Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (273)
 1. Primerno za tablice Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Junaki iz pravljic: 22 vprašanj o poznavanju poslušanih pravljic v 1.triadi. Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti (ODPIRAJTE V FIREFOXU): Učitelj ali starš naj si pomaga s povezavo na Mentor. Učinkovitost branja je moč povečati z ustreznim vežbanjem kot katero koli drugo veščino. Bralne vaje morajo pokrivati različne elemente branja, od izboljšanja zaznavanja besedila do širitve vidnega polja. Učenec sproti lahko preverja svoj uspeh, s tem se utrjuje tudi njegova samozavest in potrjuje uspeh, povezan s trudom.Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Razumem, kar berem: Posodobljena spletna stran z množico odličnih nalog iz različnih področij. Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Angleščina - zbirka vaj: V Moodle učilnico se lahko prijavi vsak, brezplačno. Vaje so krake, nazorne in zelo dobro organizirane. Primerne so tako za tiste, ki so se komaj začeli učiti kot tudi za učence, ki imajo težave z branjem in prepoznavanjem glasov.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Slovenska ljudska: Bogata in uboga sestra: Narejeno po NPZ 2011 ( 2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Slovenska ljudska: O štirih godcih: Narejeno po NPZ 2008 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Primož Suhodolčan: Pozor, pes!: Narejeno po NPZ 2010 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 9. Brez knjige (prosto dostopna zbirka nalog in orodje za pripravo testov, kvizov …): Zbirka nalog vsebuje vaje za matematiko (te so najbolj obsežne), geografijo, kemijo, biologijo, angleščino, nemščino, španščino in francoščino.

  Orodje za učitelje pa omogoča pripravo lastnih testov oziroma kvizov za vse predmete. Pri pripravi so učitelju na voljo že pripravljene naloge, uporabi lahko teste iz javne knjižnice testov, ali pa naloge sestavi sam. Učitelj se mora najprej registrirati (to vzame približno 2 minuti časa) in takoj nato že lahko začne z uporabo.

  Največja pridobitev za učitelja, ki uporablja teste pripravljene z orodjem Brez knjige, je podrobna povratna informacija o uspešnosti reševanja za vsakega posameznega učenca. Ta je na voljo v opisni in grafični obliki, kar tudi kaže tale primer (klik, PDF).

  Na voljo so tudi podrobna navodila za pripravo lastnih vaj (klik).

  Nekaj primerov testov za:
  Za spremljanje znanja poštevanke s pomočjo orodja Brez knjige, je v javni knjižnici testov na voljo že pripravljen test. Oglejte si navodilo (klik), kako ta test dodelite vašim učencem. Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Angleščina - zbirka vaj: Na spletni strani Interaktivne naloge je zbranih nekaj res čudovitih nalog za učenje angleščine. In ker so tako zelo uporabne, jim namenjamo še ta link, da bo čimbolj dostopno.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Maček je lačen: Reševalec opazuje dogajanje in skuša odgovoriti na vprašanja. Gibanje oči.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Čebele: Prispevek je za obravnavo življenja čebel. Seznanijo se s čebeljo družino. Spoznajo razmnoževanje čebel. Poudarek je na pomenu čebeljih pridelkov (med, propolis, vosek,...). Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Prepoznaj zastave: Kaj je pravzaprav zastava? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika smo našli opis. Uredi besede v smiselno poved. Nato te čaka kup nalog, s katerimi preveriš svoje sposobnosti opazovanja, izločanja, primerjanja. In mimogrede si lahko zapomniš nekaj zastav.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Vse kar moramo vedeti o vodi: Zelo razgibana stran z veliko nalogami - vse o vodi, o skrbi za vodo in odnosu do nje.Podrobnosti o prispevku
 15. Bogastvo morja: Poišči pravo besedo in jo vnesi v mrežo. Če si vpisoval-a pravilno, lahko preveriš z geslom. Podrobnosti o prispevku
 16. Izrazi o morju: Če klikneš na napačni odgovor, lahko izveš še kaj drugega, novega, zabavnega. In kljub temu lahko zbereš vse točke za uspešno rešitev. Veliko zabave ti želim! Podrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Z enim pogledom 2 (branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed.Podrobnosti o prispevku
 18. Uredi like: S pomočjo ključev razvrstimo like. Logično sklepanje, razumevanje in sledenje navodilom. Naloga je posodobljena.Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Pes, ki piše - naloga na spletu: Ko izračunaš vsote in vpišeš črke, dobiš rešitev na zastavljeno vprašanje. Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Koliko denarja imam?: Preberi in zapiši zneske.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Kaj ne sodi zraven?: Preberi posamezno skupino besed in s klikom miške določi, katera ne spada v skupino. Izbrane besede umesti v mrežo.Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Hura, počitnice!: Burja je razmetala črke. Poišči jih v pesku in zapiši pravilno.Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Beremo, pišemo: Reševalec si izbere sličico. Nato skuša urediti črke tako, da dobi besedo. Navodila so posneta.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Travnik: Poimenovanje travniških cvetlic in trav.Podrobnosti o prispevku
