Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (58)
 1. Primerno za tablice Pust na Slovenskem: Kako dobro poznaš slovenske maškare? Poišči pare in jih z miško povleci skupaj.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Pa še malo geografije 2: Spletni kviz je narejen po NPZ 2011 in 2013 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Pa še malo geografije 1: Spletni kviz je narejen po NPZ 2007 in 2009 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Prepoznaj zastave: Kaj je pravzaprav zastava? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika smo našli opis. Uredi besede v smiselno poved. Nato te čaka kup nalog, s katerimi preveriš svoje sposobnosti opazovanja, izločanja, primerjanja. In mimogrede si lahko zapomniš nekaj zastav.Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice 10 največjih držav: Deset največjih držav. Katere so, kje ležijo, kakšne zastave imajo, kateri jezik govorijo prebivalci, vse to izveš v teh  zabavnih nalogah. Veliko uspeha ti želim. Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Naravoslovne naloge TIMSS 2011 za višje razrede: Naloge iz publikacije Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja 2011. Vir: http://timsspei.blog.arnes.si Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Nekaj vprašanj o Zemlji: Nekaj vprašanj o Zemlji. Vir: Enciklopedija Vprašanja in odgovori (Steve Parker, Brian Williams)Podrobnosti o prispevku
 8. Naša zgodovina v 2 minutah: Zgodovina Zemlje in njenih prebivalcev v samo 2 minutah. Pretresljivo:iz niča v nič.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Evropska unija - Igre in kvizi: Kaj veš o Evropski uniji? Ali recimo veš, da živi v Evropski uniji več kot 500 milijonov ljudi? In da v Evropski uniji govorimo 23 različnih uradnih jezikov? Ali veš, da je bila Evropska unija ustanovljena pred več kot 50 leti in je bilo tedaj v njej 6 držav, danes pa jih je že 27? Ali poznaš evropsko zastavo z dvanajstimi zlatimi zvezdicami na modrem ozadju?Podrobnosti o prispevku
 10. The Scale of the Universe: Spletna stran na zanimiv način prikazuje razmerja mikro in makro sveta. S premikanjem "vodoravne skale" se premikamo po vidnem in nevidnem Vesolju.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Razumem, kar berem: Posodobljena spletna stran z množico odličnih nalog iz različnih področij. Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Ali veš - naš planet: Naloga za sprostitev in osvežitev.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice E-naloge: Geografija in zgodovina: Pestre, zanimive naloge z različnih področij. Podrobnosti o prispevku
 14. Afriško podnebje: Tematska križanka iz besedila učbenika MK 2003, Geografija 8Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice Južna in jugovzhodna Evropa: Različne interaktivne naloge s takojšnjo povratno informacijo. Naloge so v Excelu.Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Brez knjige - zbirka nalog: navodila: Zbirka nalog vsebuje vaje za matematiko (te so najbolj obsežne), geografijo, kemijo, biologijo, angleščino, nemščino, španščino in francoščino. Podrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Sestava prebivalstva: Križanka omogoča, da ponovimo ključne pojme pri sestavi prebivalstva. Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Potovanje po primorskih pokrajinah Slovenije: Naloga je primerna za ponavljanje in utrjevanje ali za ugotavljanje predznanja. Narejena je na podlagi naslednjega delovnega zvezka: Senegačnik, J., Drobnjak, B. in Otič, M. (1999). Živim v Sloveniji. Modrijan, Ljubljana.Podrobnosti o prispevku
 19. Evropske države in njihove zastave: Dopolnitev k obravnavani snoviPodrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Evropske države in njihove zastave (2): Naloga je primerna za frontalno delo, kot sprostitev oz. lahkoten kviz.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Jupiter - kviz: Kviz rešujemo s počočjo besedila in povezav. Namen: učenje s pomočjo besedila.Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Srednja Evropa - različne naloge: Veliko nalog, ki so namenjene utrjevanju. Države, glavna mesta, pokrajine. Naloge imajo dve stopnji. Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Mesta - države: Imena mest povlečemo v predalček z imenom države.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Panonske pokrajine: Podane so besede, ki jih mora reševalc umestiti na pravo mesto v besedilu. Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Dinarske pokrajine: Učenec skuša urediti besedilo in s tem utrjuje znanje.Podrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Dinarske pokrajine: Naloga je namenjena učenju in utrjevanju. Reševalc s pomočjo besedila dopolnjuje nalogo. Podrobnosti o prispevku
