Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (26)
 1. Dvig Makedonije (Stari in srednji vek, DZS): Tematska križanka v povezavi z učbenikomPodrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Ureditev srednjeveškega mesta: Tematska križanka, vir: učbenik Stari in srednji vek 7, DZS Podrobnosti o prispevku
 3. Srednjeveška mesta: Tematska križanka, povezana z besedilom iz učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 4. Rimska država postane velesila: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 5. Rimska kultura: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 6. Rimska družba in gospodarstvo: Tematska križanka, povezan z bsedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 7. Rimska svetovna država - Od republike k cesarstvu: Tematska križanka, povezana z besedilom učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 8. Nastananek Rima: Tematska spletna križanka, po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZS 2003Podrobnosti o prispevku
 9. Življenje v starejši kameni dobi: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 10. Verovanje prazgodovinskega človeka: Križanka je sestavljena na podlagi besedila Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 11. Rimska država - Od kraljevine do drepublike: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 12. Olimpijske igre: Križanka je sestavljena po besdilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 13. Nastanek slovenskih mest: Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 14. Krščanstvo: KRŠČANSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stri in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 15. Najstarejše civilizacije: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 16. Grško perzijske vojne: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 17. Egipčanska družba: Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 18. Dežela Ahajcev: Križanka je sestvaljena po besedilu učbenika Stari svet, ModrijanPodrobnosti o prispevku
 19. Evropa v poznem srednjem veku (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 20. Frankovska država (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 21. Grška kolonizacija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu iz učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 22. Karantanija (DZS): Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 23. Kmečko gospodarstvo: KMEČKO GOSPODARSTVO - Križanka je sestavljena po besedilu učbenika Stari in srednji vek, DZSPodrobnosti o prispevku
 24. Preseljevanje ljudstev (Srednji vek): Tematska križanka je sestavljena iz besedila učbenika Stari svet (Modrijan)Podrobnosti o prispevku
 25. Stari Grki - novi pojmi (križanka na spletu): Naloga za individualno utrjevanje, preverjanjePodrobnosti o prispevku
 26. Med antičnimi bogovi: Projekt ro.zrsss.siPodrobnosti o prispevku