 25. ABECEDA - ( besede, povedi): Učenci berejo besede oziroma povedi in jih prenesejo. Le-te prenašajo k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 26. Vreme: Učenci uporabijo vremenske znake pri opazovanju vremena na slikah.Podrobnosti o prispevku
 27. Beremo naprej in nazaj (palindromi): Besede ali povedi se berejo z obeh strani enako. Lahko imajo enak ali pa čisto drugačen pomen.Podrobnosti o prispevku
 28. Primerno za tablice Koliko je ura?: Spletni kviz je namenjen poznavanju, branju in zapisovanju časa. Reši tudi: ŠE VEDNO NE POZNAŠ URE?Podrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice Z enim pogledom 1 (Branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed. Podrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice Čebelica in čmrlj: Prispevek je namenjen branju otrok. Kar prebere, naj razumevanje pokaže z dopolnjevanjem povedi in odgovori. Odgovore naj zapiše v zvezek. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. Lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Zvonec kliče, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1987 Podrobnosti o prispevku
 31. Jablana v štirih letnih časih: Prikazana je jablana v štirih letnih časih. Poudarjena je bio pridelava jabolk na domačem vrtu. Učenci se naučijo dele jabolka.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Zelenjavni vrt: Učenci spoznajo delo v zelenjavnem vrtu. V njem pridelamo hrano ter pri tem potrebujemo ustrezno orodje.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Znaki za nevarne snovi: V nalogi učenci utrjujejo poznavanje znakov za nevarne snovi. K nalogi sodi učni list Znaki za nevarne snovi - branje.Podrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Kako so se igrali nekoč: Veš kaj je to: médla? V tej izdaji glasila so učenci zapisali zgodbe svojih starih staršev - kako so se igrali, ko so bili majhni. Posamezno zgodbo lahko spoznaš in se hkrati malce poigraš. Izberi zgodbo, reši nalogo in se zabavaj! Avtorice in avtorji zgodbic so bivši učenci Osnovne šole Škofja Loka - mesto: Ema, Maks, Maša, Patrik, Tinkara, Maruša, Tadej in Urška. Ilustracije pa so prispevali učenci OŠ Šmartno pri Litiji: Nik, Žan , Sebastijan in NejcPodrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Juri Muri v Afriki-velike tiskane črke: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto. Obnova je napisana z velikimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Pasji dnevi: Vroča skrivanka - poišči besede v vseh smereh.Podrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Skrite besede pod košem - naloga na spletu: V mreži se skrivajo besede, povezane s košarko.Podrobnosti o prispevku
 38. Primerno za tablice Vaje za učenje jezikov - glej in poslušaj: Interaktivno branje je orodje, ki pomaga učencem razviti jezikovne spretnosti avdio razumevanja ter pomaga graditi besedišča. Z izbiro možnosti lahko popestrimo vaje. Vaje so na razpolago v teh jezikih: angleščina, portugalščina, turščina, ruščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, japonščina, arabščina, mandarinščina. Podrobnosti o prispevku
 39. Primerno za tablice Ugotovi manjkajočo črko in dopolni besede: Odpri posamezno nalogo, ugotovi, katera črka manjka in dopolni besede. Poigraj se tudi s križanko.Podrobnosti o prispevku
 40. Primerno za tablice Še ena o bolhah: Kam se odpravijo bolhe ob nedeljah? Izračunaj, vpiši črke in odkril-a boš odgovor na postavljeno vprašanje.Podrobnosti o prispevku
 41. Primerno za tablice Izumi in odkritja: Reši križanko s pomočjo tabele z opisi izumov in iznajdb.Podrobnosti o prispevku
 42. Primerno za tablice Ptice - neumetnostna besedila: Namenjeno je diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Zadnji dve nalogi uporabite za povezavo s spoznavanjem okolja.Podrobnosti o prispevku
 43. Primerno za tablice Voščila - neumetnostna besedila: Prispevek je uporaben pri diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.in 3. razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Podrobnosti o prispevku
 44. Primerno za tablice Vreme - neumetnostna besedila: V prispevku so tri različne naloge. Učenci naj samostojno berejo, da bodo naloge lahko rešili.Podrobnosti o prispevku
 45. Primerno za tablice Manjka črka v besedi: V danih besedah manjka črka. Učenci v kvizu izberejo ustrezno črko. V pomoč jim je slikovno-črkovna stavnica.Podrobnosti o prispevku
 46. Abeceda: Učenci prvi glas v besedi za dane sličice spremenijo v črko. Črke prenesejo na ustrezno mesto. Podrobnosti o prispevku
 47. Primerno za tablice Bralna igra: Učenec vadi tudi delo z miško. Nalogo lahko reši tako, da besede prepiše, lahko pa s klikanjem miške besede povleče v pravo okence.Podrobnosti o prispevku
 48. Primerno za tablice Angleščina - poslušaj, piši, rešuj: Pestra izbira različnih nalog za utrjevanje angleškega jezika, izgovorjava, zapis, reševanje nalog glede na zvočni zapis.Podrobnosti o prispevku
 49. Primerno za tablice Nekaj vprašanj o Zemlji: Nekaj vprašanj o Zemlji. Vir: Enciklopedija Vprašanja in odgovori (Steve Parker, Brian Williams)Podrobnosti o prispevku
 50. Primerno za tablice Sestavi, odgovori: Reševalec mora najprej sestaviti sličico, nato pa odgovoriti na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 51. Primerno za tablice Kakšne odnose si želimo?: Skupek interaktivnih nalog o dobrih in slabih medsebojnih odnosih. Podrobnosti o prispevku
 52. Primerno za tablice Grammar, Reading, Vocabulary, Listening: Zbirka prijaznih interaktivnih nalog za začetnikePodrobnosti o prispevku
 53. Vaja za uporabo tipkovnice (pisanje): Prepiši povedi. Pazi na ločila in presledke!Podrobnosti o prispevku
 54. Primerno za tablice Jesen v gozdu - gozdne živali: Primerno za utrjevanje.Podrobnosti o prispevku
 55. Ela Peroci Moj dežnik je lahko balon: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 56. Primerno za tablice Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT.Podrobnosti o prispevku
 57. Prepoznaj nasilje in ukrepaj!: Otrok preprozna nasilje, naj bo to fizično ali psihično poleg naloge je priporočilo za samopomoč.Podrobnosti o prispevku
 58. Kako je nastal koledar?: Že v pradavnini si je človek poskušal meriti čas in pri tem sledil naravi, ki je čas razdelila na dan in noč in na letne čase. Preberi zgodbico in reši kviz.Podrobnosti o prispevku
 59. Koledar - stara slovenska imena: Zakaj potrebujemo koledar? Kakšna je razlika med rimskim in gregorijanskim koledarjem? Kdaj je travnik? Naloga je kar zahtevna, saj moraš najprej sestaviti sliko.Podrobnosti o prispevku
 60. Primerno za tablice Poišči, preberi, prečrtaj, zapiši: Poišči besede po navodilih in jih prečrtaj. Besede, ki ti ostanejo zapiši v ustrezen predalček. Preveri, če si izbrisal, izbrisala vse besede.Podrobnosti o prispevku
 61. Uredi recept: Najprej uredi pare tako, da bo mama lahko spekla pecivo, potem pa se še poigraj s svojim spominom.Podrobnosti o prispevku
 62. Primerno za tablice Evropa skozi zgodovino: Evropa se je spreminjala skozi zgodovino. Kaj vse se je dogajalo, kdo je zasedal zdajšnje ozemlje naše države, kdo je premagal Mongole, katera država je bila največja ... Podrobnosti o prispevku
 63. Primerno za tablice Evropska unija - Igre in kvizi: Kaj veš o Evropski uniji? Ali recimo veš, da živi v Evropski uniji več kot 500 milijonov ljudi? In da v Evropski uniji govorimo 23 različnih uradnih jezikov? Ali veš, da je bila Evropska unija ustanovljena pred več kot 50 leti in je bilo tedaj v njej 6 držav, danes pa jih je že 27? Ali poznaš evropsko zastavo z dvanajstimi zlatimi zvezdicami na modrem ozadju?Podrobnosti o prispevku
 64. Nekatere besede pišemo drugače, kot izgovorimo: Učenci poznajo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
 65. Geometrijski liki in telesa: Učenci v igri spomin poimenujejo geometrijske like in telesa. Iščejo pare: sličica-beseda.Podrobnosti o prispevku
 66. Primerno za tablice Zanimive živali: Kaj zmorejo nekatere živali, kako so spretne, kaj znajo, kaj posebnega vemo o njih. Poskusi odgovoriti na vprašanja in zagotovo preberi odgovore.Podrobnosti o prispevku
 67. Opis predmeta: Naloga je namenjena uvajanju v poglavje opis predmeta (motivacija), lahko pa se uporabi tudi pri utrjevanju in ponavljanju snovi. Podrobnosti o prispevku
 68. Primerno za tablice Koledar: dnevi v tednu: Izberi ali vpiši pravilni dan v tednu.Podrobnosti o prispevku
 69. Primerno za tablice Slovenski prazniki: Izberi ali vpiši, na kateri dan praznujemo določeni praznikPodrobnosti o prispevku
 70. Primerno za tablice Abeceda - SPOMIN: V igri spomin učenci utrjujejo poznavanje črk.Podrobnosti o prispevku
 71. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila (1)?: Reševalec mora poiskati napako in jo popraviti. Rešitev lahko po zaključku reševanja natisnemo. Podrobnosti o prispevku
 72. Primerno za tablice Povedi: Dopolnjevanje po vedi z besedami. Le-te učenec sestavi iz danih črkPodrobnosti o prispevku
 73. Rime: Učenec sestavlja iz danih sličic in besed rime. Podrobnosti o prispevku
 74. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora.Podrobnosti o prispevku
 75. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj.Podrobnosti o prispevku
 76. Primerno za tablice Kdo bo koga: Učenci iz danih sličic sestavljajo prehranjevalne verige.Podrobnosti o prispevku
 77. Primerno za tablice Vabilo na kosilo: Najprej pesmico dopolnimo s predlaganimi rimami, nato pesmico še sestavimo.Podrobnosti o prispevku
 78. Primerno za tablice Miroslav Košuta: Zmajček Zalogajček: Po prebrani pesmici še kratek kviz.Podrobnosti o prispevku
 79. Gozdna drevesa in plodovi: Poišči drevesa in njihove plodovePodrobnosti o prispevku
 80. Primerno za tablice Kajetan Kovič Maček Muri: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 81. Primerno za tablice Gozdni plodovi: Simpatična naloga za prepoznavanje gozdnih plodovPodrobnosti o prispevku
 82. Primerjaj: medved in volk: Kaj imata živali ali rastlini skupnega in kaj različnega? Pojme je treba razvrstiti v ustrezna okenca, nato pa lahko sličico sestavimo, jo natisnemo in pobarvamo.Podrobnosti o prispevku
 83. Primerno za tablice Stotični kvadrat: Učenec ob pomoči stotičnega kvadrata išče in zapisuje v kvadratke zahtevana števila. Sklop 3 različnih nalog.Podrobnosti o prispevku
 84. Sestavimo sliko: Nastaja zbirka sestavljank, kjer učenec lahko izbira sliko in jo sestavi na več možnih načinov. Naloge so primerne tudi za IT. Če potrebujete svojo sestavljanko, pošljite sliko in v kratkem času bo na razpolago.Podrobnosti o prispevku
 85. Spoznajte Excel 2010: Cilji: upravljati datoteke v pogledu Microsoft Office Backstage, dokončati osnovna, vsakdanja opravila, kot sta oblikovanje podatkov in dodajanje vrstic in stolpcev, poiskati ukaze za zahtevnejša opravila, kot sta ustvarjanje grafikonov in uporaba funkcij, dodati gumbe za najljubše ukaze v svojo orodno vrstico in delati v Excelu 2010 in starejših različicah hkrati.Podrobnosti o prispevku
 86. Spoznajte Word 2010: Cilji: hitro najti priljubljene ukaze na traku, razumeti, kako se je meni Datoteka razvil v pogled »Microsoft Office Backstage«, izvajati osnovna opravila, kot so oblikovanje, shranjevanje in tiskanje, in delati v programu Word 2010 in starejših različicah programa Word.Podrobnosti o prispevku
 87. Primerno za tablice Kaj je višje - težje - daljše ?: Učenci ob slikicah primerjajo višine, dolžine in mase.Podrobnosti o prispevku
 88. Primerno za tablice Prej, zdaj, potem: Učenci utrjujejo pri urejanju fotografij pojme prej, zdaj in potem.Podrobnosti o prispevku
 89. Primerno za tablice Štejem in preštejem: Niz 3 nalog, kjer učenci na sličicah preštevajo predmete in zapišejo ustrezna števila.Podrobnosti o prispevku
 90. Primerno za tablice Kje leži lik?: Učenec poišče, kje se nahaja določeni lik in obenem utrjuje poimenovanje likov.Podrobnosti o prispevku
 91. Primerno za tablice Višje - nižje: Učenec na danih primerih izbere pravilni odgovor ali vpiše rešitev.Podrobnosti o prispevku
 92. Primerno za tablice Letni časi: Učenec utrjuje, kako si sledijo letni časi.Podrobnosti o prispevku
 93. Desetična števila - odštevanje: Učenci odštevajo desetična števila v številskem obsegu do 100.Podrobnosti o prispevku
 94. Primerno za tablice Dnevi v tednu: Učenec utrjuje, kako si sledijo dnevi v tednu.Podrobnosti o prispevku
 95. Primerno za tablice Kateri dve števili?: Učenec mora poiskati neznani števili na podlagi njune vsote in razlike. Podrobnosti o prispevku
 96. Primerno za tablice MAT tekmovaje - vaje: Učenci samostojno na spletu rešujejo besedilne naloge.Podrobnosti o prispevku
 97. Poznamo skoraj vse male tiskane črke: Učenci berejo in pišejo z že znanimi malilimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 98. Prve male tiskane črke: V nalogah so za branje in pisanje uporabljene male tiskane črke, ki jih obravnavamo najprej. To so: a,c,č,e,i,m,n,o,r,s,š,u,v,z,ž.Podrobnosti o prispevku
 99. Poznamo vse male tiskane črke: Že beremo in pišemo z vsemi malimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 100. Primerno za tablice Znanilci pomladi: Zabavna naloga spomin - za spoznavanje, utrjevanje in preverjanje poznavanja spomladanskih cvetlic.Podrobnosti o prispevku
 101. Slovenske pustne šeme: Naloga, povezana s prosojnico Pust avtorice M. Pozvek.Podrobnosti o prispevku
 102. Primerno za tablice Živali in ljudje pozimi: Učenec reši kviz o živalih in ljudeh pozimi.Podrobnosti o prispevku
 103. Dan, teden, mesec, leto: Učenci ponovijo in utrjujejo vse o koledarju.Podrobnosti o prispevku
 104. Primerno za tablice Naši prazniki: Iz spustnega seznama izberi praznik, ki ustreza sličici. Nato nadaljuj in določi praznikom datume.Podrobnosti o prispevku
 105. Primerno za tablice Dnevi v tednu: Kako si zapomniti imena dni v tednu in jih znati zapisati? Nekaj zabavnih vaj na to temo.Podrobnosti o prispevku
 106. Primerno za tablice Predlog k/h: Vpiši pravilni predlogPodrobnosti o prispevku
 107. Slovenski reki (dopolnjevanje): Zabavna naloga. Reševalec dopolnjuje slovenske reke (pregovore).Podrobnosti o prispevku
 108. Primerno za tablice Vreme - dopolnjevanka: Dopolni besedilo.Podrobnosti o prispevku
 109. Primerno za tablice Vreme - križanka: Reši križanko!Podrobnosti o prispevku
 110. Primerno za tablice Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
 111. Povedi: Učenec ob sličicah ustrezno dopolni povedi.Podrobnosti o prispevku
 112. Primerno za tablice Male tiskane črke - 1.del: Učenec uporablja pri branju prve male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 113. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge.Podrobnosti o prispevku
 114. Črka - D: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko D.Podrobnosti o prispevku
 115. Koliko je ura? : Naloga s poslušanjem. Reševalec posluša in nato umesti zvočni posnetek k pravi sličici.Podrobnosti o prispevku
 116. Angleščina - branje za najmlajše - interaktivne vaje : Veliko dobrih spletnih nalog za učenje angleškega jezika za najmlajše. Natisnete si lahko tudi učne liste- glasovi, številke, velike začetnice, stavki.Podrobnosti o prispevku
 117. Črka - Č: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Č.Podrobnosti o prispevku
 118. Saša Vegri Jure kvak kvak - ilustrator Kostja Gatnik: Učenec po prebrani knjigi Saše Vegri Jure Kvak Kvak rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 119. Primerno za tablice Črka P - zvok: Prisluhni in umesti besede ali sličice.Podrobnosti o prispevku
 120. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž - zapis: Prisluhni besedam in izberi zapis besede. Po potrebi lahko posnetek ustaviš in nato spet nadaljuješ.Podrobnosti o prispevku
