Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (292)
 1. Primerno za tablice Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Tone Partljič: Zizek: Narejeno po NPZ 2008 v 6. razredu.Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Junaki iz pravljic: 22 vprašanj o poznavanju poslušanih pravljic v 1.triadi. Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti (ODPIRAJTE V FIREFOXU): Učitelj ali starš naj si pomaga s povezavo na Mentor. Učinkovitost branja je moč povečati z ustreznim vežbanjem kot katero koli drugo veščino. Bralne vaje morajo pokrivati različne elemente branja, od izboljšanja zaznavanja besedila do širitve vidnega polja. Učenec sproti lahko preverja svoj uspeh, s tem se utrjuje tudi njegova samozavest in potrjuje uspeh, povezan s trudom.Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Bovški krofi: Narejeno po NPZ 2019 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Tomaž Novak: V gozdu: Narejeno po NPZ 2019 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Dekle Burja: Narejeno po NPZ 2019 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice H.C. Andersen: Grdi raček: Narejeno po NPZ 2019 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardomPodrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Pravljična urica: Narejeno po Nacionalnem preverjanju znanja 2019 v 3. razredu.Podrobnosti o prispevku
 10. Dobra vila v dolini Soče: Izdelano po Poskusnem preverjanju znanja 2019 v 3. razredu.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Iz živalskega sveta: Narejeno po Nacionalnem preverjanju znanja 2018 v 3. razredu.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Po železni cesti: Izdelano po NPZ 2018 v 6. razredu.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Tomo Kočar: O lisjaku in vranu: Izdelano po NPZ 2018 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Razumem, kar berem: Posodobljena spletna stran z množico odličnih nalog iz različnih področij. Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice Slovenska ljudska: Bogata in uboga sestra: Narejeno po NPZ 2011 ( 2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Slovenska ljudska: O štirih godcih: Narejeno po NPZ 2008 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Primož Suhodolčan: Pozor, pes!: Narejeno po NPZ 2010 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Magda Lojk: Dnevnik pajka Francija: Narejeno po NPZ 2010 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom).Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Latvijska: Zaklad: Narejeno po NPZ 2012 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Poljski zajec: Izdelano po NPZ 2018 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Na športnem dnevu: Prepoznavanje in poprava napačno zapisanih besed. Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Naša družina: V besedilu poišči besede, ki so zapisane z napačno začetnico in jih popravi tako, da z miško klikneš na besedo.Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Miško Kranjec: Zgodba o hvaležnosti: Preverjanje je narejeno po NPZ 2007 ob koncu 3. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Janez Trdina: Škrat: Izdelano po NPZ 20017 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Recept za lepilo in okrasni papir: Izdelano po NPZ 20017 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Omarica: Spletni kviz je narejen po NPZ 2015 v 6. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 27. Primerno za tablice Varnost na spletu: Za preverjanje razumevanja branja sem uporabila NPZ 2017 v 6. razredu Podrobnosti o prispevku
 28. Primerno za tablice Utrjujmo branje - poišči besedo!: Najprej preberi besede in jih zapiši. Nato izpolni mrežo. Nekaj črk je že vpisanih.Podrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice Klic v sili (112): Narejeno po NPZ 2012 za 2.ocenjevalno obdobje. Podrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice H ali k konju?: K ali h? Kako se piše pravilno? Reši tudi S ali Z konjemPodrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice S ali z konjem?: S ali z? Kako se piše pravilno? Reši tudi to nalogo: H ali k konju.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Z enim pogledom 2 (branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Potovanje k Trubarju: Narejeno po NPZ 2016 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Kako sta se skušala Butalec in Tepanjčan: Narejeno po NPZ 2015 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Kako se je dedek naučil brati: Narejeno po NPZ 2012 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Bela štorklja: Narejeno po NPZ 2015 v 9. razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Beseda iz besede 5: Za konec še križanka, kjer učenci iz danih besednih zvez tvorijo nove besede.Podrobnosti o prispevku
 38. Zapišimo pravilno: Nekatere besede moramo zapisati drugače kot jih slišimo. Vaje so zastavljene z glasovnimi posnetki. Tvoja naloga je, da pravilno zapišeš besede, pri katerih se izgovorjeni glas razlikuje od zapisa.Podrobnosti o prispevku
 39. Primerno za tablice Kje manjka j?: Reševalec poišče nepravilno napisane besede in jih popravi.Podrobnosti o prispevku
 40. Špela čarovnica: Spletni kviz z različnimi nalogami je primeren po obravnavi pesmi Bine Štampe Žmavc iz 4. berila.Podrobnosti o prispevku
