Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (393)
  1. Primerno za tablice Razumem, kar berem: Posodobljena spletna stran z množico odličnih nalog iz različnih področij. Podrobnosti o prispevku
  2. Primerno za tablice Slovenska ljudska: Bogata in uboga sestra: Narejeno po NPZ 2011 ( 2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
  3. Primerno za tablice Slovenska ljudska: O štirih godcih: Narejeno po NPZ 2008 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
  4. Primerno za tablice Primož Suhodolčan: Pozor, pes!: Narejeno po NPZ 2010 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
  5. Primerno za tablice Magda Lojk: Dnevnik pajka Francija: Narejeno po NPZ 2010 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom).Podrobnosti o prispevku
  6. Primerno za tablice Latvijska: Zaklad: Narejeno po NPZ 2012 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
  7. Primerno za tablice Vinko Möderndorfer: Kot v filmu: Kviz je narejen po NPZ 2018 v 6. razredu.Podrobnosti o prispevku
  8. Primerno za tablice Tomo Kočar: O lisjaku in vranu: Izdelano po NPZ 2018 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  9. Primerno za tablice Poljski zajec: Izdelano po NPZ 2018 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  10. Primerno za tablice Beremo, beremo 2: Kako dobro poznaš tuje mladinske pisatelje in njihova dela? Kaj pa slovenske? Reši še: Beremo, beremo 2. Podrobnosti o prispevku
  11. Primerno za tablice Beremo, beremo 1: Kako dobro poznaš slovenske pisatelje-ice in njihova dela za mladino? Kaj pa tuje? Reši še Beremo, beremo 2. Podrobnosti o prispevku
  12. Primerno za tablice Dirka za veliko začetnico: Učenec ali skupina učencev se pomeri v konjski dirki v poznavanju pravilne rabe velike začetnice v zemljepisnih lastnih imenih.Podrobnosti o prispevku
  13. Primerno za tablice Bralnik ali knjiga? (NPZ 2013): Narejeno po NPZ 2013 ob koncu 3. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  14. Primerno za tablice Pobegnimo s Piko Nogavičko: Narejeno po NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 2014 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  15. Primerno za tablice Koruzna mineštra: Izdelano po NPZ 2011 ob koncu 3. izobraževalnega obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  16. Primerno za tablice Navodila za barvanje: Izdelano po NPZ 2010 ob koncu 3. izobraževalnega obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  17. Primerno za tablice Kaj se skriva pod številkami?: Z odkrivanjem polj učenci spoznavajo podrobnosti maske, na katere bodo morali biti pozorni pri opisu. Ugotovijo, da se pod polji s številkami skriva kurent. Prispevek k nalogi <a href="http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=748">Opis kurenta</a> Podrobnosti o prispevku
  18. Primerno za tablice Prešerna premetanka 1: Premeči črke in napiši pravilne besede. Vse besede so povezane z našim največjim slovenskim pesnikom. Podrobnosti o prispevku
  19. Primerno za tablice Pismo: Za spletni kviz sem uporabila besedilo iz NPZ 2012 ob koncu 2. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  20. Domače branje 5. razred, zabavna naloga: Uredi pare, k vsakemu pisatelju, pisateljici, umesti naslov knjigePodrobnosti o prispevku
  21. Primerno za tablice Na športnem dnevu: Prepoznavanje in poprava napačno zapisanih besed. Podrobnosti o prispevku
  22. Primerno za tablice Naša družina: V besedilu poišči besede, ki so zapisane z napačno začetnico in jih popravi tako, da z miško klikneš na besedo.Podrobnosti o prispevku
  23. Primerno za tablice Maratonec Miha : Klikni z miško na narobe zapisano besedo in popravi začetnice.Podrobnosti o prispevku
  24. Primerno za tablice Velika ali mala začetnica?: Za utrjevanje ali preverjanje znanja.Podrobnosti o prispevku
  25. Primerno za tablice Iz velikega majhno - pomanjševalnice: Dani besedi poišči in napiši pomanjševalnico! Vir uporabljenih ilustracij: https://melonheadzillustrating.blogspot.si/Podrobnosti o prispevku
  26. Primerno za tablice Sopomenke - 1. vislice: S pomočjo vislic učenci iščejo sopomenke danim besadam (samostalnikom). Naredi tudi Sopomenke 2 in Sopomenke 3.Podrobnosti o prispevku
  27. Primerno za tablice Milan Jesih: Deseti raček: Spletni kviz je narejen po NPZ 2006 ob koncu 3. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  28. Primerno za tablice Kateri čas je pravi?: V katerem času so glagoli? Klikni na ustrezno skrinjico.Podrobnosti o prispevku
  29. Primerno za tablice Katerega spola sem?: Ugotovi, katerega spola so našteti samostalniki.Podrobnosti o prispevku
  30. Primerno za tablice Miško Kranjec: Zgodba o hvaležnosti: Preverjanje je narejeno po NPZ 2007 ob koncu 3. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  31. Primerno za tablice Maček posebne sorte: Spletni kviz je narejen po NPZ 2007 ob koncu 3. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  32. Primerno za tablice Iščemo najlepšo slovensko besedo: Spletni kviz je narejen po NPZ 2006 ob koncu 3. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  33. Primerno za tablice Janez Trdina: Škrat: Izdelano po NPZ 20017 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  34. Primerno za tablice Recept za lepilo in okrasni papir: Izdelano po NPZ 20017 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  35. Primerno za tablice Svetlana Makarovič: Hrčkova hruška: Prirejeno po NPZ 2017 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  36. Primerno za tablice Albin Belar - naravoslovec, seizmolog in naravovarstvenik: Spletni kviz je narejen po NPZ 2006 ob koncu 3. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  37. Primerno za tablice Omarica: Spletni kviz je narejen po NPZ 2015 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  38. Primerno za tablice Vremenska napoved: Za preverjanje razumevanja neumetnostnega besedila sem uporabila NPZ 2017 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  39. Primerno za tablice Varnost na spletu: Za preverjanje razumevanja branja sem uporabila NPZ 2017 v 6. razredu Podrobnosti o prispevku
  40. Primerno za tablice Zlato v Olševi: Spletni kviz je narejen po NPZ 2013 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Podrobnosti o prispevku
  41. Primerno za tablice Zima za dva: Naloga je narejena po NPZ 2013 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  42. Primerno za tablice Sopomenke - 2. vislice: Danim besedam (pridevnikom) poišči sopomenke.Podrobnosti o prispevku
  43. Primerno za tablice Sopomenke - 3. vislice: Učenci na zabaven način iščejo sopomenke danim besedam (glagolom).Podrobnosti o prispevku
  44. Primerno za tablice Protipomenke - 1. vislice: Učenci na zabaven način iščejo protipomenke danim besedam.Podrobnosti o prispevku
  45. Primerno za tablice Protipomenke - 2. vislice : Danim besedam poišči protipomenke.Podrobnosti o prispevku
  46. Primerno za tablice Protipomenke - 3. vislice : S pomočjo vislic učenci iščejo protipomenke danim glagolom.Podrobnosti o prispevku
  47. Primerno za tablice Devet črk - poišči besedo II: Še ena naloga za trening branja. Podrobnosti o prispevku
  48. Primerno za tablice Prijazna kravica: Naloga je narejena po NPZ 2016 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  49. Primerno za tablice Utrjujmo branje - poišči besedo!: Najprej preberi besede in jih zapiši. Nato izpolni mrežo. Nekaj črk je že vpisanih.Podrobnosti o prispevku
  50. Primerno za tablice Možgani in vid: Naloga je narejena po NPZ za 9. razred leta 2016.Podrobnosti o prispevku
  51. Primerno za tablice Kovačeva hvaležnost: Naloga je narejena po NPZ 2016 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  52. Primerno za tablice Klic v sili (112): Narejeno po NPZ 2012 za 2.ocenjevalno obdobje. Podrobnosti o prispevku