 121. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž: Učenec posluša besede in klikne na sličico z glasom ŽPodrobnosti o prispevku
 122. Daj poved k sliki: Učemec bere povedi in jih prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 123. Črka - P: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko P.Podrobnosti o prispevku
 124. Črka - H: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko H.Podrobnosti o prispevku
 125. Črka - F: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko F.Podrobnosti o prispevku
 126. Primerno za tablice Poznamo že nekaj črk: v kvizu so uporabljene črke I, A, N, M,T,E, J, O, V, L, K, R, U.Podrobnosti o prispevku
 127. Črka - B: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko B.Podrobnosti o prispevku
 128. Črka - G: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko G.Podrobnosti o prispevku
 129. Črka - Z: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Z.Podrobnosti o prispevku
 130. Črka - Ž: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Ž.Podrobnosti o prispevku
 131. Seštevanje in odštevanje do 20: Računi seštevanja in odštevanja do 20 s prehodom.Podrobnosti o prispevku
 132. Primerno za tablice Razmišljaj in določi: Pozorno preberi navodila in opis. Nato določi, kdo je od kod, kaj je počel in koliko je star.Podrobnosti o prispevku
 133. Primerno za tablice Kdo je ilustriral?: Naloga zahteva dobro poznavanje slikanic in njihovih ilustratorjev, zato svetujem obisk knjižnice. Kasneje pa lahko služi tudi za vajo v pravilnem zapisovanju velike začetnice v naslovih knjig in imenih ustvarjalcev.Podrobnosti o prispevku
 134. Črka - C: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka C.Podrobnosti o prispevku
 135. Črka - S: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka S.Podrobnosti o prispevku
 136. Črka - Š: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Š.Podrobnosti o prispevku
 137. Črka - R: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka R.Podrobnosti o prispevku
 138. Črka - U: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka U.Podrobnosti o prispevku
 139. Črka - L: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka L.Podrobnosti o prispevku
 140. Črka - K: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka K.Podrobnosti o prispevku
 141. Primerno za tablice Poznam prve črke: Učenci v vajah utrjujejo poznavanje prvih naučenih (usvojenih) črk. ( I A N M T E)Podrobnosti o prispevku
 142. Črka - J: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka J.Podrobnosti o prispevku
 143. Črka - O: Vaje za spoznavanje črke OPodrobnosti o prispevku
 144. Seštevanje in odštevanje do 20: Učenci seštevajo in odštevajo v številskem obsegu do 20 brez prehodaPodrobnosti o prispevku
 145. Črka - N: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka N.Podrobnosti o prispevku
 146. Primerno za tablice Pišemo besede 2: Učenec iz danih črk sestavi besedo.Podrobnosti o prispevku
 147. Glas - črka: Učenec besedam določi prvi glas in zanj ustrezno črko. Podrobnosti o prispevku
 148. Primerno za tablice Pišemo besede 1: Iz danih črk se sestavi beseda.Podrobnosti o prispevku
 149. Črka - V: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka V.Podrobnosti o prispevku
 150. Črka - M: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka M.Podrobnosti o prispevku
 151. Črka - T: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka T.Podrobnosti o prispevku
 152. Primerno za tablice Pišemo besede - 3: Iz danih črk se sestavljajo besede.Podrobnosti o prispevku
 153. Glas - črka: Učenec poimenuje sličico. Prenese ustrezno črko za prvi glas.Podrobnosti o prispevku
 154. Črka - I: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka I.Podrobnosti o prispevku
 155. Črka - A: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka A.Podrobnosti o prispevku
 156. Črka - E: V nalogah je bolj pogosto uporavljena črka E. Učenci berejo in pišejo.Podrobnosti o prispevku
 157. Primerno za tablice Igram se in postajam mojster v računanju: Zanimiv preplet igre, računanja in tekmovanja, primeren za učenje v šoli in doma. Podrobnosti o prispevku
 158. Primerno za tablice Računam do 10 (seštevanje): Zbrika nalog za utrjevanje seštevanja do 10.Podrobnosti o prispevku
 159. Primerno za tablice Računanje do 10 (odštevanje): Zbirka nalog za utrjevanje odštevanja do 10.Podrobnosti o prispevku
 160. Primerno za tablice Računam do 20 (seštevanje): Zbirka naloga za utrjevanje računanja do 20. Pri večini nalog je učenec po opravljenih nalogah nagrajen z igrico. Podrobnosti o prispevku
 161. Primerno za tablice Računam do 20 (odštevanje): Zbirka nalog za utrjevanje računanja do 20. Pri večini nalog je učenec po opravljenem delu nagrajen z igrico.Podrobnosti o prispevku
 162. Primerno za tablice Pišem prve besede: Slika - beseda, Križanka - lažja, Križanka - težja, Premetanke, Izloči, dopiši, premeči Podrobnosti o prispevku
 163. Primerno za tablice Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi, Podrobnosti o prispevku
 164. Primerno za tablice Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti - težke besede, V, iz, na, s, zPodrobnosti o prispevku
