Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (28)
 1. Primerno za tablice Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Kaj se skriva pod številkami?: Z odkrivanjem polj učenci spoznavajo podrobnosti maske, na katere bodo morali biti pozorni pri opisu. Ugotovijo, da se pod polji s številkami skriva kurent. Prispevek k nalogi <a href="http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=748">Opis kurenta</a> Podrobnosti o prispevku
 3. Glasovno zavedanje: Igre so namenjene vsem učencem, ki so v fazi začetnega opismenjevanja, torej predvsem učencem 1. razreda, pa tudi naprednejšim učencem v vrtcih ali drugošolcem, ki še niso osvojili predopismenjevalnih zmožnosti. Podrobnosti o prispevku
 4. Začetno opismenjevanje: Projekt Začetno opismenjevanje je namenjen otrokom prvega ali drugega razreda, ki spoznavajo črke, njegov namen je priprava otrok na pisanje in branje. Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Protipomenke ali besede z nasprotnim pomenom (Brez knjige): Poiščite par besedam.Podrobnosti o prispevku
 6. Beremo naprej in nazaj (palindromi): Besede ali povedi se berejo z obeh strani enako. Lahko imajo enak ali pa čisto drugačen pomen.Podrobnosti o prispevku
 7. Velika in mala začetnica: V vajah učenci iščejo osebno ime, ki piše z veliko začetnico. Vedo, da osebno ime lahko ne označuje osebe, ampak rastlino ali predmet. Takrat postane občno ime in se piše z malo začetnico. Podrobnosti o prispevku
 8. Besede, besede, besede,....: Učenec širi besedni zaklad. Ena beseda ima dva ali več pomenov. Išče sopomenke.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT.Podrobnosti o prispevku
 10. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora.Podrobnosti o prispevku
 11. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
 13. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi, Podrobnosti o prispevku
 15. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke.Podrobnosti o prispevku
 16. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 17. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo.Podrobnosti o prispevku
 19. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 20. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 21. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenomPodrobnosti o prispevku
 22. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenomPodrobnosti o prispevku
 23. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenkePodrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja.Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke.Podrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
 27. Primerno za tablice Pregovori malce drugače: Nalogo lahko rešujemo individualno, lahko pa jo uporabimo za frontalno delo. Uporabno za uvod v razredno uro, za sprostitev ...Podrobnosti o prispevku
 28. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo. Podrobnosti o prispevku