  53. Primerno za tablice H ali k konju?: K ali h? Kako se piše pravilno? Reši tudi S ali Z konjemPodrobnosti o prispevku
  54. Primerno za tablice S ali z konjem?: S ali z? Kako se piše pravilno? Reši tudi to nalogo: H ali k konju.Podrobnosti o prispevku
  55. Primerno za tablice B. Štampe Žmavc: Vsakdan: Narejeno po NPZ 2013 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  56. Kdo je napravil Vidku srajčico: Iz otroške oddaje Pozabljene knjige naših babic: kombinacija lutkovne igrice in animiranega filma. (produkcija RTV Slovenija). Trajanje 15.10 minut.Podrobnosti o prispevku
  57. Primerno za tablice Slovenska mesta - anagrami: Pred teboj je nekaj premetank iz imen slovenskih mest. Pozabavaj se!Podrobnosti o prispevku
  58. Primerno za tablice Kako mi je ime?: Pozorno prebiraj besedilo z opisi deklet. Ugotovi njihova imena in jih vpiši.Podrobnosti o prispevku
  59. Primerno za tablice Z enim pogledom 2 (branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed.Podrobnosti o prispevku
  60. Primerno za tablice Naš žejni planet - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
  61. Primerno za tablice Ogrožena narava - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
  62. Primerno za tablice Podnebna kriza - spletna bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
  63. Primerno za tablice Onesnaženi planet - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
  64. Primerno za tablice Odpadki in recikliranje - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
  65. Primerno za tablice Kdaj?: Umesti poved v ustrezen predalček.Podrobnosti o prispevku
  66. Primerno za tablice Sadje in zelenjava: Vaja za branje malih tiskanih črk.Podrobnosti o prispevku
  67. Kaj se ujema?: Poveži pojme z ustrezno povedjoPodrobnosti o prispevku
  68. Primerno za tablice Sestavimo zgodbico : Prisluhni in klikni. Naloge so namenjene utrjevanju branja. Prvi sklop nalog s sličicami ti pomaga uriti gibanje z očmi ter  prilagajanje slušnega vtisa s slikovnim. V drugem sklopu poslušaj in hkrati beri besedilo. Ko naletiš na napačno besedo, jo s klikom popravi.  S tem vadiš razumevanje prebranega in usklajevanje vidnega s slišnim.Podrobnosti o prispevku
  69. Primerno za tablice Drzna zamisel: Narejeno po NPZ 2016 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  70. Primerno za tablice Za otroke z otroki: likovni natečaj objava otrokove pravice poved stavčni členi samostalnik pridevnik zaimek glagol besedna družina besedna zvezaPodrobnosti o prispevku
  71. Primerno za tablice Potovanje k Trubarju: Narejeno po NPZ 2016 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  72. Primerno za tablice Poznam svoje berilo: Kviz je narejen po berilu Radovednih 5 za 4. razred.Podrobnosti o prispevku
  73. Primerno za tablice Kako sta se skušala Butalec in Tepanjčan: Narejeno po NPZ 2015 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  74. Primerno za tablice Kekec in Bedanec: Narejeno po NPZ 2015 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  75. Primerno za tablice Kako se je dedek naučil brati: Narejeno po NPZ 2012 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  76. Primerno za tablice Kekec: Narejeno po NPZ 2014 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Podrobnosti o prispevku
  77. Primerno za tablice Bela štorklja: Narejeno po NPZ 2015 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  78. Primerno za tablice Protipomenke: Učenci danim besedam poiščejo in zapišejo protipomenke. Podrobnosti o prispevku
  79. Primerno za tablice Sopomenke: Učenci danim besedam poiščejo in zapišejo sopomenke.Podrobnosti o prispevku
  80. Primerno za tablice Beseda iz besede 5: Za konec še križanka, kjer učenci iz danih besednih zvez tvorijo nove besede.Podrobnosti o prispevku
  81. Primerno za tablice Beseda iz besede 4: Učenci iz danih besednih zvez tvorijo samostalnike.Podrobnosti o prispevku
  82. Primerno za tablice Beseda iz besede 3: Učenci iz pridevnikov tvorijo samostalnike.Podrobnosti o prispevku
  83. Primerno za tablice Beseda iz besede 2: Učenci poiščejo in zapišejo ustrezne besedne zveze ali tvorjenke.Podrobnosti o prispevku
  84. Primerno za tablice Beseda iz besede 1: Učenci nadomeščajo besedne zveze z ustreznimi tvorjenkami.Podrobnosti o prispevku
  85. Zapišimo pravilno: Nekatere besede moramo zapisati drugače kot jih slišimo. Vaje so zastavljene z glasovnimi posnetki. Tvoja naloga je, da pravilno zapišeš besede, pri katerih se izgovorjeni glas razlikuje od zapisa.Podrobnosti o prispevku
  86. Primerno za tablice Kje manjka j?: Reševalec poišče nepravilno napisane besede in jih popravi.Podrobnosti o prispevku
  87. Primerno za tablice Zabavna abeceda: Še ena zabavna naloga za prepoznavanje abecednega redaPodrobnosti o prispevku
  88. Špela čarovnica: Spletni kviz z različnimi nalogami je primeren po obravnavi pesmi Bine Štampe Žmavc iz 4. berila.Podrobnosti o prispevku
  89. Primerno za tablice Kaj ne sodi zraven?: Preberi posamezno skupino besed in s klikom miške določi, katera ne spada v skupino. Izbrane besede umesti v mrežo.Podrobnosti o prispevku
  90. Primerno za tablice Število samostalnika: Skupek nalog na temo števila samostalnika. Naloge lahko učenci rešujejo samostojno.Podrobnosti o prispevku
  91. Sopomenke: Reševalec mora najti ustrezno besedo in jo umestiti na pravo mestoPodrobnosti o prispevku
  92. Primerno za tablice Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko.Podrobnosti o prispevku
  93. Obrnjena učilnica: POTOPIS: Delo z oz. v obrnjeni učilnici naj izvajajo učenci doma - najboljše ob koncu tedna, ker je tudi učenje razporejeno na 3 dni. Spoznavanje potopisa Z. Šeruge Indijanci brez perja je primerno kot začetno uvajanje dela v obrnjeni učilnici. Smiselno je, da učitelj opozori učence, da upoštevajo navodila in postopnost reševanja nalog. Učitelj v šoli na različne načine preveri uspešnost samo-učenja učencev.Podrobnosti o prispevku
  94. Primerno za tablice Premi in odvisni govor (obrnjeno učenje): Oglej si posnetek in reši naloge. Spoznaj različne zapise poročanega govora, uporabo ločil in narekovajev. Naloga je sestavljena iz video posnetka z razlago o načinih zapisa premega in odvisnega govora ter nekaj nalog. Posnetek lahko uporabite za obrnjeno učenje. Podrobnosti o prispevku
  95. V kraljestvu živali - začetno opismenjevanje: Računalniška igra je namenjena otrokom drugega razreda in se navezuje na sposobnost fonološkega zavedanja, ki ima ključno vlogo v procesu začetnega opismenjevanja. Gre za ponovitev snovi iz prvega razreda, kjer otrok preko branja in reševanja nalog trenira sposobnost razlikovanja glasov v jeziku in njegovih sestavnih delih (besedah,povedih). Igra je sestavljena iz šestih tipov nalog: razločevanje dolžine besed, razčlenjevanja besed na zloge in glasove, število besed v povedi, poslušanje, ter razumevanje krajših pisnih vsebin.Podrobnosti o prispevku
  96. Glasovno zavedanje: Igre so namenjene vsem učencem, ki so v fazi začetnega opismenjevanja, torej predvsem učencem 1. razreda, pa tudi naprednejšim učencem v vrtcih ali drugošolcem, ki še niso osvojili predopismenjevalnih zmožnosti. Podrobnosti o prispevku
  97. Domače branje malo drugače: Učenci se še na drugačen način seznanijo z domačim branjem. Tako je predhodna naloga učencev dobro in natačno prebrati domače branje, potem pa učenci 1. - 3. razreda rešujejo in sodelujejo pri različnih didatičnih igrah, medtem ko se učenci 4. - 9. razreda sprva spoznavajo s progiramiranjem, kasneje pa tudi vedno bolj samostojno programirajo v Scratchu. Podrobnosti o prispevku