 165. Primerno za tablice Interaktivne igrice: Komplet igric za najmlajše za utrjevanje osnovnih računskih operacij in naloga iz spoznavanja glavnih mest.Podrobnosti o prispevku
 166. Primerno za tablice Kulinarični simboli - spomin: Poišči pare!Podrobnosti o prispevku
 167. Razmetana soba - sestavljanka: Sestavi sličico.Podrobnosti o prispevku
 168. Sestavi sliko: Sestavi sličico. Rešitev te popelje k izbiri zabavnih nalog.Podrobnosti o prispevku
 169. Desa Muck Anica in grozovitež: Po prebrani knjigi učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. Odgovorijo na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 170. Prištevamo desetična števila: Učemci prištevajo desetična števila v številskem obsegu do 100.Podrobnosti o prispevku
 171. Primerno za tablice Voda - potrebujemo jo!: Lahkotna naloga za uvod.Podrobnosti o prispevku
 172. Starši in mladiči: Poznajo štiri živalske družine. Sklepajo, da so potomci podobni »staršem« in med seboj, toda ne povsem. Ob tem določene naloge rešijo v zvezek.Podrobnosti o prispevku
 173. Primerno za tablice Spomin - ure: Učenec spoznava vrste ur. Išče enake pare.Podrobnosti o prispevku
 174. Primerno za tablice Spomin - šola: V igri spomin iščejo enake pare. Poimenujejo šolske potrebščine.Podrobnosti o prispevku
 175. Primerno za tablice Spomin - vozila: Učenec poimenuje prometna sredstva. Išče enake pare.Podrobnosti o prispevku
 176. Primerno za tablice Spomin - prometni znaki: Učenci iščejo enake pare - prometne znake.Podrobnosti o prispevku
 177. Števila do 5 ali 10 : navodila: Lahko utrjujemo števila do 5 ali 10. Z miško kliknemo na balone, da jih vesoljček ulovi. Če je balonov preveč, jih moramo počiti s klikom na balon. (odštevanje) Lahko ugotavljajo, koliko balonov še manjka do pravega števila. S klikom na help imamo možnost zamenjati balone z ribicami, metulji... Učenci lahko sestavljajo naloge z besedilom.Podrobnosti o prispevku
 178. Števila do 10: Učenci utrjujejo števila do 5 ali 10. Pravilnost rezultata preverijo s pritiskom na "Check". Ob igri lahko spoznavajo osnove dela z miško.Podrobnosti o prispevku
 179. Primerno za tablice Brez knjige - zbirka nalog: navodila: Zbirka nalog vsebuje vaje za matematiko (te so najbolj obsežne), geografijo, kemijo, biologijo, angleščino, nemščino, španščino in francoščino. Podrobnosti o prispevku
 180. Primerno za tablice Sestavi povedi: Naloge so namenjene utrjevanju branja in razumevanju prebranega. Pripravljene so s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko te vaje vzamete iz javne knjižnice testov in jih dodelite vašemu razredu. S tem pridobite zelo podrobno povratno informacijo o uspešnosti reševanja posameznega učenca. Navodila za dodeljevanje testov najdete na spletni strani Podrobnosti o prispevku
 181. Primerno za tablice Dnevi in meseci: Učenci s pomočjo pripravljenih nalog utrdijo poimenovanje in razporeditev dnevov in mesecev. Vaje so pripravljene s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko test vzamete iz javne knjižnice testov in ga dodelite svojemu razredu. S tem pridobite zelo natančno povratno informacijo o uspešnosti reševanja za vsakega posameznega učenca. Navodila za dodelitev testa dobite na . Podrobnosti o prispevku
 182. Kdo je to?: Umešamo ali napišemo ustrezne izraze k posamezni animirani sličici. Vir sličic. Podrobnosti o prispevku
 183. Primerno za tablice Sestavi sliko: Sestavi sliko in ugotovi, kaj prikazujePodrobnosti o prispevku
 184. Primerno za tablice Sestavi sliko: Sestavi sliko in ugotovi, kaj prikazujePodrobnosti o prispevku
 185. Primerno za tablice Spomin - geometrijski liki in telesa: Učenci iščejo v igri pare: beseda - sličica. Podrobnosti o prispevku
 186. Primerno za tablice Spomin - računalnik: Učenci v igri spomin zabavajo.Podrobnosti o prispevku
 187. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke.Podrobnosti o prispevku
 188. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 189. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 190. Primerno za tablice Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo.Podrobnosti o prispevku
 191. Končni glas: Učenec išče pare sličic. Zadnja glasov v besedh sta enaka.Podrobnosti o prispevku
 192. Daj besedo k sliki: Učenec bere besede. Vsako besedo prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 193. Glas - črka: Učenc določi prvi glas v besedi. Glas nadomesti s črko. Črke v nalogi prenaša k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 194. Male tiskane črke n, u, h: Učenci ločijo v zapisu male tiskane črke u, n in h. Berejo besede s temi črkami in prenesejo besede na ustrezna mesta.Podrobnosti o prispevku
 195. Od rojstva do....: Učenec si izoblikuje predstavo o začetku, trajanju in koncu življenja. Sličice razporedi v pravilno časovno zaporedje.Podrobnosti o prispevku
 196. Računamo do 100: Učenci seštevajo in odštevajo v številskem obsegu do 100. Prištevajo in odštevajo enice.Podrobnosti o prispevku
 197. Poznamo števila do 100: Učenci ugotovijo zaporedje in ga nadaljujejo. Določajo predhodnik, število ali naslednik danim številom.Podrobnosti o prispevku
 198. Kje shranjujemo vire?: Reševalec mora umestiti vire tja, kjer jih shranjujemo.Podrobnosti o prispevku
