Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (3)
  1. Primerno za tablice Sadje in zelenjava: Vaja za branje malih tiskanih črk.Podrobnosti o prispevku
  2. V kraljestvu živali - začetno opismenjevanje: Računalniška igra je namenjena otrokom drugega razreda in se navezuje na sposobnost fonološkega zavedanja, ki ima ključno vlogo v procesu začetnega opismenjevanja. Gre za ponovitev snovi iz prvega razreda, kjer otrok preko branja in reševanja nalog trenira sposobnost razlikovanja glasov v jeziku in njegovih sestavnih delih (besedah,povedih). Igra je sestavljena iz šestih tipov nalog: razločevanje dolžine besed, razčlenjevanja besed na zloge in glasove, število besed v povedi, poslušanje, ter razumevanje krajših pisnih vsebin.Podrobnosti o prispevku
  3. Primerno za tablice Male tiskane črke - 2.del: Učenec pri branju uporablja vse male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku