Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (37)
 1. Primerno za tablice Na športnem dnevu: Prepoznavanje in poprava napačno zapisanih besed. Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Naša družina: V besedilu poišči besede, ki so zapisane z napačno začetnico in jih popravi tako, da z miško klikneš na besedo.Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice H ali k konju?: K ali h? Kako se piše pravilno? Reši tudi S ali Z konjemPodrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice S ali z konjem?: S ali z? Kako se piše pravilno? Reši tudi to nalogo: H ali k konju.Podrobnosti o prispevku
 5. Zapišimo pravilno: Nekatere besede moramo zapisati drugače kot jih slišimo. Vaje so zastavljene z glasovnimi posnetki. Tvoja naloga je, da pravilno zapišeš besede, pri katerih se izgovorjeni glas razlikuje od zapisa.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Kje manjka j?: Reševalec poišče nepravilno napisane besede in jih popravi.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Jeziki in narodi: Od kje prihajaš, kaj si po narodnosti, kateri jezik govoriš? Kviz utrjuje pravilno rabo velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice S ali z kolesi?: Kratka zgodbica, v kateri moraš najti napačno zapisane predloge.Podrobnosti o prispevku
 9. Nekatere besede pišemo drugače, kot izgovorimo: Učenci poznajo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Iščem te, velika začetnica!: Vaja je primerna za utrjevanje osnovnega znanja o veliki začetnici.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila (1)?: Reševalec mora poiskati napako in jo popraviti. Rešitev lahko po zaključku reševanja natisnemo. Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Kako je pravilno?: Učenci izbirajo med dvema besedama, ki vsebujeta kritične glasove na koncu ali sredi besede, in zapišejo pravilno.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Iščemo in prepoznavamo napačno zapisane besedePodrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Hiše, hiške, hišice: Prikaz in malce utrjevanja za ustrezne pomanjševalnice. Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice Črke - u/v na začetku povedi 10: Učenci izbirajo med pravopisno pravilno zapisano besedo, v kateri se kot prva črka pojavi v ali u.Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Črke na koncu besed 3: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.Podrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Črke d/t/k konec kratkih besed 4: Učenci izbirajo pravilno zapisane besede - d/t/k; konec kratkih besed.Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Črke - besede 5: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne - dež, dolg, bob,...Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Črke s/z 6: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne; predloga s in z.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Črke k/h 7: Učenci izbirajo med predlogama h in k, da postane besedni par pravopisno pravilen.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Črke - l/v v besedi 9: Učenci izbirajo pravopisno pravilno zapisane besede, v katerih ni jazno prepoznan zapis črk l ali v.Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Črke - k/h, s/z...8: Učenci izbirajo predlog s/z, k/h.Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Predlog k/h: Vpiši pravilni predlogPodrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Zapis nerodnih besed: Kar nekaj besed je, kjer nas glasovi zapeljejo in napišemo drugače kot je prav. Tu je nekaj vaj, sčasoma jih bo še nekaj. Reševalec prisluhne besedi, izbere pravilni zapis, v križanko pa besede vpisuje.Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Predlog s/z: Umesti pravilni predlog k izbrani besediPodrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti - težke besede, V, iz, na, s, zPodrobnosti o prispevku
 27. Primerno za tablice Lastna imena: Naloga je primerna za utrjevanje prepoznavanja lastnih imen in s tem uporabe velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
 28. Primerno za tablice H ali k: Uporaba predlogovPodrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice S ali z: Uporaba predlogovPodrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec nmajprej napake prepozna in jih zna popraviti.Podrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Predlog s/z: Brenčanje ose jo vedno tako zmede, da ne ve, kdaj naj vstavi predlog s in kdaj z. Najboljše bo, da jih vpišeš ti.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Prepoznavamo napačno napisane besede in jih zapišemo pravilno.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Iščemo, prepoznavamo in popravljamo napačno napisane besedePodrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Poišči in popravi!: Reševalec mora poiskati in popraviti napačno zapisane besede.Podrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Popravi napake: Reševalec mora poiskati nepravilno zapisano besedo in jo popraviti.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec poišče vse napake, ki so v besedilu s klikom na napačno zapisano besedo.Podrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila?: Učenci berejo besedilo in prepoznavajo pravopisne napake. S klikom na napačno zapisano besedo ali ločilo napako enostavno popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravopisu.Podrobnosti o prispevku