Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (65)
 1. Primerno za tablice Sadje in zelenjava: Vaja za branje malih tiskanih črk.Podrobnosti o prispevku
 2. V kraljestvu živali - začetno opismenjevanje: Računalniška igra je namenjena otrokom drugega razreda in se navezuje na sposobnost fonološkega zavedanja, ki ima ključno vlogo v procesu začetnega opismenjevanja. Gre za ponovitev snovi iz prvega razreda, kjer otrok preko branja in reševanja nalog trenira sposobnost razlikovanja glasov v jeziku in njegovih sestavnih delih (besedah,povedih). Igra je sestavljena iz šestih tipov nalog: razločevanje dolžine besed, razčlenjevanja besed na zloge in glasove, število besed v povedi, poslušanje, ter razumevanje krajših pisnih vsebin.Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Beremo, pišemo: Reševalec si izbere sličico. Nato skuša urediti črke tako, da dobi besedo. Navodila so posneta.Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Črke - kviz: Za sodelovanje pri kvizu je potrebno poznavanje črk. Lahko pa se učenci samostojno učijo prepoznavanja črk, saj se jim ob nepravilni rešitvi pokaže prava črka. Podrobnosti o prispevku
 5. ABECEDA - ( besede, povedi): Učenci berejo besede oziroma povedi in jih prenesejo. Le-te prenašajo k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Ugotovi manjkajočo črko in dopolni besede: Odpri posamezno nalogo, ugotovi, katera črka manjka in dopolni besede. Poigraj se tudi s križanko.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Manjka črka v besedi: V danih besedah manjka črka. Učenci v kvizu izberejo ustrezno črko. V pomoč jim je slikovno-črkovna stavnica.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Slikovno-črkovna stavnica: Učenci lahko rešujejo naloge tudi brez poznavanja črk, saj jim je v pomoč slikovno- črkovna stavnica na začetku. Po vsaki opravljeni nalogi se vračamo na začetek preko vsebine.Podrobnosti o prispevku
 9. Abeceda: Učenci prvi glas v besedi za dane sličice spremenijo v črko. Črke prenesejo na ustrezno mesto. Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Abeceda - SPOMIN: V igri spomin učenci utrjujejo poznavanje črk.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Povedi: Dopolnjevanje po vedi z besedami. Le-te učenec sestavi iz danih črkPodrobnosti o prispevku
 12. Rime: Učenec sestavlja iz danih sličic in besed rime. Podrobnosti o prispevku
 13. Enaki zadnji zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se končujeta na isti zlog.Podrobnosti o prispevku
 14. Enaki prvi zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se začenjata na isti zlog.Podrobnosti o prispevku
 15. Poznamo skoraj vse male tiskane črke: Učenci berejo in pišejo z že znanimi malilimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 16. Prve male tiskane črke: V nalogah so za branje in pisanje uporabljene male tiskane črke, ki jih obravnavamo najprej. To so: a,c,č,e,i,m,n,o,r,s,š,u,v,z,ž.Podrobnosti o prispevku
 17. Poznamo vse male tiskane črke: Že beremo in pišemo z vsemi malimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 18. Povedi: Učenec ob sličicah ustrezno dopolni povedi.Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Male tiskane črke - 1.del: Učenec uporablja pri branju prve male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Male tiskane črke - 2.del: Učenec pri branju uporablja vse male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 21. Črka - D: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko D.Podrobnosti o prispevku
 22. Črka - Č: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Č.Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Črka P - zvok: Prisluhni in umesti besede ali sličice.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž - zapis: Prisluhni besedam in izberi zapis besede. Po potrebi lahko posnetek ustaviš in nato spet nadaljuješ.Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž: Učenec posluša besede in klikne na sličico z glasom ŽPodrobnosti o prispevku
 26. Daj poved k sliki: Učemec bere povedi in jih prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 27. Črka - P: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko P.Podrobnosti o prispevku
 28. Črka - H: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko H.Podrobnosti o prispevku
 29. Črka - F: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko F.Podrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice Poznamo že nekaj črk: v kvizu so uporabljene črke I, A, N, M,T,E, J, O, V, L, K, R, U.Podrobnosti o prispevku
 31. Črka - B: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko B.Podrobnosti o prispevku
 32. Črka - G: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko G.Podrobnosti o prispevku
 33. Črka - Z: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Z.Podrobnosti o prispevku
 34. Črka - Ž: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Ž.Podrobnosti o prispevku
 35. Črka - C: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka C.Podrobnosti o prispevku
 36. Črka - S: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka S.Podrobnosti o prispevku
 37. Črka - Š: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Š.Podrobnosti o prispevku
 38. Črka - R: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka R.Podrobnosti o prispevku
 39. Črka - U: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka U.Podrobnosti o prispevku
 40. Črka - L: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka L.Podrobnosti o prispevku
 41. Črka - K: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka K.Podrobnosti o prispevku
 42. Primerno za tablice Poznam prve črke: Učenci v vajah utrjujejo poznavanje prvih naučenih (usvojenih) črk. ( I A N M T E)Podrobnosti o prispevku
 43. Črka - J: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka J.Podrobnosti o prispevku
 44. Črka - O: Vaje za spoznavanje črke OPodrobnosti o prispevku
 45. Črka - N: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka N.Podrobnosti o prispevku
 46. Primerno za tablice Pišemo besede 2: Učenec iz danih črk sestavi besedo.Podrobnosti o prispevku
 47. Glas - črka: Učenec besedam določi prvi glas in zanj ustrezno črko. Podrobnosti o prispevku
 48. Primerno za tablice Pišemo besede 1: Iz danih črk se sestavi beseda.Podrobnosti o prispevku
 49. Črka - V: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka V.Podrobnosti o prispevku
 50. Črka - M: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka M.Podrobnosti o prispevku
 51. Črka - T: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka T.Podrobnosti o prispevku
 52. Primerno za tablice Pišemo besede - 3: Iz danih črk se sestavljajo besede.Podrobnosti o prispevku
 53. Glas - črka: Učenec poimenuje sličico. Prenese ustrezno črko za prvi glas.Podrobnosti o prispevku
 54. Črka - I: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka I.Podrobnosti o prispevku
 55. Črka - A: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka A.Podrobnosti o prispevku
 56. Črka - E: V nalogah je bolj pogosto uporavljena črka E. Učenci berejo in pišejo.Podrobnosti o prispevku
 57. Štejemo zloge: Učenci štejejo zloge.Podrobnosti o prispevku
 58. Iščemo enako : Učenci v danih besedah iščejo enako. Iščejo zloge v besedi in besede v besedi.Podrobnosti o prispevku
 59. Prvi glas: V besedah učenci izločijo prvi glas. Iščejo besede, ki se začenjajo enako.Podrobnosti o prispevku
 60. GLASOVI - zadnji in prvi: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par. Podrobnosti o prispevku
 61. Končni glas: Učenec išče pare sličic. Zadnja glasov v besedh sta enaka.Podrobnosti o prispevku
 62. Daj besedo k sliki: Učenec bere besede. Vsako besedo prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 63. Glas - črka: Učenc določi prvi glas v besedi. Glas nadomesti s črko. Črke v nalogi prenaša k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 64. Male tiskane črke n, u, h: Učenci ločijo v zapisu male tiskane črke u, n in h. Berejo besede s temi črkami in prenesejo besede na ustrezna mesta.Podrobnosti o prispevku
 65. Primerno za tablice Razumevanje besedila: Z nalogo lahko utrjujemo razumevanje besedila.Podrobnosti o prispevku