 41. Primerno za tablice Kaj ne sodi zraven?: Preberi posamezno skupino besed in s klikom miške določi, katera ne spada v skupino. Izbrane besede umesti v mrežo.Podrobnosti o prispevku
 42. Primerno za tablice Število samostalnika: Skupek nalog na temo števila samostalnika. Naloge lahko učenci rešujejo samostojno.Podrobnosti o prispevku
 43. Sopomenke: Reševalec mora najti ustrezno besedo in jo umestiti na pravo mestoPodrobnosti o prispevku
 44. Primerno za tablice Beremo, pišemo: Reševalec si izbere sličico. Nato skuša urediti črke tako, da dobi besedo. Navodila so posneta.Podrobnosti o prispevku
 45. Razporedimo samostalnike: Ena od nalog, namenjena utrjevanju prepoznavanja vrste samostalnika. Naloga je popestrena s križanko. Podrobnosti o prispevku
 46. Primerno za tablice Glagol - preteklik, sedanjik, prihodnjik: Manja se je učila o tem, kako prepoznati in uporabiti različne oblike glagolov. Napisala je pripoved o družini Jaklič in uporabila vse tri čase. Tvoja naloga je, da v zgodbici poiščeš različne čase posameznih glagolov. Podrobnosti o prispevku
 47. Primerno za tablice Skloni (kartice za dril): Skupina nalog za utrjevanje vrstnega reda in imen sklonov. Podrobnosti o prispevku
 48. Primerno za tablice Črke - kviz: Za sodelovanje pri kvizu je potrebno poznavanje črk. Lahko pa se učenci samostojno učijo prepoznavanja črk, saj se jim ob nepravilni rešitvi pokaže prava črka. Podrobnosti o prispevku
 49. ABECEDA - ( besede, povedi): Učenci berejo besede oziroma povedi in jih prenesejo. Le-te prenašajo k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 50. Zadnji in prvi glas: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par. Podrobnosti o prispevku
 51. Beremo naprej in nazaj (palindromi): Besede ali povedi se berejo z obeh strani enako. Lahko imajo enak ali pa čisto drugačen pomen.Podrobnosti o prispevku
 52. Primerno za tablice Z enim pogledom 1 (Branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed. Podrobnosti o prispevku
 53. Primerno za tablice Čebelica in čmrlj: Prispevek je namenjen branju otrok. Kar prebere, naj razumevanje pokaže z dopolnjevanjem povedi in odgovori. Odgovore naj zapiše v zvezek. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. Lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Zvonec kliče, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1987 Podrobnosti o prispevku
 54. Primerno za tablice Zbirka nalog Iz literarne skrinje: Nekaj nalog iz seznama nacionalnega preverjanja znanja slovenščine v letih od 2006 - 2012Podrobnosti o prispevku
 55. Primerno za tablice Zbirka neumetnostnih besedil 1: Narejeno po NPZ (2006 - 2012) ob koncu 2. in 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
 56. Pridevniki: Sklop 6 nalog, v katerih učenci iz samostalnikov tvorijo pridevnike ter določajo vrste pridevnikov.Podrobnosti o prispevku
 57. Primerno za tablice Deklica z vžigalicami - vprašanja: Po obravnavi pravljice učenci odgovorijo na zastavljena vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 58. Kuhajmo!: Na spletu najdemo ogromno strani, kjer lahko poiščemo ustrezen recept za pripravo hrane. Kaj vse iz objave izvemo, koliko sestavim moramo uporabiti, kje najdemo podatke, kdo objavlja recepte? Vse to in še malce zabave!Podrobnosti o prispevku
 59. Primerno za tablice Poišči besedo: Izberi besedo po pravilih, ki so napisana na vsaki strani. Ko vpišeš najdene črke, ti ostane nekaj praznih polj. Dopolni jih tako, da dobiš prevozno sredstvo. Podrobnosti o prispevku
 60. Koliko zlogov ima beseda?: Določi število zlogov in besede umesti v pravi stolpec. Pri prvi nalogi bo treba najbrž še šteti na prste, pri tretji in morda sedmi pa bo že vse letelo kar samo od sebe. In če najdeš napako, preveč ali premalo zlogov - piši mi, prosim!Podrobnosti o prispevku
 61. Primerno za tablice Juri Muri v Afriki-velike tiskane črke: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto. Obnova je napisana z velikimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 62. Primerno za tablice Jeziki in narodi: Od kje prihajaš, kaj si po narodnosti, kateri jezik govoriš? Kviz utrjuje pravilno rabo velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
 63. Primerno za tablice Ugotovi manjkajočo črko in dopolni besede: Odpri posamezno nalogo, ugotovi, katera črka manjka in dopolni besede. Poigraj se tudi s križanko.Podrobnosti o prispevku
 64. Glagol - vaje: Glagol, glagolski vid, neosebne glagolske oblike Podrobnosti o prispevku
 65. Primerno za tablice Ptice - neumetnostna besedila: Namenjeno je diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Zadnji dve nalogi uporabite za povezavo s spoznavanjem okolja.Podrobnosti o prispevku
 66. Primerno za tablice Voščila - neumetnostna besedila: Prispevek je uporaben pri diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.in 3. razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Podrobnosti o prispevku
 67. Primerno za tablice Vreme - neumetnostna besedila: V prispevku so tri različne naloge. Učenci naj samostojno berejo, da bodo naloge lahko rešili.Podrobnosti o prispevku
