na napačne besede reševalec utrjuje znanje.Podrobnosti o prispevku
 11. Mehkužci: Tematska spletna križanka, osnovana na besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Največji, najglasnejši, najdaljši, ...: Zanimive informacije o različnih živalih.Podrobnosti o prispevku
 13. Naprednejše mnogocelične živali: Križanka je sestavljena po besedilu Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Naravoslovne naloge TIMSS 2011 za višje razrede: Naloge iz publikacije Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja 2011. Vir: http://timsspei.blog.arnes.si Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice Naravoslovne naloge za nižje razrede Timss 2007: Kviz znanja je narejen po nalogah iz publikacije, ki je nastala v okviru projekta Mednarodna raziskava trendov znanja naravoslovja 2007.Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Naše okostje: Naloga je namenjena učenju in utrjevanju. Vir: Urška Lunder, Biologija 9, Rokus 2005Podrobnosti o prispevku
 17. Otrok je rojen / A child is born: Fotografije švedskega raziskovalca na področju medicinske fotografije o čudežu življenja. Tudi na: http://static.scanpix.se/misc/bildspel/LennartNilsson/index.htmlPodrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Pisani živalski svet: Sklop 3 nalog za zabavno učenje in spoznavanje zanimivosti o živalih, ki jih do sedaj mogoče še nismo vedeli.Podrobnosti o prispevku
 19. Prebavila: Povezovanje pojmov z opravljanjem njihove naloge.Podrobnosti o prispevku
 20. Preprosti mnogocelični organizmi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 21. Preprosti mnogocelični organizmi: Podrobnosti o prispevku
 22. Prvotni organizmi: Tematska križanka po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Prvotni organizmi: Kviz je sestavljen po učbeniku Biologija 8, TZS 2001.Podrobnosti o prispevku
 24. Razvoj biološkega znanja - raziskovalci: Tematska spletna križanka po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 25. Sem iz celic (Rokus, Biologija 9): Naloga je namenjena samopreverjanju ali utrjevanju. Tematske križanke in druge uganke so dober pripomoček za spodbujanje uporabe pisnih virov. Učencem na zabaven način približamo branje in razumevanje besedila in mu približamo učenje iz učbenika. Podrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Sesalci: Nekaj zanimivih informacij o sesalcih.Podrobnosti o prispevku
 27. Sesalci - eko bralna značka: Spletni kviz o sesalcih narejen za eko bralno značko, vendar uporaben tudi za poučevanje naravoslovja oz. biologije. Narejeno je po knjigi iz zbirke e.raziskovalec.Podrobnosti o prispevku
 28. Sistem živih bitij: Podrobnosti o prispevku
 29. Sistem živih bitij: Tematska križanka, po besedilu učbenika Biologija 8, TZSPodrobnosti o prispevku
 30. Telesni členi in noge: Križanka v povezavi z učbenikom. Spodbuda za učenje iz pisnih virov. Tehniška založba, Biologija 8, 2002 Podrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Vretenčarji: Najprej si ogledamo prosojnico s pregledom značilnosti vretenčarjev. nato lahko rešimo tri naloge in sestavimo sliko enega od vretenčarjev. Izvedeli bomo, zakaj živali razvrščamo in po katerih lastnostih ter kako razvrščamo vretenčarje.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Zdravilne rastline 1: Učenci preverijo svoje poznavanje najbolj pogostih zdravilnih rastlin iz svojega okolja. Uporabljene fotografije so prosto dostopne na spletu. Sem sodi tudi skrivanka Zdravilne rastline 2Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Zdravje in bolezni: spletni kviz o poznavanju najpogostejših človekovih bolezniPodrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Zgradba živčne celice: Utrjujejo pojme iz snovi Živčna celica.Podrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Zgradba, raznolikost in soodvisnost živega: Za ogled gradiva potrebujete brskalnik Internet explorer verzije "6 SP" ali novejso verzijo. V brskalniku mora biti namescen dodatek "adobe flash player verzije 10", katerega namestitev zahteva brskalnik sam. Rocno pa lahko dodatek namestite iz spletne strani get.adobe.com/flashplayer, kjer sledite navodilom.Podrobnosti o prispevku