Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (136)
 1. Bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA 2020/2021: Z začetkom šolskega leta se začne projekt Naša mala knjižnica, projekt, ki je namenjen spodbujanju branja in predstavitvi slovenskih mladinskih avtorjev na malo drugačen način. V začetku šolskega leta prijavljenim otrokom razdelimo delovne zvezke z nalogami na temo predstavljenih knjig. Projekt je zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno poustvarjanje v razredu. V sklopu projekta izvajamo tudi različne dodatne dejavnosti (pismo presenečenja, ki ga za otroke napišejo avtorji knjig, medšolska izmenjava literarnega junaka, detektivska naloga, nagradni natečaj ob zaključku projekta). Primerno tudi za vrtce. Več na www.nasamalaknjiznica.si.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Poklici: Učenec danim poklicem poišče žensko obliko.Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Junaki iz pravljic: 22 vprašanj o poznavanju poslušanih pravljic v 1.triadi. Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti (ODPIRAJTE V FIREFOXU): Učitelj ali starš naj si pomaga s povezavo na Mentor. Učinkovitost branja je moč povečati z ustreznim vežbanjem kot katero koli drugo veščino. Bralne vaje morajo pokrivati različne elemente branja, od izboljšanja zaznavanja besedila do širitve vidnega polja. Učenec sproti lahko preverja svoj uspeh, s tem se utrjuje tudi njegova samozavest in potrjuje uspeh, povezan s trudom.Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Razumem, kar berem: Posodobljena spletna stran z množico odličnih nalog iz različnih področij. Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Slovenska ljudska: Bogata in uboga sestra: Narejeno po NPZ 2011 ( 2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Slovenska ljudska: O štirih godcih: Narejeno po NPZ 2008 (3. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Primož Suhodolčan: Pozor, pes!: Narejeno po NPZ 2010 (2. obdobje v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS).Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Kaj se skriva pod številkami?: Z odkrivanjem polj učenci spoznavajo podrobnosti maske, na katere bodo morali biti pozorni pri opisu. Ugotovijo, da se pod polji s številkami skriva kurent. Prispevek k nalogi <a href="http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=748">Opis kurenta</a> Podrobnosti o prispevku
 10. Kdo je napravil Vidku srajčico: Iz otroške oddaje Pozabljene knjige naših babic: kombinacija lutkovne igrice in animiranega filma. (produkcija RTV Slovenija). Trajanje 15.10 minut.Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Z enim pogledom 2 (branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Sadje in zelenjava: Vaja za branje malih tiskanih črk.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Sestavimo zgodbico : Prisluhni in klikni. Naloge so namenjene utrjevanju branja. Prvi sklop nalog s sličicami ti pomaga uriti gibanje z očmi ter  prilagajanje slušnega vtisa s slikovnim. V drugem sklopu poslušaj in hkrati beri besedilo. Ko naletiš na napačno besedo, jo s klikom popravi.  S tem vadiš razumevanje prebranega in usklajevanje vidnega s slišnim.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Kaj ne sodi zraven?: Preberi posamezno skupino besed in s klikom miške določi, katera ne spada v skupino. Izbrane besede umesti v mrežo.Podrobnosti o prispevku
 15. V kraljestvu živali - začetno opismenjevanje: Računalniška igra je namenjena otrokom drugega razreda in se navezuje na sposobnost fonološkega zavedanja, ki ima ključno vlogo v procesu začetnega opismenjevanja. Gre za ponovitev snovi iz prvega razreda, kjer otrok preko branja in reševanja nalog trenira sposobnost razlikovanja glasov v jeziku in njegovih sestavnih delih (besedah,povedih). Igra je sestavljena iz šestih tipov nalog: razločevanje dolžine besed, razčlenjevanja besed na zloge in glasove, število besed v povedi, poslušanje, ter razumevanje krajših pisnih vsebin.Podrobnosti o prispevku
 16. Glasovno zavedanje: Igre so namenjene vsem učencem, ki so v fazi začetnega opismenjevanja, torej predvsem učencem 1. razreda, pa tudi naprednejšim učencem v vrtcih ali drugošolcem, ki še niso osvojili predopismenjevalnih zmožnosti. Podrobnosti o prispevku