  98. Začetno opismenjevanje: Projekt Začetno opismenjevanje je namenjen otrokom prvega ali drugega razreda, ki spoznavajo črke, njegov namen je priprava otrok na pisanje in branje. Podrobnosti o prispevku
  99. Primerno za tablice Protipomenke ali besede z nasprotnim pomenom (Brez knjige): Poiščite par besedam.Podrobnosti o prispevku
  100. Primerno za tablice Zapišem pravilno 4: Naloga je primerna za utrjevanje zapisa težjih besed ali (z gesli) kot preverjanjePodrobnosti o prispevku
  101. Primerno za tablice Prijava za Veselo šolo: Spletna naloga lahko služi za utrjevanje ali kot priprava na pisni preizkus znanja po obravnavani snovi.Podrobnosti o prispevku
  102. Primerno za tablice Prijava za vpis v srednjo šolo: NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardomPodrobnosti o prispevku
  103. Primerno za tablice Nogometaš Zlatko Zahovič: Narejeno po NPZ 2014 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  104. Primerno za tablice S črko J ali brez nje?: Kdaj pišemo v besedah lj in nj, kdaj pa ne?Podrobnosti o prispevku
  105. Primerno za tablice Lisko v šoli: Narejeno po NPZ 2014 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (Fran Saleški Finžgar: Gospod Hudournik).Podrobnosti o prispevku
  106. Primerno za tablice Velika ali mala (začetnica)?: Imena jezikov pišemo z malo začetnico, ker so to občna imena, države in njihove prebivalce pa z veliko, ker so to lastna imena. Zapiši pravilno in nato preveri pridobljeno znanje.Podrobnosti o prispevku
  107. Primerno za tablice Stric Martin (Uporaba velike začetnice): Utrjevanje rabe velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
  108. Primerno za tablice Beremo, pišemo: Reševalec si izbere sličico. Nato skuša urediti črke tako, da dobi besedo. Navodila so posneta.Podrobnosti o prispevku
  109. Primerno za tablice Kristina Brenk: Mačji dom: Narejeno po NPZ 2013 za SLJ ob koncu 2. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  110. Primerno za tablice Moja družina: Narejeno po NPZ 2013 za SLJ ob koncu 2. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
  111. Primerno za tablice Mojca Pokrajculja: Izberi ustrezen zaključek povedi.Podrobnosti o prispevku
  112. Primerno za tablice Kako dobro poznam pravljice?: Po obravnavi pravljice še kviz o poznavanju pravljic in njihovih avtorjev.Podrobnosti o prispevku
  113. Razporedimo samostalnike: Ena od nalog, namenjena utrjevanju prepoznavanja vrste samostalnika. Naloga je popestrena s križanko. Podrobnosti o prispevku
  114. Primerno za tablice Glagol - preteklik, sedanjik, prihodnjik: Manja se je učila o tem, kako prepoznati in uporabiti različne oblike glagolov. Napisala je pripoved o družini Jaklič in uporabila vse tri čase. Tvoja naloga je, da v zgodbici poiščeš različne čase posameznih glagolov. Podrobnosti o prispevku
  115. Primerno za tablice Skloni (kartice za dril): Skupina nalog za utrjevanje vrstnega reda in imen sklonov. Podrobnosti o prispevku
  116. Primerno za tablice Črke - kviz: Za sodelovanje pri kvizu je potrebno poznavanje črk. Lahko pa se učenci samostojno učijo prepoznavanja črk, saj se jim ob nepravilni rešitvi pokaže prava črka. Podrobnosti o prispevku
  117. ABECEDA - ( besede, povedi): Učenci berejo besede oziroma povedi in jih prenesejo. Le-te prenašajo k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
  118. Zadnji in prvi glas: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par. Podrobnosti o prispevku
  119. Beremo naprej in nazaj (palindromi): Besede ali povedi se berejo z obeh strani enako. Lahko imajo enak ali pa čisto drugačen pomen.Podrobnosti o prispevku
  120. Primerno za tablice Z enim pogledom 1 (Branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed. Podrobnosti o prispevku
  121. Primerno za tablice Kmetovanje: Namenjeno je branju z razumevanjem, saj po prebranem berilu učenci odgovarjajo na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
  122. Primerno za tablice Trije metulji: Po obravnavi pripovedke učenci rešujejo različne naloge: odgovarjajo na vprašanja, dopolnjujejo, iščejo pare, uredijo povedi. Podrobnosti o prispevku
  123. Velika in mala začetnica: V vajah učenci iščejo osebno ime, ki piše z veliko začetnico. Vedo, da osebno ime lahko ne označuje osebe, ampak rastlino ali predmet. Takrat postane občno ime in se piše z malo začetnico. Podrobnosti o prispevku
  124. Jurka Burka in mlade brihte: Na tej spletni strani najdete poleg predstavitve knjig še nekaj dodatnih materialov za delo v šoli: predlog za obravnavo besedila z učnimi listi (npr. za knjigo Žiga, kisla kumarica), predlog za delo bralnih klubov in namig za izvedbe razrednih ur ... Teme, ki jih obravnavajo knjige iz zbirke »Jurka burka in mlade brihte«, so: samopodoba, nasilje, metode učenja in delovanja, čustva in občutki ter odnosi med nami.Podrobnosti o prispevku
  125. Primerno za tablice O ptici, ki je zobala napake: Prispevek je namenjen logičnemu branju. Razumevanje pokaže z odgovori na vprašanja (da-ne). Druga naloga je namenjena popravi napak. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Zvonec kliče, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1987Podrobnosti o prispevku
  126. Besede, besede, besede,....: Učenec širi besedni zaklad. Ena beseda ima dva ali več pomenov. Išče sopomenke.Podrobnosti o prispevku
  127. Primerno za tablice Čebelica in čmrlj: Prispevek je namenjen branju otrok. Kar prebere, naj razumevanje pokaže z dopolnjevanjem povedi in odgovori. Odgovore naj zapiše v zvezek. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. Lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Zvonec kliče, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1987 Podrobnosti o prispevku
  128. Primerno za tablice Kmet in povodni mož: Prispevek je namenjen branju otrok in dokazovanju razumevanja prebranega. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Hiša, hiška hiškica, zalozba Mladinska Knjiga, LJ 1994Podrobnosti o prispevku
  129. Primerno za tablice Bina Štampe Žmavc: Narejeno po NPZ 2013 za SLJ ob koncu 2. obdobja. Podrobnosti o prispevku
  130. Primerno za tablice Zbirka nalog Iz literarne skrinje: Nekaj nalog iz seznama nacionalnega preverjanja znanja slovenščine v letih od 2006 - 2012Podrobnosti o prispevku
  131. Primerno za tablice Zbirka neumetnostnih besedil 1: Narejeno po NPZ (2006 - 2012) ob koncu 2. in 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
  132. Primerno za tablice Slovenski kulturni praznik: Kviz je primeren za utrjevanje znanja o slovenskem kulturnem prazniku in dveh - za slovenski jezik - najpomembnejših možeh ali kot uvodno preverjanje - pred obravnavoPodrobnosti o prispevku
  133. Pridevniki: Sklop 6 nalog, v katerih učenci iz samostalnikov tvorijo pridevnike ter določajo vrste pridevnikov.Podrobnosti o prispevku
  134. Primerno za tablice SLJ -Zapišem pravilno 2: Vaja je primerna za utrjevanje pravopisno težjih besed.Podrobnosti o prispevku
  135. Primerno za tablice SLJ -Zapišem pravilno 1: Vaja je primerna za utrjevanje pravopisno težjih besed.Podrobnosti o prispevku
  136. Primerno za tablice Deklica z vžigalicami - vprašanja: Po obravnavi pravljice učenci odgovorijo na zastavljena vprašanja.Podrobnosti o prispevku
  137. Pišemo z J ali brez?: Katere besede so napisane pravilno, katere napačno? V katerih pišemo -j, v katerih pa ne?Podrobnosti o prispevku
  138. Predlogi s-z, h-k: Umeščanje besed k ustreznim predlogom.Podrobnosti o prispevku
  139. Primerno za tablice Bralna vaja - poklici: Vaja je namenjena učencem s težavami pri branju ali pa pripomoček pri začetnem branju. Vadimo gibanje oči. Naloga ima tudi glasovno navodilo. Na levi strani je tabela s sličicami poklicev. Na desni strani pa je sličica astronoma, pod katerim je imenovan drug poklic, v tem primeru je to čevljar.Podrobnosti o prispevku