 199. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 200. Dragotin Kette, Šivilja in škarjice (obnova): Po branju knjige Dragotin Kette Šivilja in škarjice učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. V zvezi s to pravljico rešijo še križanko.Podrobnosti o prispevku
 201. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 202. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenomPodrobnosti o prispevku
 203. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenomPodrobnosti o prispevku
 204. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenkePodrobnosti o prispevku
 205. Primerno za tablice Poštevanka - kartice za dril: Klikni na gumb Kartica. Pokazal se bo račun. Glasno povej odgovor in ga preveri s klikom na gumb R + R (Račun in rezultat). Pokazal se ti bo pravilni odgovor. Če si imel/a prav, klikni na gumb Že znam! in račun se bo izbrisal. Ko ne bo nobenega računa več, si zmagal/a! Poštevanko obvladaš do zadnje pike. Podrobnosti o prispevku
 206. Primerno za tablice Osnovne štiri računske operacije: Učenec/učitelj nastavi ustrezno računsko operacijo ali kombinacije le-teh (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje). Učenec rešuje dane račune, računalnik preverja rezultate, ki jih mora učenec rešiti ponovno po končanem računanju. Rayčunalnik mu tudi poda rešitve v predogled. Učitelj pa dobi uspeh učenca izračunan v odstotkih. Računalnik celo ponavlja račune, ki jih učenec ne zna.Podrobnosti o prispevku
 207. Poštevanka - uredi pare: Utrjevanje poštevanke s pomočjo urejanja parov.Podrobnosti o prispevku
 208. Primerno za tablice Zavrti in črkuj: Igrica je namenjena učenju angleških besed. Klikni na sličico, ki jo želiš črkovati. Podrobnosti o prispevku
 209. Koliko je ura? (manj zapletena): To je manj zapletena ura. Lahko dodajamo po 1 minuto, 5 minut, 15 minut in 1 uro.Podrobnosti o prispevku
 210. E - um, Interaktivno učenje - matematika: Izvedbo projektov E-um za matematiko v devetletki in E-um za matematiko v gimnaziji je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Podrobnosti o prispevku
 211. Primerno za tablice Učenje angleščine skozi popevke: S pomočjo popularnih popevk utrjujemo angleščino. Naloge so urejene po težavnosti. Podrobnosti o prispevku
 212. Primerno za tablice Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja.Podrobnosti o prispevku
 213. Primerno za tablice Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke.Podrobnosti o prispevku
 214. Primerno za tablice Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
 215. Primerno za tablice Čarovnik za seštevanje, odštevanje deljenje in množenje: Naloge so namenjene za utrjevanje osnovnih operacij. Vendar je povratna informacija skromna, reševalc ne izve, kje je naredil napako. Podrobnosti o prispevku
 216. Primerno za tablice Matematika na spletu: Ko klikneš na izbrano ikono, lahko rešuješ pripravljene naloge. Tukaj najdeš večino šolske matematike.Podrobnosti o prispevku
 217. Preverjanje znanja poštevanke: Sami si določimo čas za rešitev računov.Podrobnosti o prispevku
 218. Utrjevanje poštevanke: Reševalec išče ustrezne pare.Podrobnosti o prispevku
 219. Primerno za tablice Razumevanje besedila: Z nalogo lahko utrjujemo razumevanje besedila.Podrobnosti o prispevku
 220. Primerno za tablice Uganke: Rešujemo uganke.Podrobnosti o prispevku
 221. Primerno za tablice Sadje - spomin: Igrica spominPodrobnosti o prispevku
 222. Primerno za tablice Nasprotne lastnosti: Podrobnosti o prispevku
 223. Primerno za tablice Srednja Evropa - različne naloge: Veliko nalog, ki so namenjene utrjevanju. Države, glavna mesta, pokrajine. Naloge imajo dve stopnji. Podrobnosti o prispevku
 224. Primerno za tablice Uganke zavozlanke: Rešujemo uganke.Podrobnosti o prispevku
 225. Sestavi uganke: Reševanje malo drugače. Rešitev je dana, uganke moramo sestaviti.Podrobnosti o prispevku
 226. Primerno za tablice Uganke: Nekaj ugankPodrobnosti o prispevku
 227. Primerno za tablice Uganke: Nekaj ugank.Podrobnosti o prispevku
 228. Primerno za tablice Poigraj se z nenavadnimi živalmi: Zabavna igrica, iskanje parovPodrobnosti o prispevku
 229. Primerno za tablice Kdo je to?: Kaj je to? Kdo je to? Oglej si fotografije in ugotovi,katere živali so na njih. Podrobnosti o prispevku
 230. Angleški sinonimi: Preizkusi se v znanju angleških sinonimov in pomagaj zbirati riž za pomoč lačnim. FreeRice je sestrska stran portala o revščini, Poverty.com. Ima dva namena: izpopolnjevanje v znanju angleščina za vsakogar in pomoč lačnim ljudem. To omogočajo sponzorji te strani.Podrobnosti o prispevku
 231. Primerno za tablice Pobegle kolebnice: Nekatere povedi so pravilne, druge ne. Reševalec mora nadomestiti pravilno poved.Podrobnosti o prispevku
 232. Veliko uporabnih igric do 12 let: Izbirajte med različnimi privlačnimi nalogami za koncentracijo, utrjevanje besed, pisanje in branje, poslušanjePodrobnosti o prispevku
 233. Človeško telo: Zabavne naloge o človeškem telesu v angleščini. Lahko pa si tudi natisnemo učne liste neodvisno od jezika.Podrobnosti o prispevku
 234. Primerno za tablice Mesta - države: Imena mest povlečemo v predalček z imenom države.Podrobnosti o prispevku
 235. Primerno za tablice Urnik salona Petra: Prebiranje tabele in primerjanje podatkov.Podrobnosti o prispevku