 68. Primerno za tablice Alpski svizci: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 69. Primerno za tablice Sončeva pega: Narejeno po NPZ 2006 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 70. Primerno za tablice Kodrasti bišoni: Narejeno po NPZ 2008 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 71. Primerno za tablice Hitrost in razkošje na železniških tirih: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 72. Primerno za tablice Slavko Pregl, slovenski pisatelj, založnik in urednik: Naloga je narejena po NPZ 2010 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 73. Primerno za tablice Nasvet za net: Naloga je narejena po NPZ 2011 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 74. Pravljice in pravljičarji: Po kvizu Pravljični kviz še spletna naloga, kjer moraš poiskati avtorja pravljice, ki jo je napisal.Podrobnosti o prispevku
 75. Primerno za tablice Manjka črka v besedi: V danih besedah manjka črka. Učenci v kvizu izberejo ustrezno črko. V pomoč jim je slikovno-črkovna stavnica.Podrobnosti o prispevku
 76. Primerno za tablice Pogum (Uporabljajmo slovar): Kaj pomeni beseda pogum? Kdo je George? Zakaj je dobil medaljo za pogum?Podrobnosti o prispevku
 77. Primerno za tablice Slikovno-črkovna stavnica: Učenci lahko rešujejo naloge tudi brez poznavanja črk, saj jim je v pomoč slikovno- črkovna stavnica na začetku. Po vsaki opravljeni nalogi se vračamo na začetek preko vsebine.Podrobnosti o prispevku
 78. Abeceda: Učenci prvi glas v besedi za dane sličice spremenijo v črko. Črke prenesejo na ustrezno mesto. Podrobnosti o prispevku
 79. Primerno za tablice La Fontaine: Miška in lev: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
 80. Primerno za tablice Ervin Fritz: Sorodnice srake: Narejeno po NPZ 2011 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 81. Primerno za tablice Jože Schmidt: Stric Pupinpoču: Narejeno po NPZ 2011 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
 82. Primerno za tablice Josip Ribičič: Prvi izlet: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
 83. Primerno za tablice Pavlihovi dolgovi: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 84. Primerno za tablice Berta Golob: Kartanje: Narejeno po NPZ 2009 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.Podrobnosti o prispevku
 85. Primerno za tablice Finska: Čudežne gosli: Narejeno po NPZ 2007 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 86. Primerno za tablice Miha Mate: Bosopeta druščina: Narejeno po NPZ 2006 ob koncu 2. obdobja.Podrobnosti o prispevku
 87. Primerno za tablice Mamica Dravica: Reka Drava je pomembna za Korošce. Ta pripovedka pripoveduje o tem, kako so Korošci dobili kruh. Podrobnosti o prispevku
 88. Primerno za tablice Bralna igra: Učenec vadi tudi delo z miško. Nalogo lahko reši tako, da besede prepiše, lahko pa s klikanjem miške besede povleče v pravo okence.Podrobnosti o prispevku
 89. Primerno za tablice France Prešeren: Glosa: Prešernova Glosa. Sklop sestavljajo dejavnosti: branje/poslušanje, vsebinska analiza, pesniška sredstva ter sinteza.Podrobnosti o prispevku
 90. Primerno za tablice Pegam in Lambergar: Gre za sklop dejavnosti pri obravnavi besedila Pegam in Lambergar v 7. razredu. Vsebuje uvodno motivacijo, ponovitev značilnosti ljudske pesmi, posnetek uglasbene pesmi, branje, dogajalno premico, dejavnosti po branju, definicijo romance ter določanje besednih figur. Zadostuje za dve učni uri. Podrobnosti o prispevku
 91. Primerno za tablice Renesansa: Kviz za preverjanje znanja o renesansi s poudarkom na renesančni književnosti.Podrobnosti o prispevku
 92. Primerno za tablice Realisti: Naloga povezovanja oz. prepoznavanja slovenskih realistov - kateri realist je na sliki.Podrobnosti o prispevku
 93. Primerno za tablice Stare grške bajke: Preverjanje prebranega besedilaPodrobnosti o prispevku
 94. Primerno za tablice Protestantizem - reformacija: 25 nalog različnega tipa za preverjanje pridobljenega znanja za obdobje protestantizma.Podrobnosti o prispevku
 95. Primerno za tablice Tvorjenke: Sklop 7 nalog - delovnih listov za utrjevanje, ponavljanje znanja o tvorjenkah.Podrobnosti o prispevku
 96. Premi govor: Naloga je namenjena preverjanju poznavanja pojmov spremni stavek in dobesedni navedek. V drugi nalogi preverjamo pretvorbo premega v odvisni govor.Podrobnosti o prispevku
 97. Primerno za tablice Stavčni členi: Gre za sklop 6 nalog, katerih cilj je utrjevanje in preverjanje stavčnih členov: osebek, povedek in predmet. V nalogah morajo učenci prepoznavati stavčne člene, ena naloga pa zahteva tudi spraševanje po predmetu.Podrobnosti o prispevku
 98. France Bevk - Pastirci: Naloga je namenjena preverjanju razumevanja prebranega besedila, lahko se uporabi tudi kot orodje za preverjanje knjige domačega branja.Podrobnosti o prispevku
 99. Ela Peroci Moj dežnik je lahko balon: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 100. Primerno za tablice Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT.Podrobnosti o prispevku
 101. Primerno za tablice Ali znaš pravilno zapisati števila?: Branje in zapisovanje števil pri slovenščini povzroča učencem kar nekaj težav. Pomagajmo jim s kvizom!Podrobnosti o prispevku
 102. Primerno za tablice Vrsta sličic - prvi in zadnji glas: Sestavljajo se vrste sličic tako, da je zadnji glas prve sličice prvi glas druge sličice. Zadnji glas druge sličice je nato prvi glas tretje itd.Podrobnosti o prispevku
