Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (10)
  1. Primerno za tablice Iz velikega majhno - pomanjševalnice: Dani besedi poišči in napiši pomanjševalnico! Vir uporabljenih ilustracij: https://melonheadzillustrating.blogspot.si/Podrobnosti o prispevku
  2. Primerno za tablice Sopomenke: Učenci danim besedam poiščejo in zapišejo sopomenke.Podrobnosti o prispevku
  3. Primerno za tablice Glagol - preteklik, sedanjik, prihodnjik: Manja se je učila o tem, kako prepoznati in uporabiti različne oblike glagolov. Napisala je pripoved o družini Jaklič in uporabila vse tri čase. Tvoja naloga je, da v zgodbici poiščeš različne čase posameznih glagolov. Podrobnosti o prispevku
  4. Primerno za tablice Skloni (kartice za dril): Skupina nalog za utrjevanje vrstnega reda in imen sklonov. Podrobnosti o prispevku
  5. Pridevniki: Sklop 6 nalog, v katerih učenci iz samostalnikov tvorijo pridevnike ter določajo vrste pridevnikov.Podrobnosti o prispevku
  6. Premi govor: Naloga je namenjena preverjanju poznavanja pojmov spremni stavek in dobesedni navedek. V drugi nalogi preverjamo pretvorbo premega v odvisni govor.Podrobnosti o prispevku
  7. Primerno za tablice Stavčni členi: Gre za sklop 6 nalog, katerih cilj je utrjevanje in preverjanje stavčnih členov: osebek, povedek in predmet. V nalogah morajo učenci prepoznavati stavčne člene, ena naloga pa zahteva tudi spraševanje po predmetu.Podrobnosti o prispevku
  8. Primerno za tablice Kaj so frazemi?: Frazem ne pomeni točno tistega, kar rečemo ali napišemo. S frazemom nekaj povemo bolj barvito. Pravimo, da ima frazem prenesen pomen. Oglej si predstavitev in reši kviz. Podrobnosti o prispevku
  9. Anagrami: Ko prestavimo črke, dobimo anagram, novo besedo iz enakih črk.Podrobnosti o prispevku
  10. Samostalnik, glagol, pridevnik: Razporediti moramo besede v ustrezen predalček. Računalnik nas opozori na napako z barvo.Podrobnosti o prispevku