  140. Primerno za tablice Berem velike tiskane: Poišči besede, ki se začnejo na ba, pr, iz itd. Naloga v IE ne deluje. Uporabite Google Chrome ali Firefox.Podrobnosti o prispevku
  141. Kuhajmo!: Na spletu najdemo ogromno strani, kjer lahko poiščemo ustrezen recept za pripravo hrane. Kaj vse iz objave izvemo, koliko sestavim moramo uporabiti, kje najdemo podatke, kdo objavlja recepte? Vse to in še malce zabave!Podrobnosti o prispevku
  142. Primerno za tablice Poišči besedo: Izberi besedo po pravilih, ki so napisana na vsaki strani. Ko vpišeš najdene črke, ti ostane nekaj praznih polj. Dopolni jih tako, da dobiš prevozno sredstvo. Podrobnosti o prispevku
  143. Koliko zlogov ima beseda?: Določi število zlogov in besede umesti v pravi stolpec. Pri prvi nalogi bo treba najbrž še šteti na prste, pri tretji in morda sedmi pa bo že vse letelo kar samo od sebe. In če najdeš napako, preveč ali premalo zlogov - piši mi, prosim!Podrobnosti o prispevku
  144. Primerno za tablice Bralna vaja - živali: Vaja je namenjena učencem s težavami pri branju ali pa pripomoček pri začetnem branju. Vadimo gibanje oči. Naloga ima tudi glasovno navodilo. Na levi strani je tabela s sličicami živali. Na desni strani pa je sličica volka, pod katerim je ime druge živali, v tem primeru je to žaba. Poišči žabo v tabeli in klikni nanjo. Namesto volka se bo prikazala žaba z imenom živali, ki jo bo treba poiskati zdaj.Podrobnosti o prispevku
  145. Zapis števil z besedo: Učenci z reševanjem nalog utrjujejo praktično uporabo pravil o zapisu števil. Podrobnosti o prispevku
  146. Primerno za tablice Pedenjped: Preberi posamezne kitice pesmi iz pesniške zbirke Pedenjped in napiši naslov pesmi. Odgovori na vprašanja, oziroma izberi pravilen odgovor. Naloge, napisane z modro barvo, rešuj ustno ali v zvezek.Podrobnosti o prispevku
  147. Primerno za tablice Juri Muri v Afriki-velike tiskane črke: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto. Obnova je napisana z velikimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
  148. Primerno za tablice Juri Muri v Afriki - poišči rime: Poišči rime. Vse rime so iz knjige Juri Muri v Afriki.Podrobnosti o prispevku
  149. Primerno za tablice Juri Muri v Afriki - dopolni obnovo: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto.Podrobnosti o prispevku
  150. Primerno za tablice Jeziki in narodi: Od kje prihajaš, kaj si po narodnosti, kateri jezik govoriš? Kviz utrjuje pravilno rabo velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
  151. Primerno za tablice Ugotovi manjkajočo črko in dopolni besede: Odpri posamezno nalogo, ugotovi, katera črka manjka in dopolni besede. Poigraj se tudi s križanko.Podrobnosti o prispevku
  152. Glagol - vaje: Glagol, glagolski vid, neosebne glagolske oblike Podrobnosti o prispevku
  153. Primerno za tablice Ptice - neumetnostna besedila: Namenjeno je diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Zadnji dve nalogi uporabite za povezavo s spoznavanjem okolja.Podrobnosti o prispevku
  154. Primerno za tablice Voščila - neumetnostna besedila: Prispevek je uporaben pri diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.in 3. razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Podrobnosti o prispevku
  155. Primerno za tablice Vreme - neumetnostna besedila: V prispevku so tri različne naloge. Učenci naj samostojno berejo, da bodo naloge lahko rešili.Podrobnosti o prispevku
  156. Primerno za tablice Alpski svizci: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  157. Primerno za tablice Sončeva pega: Narejeno po NPZ 2006 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  158. Primerno za tablice Kodrasti bišoni: Narejeno po NPZ 2008 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  159. Primerno za tablice Hitrost in razkošje na železniških tirih: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  160. Primerno za tablice Slavko Pregl, slovenski pisatelj, založnik in urednik: Naloga je narejena po NPZ 2010 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  161. Primerno za tablice Nasvet za net: Naloga je narejena po NPZ 2011 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  162. Pravljice in pravljičarji: Po kvizu Pravljični kviz še spletna naloga, kjer moraš poiskati avtorja pravljice, ki jo je napisal.Podrobnosti o prispevku
  163. Primerno za tablice Manjka črka v besedi: V danih besedah manjka črka. Učenci v kvizu izberejo ustrezno črko. V pomoč jim je slikovno-črkovna stavnica.Podrobnosti o prispevku
  164. Primerno za tablice Pogum (Uporabljajmo slovar): Kaj pomeni beseda pogum? Kdo je George? Zakaj je dobil medaljo za pogum?Podrobnosti o prispevku
  165. Primerno za tablice Slikovno-črkovna stavnica: Učenci lahko rešujejo naloge tudi brez poznavanja črk, saj jim je v pomoč slikovno- črkovna stavnica na začetku. Po vsaki opravljeni nalogi se vračamo na začetek preko vsebine.Podrobnosti o prispevku
  166. Abeceda: Učenci prvi glas v besedi za dane sličice spremenijo v črko. Črke prenesejo na ustrezno mesto. Podrobnosti o prispevku
  167. Primerno za tablice La Fontaine: Miška in lev: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
  168. Primerno za tablice Ervin Fritz: Sorodnice srake: Narejeno po NPZ 2011 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  169. Primerno za tablice Jože Schmidt: Stric Pupinpoču: Narejeno po NPZ 2011 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
  170. Primerno za tablice Josip Ribičič: Prvi izlet: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
  171. Primerno za tablice Pavlihovi dolgovi: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  172. Primerno za tablice Berta Golob: Kartanje: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
  173. Primerno za tablice Finska: Čudežne gosli: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  174. Primerno za tablice Miha Mate: Bosopeta druščina: Narejeno po NPZ 2006 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
  175. Primerno za tablice Mamica Dravica: Reka Drava je pomembna za Korošce. Ta pripovedka pripoveduje o tem, kako so Korošci dobili kruh. Podrobnosti o prispevku
  176. Primerno za tablice Bralna igra: Učenec vadi tudi delo z miško. Nalogo lahko reši tako, da besede prepiše, lahko pa s klikanjem miške besede povleče v pravo okence.Podrobnosti o prispevku
  177. Primerno za tablice France Prešeren: Glosa: Prešernova Glosa. Sklop sestavljajo dejavnosti: branje/poslušanje, vsebinska analiza, pesniška sredstva ter sinteza.Podrobnosti o prispevku
  178. Primerno za tablice Pegam in Lambergar: Gre za sklop dejavnosti pri obravnavi besedila Pegam in Lambergar v 7. razredu. Vsebuje uvodno motivacijo, ponovitev značilnosti ljudske pesmi, posnetek uglasbene pesmi, branje, dogajalno premico, dejavnosti po branju, definicijo romance ter določanje besednih figur. Zadostuje za dve učni uri. Podrobnosti o prispevku
  179. Primerno za tablice Renesansa: Kviz za preverjanje znanja o renesansi s poudarkom na renesančni književnosti.Podrobnosti o prispevku
  180. Primerno za tablice Primož Trubar: Križanka za preverjanje znanja o Primožu Trubarju.Podrobnosti o prispevku
  181. Primerno za tablice Realisti: Naloga povezovanja oz. prepoznavanja slovenskih realistov - kateri realist je na sliki.Podrobnosti o prispevku
  182. Primerno za tablice Stare grške bajke: Preverjanje prebranega besedilaPodrobnosti o prispevku
  183. Primerno za tablice Protestantizem - reformacija: 25 nalog različnega tipa za preverjanje pridobljenega znanja za obdobje protestantizma.Podrobnosti o prispevku
  184. Primerno za tablice Tvorjenke: Sklop 7 nalog - delovnih listov za utrjevanje, ponavljanje znanja o tvorjenkah.Podrobnosti o prispevku
