Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (51)
 1. Izrazi o morju: Če klikneš na napačni odgovor, lahko izveš še kaj drugega, novega, zabavnega. In kljub temu lahko zbereš vse točke za uspešno rešitev. Veliko zabave ti želim! Podrobnosti o prispevku
 2. Žuželke in pajki - eko bralna značka: Spletni kviz za eko bralno značko. Pripravljen na podlagi knjige Žuželke in pajki iz zbirke Pustolovec.Podrobnosti o prispevku
 3. Plazilci - eko bralna značka: Spletni kviz za eko bralno značko. Kviz se nanaša na knjigo Plazilci iz zbirke Pustolovec.Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Nevarno vreme - eko bralna značka: Spletni kviz za eko bralno značko. Narejen po knjigi Nevarno vreme iz zbirke Pustolovec.Podrobnosti o prispevku
 5. Deževni gozd - eko bralna značka: Spletni kviz za eko bralno značko. Narejen po knjigi Deževni gozd iz zbirke Pustolovec.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Naš žejni planet - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Ogrožena narava - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Energija za prihodnost - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Podnebna kriza - spletna bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Onesnaženi planet - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Odpadki in recikliranje - spletna eko bralna značka: Ena od šestih spletnih nalog iz zbirke Zelena knjižnica.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Kamnine-preveri svoje znanje: Spletna naloga o vrstah kamnin.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Dan Zemlje 2: Utrjevanje pojmov ob križanki.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Popolna preobrazba metulja: Prikaz popolne preobrazbe metulja monarha. Učenec si lahko najprej ogleda predstavitev in nato reši nekaj nalog.Podrobnosti o prispevku
 15. The Scale of the Universe: Spletna stran na zanimiv način prikazuje razmerja mikro in makro sveta. S premikanjem "vodoravne skale" se premikamo po vidnem in nevidnem Vesolju.Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Pisani živalski svet: Sklop 3 nalog za zabavno učenje in spoznavanje zanimivosti o živalih, ki jih do sedaj mogoče še nismo vedeli.Podrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Sesalci: Nekaj zanimivih informacij o sesalcih.Podrobnosti o prispevku
 18. Nevretenčarji: Vaja za utrjevanjePodrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Dolžina - merske enote, predstava (težje naloge): Poišči vse pravilne odgovore.Podrobnosti o prispevku
 20. Živali na vrtu: Učenec poišče ustrezne pare slika - ime Podrobnosti o prispevku
 21. Živali na vrtu (1): Učenec pišče pare slika - besedaPodrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Vrt: Naloga za utrjevanje snoviPodrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Sadovnjak: Naloga je namenjena utrjevanju osvojene snoviPodrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Polje in njiva: Prebiraj besedilo in dopolni praznine. Nato pritisni na gumb "Preveri", da preveriš svoje odgovore.Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Življenjski predeli v morju in ob njem - Naravoslovje 7 - Rokus: Naloga je namenjena utrjevanju snovi, po besedilu iz učbenika Naravoslovje 7 - Rokus 2006. Spodbujamo branje z razumevanje in učenje iz neumetnostnega besedila.Podrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Življenjski predeli v morju in ob njem - Naravoslovje 7 - Rokus: Naloga je namenjena utrjevanju snovi. Izdelanaje po besedilu iz učbenika Naravoslovje 7, Rokus 2006Podrobnosti o prispevku
 27. Primerno za tablice Fizikalne količine - SEZNAM NALOG: Seznam nalogPodrobnosti o prispevku
 28. Primerno za tablice Količina, priprava, enota: Za naštete fizikalne pojme ugotovi ali so merske priprave, fizikalne količine ali merske enote. Podrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice Količina, priprava, enota, (2): Za naštete fizikalne pojme ugotovi ali so merske priprave, fizikalne količine ali merske enote. Podrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice Od 5 proti 1 - količine: Naloge so točkovane od 5 do 1. Podrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Temperatura - merjenje, enote, grafi: Odgovori, zapiši manjkajoče besede, izberi pravi odgovor.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Dolžina - merjenje: Odgovori oziroma izberi pravi odgovor.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Dolžina - merske enote, predstava (lažje naloge): Poišči pravi odgovor. Pravilen je le eden.Podrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Ploščina - merjenje: Odgovori oziroma izberi pravilne trditve.Podrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Ploščina - merske enote - predstava (lažje naloge): Poišči pravi odgovor. Pravilen je le eden.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Ploščina - merske enote - predstava (težje naloge): Poišči vse pravilne odgovore.Podrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Prostornina - merjenje: Označi VSE pravilne odgovore.Podrobnosti o prispevku
 38. Primerno za tablice Prostornina - enote - predstave (lažje naloge): Zapiši odgovor oziroma označi pravilne trditve.Podrobnosti o prispevku
 39. Primerno za tablice Prostornina - enote - predstave (težje naloge): Zapiši odgovor oziroma označi pravilne trditve.Podrobnosti o prispevku
 40. Primerno za tablice Masa - merjenje: Zapiši odgovor oziroma označi pravilne trditve.Podrobnosti o prispevku
 41. Primerno za tablice Masa - merske enote - predstava (lažje naloge): Poišči vse pravilne odgovorePodrobnosti o prispevku
 42. Primerno za tablice Masa - merske enote - predstava (težje naloge): Poišči vse pravilne odgovore. Pravilnost rešitev preveri sproti. Podrobnosti o prispevku
 43. Primerno za tablice Frekvenca in valovna dolžina: Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 44. Primerno za tablice Nihanje: Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 45. Primerno za tablice Valovanje - longitudinalno (lažja naloga): Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 46. Primerno za tablice Valovanje - longitudinalno (težja naloga): Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 47. Primerno za tablice Valovanje: Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 48. Primerno za tablice Zvok: Odgovori na vprašanja, zapiši manjkajoče besede oziroma označi pravilne trditve. Podrobnosti o prispevku
 49. Primerno za tablice Orientacija: Reševalec se skupaj s turistom sprehodi po mestuin se orientira.Podrobnosti o prispevku
 50. Lastnosti snovi: Lastnosti snovi umestijo k opisu.Podrobnosti o prispevku
 51. Drevesa: Tematska spletna križank, vir: učbenik Naravoslovje 7, RokusPodrobnosti o prispevku