 103. Primerno za tablice Poišči, preberi, prečrtaj, zapiši: Poišči besede po navodilih in jih prečrtaj. Besede, ki ti ostanejo zapiši v ustrezen predalček. Preveri, če si izbrisal, izbrisala vse besede.Podrobnosti o prispevku
 104. Primerno za tablice S ali z kolesi?: Kratka zgodbica, v kateri moraš najti napačno zapisane predloge.Podrobnosti o prispevku
 105. Nekatere besede pišemo drugače, kot izgovorimo: Učenci poznajo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
 106. Primerno za tablice Abeceda - SPOMIN: V igri spomin učenci utrjujejo poznavanje črk.Podrobnosti o prispevku
 107. Primerno za tablice Iščem te, velika začetnica!: Vaja je primerna za utrjevanje osnovnega znanja o veliki začetnici.Podrobnosti o prispevku
 108. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila (1)?: Reševalec mora poiskati napako in jo popraviti. Rešitev lahko po zaključku reševanja natisnemo. Podrobnosti o prispevku
 109. Primerno za tablice Povedi: Dopolnjevanje po vedi z besedami. Le-te učenec sestavi iz danih črkPodrobnosti o prispevku
 110. Rime: Učenec sestavlja iz danih sličic in besed rime. Podrobnosti o prispevku
 111. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora.Podrobnosti o prispevku
 112. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj.Podrobnosti o prispevku
 113. Primerno za tablice Trdilne in nikalne povedi: Učenci dane povedi preoblikujejo v trdilne oz. nikalne.Podrobnosti o prispevku
 114. Primerno za tablice Kako je pravilno?: Učenci izbirajo med dvema besedama, ki vsebujeta kritične glasove na koncu ali sredi besede, in zapišejo pravilno.Podrobnosti o prispevku
 115. Primerno za tablice Igra Vsiljivec : V vajah so tri igre: vsiljivec - zadnji zlog, vsiljivec -prvi zlog in vsiljivec - štetje zlogov. Učenec izbira ustrezno sličico in jo potrdi.Podrobnosti o prispevku
 116. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Iščemo in prepoznavamo napačno zapisane besedePodrobnosti o prispevku
 117. Enaki zadnji zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se končujeta na isti zlog.Podrobnosti o prispevku
 118. Enaki prvi zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se začenjata na isti zlog.Podrobnosti o prispevku
 119. Primerno za tablice Poišči nadpomenke: Reševalec mora poiskati nadpomenko danim besedamPodrobnosti o prispevku
 120. Primerno za tablice Vabilo na kosilo: Najprej pesmico dopolnimo s predlaganimi rimami, nato pesmico še sestavimo.Podrobnosti o prispevku
 121. Primerno za tablice Pišimo pravilno - d ali t: Učenci zapisujejo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
 122. Primerno za tablice Miroslav Košuta: Zmajček Zalogajček: Po prebrani pesmici še kratek kviz.Podrobnosti o prispevku
 123. Primerno za tablice Kajetan Kovič Maček Muri: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 124. Primerno za tablice Prvi glas : Klikni na sličico in jo poimenuj. Dobro prisluhni prvemu glasu. Tvoja naloga je, da odpreš dve sličici, ki se začneta na isti glas. Nadaljuj toliko časa, dokler ne odkriješ vseh parov.Podrobnosti o prispevku
 125. Primerno za tablice Literarni kviz: Kako dobro poznaš tuje in naše književnike/glasbenike/slikarje ter njihova dela?Podrobnosti o prispevku
 126. Primerno za tablice Hiše, hiške, hišice: Prikaz in malce utrjevanja za ustrezne pomanjševalnice. Podrobnosti o prispevku
 127. Primerno za tablice Kaj so frazemi?: Frazem ne pomeni točno tistega, kar rečemo ali napišemo. S frazemom nekaj povemo bolj barvito. Pravimo, da ima frazem prenesen pomen. Oglej si predstavitev in reši kviz. Podrobnosti o prispevku
 128. Primerno za tablice Frazeologemi - rekla: Naloga, namenjena spoznavanju frazemov. Na zabaven način spoznavamo stalne besedne zveze.Podrobnosti o prispevku
 129. Primerno za tablice Roald Dahl: Matilda: Učenci v praznine vnesejo pravilne besede. Dobljeno besedilo je strnjena obnova, ki jo lahko prepišejo v svoje zvezke.Podrobnosti o prispevku
 130. Primerno za tablice Črke - u/v na začetku povedi 10: Učenci izbirajo med pravopisno pravilno zapisano besedo, v kateri se kot prva črka pojavi v ali u.Podrobnosti o prispevku
 131. Primerno za tablice Črke na koncu besed 3: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.Podrobnosti o prispevku
 132. Primerno za tablice Črke d-t, p-b, š-ž,...1: Učenci izbirajo besedo, ki je pravopisno pravilna.Podrobnosti o prispevku
 133. Primerno za tablice Črke d/t/k konec kratkih besed 4: Učenci izbirajo pravilno zapisane besede - d/t/k; konec kratkih besed.Podrobnosti o prispevku
 134. Primerno za tablice Črke - besede 5: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne - dež, dolg, bob,...Podrobnosti o prispevku
 135. Primerno za tablice Črke s/z 6: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne; predloga s in z.Podrobnosti o prispevku
 136. Primerno za tablice Črke k/h 7: Učenci izbirajo med predlogama h in k, da postane besedni par pravopisno pravilen.Podrobnosti o prispevku
 137. Primerno za tablice Črke - l/v v besedi 9: Učenci izbirajo pravopisno pravilno zapisane besede, v katerih ni jazno prepoznan zapis črk l ali v.Podrobnosti o prispevku
 138. Primerno za tablice Črke - k/h, s/z...8: Učenci izbirajo predlog s/z, k/h.Podrobnosti o prispevku
 139. Umetnostna in neumetnostna besedila: Projekt Slovenščina za 8. razred. Na razpolago je veliko kvalitetnega učnega gradiva, motivacije, obravnave, naloge in ustvarjanje. Projekt obsega vso snov 8. razreda, tako umetnostna, kot tudi neumetnostna besedila. Podrobnosti o prispevku
 140. Poznamo skoraj vse male tiskane črke: Učenci berejo in pišejo z že znanimi malilimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 141. Prve male tiskane črke: V nalogah so za branje in pisanje uporabljene male tiskane črke, ki jih obravnavamo najprej. To so: a,c,č,e,i,m,n,o,r,s,š,u,v,z,ž.Podrobnosti o prispevku
 142. Poznamo vse male tiskane črke: Že beremo in pišemo z vsemi malimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 143. Primerno za tablice France Prešeren: Učenci v praznine vpisujejo odgovarjajoče besede. Primerno po obravnavi Prešernovega življenjepisa.Podrobnosti o prispevku
 144. Mamica Dravica: Spletni kviz z različnimi nalogami je primeren ob zaključku obravnave istoimenskega berila.Podrobnosti o prispevku
 145. Primerno za tablice Protideževna juha: Po prebranem berilu učenec rešuje sklop nalog za utrjevanje besedišča in rabo velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
 146. Anagrami: Ko prestavimo črke, dobimo anagram, novo besedo iz enakih črk.Podrobnosti o prispevku
 147. Primerno za tablice Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica igrač: Po branju slikanice (domače branje ) učenci zapolnjujejo praznine s pravilnimi odgovori. Besedilo si lahko tudi prepišejo kot kratko obnovo.Podrobnosti o prispevku
 148. Primerno za tablice Predlog k/h: Vpiši pravilni predlogPodrobnosti o prispevku
 149. Primerno za tablice Zapis nerodnih besed: Kar nekaj besed je, kjer nas glasovi zapeljejo in napišemo drugače kot je prav. Tu je nekaj vaj, sčasoma jih bo še nekaj. Reševalec prisluhne besedi, izbere pravilni zapis, v križanko pa besede vpisuje.Podrobnosti o prispevku
 150. Primerno za tablice Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
 151. Povedi: Učenec ob sličicah ustrezno dopolni povedi.Podrobnosti o prispevku
 152. Primerno za tablice Male tiskane črke - 1.del: Učenec uporablja pri branju prve male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 153. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge.Podrobnosti o prispevku
 154. Primerno za tablice Predlog s/z: Umesti pravilni predlog k izbrani besediPodrobnosti o prispevku
 155. Primerno za tablice Črke k/g, s/z, v besedah 2: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.Podrobnosti o prispevku
 156. Črka - D: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko D.Podrobnosti o prispevku
 157. Črka - Č: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Č.Podrobnosti o prispevku
 158. Saša Vegri Jure kvak kvak - ilustrator Kostja Gatnik: Učenec po prebrani knjigi Saše Vegri Jure Kvak Kvak rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 159. Primerno za tablice Črka P - zvok: Prisluhni in umesti besede ali sličice.Podrobnosti o prispevku
 160. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž - zapis: Prisluhni besedam in izberi zapis besede. Po potrebi lahko posnetek ustaviš in nato spet nadaljuješ.Podrobnosti o prispevku
 161. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž: Učenec posluša besede in klikne na sličico z glasom ŽPodrobnosti o prispevku
 162. Daj poved k sliki: Učemec bere povedi in jih prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 163. Črka - P: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko P.Podrobnosti o prispevku
 164. Črka - H: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko H.Podrobnosti o prispevku
 165. Črka - F: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko F.Podrobnosti o prispevku
 166. Primerno za tablice Poznamo že nekaj črk: v kvizu so uporabljene črke I, A, N, M,T,E, J, O, V, L, K, R, U.Podrobnosti o prispevku
 167. Črka - B: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko B.Podrobnosti o prispevku
 168. Črka - G: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko G.Podrobnosti o prispevku
 169. Črka - Z: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Z.Podrobnosti o prispevku
 170. Črka - Ž: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Ž.Podrobnosti o prispevku
 171. Primerno za tablice Kdo je ilustriral?: Naloga zahteva dobro poznavanje slikanic in njihovih ilustratorjev, zato svetujem obisk knjižnice. Kasneje pa lahko služi tudi za vajo v pravilnem zapisovanju velike začetnice v naslovih knjig in imenih ustvarjalcev.Podrobnosti o prispevku
 172. Primerno za tablice Kdo je napisal?: Učenci preverijo svoje poznavanje avtorjev in njihovih del.Podrobnosti o prispevku
 173. Črka - C: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka C.Podrobnosti o prispevku
 174. Črka - S: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka S.Podrobnosti o prispevku
 175. Črka - Š: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Š.Podrobnosti o prispevku
 176. Črka - R: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka R.Podrobnosti o prispevku
 177. Črka - U: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka U.Podrobnosti o prispevku
 178. Črka - L: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka L.Podrobnosti o prispevku
 179. Črka - K: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka K.Podrobnosti o prispevku
 180. Primerno za tablice Poznam prve črke: Učenci v vajah utrjujejo poznavanje prvih naučenih (usvojenih) črk. ( I A N M T E)Podrobnosti o prispevku