  185. Premi govor: Naloga je namenjena preverjanju poznavanja pojmov spremni stavek in dobesedni navedek. V drugi nalogi preverjamo pretvorbo premega v odvisni govor.Podrobnosti o prispevku
  186. Primerno za tablice Stavčni členi: Gre za sklop 6 nalog, katerih cilj je utrjevanje in preverjanje stavčnih členov: osebek, povedek in predmet. V nalogah morajo učenci prepoznavati stavčne člene, ena naloga pa zahteva tudi spraševanje po predmetu.Podrobnosti o prispevku
  187. France Bevk - Pastirci: Naloga je namenjena preverjanju razumevanja prebranega besedila, lahko se uporabi tudi kot orodje za preverjanje knjige domačega branja.Podrobnosti o prispevku
  188. Ela Peroci Moj dežnik je lahko balon: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
  189. Primerno za tablice Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT.Podrobnosti o prispevku
  190. Primerno za tablice Ali znaš pravilno zapisati števila?: Branje in zapisovanje števil pri slovenščini povzroča učencem kar nekaj težav. Pomagajmo jim s kvizom!Podrobnosti o prispevku
  191. Primerno za tablice Vrsta sličic - prvi in zadnji glas: Sestavljajo se vrste sličic tako, da je zadnji glas prve sličice prvi glas druge sličice. Zadnji glas druge sličice je nato prvi glas tretje itd.Podrobnosti o prispevku
  192. Primerno za tablice Poišči, preberi, prečrtaj, zapiši: Poišči besede po navodilih in jih prečrtaj. Besede, ki ti ostanejo zapiši v ustrezen predalček. Preveri, če si izbrisal, izbrisala vse besede.Podrobnosti o prispevku
  193. Primerno za tablice S ali z kolesi?: Kratka zgodbica, v kateri moraš najti napačno zapisane predloge.Podrobnosti o prispevku
  194. Nekatere besede pišemo drugače, kot izgovorimo: Učenci poznajo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
  195. Primerno za tablice Abeceda - SPOMIN: V igri spomin učenci utrjujejo poznavanje črk.Podrobnosti o prispevku
  196. Primerno za tablice Iščem te, velika začetnica!: Vaja je primerna za utrjevanje osnovnega znanja o veliki začetnici.Podrobnosti o prispevku
  197. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila (1)?: Reševalec mora poiskati napako in jo popraviti. Rešitev lahko po zaključku reševanja natisnemo. Podrobnosti o prispevku
  198. Primerno za tablice Povedi: Dopolnjevanje po vedi z besedami. Le-te učenec sestavi iz danih črkPodrobnosti o prispevku
  199. Rime: Učenec sestavlja iz danih sličic in besed rime. Podrobnosti o prispevku
  200. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora.Podrobnosti o prispevku
  201. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj.Podrobnosti o prispevku
  202. Primerno za tablice Trdilne in nikalne povedi: Učenci dane povedi preoblikujejo v trdilne oz. nikalne.Podrobnosti o prispevku
  203. Primerno za tablice Kako je pravilno?: Učenci izbirajo med dvema besedama, ki vsebujeta kritične glasove na koncu ali sredi besede, in zapišejo pravilno.Podrobnosti o prispevku
  204. Primerno za tablice Igra Vsiljivec : V vajah so tri igre: vsiljivec - zadnji zlog, vsiljivec -prvi zlog in vsiljivec - štetje zlogov. Učenec izbira ustrezno sličico in jo potrdi.Podrobnosti o prispevku
  205. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Iščemo in prepoznavamo napačno zapisane besedePodrobnosti o prispevku
  206. Enaki zadnji zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se končujeta na isti zlog.Podrobnosti o prispevku
  207. Enaki prvi zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se začenjata na isti zlog.Podrobnosti o prispevku
  208. Primerno za tablice Poišči nadpomenke: Reševalec mora poiskati nadpomenko danim besedamPodrobnosti o prispevku
  209. Primerno za tablice Vabilo na kosilo: Najprej pesmico dopolnimo s predlaganimi rimami, nato pesmico še sestavimo.Podrobnosti o prispevku
  210. Primerno za tablice Pišimo pravilno - d ali t: Učenci zapisujejo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
  211. Primerno za tablice Miroslav Košuta: Zmajček Zalogajček: Po prebrani pesmici še kratek kviz.Podrobnosti o prispevku
  212. Primerno za tablice Kajetan Kovič Maček Muri: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
  213. Lepa Angelika - Youtube: Feri Lainšček: Mislice - zbirka pravljic za Cankarjevo priznanje 2011-12. Prisluhnite pravljici Lepa Angelika, ki jo pripoveduje Vesna Radovanovič. Podrobnosti o prispevku
  214. Primerno za tablice Prvi glas : Klikni na sličico in jo poimenuj. Dobro prisluhni prvemu glasu. Tvoja naloga je, da odpreš dve sličici, ki se začneta na isti glas. Nadaljuj toliko časa, dokler ne odkriješ vseh parov.Podrobnosti o prispevku
  215. Primerno za tablice Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti: Učitelj ali starš naj si pomaga s povezavo na Mentor. Učinkovitost branja je moč povečati z ustreznim vežbanjem kot katero koli drugo veščino. Bralne vaje morajo pokrivati različne elemente branja, od izboljšanja zaznavanja besedila do širitve vidnega polja. Učenec sproti lahko preverja svoj uspeh, s tem se utrjuje tudi njegova samozavest in potrjuje uspeh, povezan s trudom.Podrobnosti o prispevku
  216. Primerno za tablice Literarni kviz: Kako dobro poznaš tuje in naše književnike/glasbenike/slikarje ter njihova dela?Podrobnosti o prispevku
  217. Primerno za tablice Hiše, hiške, hišice: Prikaz in malce utrjevanja za ustrezne pomanjševalnice. Podrobnosti o prispevku
  218. Primerno za tablice Kaj so frazemi?: Frazem ne pomeni točno tistega, kar rečemo ali napišemo. S frazemom nekaj povemo bolj barvito. Pravimo, da ima frazem prenesen pomen. Oglej si predstavitev in reši kviz. Podrobnosti o prispevku
  219. Primerno za tablice Frazeologemi - rekla: Naloga, namenjena spoznavanju frazemov. Na zabaven način spoznavamo stalne besedne zveze.Podrobnosti o prispevku
  220. Primerno za tablice Roald Dahl: Matilda: Učenci v praznine vnesejo pravilne besede. Dobljeno besedilo je strnjena obnova, ki jo lahko prepišejo v svoje zvezke.Podrobnosti o prispevku
  221. Primerno za tablice Črke - u/v na začetku povedi 10: Učenci izbirajo med pravopisno pravilno zapisano besedo, v kateri se kot prva črka pojavi v ali u.Podrobnosti o prispevku
  222. Primerno za tablice Črke na koncu besed 3: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.Podrobnosti o prispevku
  223. Primerno za tablice Črke d-t, p-b, š-ž,...1: Učenci izbirajo besedo, ki je pravopisno pravilna.Podrobnosti o prispevku
  224. Primerno za tablice Črke d/t/k konec kratkih besed 4: Učenci izbirajo pravilno zapisane besede - d/t/k; konec kratkih besed.Podrobnosti o prispevku
  225. Primerno za tablice Črke - besede 5: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne - dež, dolg, bob,...Podrobnosti o prispevku
  226. Primerno za tablice Črke s/z 6: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne; predloga s in z.Podrobnosti o prispevku
  227. Primerno za tablice Črke k/h 7: Učenci izbirajo med predlogama h in k, da postane besedni par pravopisno pravilen.Podrobnosti o prispevku
  228. Primerno za tablice Črke - l/v v besedi 9: Učenci izbirajo pravopisno pravilno zapisane besede, v katerih ni jazno prepoznan zapis črk l ali v.Podrobnosti o prispevku
  229. Primerno za tablice Črke - k/h, s/z...8: Učenci izbirajo predlog s/z, k/h.Podrobnosti o prispevku
  230. Umetnostna in neumetnostna besedila: Projekt Slovenščina za 8. razred. Na razpolago je veliko kvalitetnega učnega gradiva, motivacije, obravnave, naloge in ustvarjanje. Projekt obsega vso snov 8. razreda, tako umetnostna, kot tudi neumetnostna besedila. Podrobnosti o prispevku
  231. Poznamo skoraj vse male tiskane črke: Učenci berejo in pišejo z že znanimi malilimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
