Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (51)
 1. Primerno za tablice Bogovi starega Egipta: Križanka o starih egipčanskih bogovih. Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Božični kviz - videokviz: Resen pa tudi zabaven kviz za zadnje šolske ure pred novoletnimi počitnicami kot samostojna naloga na spletu. Povezava do naloge v PowerPointu, ki jo lahko prilagajate. Podrobnosti o prispevku
 3. Dežela Ahajcev: Križanka je sestvaljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 4. Dežela Ahajcev: Zabavno utrjevanje snoviPodrobnosti o prispevku
 5. Dvig Makedonije (Stari in srednji vek, DZS): Tematska križanka v povezavi z učbenikomPodrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice E-naloge: Geografija in zgodovina: Pestre, zanimive naloge z različnih področij. Podrobnosti o prispevku
 7. Egipčanska družba: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 8. Egipčanska družba: Kviz je namenjen utrjevanju. Če želite tematski kviz, mi pišite.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Evropa skozi zgodovino: Evropa se je spreminjala skozi zgodovino. Kaj vse se je dogajalo, kdo je zasedal zdajšnje ozemlje naše države, kdo je premagal Mongole, katera država je bila največja ... Podrobnosti o prispevku
 10. Evropa v poznem srednjem veku (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Evropska unija - Igre in kvizi: Kaj veš o Evropski uniji? Ali recimo veš, da živi v Evropski uniji več kot 500 milijonov ljudi? In da v Evropski uniji govorimo 23 različnih uradnih jezikov? Ali veš, da je bila Evropska unija ustanovljena pred več kot 50 leti in je bilo tedaj v njej 6 držav, danes pa jih je že 27? Ali poznaš evropsko zastavo z dvanajstimi zlatimi zvezdicami na modrem ozadju?Podrobnosti o prispevku
 12. Frankovska država (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Gradbeništvo v starem Egiptu: Reševalec si lahko pomaga s povezavami na Wikipedijo.Podrobnosti o prispevku
 14. Grška kolonizacija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 15. Grško perzijske vojne: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 16. Kako je nastal koledar?: Že v pradavnini si je človek poskušal meriti čas in pri tem sledil naravi, ki je čas razdelila na dan in noč in na letne čase. Preberi zgodbico in reši kviz.Podrobnosti o prispevku
 17. Karantanija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 18. Kje shranjujemo vire?: Reševalec mora umestiti vire tja, kjer jih shranjujemo.Podrobnosti o prispevku
 19. Kmečko gospodarstvo: KMEČKO GOSPODARSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 20. Koledar - stara slovenska imena: Zakaj potrebujemo koledar? Kakšna je razlika med rimskim in gregorijanskim koledarjem? Kdaj je travnik? Naloga je kar zahtevna, saj moraš najprej sestaviti sliko.Podrobnosti o prispevku
 21. Kolišče - virtualna rekonstrukcija: Rekonstrukcija predstavlja pogled na koliščarsko naseljePodrobnosti o prispevku
 22. Kolišče - virtualna rekonstrukcija: Rekonstrukcija predstavlja pogled na koliščarsko naseljePodrobnosti o prispevku
 23. Krščanstvo: KRŠČANSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stri in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Malce zgodovine: Nekaj zanimivih podatkov iz starega svetaPodrobnosti o prispevku
 25. Med antičnimi bogovi: Projekt ro.zrsss.siPodrobnosti o prispevku
 26. Najstarejše civilizacije: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 27. Nastananek Rima: Tematska spletna križanka, po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 28. Nastanek slovenskih mest: Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 29. Naša zgodovina v 2 minutah: Zgodovina Zemlje in njenih prebivalcev v samo 2 minutah. Pretresljivo:iz niča v nič.Podrobnosti o prispevku
 30. Olimpijske igre: Križanka je sestavljena po besdilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Pračlovek (1): Kviz je primeren za frontalno delo, za uvod ali utrjevanjePodrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Prebivalci starega Egipta: Pri reševanju kviza si pomagamo s povezavo na Wikipedijo.Podrobnosti o prispevku
 33. Preseljevanje ljudstev (Srednji vek): Tematska križanka je sestavljena iz besedila učbenika Stari svet (Modrijan)Podrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Prešerna premetanka 1: Premeči črke in napiši pravilne besede. Vse besede so povezane z našim največjim slovenskim pesnikom. Podrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Pust na Slovenskem: Kako dobro poznaš slovenske maškare? Poišči pare in jih z miško povleci skupaj.Podrobnosti o prispevku
 36. Rimska družba in gospodarstvo: Tematska križanka, povezan z bsedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 37. Rimska država - Od kraljevine do drepublike: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 38. Rimska država postane velesila: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 39. Rimska kultura: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 40. Primerno za tablice Rimska republika: Križanka je namenjena utrjevanju oz poglabljanju znanja o Starem Rimu.Podrobnosti o prispevku
 41. Rimska svetovna država - Od republike k cesarstvu: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 42. Primerno za tablice Rimska volkulja: Reševalec sestavlja zgodbo o volkulji. Podrobnosti o prispevku
 43. Srednjeveška mesta: Tematska križanka, povezana z besedilom iz učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 44. Primerno za tablice Stari Egipt: Osnova za kviz je povzeta po Wikipediji. Podrobnosti o prispevku
 45. Primerno za tablice Stari Grki: Učenec utrdi razumevanje novih pojmov, ki jih je spoznal v tem poglavju zgodovinePodrobnosti o prispevku
 46. Stari Grki - novi pojmi (križanka na spletu): Naloga za individualno utrjevanje, preverjanjePodrobnosti o prispevku
 47. Stari Grki - novi pojmi - osmica: Zabavna nalogaPodrobnosti o prispevku
 48. Stari Rimljani: Podrobnosti o prispevku
 49. Primerno za tablice Ureditev srednjeveškega mesta: Tematska križanka, vir: učbenik Stari in srednji vek 7, DZS Podrobnosti o prispevku
 50. Verovanje prazgodovinskega človeka: Križanka je sestavljena na podlagi besedila Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 51. Življenje v starejši kameni dobi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku