Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (24)
 1. Primerno za tablice Nekaj o slonih: Reševalec mora prebrati besedilo, če želi reševati kviz. Tudi če se prvemu branju izogne, mora piskati podatke v priloženem besedilu, če želi kviz uspešno rešiti. Spodbuda za uspešno branje.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Bananovec: Reševalec poskuša urediti besedilo v pravem zaporedjuPodrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Spoznavajmo besede: Manj znane besede ali fraze. Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Zgodba o znamki: V znanem besedilu iščemo očitne napake.Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Zgodba o poštni znamki: Besedilo je že znano iz prejšnje naloge. Bralec mora znati povezato poasmezne dele besedila tako, da dobi smiselno celoto.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Poštna znamka: Naloga je namenjena utrjevanju sposobnosti branja z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Popolna preobrazba: S pomočjo besedila in slik lahko rešimo kviz. Namen: branje z razumevanjemPodrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Popolna preobrazba: Reševalec s pomočjo besedila in animacije dopolni besedilo.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Lastnosti metuljev: Reševalec opazuje sličice in reši kvizPodrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Barve in vzorci: S pomočjo besedila reševalec rešuje vprašalnik. Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Telo metulja: S pomočjo besedila reševalec rešuje vprašalnik.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Raki: Reševalec mora razvrstiti povedi tako, da besedilo postane smiselno. Usklajevati mora že postavljeno besedilo z nadaljevanji.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Nagubana debelonožka: Če želimo pravilno odgovoriti na vpršanja, moramo prebrirati priloženo besedilo. Vprašanja se nizajo skladno z zaporedjem v besedilu. Namen: uporaba, razumevanje in učenje iz neumetnostnega besedila.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Kaj pomeni ...: Nevsakdanje besede in njih uporaba. Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice Avstralija - seznam nalog: S pomočjo besedila učenec utrjuje branje z razumevanjem in se uči učiti iz besedila.Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Čokolada: Na zabaven način utrjujemo branje z razumevanjem. Naloge na isti temo so tri, različni načini reševanja. Podrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Poišči napake: Reševalec primerja obe besedili in išče napake v drugem. Če želi napake odkriti, mora prebirati besdilo tako, da ga razume.Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Recept za mačjo obaro: Reševalec sledi smiselnemu poteku besedila in ga sestavlja.Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Mačja obara: Reševalec si pri reševanju kviza pomaga z besedilom na levi strani. Prebrati ga mora z razumevanjem, da bo lahko uspešno rešil naloge. Več kvizov na isto temo.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Jedilnik gostišča Pri starem palčku: Reševalec si pri reševanju kviza pomaga z besedilom na levi strani. Prebrati ga mora z razumevanjem, da bo lahko uspešno rešil naloge. Več kvizov na isto temo.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Jedilnik gostišča Pri starem palčku: Reševalec si pri reševanju kviza pomaga z besedilom na levi strani. Prebrati ga mora z razumevanjem, da bo lahko uspešno rešil naloge. Več kvizov na isto temo.Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Legenda o Ozirisu: Če reševalec želi uspešno rešiti nalogo, utrjuje branje z razumevanjem.Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Legenda o Ozirisu in Izis: Če želi reševalec nalogo pozitivno rešiti, mora besedilo prebrati z razumevanjem. Z iskanjem podatkov v besedilu utrjuje bralne sposobnosti.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Visokogorsko rastlinstvo: Reševalec mora z razumevanjem slediti zgrdabi zgodbe. Rezultat lahko natisnemo.Podrobnosti o prispevku