 17. Začetno opismenjevanje: Projekt Začetno opismenjevanje je namenjen otrokom prvega ali drugega razreda, ki spoznavajo črke, njegov namen je priprava otrok na pisanje in branje. Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Protipomenke ali besede z nasprotnim pomenom (Brez knjige): Poiščite par besedam.Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Beremo, pišemo: Reševalec si izbere sličico. Nato skuša urediti črke tako, da dobi besedo. Navodila so posneta.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Mojca Pokrajculja: Izberi ustrezen zaključek povedi.Podrobnosti o prispevku
 21. ABECEDA - ( besede, povedi): Učenci berejo besede oziroma povedi in jih prenesejo. Le-te prenašajo k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 22. Beremo naprej in nazaj (palindromi): Besede ali povedi se berejo z obeh strani enako. Lahko imajo enak ali pa čisto drugačen pomen.Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Z enim pogledom 1 (Branje malo drugače): Vaje so namenjene utrjevanju gladkega branja. Posamezna naloga je sestavljena iz zvočnega posnetka in zapisov posameznih besed ali skupin besed, ki tvorijo smiselno celoto. Namen takih nalog je, da tudi brez natančnega branja prepoznate skupino besed. Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Kmetovanje: Namenjeno je branju z razumevanjem, saj po prebranem berilu učenci odgovarjajo na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Trije metulji: Po obravnavi pripovedke učenci rešujejo različne naloge: odgovarjajo na vprašanja, dopolnjujejo, iščejo pare, uredijo povedi. Podrobnosti o prispevku
 26. Velika in mala začetnica: V vajah učenci iščejo osebno ime, ki piše z veliko začetnico. Vedo, da osebno ime lahko ne označuje osebe, ampak rastlino ali predmet. Takrat postane občno ime in se piše z malo začetnico. Podrobnosti o prispevku
 27. Primerno za tablice O ptici, ki je zobala napake: Prispevek je namenjen logičnemu branju. Razumevanje pokaže z odgovori na vprašanja (da-ne). Druga naloga je namenjena popravi napak. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Zvonec kliče, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1987Podrobnosti o prispevku
 28. Besede, besede, besede,....: Učenec širi besedni zaklad. Ena beseda ima dva ali več pomenov. Išče sopomenke.Podrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice Čebelica in čmrlj: Prispevek je namenjen branju otrok. Kar prebere, naj razumevanje pokaže z dopolnjevanjem povedi in odgovori. Odgovore naj zapiše v zvezek. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. Lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Zvonec kliče, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1987 Podrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice Kmet in povodni mož: Prispevek je namenjen branju otrok in dokazovanju razumevanja prebranega. Uporabljamo ga lahko pri utrjevanju, preverjanju ali ocenjevanju. lahko pa ga uporabimo tudi za delo pri dodatnem pouku. Vir: Drugo berilo za osnovne šole Hiša, hiška hiškica, zalozba Mladinska Knjiga, LJ 1994Podrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Berem velike tiskane: Poišči besede, ki se začnejo na ba, pr, iz itd. Naloga v IE ne deluje. Uporabite Google Chrome ali Firefox.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Bralna vaja - živali: Vaja je namenjena učencem s težavami pri branju ali pa pripomoček pri začetnem branju. Vadimo gibanje oči. Naloga ima tudi glasovno navodilo. Na levi strani je tabela s sličicami živali. Na desni strani pa je sličica volka, pod katerim je ime druge živali, v tem primeru je to žaba. Poišči žabo v tabeli in klikni nanjo. Namesto volka se bo prikazala žaba z imenom živali, ki jo bo treba poiskati zdaj.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Pedenjped: Preberi posamezne kitice pesmi iz pesniške zbirke Pedenjped in napiši naslov pesmi. Odgovori na vprašanja, oziroma izberi pravilen odgovor. Naloge, napisane z modro barvo, rešuj ustno ali v zvezek.Podrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Juri Muri v Afriki-velike tiskane črke: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto. Obnova je napisana z velikimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Juri Muri v Afriki - poišči rime: Poišči rime. Vse rime so iz knjige Juri Muri v Afriki.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Juri Muri v Afriki - dopolni obnovo: Obnovo knjige Juri Muri v Afriki dopolni z besedami. Ustrezno besedo povleci na ustrezno mesto.Podrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Ugotovi manjkajočo črko in dopolni besede: Odpri posamezno nalogo, ugotovi, katera črka manjka in dopolni besede. Poigraj se tudi s križanko.Podrobnosti o prispevku
 38. Primerno za tablice Ptice - neumetnostna besedila: Namenjeno je diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Zadnji dve nalogi uporabite za povezavo s spoznavanjem okolja.Podrobnosti o prispevku
 39. Primerno za tablice Voščila - neumetnostna besedila: Prispevek je uporaben pri diferenciaciji ali pri dod.p. v 1. razredu. Učenci 2.in 3. razreda bodo večinoma to znali rešiti skoraj vsi. Podrobnosti o prispevku
 40. Primerno za tablice Vreme - neumetnostna besedila: V prispevku so tri različne naloge. Učenci naj samostojno berejo, da bodo naloge lahko rešili.Podrobnosti o prispevku
 41. Primerno za tablice Manjka črka v besedi: V danih besedah manjka črka. Učenci v kvizu izberejo ustrezno črko. V pomoč jim je slikovno-črkovna stavnica.Podrobnosti o prispevku
 42. Abeceda: Učenci prvi glas v besedi za dane sličice spremenijo v črko. Črke prenesejo na ustrezno mesto. Podrobnosti o prispevku
 43. Primerno za tablice Bralna igra: Učenec vadi tudi delo z miško. Nalogo lahko reši tako, da besede prepiše, lahko pa s klikanjem miške besede povleče v pravo okence.Podrobnosti o prispevku
 44. Ela Peroci Moj dežnik je lahko balon: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 45. Primerno za tablice Uganke o žuželkah: Iz bogate zakladnice ugank sem zbrala le tiste o žuželkah in pajkih ter jih uporabila ob zaključku teme pri NIT.Podrobnosti o prispevku
 46. Primerno za tablice Poišči, preberi, prečrtaj, zapiši: Poišči besede po navodilih in jih prečrtaj. Besede, ki ti ostanejo zapiši v ustrezen predalček. Preveri, če si izbrisal, izbrisala vse besede.Podrobnosti o prispevku
 47. Nekatere besede pišemo drugače, kot izgovorimo: Učenci poznajo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
 48. Primerno za tablice Abeceda - SPOMIN: V igri spomin učenci utrjujejo poznavanje črk.Podrobnosti o prispevku
 49. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila (1)?: Reševalec mora poiskati napako in jo popraviti. Rešitev lahko po zaključku reševanja natisnemo. Podrobnosti o prispevku
 50. Primerno za tablice Povedi: Dopolnjevanje po vedi z besedami. Le-te učenec sestavi iz danih črkPodrobnosti o prispevku
 51. Rime: Učenec sestavlja iz danih sličic in besed rime. Podrobnosti o prispevku
 52. Slovenski pregovori: Niz 3 nalog, kjer moraš poiskati manjkajoči del pregovora.Podrobnosti o prispevku
 53. Kaj spada skupaj?: Sklop 6 nalog, kjer učenci ugotavljajo, kaj spada skupaj.Podrobnosti o prispevku
 54. Primerno za tablice Vabilo na kosilo: Najprej pesmico dopolnimo s predlaganimi rimami, nato pesmico še sestavimo.Podrobnosti o prispevku
 55. Primerno za tablice Miroslav Košuta: Zmajček Zalogajček: Po prebrani pesmici še kratek kviz.Podrobnosti o prispevku
 56. Primerno za tablice Kajetan Kovič Maček Muri: Učenec po prebrani knjigi rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 57. Poznamo skoraj vse male tiskane črke: Učenci berejo in pišejo z že znanimi malilimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 58. Prve male tiskane črke: V nalogah so za branje in pisanje uporabljene male tiskane črke, ki jih obravnavamo najprej. To so: a,c,č,e,i,m,n,o,r,s,š,u,v,z,ž.Podrobnosti o prispevku
 59. Poznamo vse male tiskane črke: Že beremo in pišemo z vsemi malimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 60. Kdo je napravil Vidku srajčico: Odlomek iz predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana (trajanje 3.43 minute).Podrobnosti o prispevku
 61. Primerno za tablice Predlog k/h: Vpiši pravilni predlogPodrobnosti o prispevku
 62. Primerno za tablice Pomanjševalnice: Učenec zraven danih besed napiše pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
 63. Povedi: Učenec ob sličicah ustrezno dopolni povedi.Podrobnosti o prispevku
 64. Primerno za tablice Male tiskane črke - 1.del: Učenec uporablja pri branju prve male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 65. Primerno za tablice Male tiskane črke - 2.del: Učenec pri branju uporablja vse male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 66. Andrej Rozman Roza Mihec gre prvič okrog sveta ilustrator Damijan Stepančič: Po prebrani knjigi učenec reši preproste naloge.Podrobnosti o prispevku
 67. Črka - D: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko D.Podrobnosti o prispevku
 68. Črka - Č: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Č.Podrobnosti o prispevku
 69. Saša Vegri Jure kvak kvak - ilustrator Kostja Gatnik: Učenec po prebrani knjigi Saše Vegri Jure Kvak Kvak rešuje naloge.Podrobnosti o prispevku
 70. Primerno za tablice Črka P - zvok: Prisluhni in umesti besede ali sličice.Podrobnosti o prispevku
 71. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž - zapis: Prisluhni besedam in izberi zapis besede. Po potrebi lahko posnetek ustaviš in nato spet nadaljuješ.Podrobnosti o prispevku
 72. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž: Učenec posluša besede in klikne na sličico z glasom ŽPodrobnosti o prispevku
 73. Daj poved k sliki: Učemec bere povedi in jih prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 74. Črka - P: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko P.Podrobnosti o prispevku
 75. Črka - H: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko H.Podrobnosti o prispevku
 76. Črka - F: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko F.Podrobnosti o prispevku
 77. Primerno za tablice Poznamo že nekaj črk: v kvizu so uporabljene črke I, A, N, M,T,E, J, O, V, L, K, R, U.Podrobnosti o prispevku
 78. Črka - B: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko B.Podrobnosti o prispevku
 79. Črka - G: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko G.Podrobnosti o prispevku
 80. Črka - Z: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Z.Podrobnosti o prispevku
 81. Črka - Ž: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Ž.Podrobnosti o prispevku
 82. Primerno za tablice Kdo je ilustriral?: Naloga zahteva dobro poznavanje slikanic in njihovih ilustratorjev, zato svetujem obisk knjižnice. Kasneje pa lahko služi tudi za vajo v pravilnem zapisovanju velike začetnice v naslovih knjig in imenih ustvarjalcev.Podrobnosti o prispevku
 83. Črka - C: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka C.Podrobnosti o prispevku
 84. Črka - S: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka S.Podrobnosti o prispevku
 85. Črka - Š: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Š.Podrobnosti o prispevku
 86. Črka - R: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka R.Podrobnosti o prispevku
 87. Črka - U: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka U.Podrobnosti o prispevku
 88. Črka - L: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka L.Podrobnosti o prispevku
 89. Črka - K: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka K.Podrobnosti o prispevku
 90. Primerno za tablice Poznam prve črke: Učenci v vajah utrjujejo poznavanje prvih naučenih (usvojenih) črk. ( I A N M T E)Podrobnosti o prispevku
 91. Črka - J: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka J.Podrobnosti o prispevku
 92. Črka - O: Vaje za spoznavanje črke OPodrobnosti o prispevku
 93. Črka - N: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka N.Podrobnosti o prispevku
 94. Primerno za tablice Pišemo besede 2: Učenec iz danih črk sestavi besedo.Podrobnosti o prispevku
 95. Glas - črka: Učenec besedam določi prvi glas in zanj ustrezno črko. Podrobnosti o prispevku
 96. Primerno za tablice Pišemo besede 1: Iz danih črk se sestavi beseda.Podrobnosti o prispevku
 97. Črka - V: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka V.Podrobnosti o prispevku
 98. Črka - M: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka M.Podrobnosti o prispevku
 99. Črka - T: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka T.Podrobnosti o prispevku
 100. Primerno za tablice Pišemo besede - 3: Iz danih črk se sestavljajo besede.Podrobnosti o prispevku
 101. Glas - črka: Učenec poimenuje sličico. Prenese ustrezno črko za prvi glas.Podrobnosti o prispevku
 102. Črka - I: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka I.Podrobnosti o prispevku
 103. Črka - A: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka A.Podrobnosti o prispevku
 104. Črka - E: V nalogah je bolj pogosto uporavljena črka E. Učenci berejo in pišejo.Podrobnosti o prispevku
 105. Primerno za tablice Pišem prve besede: Slika - beseda, Križanka - lažja, Križanka - težja, Premetanke, Izloči, dopiši, premeči Podrobnosti o prispevku
 106. Primerno za tablice Bogatim besedni zaklad: Poklici, Živali, Beseda v besedi, Izloči, poišči nasprotni pomen, Zapiši konec povedi, Sestavi besedo in sliko, Sestavi besedi, Podrobnosti o prispevku