 181. Črka - J: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka J.Podrobnosti o prispevku
 182. Črka - O: Vaje za spoznavanje črke OPodrobnosti o prispevku
 183. Črka - N: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka N.Podrobnosti o prispevku
 184. Primerno za tablice Pišemo besede 2: Učenec iz danih črk sestavi besedo.Podrobnosti o prispevku
 185. Primerno za tablice Kaj oblečemo in obujemo veliki in kaj mali?: Učenci danim besedam poiščejo pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
 186. Glas - črka: Učenec besedam določi prvi glas in zanj ustrezno črko. Podrobnosti o prispevku
 187. Primerno za tablice Pišemo besede 1: Iz danih črk se sestavi beseda.Podrobnosti o prispevku
 188. Črka - V: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka V.Podrobnosti o prispevku
 189. Črka - M: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka M.Podrobnosti o prispevku
 190. Črka - T: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka T.Podrobnosti o prispevku
 191. Primerno za tablice Pišemo besede - 3: Iz danih črk se sestavljajo besede.Podrobnosti o prispevku
 192. Glas - črka: Učenec poimenuje sličico. Prenese ustrezno črko za prvi glas.Podrobnosti o prispevku
 193. Črka - I: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka I.Podrobnosti o prispevku
 194. Črka - A: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka A.Podrobnosti o prispevku
 195. Črka - E: V nalogah je bolj pogosto uporavljena črka E. Učenci berejo in pišejo.Podrobnosti o prispevku
 196. Primerno za tablice Pišem prve besede: Slika - beseda, Križanka - lažja, Križanka - težja, Premetanke, Izloči, dopiši, premeči Podrobnosti o prispevku
 197. Primerno za tablice Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi, Podrobnosti o prispevku
 198. Primerno za tablice Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti - težke besede, V, iz, na, s, zPodrobnosti o prispevku
 199. Desa Muck Anica in grozovitež: Po prebrani knjigi učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. Odgovorijo na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 200. Primerno za tablice Spomin - zadnji, prvi: Učenci iščejo take pare, kjer je zadnji glas prve besede enak prvemu glasu druge besede. Igra je zahtevnejša in je primerna za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
 201. Primerno za tablice Spomin - prvi, zadnji glas: Učenci iščejo take pare, kjer je prvi glas prve besede enak zadnjemu glasu druge besede. Igra je zahtevnejša in je primerna za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
 202. Štejemo glasove - 2: Učenec poimenuje sliko. Besedi prešteje glasove, nato k sličici da ustrezno številko. Vaje so primerne za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
 203. Zadnji zlog: Učenec sestavlja pare sličic, katerih besedi se končujeta na isti zlog. Vaja je v 1. razredu primerna za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
 204. Štejemo glasove: Učenec poimenuje sliko. Besedi prešteje glasove, nato k sličici da ustrezno številko. Vaje so primerne za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
 205. Prvi zlog: Učenec sestavlja pare sličic, katerih besede se začenjata na isti zlog. Vaja je v 1. razredu primerna za dodaten pouk.Podrobnosti o prispevku
 206. Primerno za tablice Lastna imena: Naloga je primerna za utrjevanje prepoznavanja lastnih imen in s tem uporabe velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
 207. Primerno za tablice Kviz: Ali znam? (M. Reba: Kosilo - B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS): Kvizna vprašanja so nadgradnja pojmov iz berila M. Reba: Kosilo (B. Hanuš: Pozdravljen, svet, 2. zvezek, DZS) in so namenjena širjenju splošne razgledanosti učencev.Podrobnosti o prispevku
 208. Primerno za tablice Zmajček Bim: Kviz se nanaša na odlomek z naslovom Kosilo (B. Hanuš, Berilo 4: Pozdravljen, svet, drugi zvezek, DZS) in je namenjen razumevanju prebranega.Podrobnosti o prispevku
 209. Primerno za tablice Spomin -prvi glas: V igri spomin se sestavljajo pari, ki imajo enak prvi glas. Naloga je zelo zahtevna, saj se mora reševalec odsredotočiti tako na sličico kot tudi na ustrezni glas, s katerm se beseda začne.Podrobnosti o prispevku
 210. Primerno za tablice Spomin - zadnji glas: V igri spomin učenci iščejo take pare, da sta enaka zadnja glasova. Igra je bolj zahtevna.Podrobnosti o prispevku
 211. Primerno za tablice Sestavi povedi: Naloge so namenjene utrjevanju branja in razumevanju prebranega. Pripravljene so s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko te vaje vzamete iz javne knjižnice testov in jih dodelite vašemu razredu. S tem pridobite zelo podrobno povratno informacijo o uspešnosti reševanja posameznega učenca. Navodila za dodeljevanje testov najdete na spletni strani Podrobnosti o prispevku
 212. Primerno za tablice Razumevanje branja: Psička_odgovori: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog preverijo razumevanje branja. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov in ga dodelite svojemu razredu. S tem pridobite zelo natančno povratno informacijo o uspešnosti reševanja za vsakega posameznega učenca. Učni list z besedilom lahko najdete na straneh učiteljske, lahko pa ga dobite tudi v knjižnici v reviji Kurirček, letnik 31, št. 9 (maj 1991), str. 19. Podrobnosti o prispevku