  232. Prve male tiskane črke: V nalogah so za branje in pisanje uporabljene male tiskane črke, ki jih obravnavamo najprej. To so: a,c,č,e,i,m,n,o,r,s,š,u,v,z,ž.Podrobnosti o prispevku
  233. Poznamo vse male tiskane črke: Že beremo in pišemo z vsemi malimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
  234. Kdo je napravil Vidku srajčico: Odlomek iz predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana (trajanje 3.43 minute).Podrobnosti o prispevku
  235. Primerno za tablice France Prešeren: Učenci v praznine vpisujejo odgovarjajoče besede. Primerno po obravnavi Prešernovega življenjepisa.Podrobnosti o prispevku
  236. Mamica Dravica: Spletni kviz z različnimi nalogami je primeren ob zaključku obravnave istoimenskega berila.Podrobnosti o prispevku
  237. Primerno za tablice Protideževna juha: Po prebranem berilu učenec rešuje sklop nalog za utrjevanje besedišča in rabo velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
  238. Anagrami: Ko prestavimo črke, dobimo anagram, novo besedo iz enakih črk.Podrobnosti o prispevku
  239. Primerno za tablice Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač: Po branju slikanice (domače branje ) učenci zapolnjujejo praznine s pravilnimi odgovori. Besedilo si lahko tudi prepišejo kot kratko obnovo.Podrobnosti o prispevku
  240. Primerno za tablice Predlog k/h: Vpiši pravilni predlogPodrobnosti o prispevku
  241. Primerno za tablice Zapis nerodnih besed: Kar nekaj besed je, kjer nas glasovi zapeljejo in napišemo drugače kot je prav. Tu je nekaj vaj, sčasoma jih bo še nekaj. Reševalec prisluhne besedi, izbere pravilni zapis, v križanko pa besede vpisuje.Podrobnosti o prispevku
  242. Primerno za tablice Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
  243. Povedi: Učenec ob sličicah ustrezno dopolni povedi.Podrobnosti o prispevku
  244. Primerno za tablice Male tiskane črke - 1.del: Učenec uporablja pri branju prve male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
  245. Primerno za tablice Male tiskane črke - 2.del: Učenec pri branju uporablja vse male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
  246. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge.Podrobnosti o prispevku
  247. Primerno za tablice Predlog s/z: Umesti pravilni predlog k izbrani besediPodrobnosti o prispevku
  248. Primerno za tablice Črke k/g, s/z, v besedah 2: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.Podrobnosti o prispevku
  249. Črka - D: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko D.Podrobnosti o prispevku
  250. Črka - Č: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Č.Podrobnosti o prispevku
  251. Saša Vegri Jure kvak kvak - ilustrator Kostja Gatnik: Učenec po prebrani knjigi Saše Vegri Jure Kvak Kvak rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
  252. Primerno za tablice Črka P - zvok: Prisluhni in umesti besede ali sličice.Podrobnosti o prispevku
  253. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž - zapis: Prisluhni besedam in izberi zapis besede. Po potrebi lahko posnetek ustaviš in nato spet nadaljuješ.Podrobnosti o prispevku
  254. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž: Učenec posluša besede in klikne na sličico z glasom ŽPodrobnosti o prispevku
  255. Daj poved k sliki: Učemec bere povedi in jih prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
  256. Črka - P: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko P.Podrobnosti o prispevku
  257. Črka - H: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko H.Podrobnosti o prispevku
  258. Črka - F: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko F.Podrobnosti o prispevku
  259. Primerno za tablice Poznamo že nekaj črk: v kvizu so uporabljene črke I, A, N, M,T,E, J, O, V, L, K, R, U.Podrobnosti o prispevku
  260. Črka - B: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko B.Podrobnosti o prispevku
  261. Črka - G: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko G.Podrobnosti o prispevku
  262. Črka - Z: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Z.Podrobnosti o prispevku
  263. Črka - Ž: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Ž.Podrobnosti o prispevku
  264. Primerno za tablice Kdo je ilustriral?: Naloga zahteva dobro poznavanje slikanic in njihovih ilustratorjev, zato svetujem obisk knjižnice. Kasneje pa lahko služi tudi za vajo v pravilnem zapisovanju velike začetnice v naslovih knjig in imenih ustvarjalcev.Podrobnosti o prispevku
  265. Primerno za tablice Kdo je napisal?: Učenci preverijo svoje poznavanje avtorjev in njihovih del.Podrobnosti o prispevku
  266. Črka - C: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka C.Podrobnosti o prispevku
  267. Črka - S: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka S.Podrobnosti o prispevku
  268. Črka - Š: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Š.Podrobnosti o prispevku
  269. Črka - R: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka R.Podrobnosti o prispevku
  270. Črka - U: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka U.Podrobnosti o prispevku
  271. Črka - L: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka L.Podrobnosti o prispevku
  272. Črka - K: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka K.Podrobnosti o prispevku
  273. Primerno za tablice Poznam prve črke: Učenci v vajah utrjujejo poznavanje prvih naučenih (usvojenih) črk. ( I A N M T E)Podrobnosti o prispevku
  274. Črka - J: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka J.Podrobnosti o prispevku
  275. Črka - O: Vaje za spoznavanje črke OPodrobnosti o prispevku
  276. Črka - N: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka N.Podrobnosti o prispevku
  277. Primerno za tablice Pišemo besede 2: Učenec iz danih črk sestavi besedo.Podrobnosti o prispevku
  278. Primerno za tablice Kaj oblečemo in obujemo veliki in kaj mali?: Učenci danim besedam poiščejo pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
  279. Glas - črka: Učenec besedam določi prvi glas in zanj ustrezno črko. Podrobnosti o prispevku
  280. Primerno za tablice Pišemo besede 1: Iz danih črk se sestavi beseda.Podrobnosti o prispevku
  281. Črka - V: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka V.Podrobnosti o prispevku
  282. Črka - M: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka M.Podrobnosti o prispevku
  283. Črka - T: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka T.Podrobnosti o prispevku
  284. Primerno za tablice Pišemo besede - 3: Iz danih črk se sestavljajo besede.Podrobnosti o prispevku
  285. Glas - črka: Učenec poimenuje sličico. Prenese ustrezno črko za prvi glas.Podrobnosti o prispevku
  286. Črka - I: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka I.Podrobnosti o prispevku
  287. Črka - A: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka A.Podrobnosti o prispevku
  288. Črka - E: V nalogah je bolj pogosto uporavljena črka E. Učenci berejo in pišejo.Podrobnosti o prispevku
  289. Primerno za tablice Pišem prve besede: Slika - beseda, Križanka - lažja, Križanka - težja, Premetanke, Izloči, dopiši, premeči Podrobnosti o prispevku
  290. Primerno za tablice Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi, Podrobnosti o prispevku
  291. Primerno za tablice Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti - težke besede, V, iz, na, s, zPodrobnosti o prispevku
  292. Desa Muck Anica in grozovitež: Po prebrani knjigi učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. Odgovorijo na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
  293. Primerno za tablice Spomin - zadnji, prvi: Učenci iščejo take pare, kjer je zadnji glas prve besede enak prvemu glasu druge besede. Igra je zahtevnejša in je primerna za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
