Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (25)
 1. Primerno za tablice Mia famiglia: Utrjevanje sorodstvenih vezi s pomočjo vislic.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Cristina Brambilla: Poco: Prirejeno po NPZ 2018 iz italijanščine v 6. razredu. Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Moj dom: Sklop 8 nalog o hiši in prostorih v njejPodrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Kaj jemo in pijemo?: Sklop nalog za utrjevanje italijanskega besedišča.Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Spreganje glagolov v sedanjiku: V prazno polje vpiši pravilno obliko glagola v sedanjiku.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice I contrari 1: Besedi poišči njeno protipomenko. Reši tudi I contrari 2.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Diminutivi (pomanjševalnice): Dani besedi poišči pomanjševalnico in jo vpiši v prazen okvirček.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Parole di Natale: Z miško povleci besedo k pripadajoči slikici. Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice I contrari 2: Besedi poišči njeno protipomenko.Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Gli aggetivi - le emozioni: K sliki povleci pripadajočo besedo. Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Numeri, numeri, numeri: Sklop nalog za utrjevanje zapisa števil do 100.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Dove c'è un cane?: Kje je psiček? Pri reševanju moraš izbrati pravilni predlog.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Che ore sono?: Ali veš, koliko je ura? Preizkusi svoje znanje italijanščine v različnih nalogah.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Dove vivo? Chi sono?: Sklop različnih nalog za utrjevanje oz. preverjanje znanja o državah, narodnostih in glavnih mest. Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice I mesi dell'anno (Meseci v letu): Pod slikice vpiši imena mesecev.Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Paesi del mondo (Države sveta): Kako dobro poznaš države sveta? V prazne okvirčke vpiši njihova imena v italijanščini.Podrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice I miei vestiti 1: S pomočjo slike učenci prepoznavajo oblačila, obutev in pokrivala. Naloga je primerna za utrjevanje.Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice I miei vestiti 2: S pomočjo slike učenci prepoznavajo oblačila in obutev. Naloga je primerna za utrjevanje.Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Cosa mi metto? 4: Uredi pare tako, da z miško povlečeš sliko k besedi (ali obratno).Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Cosa mi metto? 3: Uredi pare tako, da z miško povlečeš besedo k pripadajoči sliki.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Cosa mi metto? 2: Uredi pare tako, da z miško povlečeš besedo k pripadajoči sliki. Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Cosa mi metto? 1: Uredi pare tako, da z miško povlečeš besedo k pripadajoči sliki. Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice I miei vestiti (Moja oblačila): Sklop različnih naloge za utrjevanje besedišča.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Le professioni (Poklici): Sklop različnih nalog za učenje in utrjevanje besed (prepoznavanje, pisanje).Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Cosa mi metto? - il cruciverba: Križanka za utrjevanje pravilnega zapisa besed.Podrobnosti o prispevku