 27. Primerno za tablice Predalpske pokrajine: Naloga z dopolnjevanjem besedila je namenjena utrjevanju znanja. Vir: Geografija 9, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 28. Primerno za tablice Alpske pokrajine: Naloga z dopolnjevanjem je namenjena utrjevanju znanja. Vir: Geografija 9, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice Panonske pokrajine: Križanka je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice Primorske pokrajine: Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Dinarske pokrajine: Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Predalpske pokrajine: Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, Modrijan.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Alpske pokrajine: Naloga je namenjena utrjevanju. Vir: Geografija 9, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 34. Naravnogeografske enote Slovenije: Naloge so namenjene utrjevanju. Posikati moramo pare, ki se ujemajo. (Geografija 9, Modrijan)Podrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Kviz - rečni režim v Sloveniji (Modrijan, Geografija 9): S pomočjo besedila učenec utrjuje svoje znanje ali ga preverja. Dodan je SCORM paket za uporabo v vaši spletni učilnici.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Rečni režimi v Sloveniji, utrjevanje (Modrijan, Geografija 9): Učenec mora urediti besedilo tako, da bo smiselno.Podrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Rečni režimi v Sloveniji (Modrijan, Geografija 9): Naloga za učenje ali utrjevanje. Učenec si lahko pomaga s priloženim besedilom. Dodan je SCORM paket za uporabo v vaši spletni učilnici.Podrobnosti o prispevku
 38. Primerno za tablice Srednji vzhod: Naloga je namenjena samopreverjanju in utrjevanju.Podrobnosti o prispevku
 39. Primerno za tablice Baltik: Reševalec si lahko pomaga s klikom na rešitve. Naloga je namenjena predvsem utrjevanju ali preverjanju.Podrobnosti o prispevku
 40. Primerno za tablice Države južne Afrike: Reševalec lahko rešuje nalogo s pomočjo podane pomoči.Podrobnosti o prispevku
 41. Primerno za tablice Oblika in zgradba površja: Križanko lahko uvrstite v svojo spletno učilnico. Namenjena je predvsem zabavnemu utrjevanju snovi.Podrobnosti o prispevku
 42. Pojmi iz geografije 1: Naloga za sprostitev in spoznavanje pojmovPodrobnosti o prispevku
 43. Pojmi iz geografije 2: Naloga za sprostitev in utrjevanje pojmovPodrobnosti o prispevku
 44. Primerno za tablice Slovenske reke: S pomočjo razpredelnice izvemo nekaj o dolžini naših rekPodrobnosti o prispevku
 45. Primerno za tablice Avstralija - seznam nalog: S pomočjo besedila učenec utrjuje branje z razumevanjem in se uči učiti iz besedila.Podrobnosti o prispevku
 46. Primerno za tablice Severna Afrika, Azija: Reševalec ugotavljam imena in umestitev posameznih držav. Igrica nima ocenjevanja, tako da s pomočjo poskusov izboljšamo svoje znanje. Podrobnosti o prispevku
 47. Primerno za tablice Evropske države: Tematska križanka za delo z atlasomPodrobnosti o prispevku
 48. Primerno za tablice Španija: Križanko lahko rešujete s pomočjo AtlasaPodrobnosti o prispevku
 49. Primerno za tablice Glavna mesta Evrope: Podrobnosti o prispevku
 50. Združene države Amerike: Podrobnosti o prispevku
 51. Tropska Afrika - Zahodna Afrika: Spletna križanka za utrjevanjePodrobnosti o prispevku
 52. Nova Zelandija (MK, 8): Križanka v povezavi z učbenikom. Spodbuda za učenje iz pisnih virov. (Geografija 8, MK 2003) Podrobnosti o prispevku
 53. Severna Amerika: Tematska spletna križanka po učbeniku MK Geografija 8, namenjena utrjevanjuPodrobnosti o prispevku
 54. Amerika: Naloga za utrjevanjePodrobnosti o prispevku
 55. Ugotovi, kateri državi pripada zastava: Reševalec s pomočjo zastav uredi pomešane črke.Podrobnosti o prispevku
 56. Primerno za tablice Sprehod po Evropi: Nekaj splošnih dejstev o Evropi. Namen kviza ni preverjanje, temveč seznanjanje z nekaterimi splošno znanimi dejstvi.Podrobnosti o prispevku
 57. Primerno za tablice GEO kvizi: Reševalec išče države na nemem zemljevidu. Navodila so v angleščini.Podrobnosti o prispevku
 58. Nova Zelandija: Reševalec išče v vseh smereh.Podrobnosti o prispevku