  294. Primerno za tablice Spomin - prvi, zadnji glas: Učenci iščejo take pare, kjer je prvi glas prve besede enak zadnjemu glasu druge besede. Igra je zahtevnejša in je primerna za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
  295. Štejemo glasove - 2: Učenec poimenuje sliko. Besedi prešteje glasove, nato k sličici da ustrezno številko. Vaje so primerne za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
  296. Zadnji zlog: Učenec sestavlja pare sličic, katerih besedi se končujeta na isti zlog. Vaja je v 1. razredu primerna za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
  297. Štejemo glasove: Učenec poimenuje sliko. Besedi prešteje glasove, nato k sličici da ustrezno številko. Vaje so primerne za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
  298. Prvi zlog: Učenec sestavlja pare sličic, katerih besede se začenjata na isti zlog. Vaja je v 1. razredu primerna za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
  299. Primerno za tablice Lastna imena: Naloga je primerna za utrjevanje prepoznavanja lastnih imen in s tem uporabe velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
  300. Primerno za tablice Kviz: Ali znam? (M. Reba: Kosilo - B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS): Kvizna vprašanja so nadgradnja pojmov iz berila M. Reba: Kosilo (B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS) in so namenjena širjenju splošne razgledanosti učencev.Podrobnosti o prispevku
  301. Primerno za tablice Zmajček Bim: Kviz se nanaša na odlomek z naslovom Kosilo (B. Hanuš, Berilo 4: Pozdravljen, svet, drugi zvezek, DZS) in je namenjen razumevanju prebranega.Podrobnosti o prispevku
  302. Primerno za tablice Spomin -prvi glas: V igri spomin se sestavljajo pari, ki imajo enak prvi glas. Naloga je zelo zahtevna, saj se mora reševalec odsredotočiti tako na sličico kot tudi na ustrezni glas, s katerm se beseda začne.Podrobnosti o prispevku
  303. Primerno za tablice Spomin - zadnji glas: V igri spomin učenci iščejo take pare, da sta enaka zadnja glasova. Igra je bolj zahtevna.Podrobnosti o prispevku
  304. Primerno za tablice Sestavi povedi: Naloge so namenjene utrjevanju branja in razumevanju prebranega. Pripravljene so s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko te vaje vzamete iz javne knjižnice testov in jih dodelite vašemu razredu. S tem pridobite zelo podrobno povratno informacijo o uspešnosti reševanja posameznega učenca. Navodila za dodeljevanje testov najdete na spletni strani Podrobnosti o prispevku
  305. Primerno za tablice Razumevanje branja: Psička_odgovori: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo razumevanje branja. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov in ga dodelite svojemu razredu. S tem pridobite zelo natančno povratno informacijo o uspešnosti reševanja za vsakega posameznega učenca. Učni list z besedilom lahko najdete na straneh učiteljske, lahko pa ga dobite tudi v knjižnici v reviji Kurirček, letnik 31, št. 9 (maj 1991), str. 19. Podrobnosti o prispevku
  306. Primerno za tablice Vsiljivec -zadnji glas: Učenec med danimi glasovi išče vsiljivca - glas, ki ne sodi zraven. Pri tem upošteva zadnji glas.Podrobnosti o prispevku
  307. Gradimo stolpe: Gradimo stolpe tako, da je zadnji glas besede prvi glas naslednje besede. Podrobnosti o prispevku
  308. Štejemo zloge: Učenci štejejo zloge.Podrobnosti o prispevku
  309. Iščemo enako : Učenci v danih besedah iščejo enako. Iščejo zloge v besedi in besede v besedi.Podrobnosti o prispevku
  310. Primerno za tablice Igra Vsiljivec - prvi glas: Učenec med danimi glasovi išče vsiljivca - glas, ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
  311. Zadnji glas v besedi: Učenci v nalogah na spletu iščejo pare sličic. Pari imajo enak zadnji glas.Podrobnosti o prispevku
  312. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke.Podrobnosti o prispevku
  313. Prvi glas: V besedah učenci izločijo prvi glas. Iščejo besede, ki se začenjajo enako.Podrobnosti o prispevku
  314. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
  315. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
  316. GLASOVI - zadnji in prvi: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par. Podrobnosti o prispevku
  317. Primerno za tablice Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo.Podrobnosti o prispevku
  318. Končni glas: Učenec išče pare sličic. Zadnja glasov v besedh sta enaka.Podrobnosti o prispevku
  319. Daj besedo k sliki: Učenec bere besede. Vsako besedo prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
  320. Glas - črka: Učenc določi prvi glas v besedi. Glas nadomesti s črko. Črke v nalogi prenaša k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
  321. Male tiskane črke n, u, h: Učenci ločijo v zapisu male tiskane črke u, n in h. Berejo besede s temi črkami in prenesejo besede na ustrezna mesta.Podrobnosti o prispevku
  322. Prvi glas: Učenci v vajah iščejo enake prve glasove.Podrobnosti o prispevku
  323. Primerno za tablice Poznamo vse glasove: Učenec poimenuj sličice. V vsaki nalogi označi tiste sličice, katerih beseda se enako začenja kot beseda za dano (prvo) sličico.Podrobnosti o prispevku
  324. Končna ločila: Naloga je primerna za osvežitev prepoznavanja vrste povedi ali kot utrjevanje ob zaključku obravnave.Podrobnosti o prispevku
  325. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
  326. Dragotin Kette, Šivilja in škarjice (obnova): Po branju knjige Dragotin Kette Šivilja in škarjice učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. V zvezi s to pravljico rešijo še križanko.Podrobnosti o prispevku
  327. Anica in grozovitež - Desa Muck : Reševalec z umeščanjem v pravilni vrstni red obnavlja zgodbo.Podrobnosti o prispevku
  328. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
  329. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenomPodrobnosti o prispevku
  330. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenomPodrobnosti o prispevku
  331. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenkePodrobnosti o prispevku
  332. Primerno za tablice France Prešeren - križanka: Spletna križanka za utrjevanje.Podrobnosti o prispevku
  333. Primerno za tablice H ali k: Uporaba predlogovPodrobnosti o prispevku
  334. Primerno za tablice S ali z: Uporaba predlogovPodrobnosti o prispevku
  335. Primerno za tablice V Kužkovi vasi: Otrok mora natančno prebrati zgodbico da lahko reši nalogePodrobnosti o prispevku
  336. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec nmajprej napake prepozna in jih zna popraviti.Podrobnosti o prispevku
  337. Primerno za tablice Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja.Podrobnosti o prispevku
  338. Primerno za tablice Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke.Podrobnosti o prispevku
  339. Primerno za tablice Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
  340. Primerno za tablice Razumevanje besedila: Z nalogo lahko utrjujemo razumevanje besedila.Podrobnosti o prispevku
  341. Primerno za tablice Predlogi: Naloga je primerna za utrjevanje uporabe predlogov.Podrobnosti o prispevku
  342. Primerno za tablice Predlog s/z: Brenčanje ose jo vedno tako zmede, da ne ve, kdaj naj vstavi predlog s in kdaj z. Najboljše bo, da jih vpišeš ti.Podrobnosti o prispevku
  343. Primerno za tablice Anketa, histogram: S pomočjo histograma odgovorjamo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
  344. Jezikovne in slogovne vaje: Gradivo je zbirka nalog iz delovnega zvezka S slikanico se igram in učim Založbe Mladinska knjiga, spremenjenih v elektronsko obliko. Učencu omogočajo lažje reševanje in takojšnjo povratno informacijo (urejanje povedi v smiselno zaporedje, dopolnjevanje povedi). Določene rešene naloge je smiselno prepisati v zvezek.Podrobnosti o prispevku