 236. Nasprotja v matematiki: Poveži nasprotne matematične pojme.Podrobnosti o prispevku
 237. Drevesa in plodovi: Poveži plod z drevesom, na katerem raste.Podrobnosti o prispevku
 238. Odštevanje: Na levi strani so računi seštevanja. Učenec prenese k računu pravo vsoto.Podrobnosti o prispevku
 239. Seštevanje do 10: Na levi strani so računi seštevanja. Učenec prenese k računu pravo vsoto.Podrobnosti o prispevku
 240. Primerno za tablice Znanilci pomladi: Zabavna naloga za spoznavanje, utrjevanje in preverjanje poznavanja spomladanskih cvetlic.Podrobnosti o prispevku
 241. Primerno za tablice Poznaš pravljice?: Učenec sličice, na katerih so osebe iz pravljic, poveže z naslovi pravljic.Podrobnosti o prispevku
 242. Primerno za tablice Izjeme: Reševalec mora ugotoviti, kaj imajo sličice skupnega, in izločiti tiste, ki ne sodijo zraven.Podrobnosti o prispevku
 243. Primerno za tablice Uredi besedilo - Raki: Besedilo je neurejeno. Treba je ugotoviti pravilni vrstni red posameznih delov besedila.Podrobnosti o prispevku
 244. Primerno za tablice Nekaj o rakih: Besedilo je potrebno popraviti. Poiskati vse napake in pravilno vpisati besede.Podrobnosti o prispevku
 245. Primerno za tablice Kaj bomo jedli danes?: Igrica spomin. Podrobnosti o prispevku
 246. Bivališča: Učenci radi povezujejo in iščejo pare. Na tak način se nevede lahko presenetljivo veliko naučijo. Naloga je pripravljena tako, da učenci posameznim živalim, ki gradijo, določijo ustrezno bivališče. Podrobnosti o prispevku
 247. Primerno za tablice Uredi pare: sličica - beseda (pohištvo): Besede se morajo ujemati s sličicami. Velike tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 248. Primerno za tablice Naše pohištvo: Reševalec mora urediti sličice in ustrezne besede po parih. Velike tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 249. Primerno za tablice Kaj imamo v stanovanju?: S klikanjem na enake sličice urimo svoj spomin.Podrobnosti o prispevku
 250. Primerno za tablice Uredi pare - HRANA: Reševalec mora poiskati ustrezno besedo. Zapis velike tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 251. Primerno za tablice Uredi pare: sličica - beseda: Reševalec mora poiskati pare: beseda : sličica.Podrobnosti o prispevku
 252. Primerno za tablice Malce tega, malce onega 1: Nekaj vsakdanjih dejstve iz vsakdanjega življenja na Zemlji. Test za zabavo.Podrobnosti o prispevku
 253. Primerno za tablice Malce tega, malce onega: Naloga ni namenjena ocenjevanju ampak preverjanju svojega vedenja.Podrobnosti o prispevku
 254. Lastnosti snovi: Lastnosti snovi umestijo k opisu.Podrobnosti o prispevku
 255. Primerno za tablice V stanovanju: Reševalec primerja sličice na levi in zmešanimi črkami na desni. Ugotavlja besedo in jo pravilno zapiše. Gibi z očmi, urejanje.Podrobnosti o prispevku
 256. Primerno za tablice Poklici: Iz spiska poklicev izberemo tistega, ki ustreza sličici.Podrobnosti o prispevku
 257. Primerno za tablice Poišči besedo 2: Naloga za spodbujanje gibov oči za boljše branjePodrobnosti o prispevku
 258. Primerno za tablice Poišči besedo 1: Utrjevanje gibov oči za spretnejše branjePodrobnosti o prispevku
 259. Cestno prometni predpisi, križišča, znaki: Vsak test je edinstven. Vprašanja testa se vsakič naključno izbirajo iz podatkovne baze in se razvrstijo v naključnem vrstnem redu z naključnim vrstnim redom odgovorov. Tako vam reševanja testa daje možnost spoznavanja vseh vprašanj. Podrobnosti o prispevku
 260. Primerno za tablice Zvok in sluh: Lahek, nezahteven kviz za zabavno utrjevanje znanja o zvoku in sluhuPodrobnosti o prispevku
 261. Primerno za tablice Spomin: S klikanjem na sličice skušamo najti ustrezne pare.Podrobnosti o prispevku
 262. Primerno za tablice Spomin: S klikanjem na sličice skušamo najti pare.Podrobnosti o prispevku
 263. Primerno za tablice Živimo zdravo: Učenec utrdi svoje vedenje o zdravem načinu prehranjevanja in gibanju.Podrobnosti o prispevku
 264. Primerno za tablice Pregovori in reki: Zabavna naloga, namenjena spoznavanju slovenskih pregovorov in rekov.Podrobnosti o prispevku
 265. Primerno za tablice Pregovori in reki: Trije kvizi, kjer mora reševalec poznati pregovore ali pa s poskušanjem ugotoviti, katera beseda je pravilna.Podrobnosti o prispevku
 266. Primerno za tablice Spomin - igrica: Sprostitvena igrica za prosti časPodrobnosti o prispevku
 267. Primerno za tablice Spomin - igrica: Naloga za sprostitevPodrobnosti o prispevku
 268. Primerno za tablice Bralne igre: Učenec iz povedi ugotovi, katera beseda manjka in jo vstavi.Podrobnosti o prispevku
 269. Primerno za tablice GEO kvizi: Reševalec išče države na nemem zemljevidu. Navodila so v angleščini.Podrobnosti o prispevku
 270. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo. Podrobnosti o prispevku
 271. Primerno za tablice Malce zgodovine: Nekaj zanimivih podatkov iz starega svetaPodrobnosti o prispevku
 272. Primerno za tablice Pes Ago: Reševalec preveri razumevanje prebranega s pomočjo kvizaPodrobnosti o prispevku
 273. Slovar: Primerno za širjenje in utrjevanje besednega zaklada. Možne dodatne naloge: napišejo naj povedi, ki bodo vsebovale besede z ene strani (6 besed - 6 povedi). Napišejo poved, ki vsebuje vsaj dve besedi (ali več) hkrati. Podrobnosti o prispevku