Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (8)
  1. Primerno za tablice Beseda iz besede 5: Za konec še križanka, kjer učenci iz danih besednih zvez tvorijo nove besede.Podrobnosti o prispevku
  2. Primerno za tablice Glagol - preteklik, sedanjik, prihodnjik: Manja se je učila o tem, kako prepoznati in uporabiti različne oblike glagolov. Napisala je pripoved o družini Jaklič in uporabila vse tri čase. Tvoja naloga je, da v zgodbici poiščeš različne čase posameznih glagolov. Podrobnosti o prispevku
  3. Primerno za tablice Skloni (kartice za dril): Skupina nalog za utrjevanje vrstnega reda in imen sklonov. Podrobnosti o prispevku
  4. Primerno za tablice Poišči nadpomenke: Reševalec mora poiskati nadpomenko danim besedamPodrobnosti o prispevku
  5. Primerno za tablice Kaj so frazemi?: Frazem ne pomeni točno tistega, kar rečemo ali napišemo. S frazemom nekaj povemo bolj barvito. Pravimo, da ima frazem prenesen pomen. Oglej si predstavitev in reši kviz. Podrobnosti o prispevku
  6. Anagrami: Ko prestavimo črke, dobimo anagram, novo besedo iz enakih črk.Podrobnosti o prispevku
  7. Primerno za tablice Spol samostalnika: Besed je potrebno umestiti v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.Podrobnosti o prispevku
  8. Vrste samostalnikov: Reševalec umesti samostalnike v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.Podrobnosti o prispevku