 213. Primerno za tablice Vsiljivec -zadnji glas: Učenec med danimi glasovi išče vsiljivca - glas, ki ne sodi zraven. Pri tem upošteva zadnji glas.Podrobnosti o prispevku
 214. Gradimo stolpe: Gradimo stolpe tako, da je zadnji glas besede prvi glas naslednje besede. Podrobnosti o prispevku
 215. Štejemo zloge: Učenci štejejo zloge.Podrobnosti o prispevku
 216. Iščemo enako : Učenci v danih besedah iščejo enako. Iščejo zloge v besedi in besede v besedi.Podrobnosti o prispevku
 217. Primerno za tablice Igra Vsiljivec - prvi glas: Učenec med danimi glasovi išče vsiljivca - glas, ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
 218. Zadnji glas v besedi: Učenci v nalogah na spletu iščejo pare sličic. Pari imajo enak zadnji glas.Podrobnosti o prispevku
 219. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke.Podrobnosti o prispevku
 220. Prvi glas: V besedah učenci izločijo prvi glas. Iščejo besede, ki se začenjajo enako.Podrobnosti o prispevku
 221. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 222. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 223. GLASOVI - zadnji in prvi: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par. Podrobnosti o prispevku
 224. Primerno za tablice Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo.Podrobnosti o prispevku
 225. Končni glas: Učenec išče pare sličic. Zadnja glasov v besedh sta enaka.Podrobnosti o prispevku
 226. Daj besedo k sliki: Učenec bere besede. Vsako besedo prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 227. Glas - črka: Učenc določi prvi glas v besedi. Glas nadomesti s črko. Črke v nalogi prenaša k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 228. Male tiskane črke n, u, h: Učenci ločijo v zapisu male tiskane črke u, n in h. Berejo besede s temi črkami in prenesejo besede na ustrezna mesta.Podrobnosti o prispevku
 229. Prvi glas: Učenci v vajah iščejo enake prve glasove.Podrobnosti o prispevku
 230. Primerno za tablice Poznamo vse glasove: Učenec poimenuj sličice. V vsaki nalogi označi tiste sličice, katerih beseda se enako začenja kot beseda za dano (prvo) sličico.Podrobnosti o prispevku
 231. Končna ločila: Naloga je primerna za osvežitev prepoznavanja vrste povedi ali kot utrjevanje ob zaključku obravnave.Podrobnosti o prispevku
 232. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 233. Dragotin Kette, Šivilja in škarjice (obnova): Po branju knjige Dragotin Kette Šivilja in škarjice učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. V zvezi s to pravljico rešijo še križanko.Podrobnosti o prispevku
 234. Anica in grozovitež - Desa Muck : Reševalec z umeščanjem v pravilni vrstni red obnavlja zgodbo.Podrobnosti o prispevku
 235. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 236. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenomPodrobnosti o prispevku
 237. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenomPodrobnosti o prispevku
 238. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenkePodrobnosti o prispevku
 239. Primerno za tablice France Prešeren - križanka: Spletna križanka za utrjevanje.Podrobnosti o prispevku
 240. Primerno za tablice H ali k: Uporaba predlogovPodrobnosti o prispevku
 241. Primerno za tablice S ali z: Uporaba predlogovPodrobnosti o prispevku
 242. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec nmajprej napake prepozna in jih zna popraviti.Podrobnosti o prispevku
 243. Primerno za tablice Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja.Podrobnosti o prispevku
 244. Primerno za tablice Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke.Podrobnosti o prispevku
 245. Primerno za tablice Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
 246. Primerno za tablice Razumevanje besedila: Z nalogo lahko utrjujemo razumevanje besedila.Podrobnosti o prispevku
 247. Primerno za tablice Predlogi: Naloga je primerna za utrjevanje uporabe predlogov.Podrobnosti o prispevku
 248. Primerno za tablice Predlog s/z: Brenčanje ose jo vedno tako zmede, da ne ve, kdaj naj vstavi predlog s in kdaj z. Najboljše bo, da jih vpišeš ti.Podrobnosti o prispevku
 249. Primerno za tablice Anketa, histogram: S pomočjo histograma odgovorjamo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 250. Jezikovne in slogovne vaje: Gradivo je zbirka nalog iz delovnega zvezka S slikanico se igram in učim Založbe Mladinska knjiga, spremenjenih v elektronsko obliko. Učencu omogočajo lažje reševanje in takojšnjo povratno informacijo (urejanje povedi v smiselno zaporedje, dopolnjevanje povedi). Določene rešene naloge je smiselno prepisati v zvezek.Podrobnosti o prispevku
 251. Primerno za tablice Tibetanska ljudska O miški in slonu: V povezavi z zgodbico, ABC3, 2 del, založba Izolit, Marija Grginič idr., naloga za utrjevanje branja Podrobnosti o prispevku
 252. Primerno za tablice Nasprotne lastnosti: Podrobnosti o prispevku
 253. Stara hiša št. 3, Ela Peroci: Zabavna naloga, povezana z zgodbico.Podrobnosti o prispevku
 254. Primerno za tablice Spol samostalnika: Besed je potrebno umestiti v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.Podrobnosti o prispevku
 255. Vrste samostalnikov: Reševalec umesti samostalnike v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.Podrobnosti o prispevku
 256. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Prepoznavamo napačno napisane besede in jih zapišemo pravilno.Podrobnosti o prispevku
 257. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Iščemo, prepoznavamo in popravljamo napačno napisane besedePodrobnosti o prispevku
 258. Pobegle kolebnice - uredi povedi: Uredi ključne povedi berilaPodrobnosti o prispevku
 259. Primerno za tablice Pobegle kolebnice: Nekatere povedi so pravilne, druge ne. Reševalec mora nadomestiti pravilno poved.Podrobnosti o prispevku
 260. Primerno za tablice Pobegle kolebnice (sestavi zgodbo): Besedilo je treba urediti po vrsti. (le prva polovica, kot v berilu)Podrobnosti o prispevku
 261. Primerno za tablice Samo Pirc: Fižolčki: Učenci sestavljajo povedi in skozi naloge obnovijo zgodbico.Podrobnosti o prispevku
 262. Primerno za tablice Samo Pirc: Fižolčki: Učenec išče napake v besedilu in jih na ta ali oni način odpravi.Podrobnosti o prispevku
 263. Primerno za tablice Samo Pirc: Fižolčki: Učenec najprej uredi besedilo. Nato rešuje še nekaj nalog na podlagi istega besedila.Podrobnosti o prispevku
 264. Pomen besed: Vsaka beseda ima svoj pomen. Če posamezne združimo, dobimo tretjo ...Podrobnosti o prispevku
 265. Primerno za tablice Poznaš pravljice?: Učenec sličice, na katerih so osebe iz pravljic, poveže z naslovi pravljic.Podrobnosti o prispevku
 266. Primerno za tablice Kdo? Kaj? Zakaj?....: Ugotavljamo, kako se vprašamo po določeni besedi.Podrobnosti o prispevku
 267. Primerno za tablice Poišči in popravi!: Reševalec mora poiskati in popraviti napačno zapisane besede.Podrobnosti o prispevku
 268. Primerno za tablice Popravi napake: Reševalec mora poiskati nepravilno zapisano besedo in jo popraviti.Podrobnosti o prispevku
 269. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec poišče vse napake, ki so v besedilu s klikom na napačno zapisano besedo.Podrobnosti o prispevku
 270. Primerno za tablice Časovna razmerja med dejanjema, stanjema: Vaje za utrjevanje ali preverjanje pravilne uporabe veznikov medtem ko, hkrati - časovnega razmerja med stanjema/ dejanjema.Podrobnosti o prispevku
 271. Primerno za tablice Zapis števnikov z besedo: Zapisujemo števnike z besedo in številko.Podrobnosti o prispevku
 272. Primerno za tablice France Prešeren - dopolni kar manjka: Kratek in lahek spletni kviz o Francetu. Primerno tudi za mlajše učence.Podrobnosti o prispevku
 273. Primerno za tablice Zapis števnikov z besedami: Zapisujemo števnike z besedami. Naloga je namenjena predvsem utrjevanju.Podrobnosti o prispevku
 274. Primerno za tablice Novica - Slon je pobegnil: S pomočjo besedila rešujemo kviz.Podrobnosti o prispevku
 275. Dopolni nepopolno poved: Nepopolne povedi sutrezno dopolnimo z ujemanjem parov.Podrobnosti o prispevku
 276. Kateri zaimek?: Uporabiti je potrebno pravilni zaimek.Podrobnosti o prispevku
 277. Sestavi povedi: Sestaviti je potrebno smiselne povedi.Podrobnosti o prispevku
 278. Poveži pare: Reševalec mora poiskati ustrezne parePodrobnosti o prispevku
 279. Kdo uporablja ...: Reševalec mora povezati ustrezne pare.Podrobnosti o prispevku
 280. Primerno za tablice Kdo uporablja ...: Poveži pare.Podrobnosti o prispevku
 281. Primerno za tablice Poišči podatke: Reševalec s pomočjo razpredelnice ob strani odgovarja na vprašanja. Cilj: branje z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
 282. Primerno za tablice Dopolni povedi: Iz spremnega besedila ugotovimo lastnost osebe in jo s pomočjo danih besed napišemo na pravo mestoPodrobnosti o prispevku
 283. Primerno za tablice Kako pripravimo rumove kroglice: Razumevanje besedila. Reševalec mora razvrstiti povedi tako, da dajo smiselno celoto.Podrobnosti o prispevku
 284. Primerno za tablice Velike začetnice: Reševalec poišče napačno zapisane besede in jih s klikom popravi.Podrobnosti o prispevku
 285. Primerno za tablice Vrste in oblike sporočil: Tudi vaši učenci ne obožujejo slovenščine, še posebej jezika!?S pomočjo kviza bodo preverili svoje znanje o vrstah povedi in oblikah sporočanja še na bolj zabaven in prijeten način.Podrobnosti o prispevku
 286. Primerno za tablice Prevzete besede: Reševalec mora ugotoviti pravilen zapis sposojenk.Podrobnosti o prispevku
 287. Primerno za tablice Sestavimo besedo: Deluje v Internet Explorerju. Igrica ima sicer navodila v angleščini vendar uporablja slovenske besede. Reševalec prebere besedo in jo potem sestavi s klikanjem na pravilno zaporedje črk, ki so med seboj povezane. Trening za gibe oči.Podrobnosti o prispevku
 288. Primerno za tablice Bralne igre: Učenec iz povedi ugotovi, katera beseda manjka in jo vstavi.Podrobnosti o prispevku
 289. Primerno za tablice Kako opraviti izpit: Reševalec mora izbrati pravilno zaporedje, tako da sestavi pravilno zgodbo.Podrobnosti o prispevku
 290. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo. Podrobnosti o prispevku
 291. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila?: Učenci berejo besedilo in prepoznavajo pravopisne napake. S klikom na napačno zapisano besedo ali ločilo napako enostavno popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravopisu.Podrobnosti o prispevku
 292. Primerno za tablice Pes Ago: Reševalec preveri razumevanje prebranega s pomočjo kvizaPodrobnosti o prispevku