 107. Primerno za tablice Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti - težke besede, V, iz, na, s, zPodrobnosti o prispevku
 108. Desa Muck Anica in grozovitež: Po prebrani knjigi učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. Odgovorijo na vprašanja. Podrobnosti o prispevku
 109. Primerno za tablice Sestavi povedi: Naloge so namenjene utrjevanju branja in razumevanju prebranega. Pripravljene so s spletnim orodjem Brez knjige. Če ste registrirani na spletni strani Brez knjige, lahko te vaje vzamete iz javne knjižnice testov in jih dodelite vašemu razredu. S tem pridobite zelo podrobno povratno informacijo o uspešnosti reševanja posameznega učenca. Navodila za dodeljevanje testov najdete na spletni strani Podrobnosti o prispevku
 110. Nadpomenke: Učenci besedam iščejo nadpomenke.Podrobnosti o prispevku
 111. Poved - sličica 1: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 112. Poved - sličica 2: Učenec bere povedi. Vsako poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 113. Primerno za tablice Prve male tiskane črke: Učenci berejo povedi s prvimi malimi tiskanimi črkami. Dopolnjujejo povedi z manjkajočimi besedami. Pri sestavi besed jim je v pomoč sličica in črke iz katerih sestavijo manjkajočo besedo.Podrobnosti o prispevku
 114. Končni glas: Učenec išče pare sličic. Zadnja glasov v besedh sta enaka.Podrobnosti o prispevku
 115. Daj besedo k sliki: Učenec bere besede. Vsako besedo prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 116. Glas - črka: Učenc določi prvi glas v besedi. Glas nadomesti s črko. Črke v nalogi prenaša k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 117. Male tiskane črke n, u, h: Učenci ločijo v zapisu male tiskane črke u, n in h. Berejo besede s temi črkami in prenesejo besede na ustrezna mesta.Podrobnosti o prispevku
 118. Fran Levstik Kdo je napravil Vidku srajčico: Po prebrani knjigi učenci v nalogah urejajo povedi in odgovorijo na vprašanja.Podrobnosti o prispevku
 119. Dragotin Kette, Šivilja in škarjice (obnova): Po branju knjige Dragotin Kette Šivilja in škarjice učenci uredijo povedi v pravilno časovno zaporedje. V zvezi s to pravljico rešijo še križanko.Podrobnosti o prispevku
 120. Poved - hrana: Učenec bere. Poved prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 121. Sopomenke: Učenci iščejo besede z enakim pomenomPodrobnosti o prispevku
 122. Protipomenke: Učenci iščejo besede z nasprotnim pomenomPodrobnosti o prispevku
 123. Protipomenke2: Učenci iščejo proti protipomenkePodrobnosti o prispevku
 124. Primerno za tablice V Kužkovi vasi: Otrok mora natančno prebrati zgodbico da lahko reši nalogePodrobnosti o prispevku
 125. Primerno za tablice Uganke, poslušaj, preberi: Učenec uganko najprej posluša in nato klikne na sličico. Ne glede na pravilnost odgovora pa se v okencu prikaže tudi zapsano besedilo z rešitvijo. Nalogo torej lahko uporabljamo za utrjevanje poslušanja in branja.Podrobnosti o prispevku
 126. Primerno za tablice Uganke: Otrok prek kviza rešuje uganke.Podrobnosti o prispevku
 127. Primerno za tablice Vsiljive besede: Otrok mora prepoznati besedo ki ne sodi zraven.Podrobnosti o prispevku
 128. Primerno za tablice Razumevanje besedila: Z nalogo lahko utrjujemo razumevanje besedila.Podrobnosti o prispevku
 129. Primerno za tablice Nasprotne lastnosti: Podrobnosti o prispevku
 130. Primerno za tablice Pobegle kolebnice: Nekatere povedi so pravilne, druge ne. Reševalec mora nadomestiti pravilno poved.Podrobnosti o prispevku
 131. Primerno za tablice Poznaš pravljice?: Učenec sličice, na katerih so osebe iz pravljic, poveže z naslovi pravljic.Podrobnosti o prispevku
 132. Predloga s/z in k/h: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju ustrezne rabe predlogov s/z in k/h. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo pravilno rešil ali ne.Podrobnosti o prispevku
 133. Primerno za tablice Bralne igre: Učenec iz povedi ugotovi, katera beseda manjka in jo vstavi.Podrobnosti o prispevku
 134. Primerno za tablice Pregovori malce drugače: Nalogo lahko rešujemo individualno, lahko pa jo uporabimo za frontalno delo. Uporabno za uvod v razredno uro, za sprostitev ...Podrobnosti o prispevku
 135. Pregovori: Kviz je lahko namenjen le zabavi, lahko pa ga tudi uporabimo za nadgradnjo. Podrobnosti o prispevku
 136. Primerno za tablice Pes Ago: Reševalec preveri razumevanje prebranega s pomočjo kvizaPodrobnosti o prispevku