Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (10)
  1. Primerno za tablice Zdravilne rastline 1: Učenci preverijo svoje poznavanje najbolj pogostih zdravilnih rastlin iz svojega okolja. Uporabljene fotografije so prosto dostopne na spletu. Sem sodi tudi skrivanka Zdravilne rastline 2Podrobnosti o prispevku
  2. Pogovori: Reševalec mora urediti dele pogovora v smiselno zaporedje. Utrjujemo branje z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
  3. Gibanje: Reševalec mora najti ustrezno besedo za gibanje medvedka.Podrobnosti o prispevku
  4. Primerno za tablice Zelenjava je zdrava!: Reševalec mora poiskati nekaj napak v besedilu.Podrobnosti o prispevku
  5. Primerno za tablice Zelenjava je zdrava!: Če želi reševalec uspešno rešiti kviz, mora besedilo prebrati, razumeti in v njem poiskati odgovore na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
  6. Primerno za tablice Beremo: Reševalec utrjuje branje in pravilen zapisPodrobnosti o prispevku
  7. Primerno za tablice Beremo: Reševalec utrjuje branje Podrobnosti o prispevku
  8. Primerno za tablice Legenda o Ozirisu: Če reševalec želi uspešno rešiti nalogo, utrjuje branje z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
  9. Primerno za tablice Legenda o Ozirisu in Izis: Če želi reševalec nalogo pozitivno rešiti, mora besedilo prebrati z razumevanjem. Z iskanjem podatkov v besedilu utrjuje bralne sposobnosti.Podrobnosti o prispevku
  10. Primerno za tablice Visokogorsko rastlinstvo: Reševalec mora z razumevanjem slediti zgrdabi zgodbe. Rezultat lahko natisnemo.Podrobnosti o prispevku