  345. Primerno za tablice Tibetanska ljudska O miški in slonu: V povezavi z zgodbico, ABC3, 2 del, založba Izolit, Marija Grginič idr., naloga za utrjevanje branja Podrobnosti o prispevku
  346. Primerno za tablice Nasprotne lastnosti: Podrobnosti o prispevku
  347. Stara hiša št. 3, Ela Peroci: Zabavna naloga, povezana z zgodbico.Podrobnosti o prispevku
  348. Primerno za tablice Spol samostalnika: Besed je potrebno umestiti v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.Podrobnosti o prispevku
  349. Vrste samostalnikov: Reševalec umesti samostalnike v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.Podrobnosti o prispevku
  350. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Prepoznavamo napačno napisane besede in jih zapišemo pravilno.Podrobnosti o prispevku
  351. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Iščemo, prepoznavamo in popravljamo napačno napisane besedePodrobnosti o prispevku
  352. Pobegle kolebnice - uredi povedi: Uredi ključne povedi berilaPodrobnosti o prispevku
  353. Primerno za tablice Pobegle kolebnice: Nekatere povedi so pravilne, druge ne. Reševalec mora nadomestiti pravilno poved.Podrobnosti o prispevku
  354. Primerno za tablice Pobegle kolebnice (sestavi zgodbo): Besedilo je treba urediti po vrsti. (le prva polovica, kot v berilu)Podrobnosti o prispevku
  355. Samostalnik, glagol, pridevnik: Razporediti moramo besede v ustrezen predalček. Računalnik nas opozori na napako z barvo.Podrobnosti o prispevku
  356. Primerno za tablice Samo Pirc: Fižolčki: Učenci sestavljajo povedi in skozi naloge obnovijo zgodbico.Podrobnosti o prispevku
  357. Primerno za tablice Samo Pirc: Fižolčki: Učenec išče napake v besedilu in jih na ta ali oni način odpravi.Podrobnosti o prispevku
  358. Primerno za tablice Samo Pirc: Fižolčki: Učenec najprej uredi besedilo. Nato rešuje še nekaj nalog na podlagi istega besedila.Podrobnosti o prispevku
  359. Pomen besed: Vsaka beseda ima svoj pomen. Če posamezne združimo, dobimo tretjo ...Podrobnosti o prispevku
  360. Primerno za tablice Poznaš pravljice?: Učenec sličice, na katerih so osebe iz pravljic, poveže z naslovi pravljic.Podrobnosti o prispevku
  361. Primerno za tablice Kdo? Kaj? Zakaj?....: Ugotavljamo, kako se vprašamo po določeni besedi.Podrobnosti o prispevku
  362. Primerno za tablice Poišči in popravi!: Reševalec mora poiskati in popraviti napačno zapisane besede.Podrobnosti o prispevku
  363. Primerno za tablice Popravi napake: Reševalec mora poiskati nepravilno zapisano besedo in jo popraviti.Podrobnosti o prispevku
  364. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec poišče vse napake, ki so v besedilu s klikom na napačno zapisano besedo.Podrobnosti o prispevku
  365. Primerno za tablice Joj, te začetnice!: Učenci pozorno berejo besedilo in ugotovijo, katere besede bi morale biti zapisane z veliko oz. malo začetnico. S klikom na napačno zapisano besedo napako popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravilni uporabi začetnic.Podrobnosti o prispevku
  366. Primerno za tablice Časovna razmerja med dejanjema, stanjema: Vaje za utrjevanje ali preverjanje pravilne uporabe veznikov medtem ko, hkrati - časovnega razmerja med stanjema/ dejanjema.Podrobnosti o prispevku
  367. Primerno za tablice Zapis števnikov z besedo: Zapisujemo števnike z besedo in številko.Podrobnosti o prispevku
  368. Primerno za tablice France Prešeren - dopolni kar manjka: Kratek in lahek spletni kviz o Francetu. Primerno tudi za mlajše učence.Podrobnosti o prispevku
  369. Primerno za tablice Zapis števnikov z besedami: Zapisujemo števnike z besedami. Naloga je namenjena predvsem utrjevanju.Podrobnosti o prispevku
  370. Primerno za tablice Novica - Slon je pobegnil: S pomočjo besedila rešujemo kviz.Podrobnosti o prispevku
  371. Predloga s/z in k/h: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju ustrezne rabe predlogov s/z in k/h. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo pravilno rešil ali ne.Podrobnosti o prispevku
  372. Dopolni nepopolno poved: Nepopolne povedi sutrezno dopolnimo z ujemanjem parov.Podrobnosti o prispevku
  373. Kateri zaimek?: Uporabiti je potrebno pravilni zaimek.Podrobnosti o prispevku
  374. Sestavi povedi: Sestaviti je potrebno smiselne povedi.Podrobnosti o prispevku
  375. Poveži pare: Reševalec mora poiskati ustrezne parePodrobnosti o prispevku
  376. Kdo uporablja ...: Reševalec mora povezati ustrezne pare.Podrobnosti o prispevku
  377. Primerno za tablice Kdo uporablja ...: Poveži pare.Podrobnosti o prispevku
  378. Primerno za tablice Joj, te začetnice: Pravopis je trd oreh in povzoča učencem nemalo težav. Pravilno zapisovanje začetnic je tisto kar praviloma pričakujemo, da bodo osvojili vsaj do konca drugega triletja. Pomagajmo jim z njim zanimivimi vajami npr. s pomočjo računalnika. Ko vajo zaključijo, jo lahko še lepopisno in pravopisno prepišejo v svoje zvezke!Podrobnosti o prispevku
  379. Primerno za tablice Poišči podatke: Reševalec s pomočjo razpredelnice ob strani odgovarja na vprašanja. Cilj: branje z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
  380. Primerno za tablice Dopolni povedi: Iz spremnega besedila ugotovimo lastnost osebe in jo s pomočjo danih besed napišemo na pravo mestoPodrobnosti o prispevku
  381. Primerno za tablice Kako pripravimo rumove kroglice: Razumevanje besedila. Reševalec mora razvrstiti povedi tako, da dajo smiselno celoto.Podrobnosti o prispevku
  382. Primerno za tablice Velike začetnice: Reševalec poišče napačno zapisane besede in jih s klikom popravi.Podrobnosti o prispevku
  383. Primerno za tablice Vrste in oblike sporočil: Tudi vaši učenci ne obožujejo slovenščine, še posebej jezika!?S pomočjo kviza bodo preverili svoje znanje o vrstah povedi in oblikah sporočanja še na bolj zabaven in prijeten način.Podrobnosti o prispevku
  384. Primerno za tablice Prevzete besede: Reševalec mora ugotoviti pravilen zapis sposojenk.Podrobnosti o prispevku
  385. Samostalnik: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so utrjevanju znanja o samostalniku. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo (račun) pravilno rešil ali ne.Podrobnosti o prispevku
  386. Primerno za tablice Sestavimo besedo: Deluje v Internet Explorerju. Igrica ima sicer navodila v angleščini vendar uporablja slovenske besede. Reševalec prebere besedo in jo potem sestavi s klikanjem na pravilno zaporedje črk, ki so med seboj povezane. Trening za gibe oči.Podrobnosti o prispevku
  387. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec mora ugotoviti, katera beseda je zapisana napačno in jo s klikom nanjo popraviti.Podrobnosti o prispevku
  388. Primerno za tablice Bralne igre: Učenec iz povedi ugotovi, katera beseda manjka in jo vstavi.Podrobnosti o prispevku
  389. Primerno za tablice Pregovori malce drugače: Nalogo lahko rešujemo individualno, lahko pa jo uporabimo za frontalno delo. Uporabno za uvod v razredno uro, za sprostitev ...Podrobnosti o prispevku
  390. Primerno za tablice Kako opraviti izpit: Reševalec mora izbrati pravilno zaporedje, tako da sestavi pravilno zgodbo.Podrobnosti o prispevku
  391. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo. Podrobnosti o prispevku
  392. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila?: Učenci berejo besedilo in prepoznavajo pravopisne napake. S klikom na napačno zapisano besedo ali ločilo napako enostavno popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravopisu.Podrobnosti o prispevku
  393. Primerno za tablice Pes Ago: Reševalec preveri razumevanje prebranega s pomočjo kvizaPodrobnosti o prispevku