Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (10)
  1. Primerno za tablice Beremo, beremo 2: Kako dobro poznaš tuje mladinske pisatelje in njihova dela? Kaj pa slovenske? Reši še: Beremo, beremo 2. Podrobnosti o prispevku
  2. Primerno za tablice Beremo, beremo 1: Kako dobro poznaš slovenske pisatelje-ice in njihova dela za mladino? Kaj pa tuje? Reši še Beremo, beremo 2. Podrobnosti o prispevku
  3. Primerno za tablice France Prešeren: Glosa: Prešernova Glosa. Sklop sestavljajo dejavnosti: branje/poslušanje, vsebinska analiza, pesniška sredstva ter sinteza.Podrobnosti o prispevku
  4. Primerno za tablice Renesansa: Kviz za preverjanje znanja o renesansi s poudarkom na renesančni književnosti.Podrobnosti o prispevku
  5. Primerno za tablice Primož Trubar: Križanka za preverjanje znanja o Primožu Trubarju.Podrobnosti o prispevku
  6. Primerno za tablice Realisti: Naloga povezovanja oz. prepoznavanja slovenskih realistov - kateri realist je na sliki.Podrobnosti o prispevku
  7. Primerno za tablice Protestantizem - reformacija: 25 nalog različnega tipa za preverjanje pridobljenega znanja za obdobje protestantizma.Podrobnosti o prispevku
  8. Primerno za tablice Literarni kviz: Kako dobro poznaš tuje in naše književnike/glasbenike/slikarje ter njihova dela?Podrobnosti o prispevku
  9. Primerno za tablice Pobegle kolebnice: Nekatere povedi so pravilne, druge ne. Reševalec mora nadomestiti pravilno poved.Podrobnosti o prispevku
  10. Primerno za tablice France Prešeren - dopolni kar manjka: Kratek in lahek spletni kviz o Francetu. Primerno tudi za mlajše učence.Podrobnosti o prispevku